Đề thi Giáo dục Hướng nghiệp 11

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Giáo dục Hướng nghiệp 11 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Giáo dục Hướng nghiệp 11 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • nghề thêu lớp 11
   GD hướng nghiệp 11
   nghề thêu lớp 11

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2017

   Xem: 12

  • câu hỏi ôn tập nghề Tin học VP 11
   GD hướng nghiệp 11
   câu hỏi ôn tập nghề Tin học VP 11

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2017

   Xem: 0

  • đề kiểm tra điện
   GD hướng nghiệp 11
   đề kiểm tra điện

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2017

   Xem: 0

  • ĐỀ TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG WIN WORD 2010
   GD hướng nghiệp 11
   ĐỀ TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG WIN WORD 2010

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2016

   Xem: 0

  • de cuong
   GD hướng nghiệp 11
   de cuong

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2016

   Xem: 0

  • sinh họat b1
   GD hướng nghiệp 11
   sinh họat b1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2015

   Xem: 0

  • Chủ đề 3. Tìm hiểu một số nghề thuộc nghành Năng lượng, Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin
   GD hướng nghiệp 11
   Chủ đề 3. Tìm hiểu một số nghề thuộc nghành Năng lượng, Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2014

   Xem: 19

  • Chủ đề 3. Tìm hiểu một số nghề thuộc nghành Năng lượng, Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin
   GD hướng nghiệp 11
   Chủ đề 3. Tìm hiểu một số nghề thuộc nghành Năng lượng, Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2014

   Xem: 18

  • de thi dien dan dung
   GD hướng nghiệp 11
   de thi dien dan dung

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2014

   Xem: 0

  • Đề thi Thực hành Nghề phổ thông Đồng Nai 2011-2012 (Đề 5)
   GD hướng nghiệp 11
   Đề thi Thực hành Nghề phổ thông Đồng Nai 2011-2012 (Đề 5)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2014

   Xem: 6

  • Đề thi Thực hành Nghề phổ thông Đồng Nai 2011-2012 (Đề 4)
   GD hướng nghiệp 11
   Đề thi Thực hành Nghề phổ thông Đồng Nai 2011-2012 (Đề 4)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2014

   Xem: 0

  • Đề thi Thực hành Nghề phổ thông Đồng Nai 2011-2012 (Đề 3)
   GD hướng nghiệp 11
   Đề thi Thực hành Nghề phổ thông Đồng Nai 2011-2012 (Đề 3)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2014

   Xem: 6

  • Đề thi Thực hành Nghề phổ thông Đồng Nai 2011-2012 (Đề 2)
   GD hướng nghiệp 11
   Đề thi Thực hành Nghề phổ thông Đồng Nai 2011-2012 (Đề 2)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2014

   Xem: 0

  • Đề thi Thực hành Nghề phổ thông Đồng Nai 2011-2012 (Đề 1)
   GD hướng nghiệp 11
   Đề thi Thực hành Nghề phổ thông Đồng Nai 2011-2012 (Đề 1)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2014

   Xem: 0

  • Đề thi Lý thuyết Nghề phổ thông Đồng Nai 2011-2012
   GD hướng nghiệp 11
   Đề thi Lý thuyết Nghề phổ thông Đồng Nai 2011-2012

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2014

   Xem: 12

  • Đề thi cắt may
   GD hướng nghiệp 11
   Đề thi cắt may

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2014

   Xem: 13

  • de thi nam
   GD hướng nghiệp 11
   de thi nam

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/8/2014

   Xem: 10

  • kiem tra 1 tiet
   GD hướng nghiệp 11
   kiem tra 1 tiet

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/7/2014

   Xem: 11

  • kiem tra hoc ky
   GD hướng nghiệp 11
   kiem tra hoc ky

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/7/2014

   Xem: 10

  • Đề thi TN nghề Cắt may khối THPT 2014
   GD hướng nghiệp 11
   Đề thi TN nghề Cắt may khối THPT 2014

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2014

   Xem: 0

  • Đề thi TN nghề Điện dân dụng khối THPT 2014
   GD hướng nghiệp 11
   Đề thi TN nghề Điện dân dụng khối THPT 2014

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2014

   Xem: 1

  • Đề thi TN nghề Điện tử khối THPT 2014
   GD hướng nghiệp 11
   Đề thi TN nghề Điện tử khối THPT 2014

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2014

   Xem: 0

  • Đề thi TN nghề Nhiếp ảnh khối THPT 2014
   GD hướng nghiệp 11
   Đề thi TN nghề Nhiếp ảnh khối THPT 2014

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2014

   Xem: 7

  • Đề thi TN nghề Nấu ăn khối THPT 2014
   GD hướng nghiệp 11
   Đề thi TN nghề Nấu ăn khối THPT 2014

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2014

   Xem: 0

  • Phần mềm Cẩm nang tuyển sinh 2014 trên Android
   GD hướng nghiệp 11
   Phần mềm Cẩm nang tuyển sinh 2014 trên Android

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2014

   Xem: 0

  • DE THI NGHE LAM VUON 11 HKI
   GD hướng nghiệp 11
   DE THI NGHE LAM VUON 11 HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2014

   Xem: 0

  • giáo viên kinh nghiệm chuyên ôn thi đại học
   GD hướng nghiệp 11
   giáo viên kinh nghiệm chuyên ôn thi đại học

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2013

   Xem: 0

  • 11A15
   GD hướng nghiệp 11
   11A15

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2013

   Xem: 0

  • 11A12
   GD hướng nghiệp 11
   11A12

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2013

   Xem: 0

  • 11A18
   GD hướng nghiệp 11
   11A18

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2013

   Xem: 0

  • 11A9
   GD hướng nghiệp 11
   11A9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2013

   Xem: 0

  • 11A1
   GD hướng nghiệp 11
   11A1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2013

   Xem: 0

  • 11A11
   GD hướng nghiệp 11
   11A11

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2013

   Xem: 0

  • 11A5
   GD hướng nghiệp 11
   11A5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2013

   Xem: 9

  • 11A2
   GD hướng nghiệp 11
   11A2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2013

   Xem: 9

  • 11A10
   GD hướng nghiệp 11
   11A10

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2013

   Xem: 0

  • 11A20
   GD hướng nghiệp 11
   11A20

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2013

   Xem: 0

  • 11A9
   GD hướng nghiệp 11
   11A9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2013

   Xem: 0

  • 11A16
   GD hướng nghiệp 11
   11A16

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2013

   Xem: 0

  • 11A3
   GD hướng nghiệp 11
   11A3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2013

   Xem: 0

  • 11A4_03
   GD hướng nghiệp 11
   11A4_03

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2013

   Xem: 0

  • 11A8_03
   GD hướng nghiệp 11
   11A8_03

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2013

   Xem: 0

  • 11A13_03
   GD hướng nghiệp 11
   11A13_03

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2013

   Xem: 0

  • 11A14_03
   GD hướng nghiệp 11
   11A14_03

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2013

   Xem: 0

  • 11A17_03
   GD hướng nghiệp 11
   11A17_03

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2012

   Xem: 0

  • 11A6_03
   GD hướng nghiệp 11
   11A6_03

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2012

   Xem: 0

  • 11A7_03
   GD hướng nghiệp 11
   11A7_03

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2012

   Xem: 0

  • kiemtra10-hk1
   GD hướng nghiệp 11
   kiemtra10-hk1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2012

   Xem: 0

  • kiemtrahoc11-hk1
   GD hướng nghiệp 11
   kiemtrahoc11-hk1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2012

   Xem: 0

  • THOI KHOA BIEU THPT LAN 14
   GD hướng nghiệp 11
   THOI KHOA BIEU THPT LAN 14

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2012

   Xem: 8

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY