Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Giáo dục Hướng nghiệp 11 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Giáo dục Hướng nghiệp 11 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Đề thi Giáo dục Hướng nghiệp 11

 • nghề thêu lớp 11
  GD hướng nghiệp 11
  nghề thêu lớp 11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2017

  Xem: 12

 • câu hỏi ôn tập nghề Tin học VP 11
  GD hướng nghiệp 11
  câu hỏi ôn tập nghề Tin học VP 11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2017

  Xem: 0

 • đề kiểm tra điện
  GD hướng nghiệp 11
  đề kiểm tra điện

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2017

  Xem: 0

 • ĐỀ TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG WIN WORD 2010
  GD hướng nghiệp 11
  ĐỀ TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG WIN WORD 2010

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2016

  Xem: 0

 • de cuong
  GD hướng nghiệp 11
  de cuong

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2016

  Xem: 0

 • sinh họat b1
  GD hướng nghiệp 11
  sinh họat b1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2015

  Xem: 0

 • Chủ đề 3. Tìm hiểu một số nghề thuộc nghành Năng lượng, Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin
  GD hướng nghiệp 11
  Chủ đề 3. Tìm hiểu một số nghề thuộc nghành Năng lượng, Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2014

  Xem: 15

 • Chủ đề 3. Tìm hiểu một số nghề thuộc nghành Năng lượng, Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin
  GD hướng nghiệp 11
  Chủ đề 3. Tìm hiểu một số nghề thuộc nghành Năng lượng, Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2014

  Xem: 14

 • de thi dien dan dung
  GD hướng nghiệp 11
  de thi dien dan dung

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2014

  Xem: 0

 • Đề thi Thực hành Nghề phổ thông Đồng Nai 2011-2012 (Đề 5)
  GD hướng nghiệp 11
  Đề thi Thực hành Nghề phổ thông Đồng Nai 2011-2012 (Đề 5)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2014

  Xem: 0

 • Đề thi Thực hành Nghề phổ thông Đồng Nai 2011-2012 (Đề 4)
  GD hướng nghiệp 11
  Đề thi Thực hành Nghề phổ thông Đồng Nai 2011-2012 (Đề 4)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2014

  Xem: 0

 • Đề thi Thực hành Nghề phổ thông Đồng Nai 2011-2012 (Đề 3)
  GD hướng nghiệp 11
  Đề thi Thực hành Nghề phổ thông Đồng Nai 2011-2012 (Đề 3)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2014

  Xem: 0

 • Đề thi Thực hành Nghề phổ thông Đồng Nai 2011-2012 (Đề 2)
  GD hướng nghiệp 11
  Đề thi Thực hành Nghề phổ thông Đồng Nai 2011-2012 (Đề 2)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2014

  Xem: 0

 • Đề thi Thực hành Nghề phổ thông Đồng Nai 2011-2012 (Đề 1)
  GD hướng nghiệp 11
  Đề thi Thực hành Nghề phổ thông Đồng Nai 2011-2012 (Đề 1)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2014

  Xem: 0

 • Đề thi Lý thuyết Nghề phổ thông Đồng Nai 2011-2012
  GD hướng nghiệp 11
  Đề thi Lý thuyết Nghề phổ thông Đồng Nai 2011-2012

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2014

  Xem: 0

 • Đề thi cắt may
  GD hướng nghiệp 11
  Đề thi cắt may

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2014

  Xem: 12

 • de thi nam
  GD hướng nghiệp 11
  de thi nam

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/8/2014

  Xem: 10

 • kiem tra 1 tiet
  GD hướng nghiệp 11
  kiem tra 1 tiet

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/7/2014

  Xem: 11

 • kiem tra hoc ky
  GD hướng nghiệp 11
  kiem tra hoc ky

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/7/2014

  Xem: 10

 • Đề thi TN nghề Cắt may khối THPT 2014
  GD hướng nghiệp 11
  Đề thi TN nghề Cắt may khối THPT 2014

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2014

  Xem: 0

 • Đề thi TN nghề Điện dân dụng khối THPT 2014
  GD hướng nghiệp 11
  Đề thi TN nghề Điện dân dụng khối THPT 2014

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2014

  Xem: 0

 • Đề thi TN nghề Điện tử khối THPT 2014
  GD hướng nghiệp 11
  Đề thi TN nghề Điện tử khối THPT 2014

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2014

  Xem: 0

 • Đề thi TN nghề Nhiếp ảnh khối THPT 2014
  GD hướng nghiệp 11
  Đề thi TN nghề Nhiếp ảnh khối THPT 2014

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2014

  Xem: 0

 • Đề thi TN nghề Nấu ăn khối THPT 2014
  GD hướng nghiệp 11
  Đề thi TN nghề Nấu ăn khối THPT 2014

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2014

  Xem: 0

 • Phần mềm Cẩm nang tuyển sinh 2014 trên Android
  GD hướng nghiệp 11
  Phần mềm Cẩm nang tuyển sinh 2014 trên Android

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2014

  Xem: 0

 • DE THI NGHE LAM VUON 11 HKI
  GD hướng nghiệp 11
  DE THI NGHE LAM VUON 11 HKI

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2014

  Xem: 0

 • giáo viên kinh nghiệm chuyên ôn thi đại học
  GD hướng nghiệp 11
  giáo viên kinh nghiệm chuyên ôn thi đại học

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2013

  Xem: 0

 • 11A15
  GD hướng nghiệp 11
  11A15

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2013

  Xem: 0

 • 11A12
  GD hướng nghiệp 11
  11A12

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2013

  Xem: 0

 • 11A18
  GD hướng nghiệp 11
  11A18

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2013

  Xem: 0

 • 11A9
  GD hướng nghiệp 11
  11A9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2013

  Xem: 0

 • 11A1
  GD hướng nghiệp 11
  11A1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2013

  Xem: 0

 • 11A11
  GD hướng nghiệp 11
  11A11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2013

  Xem: 0

 • 11A5
  GD hướng nghiệp 11
  11A5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2013

  Xem: 0

 • 11A2
  GD hướng nghiệp 11
  11A2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2013

  Xem: 0

 • 11A10
  GD hướng nghiệp 11
  11A10

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2013

  Xem: 0

 • 11A20
  GD hướng nghiệp 11
  11A20

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2013

  Xem: 0

 • 11A9
  GD hướng nghiệp 11
  11A9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2013

  Xem: 0

 • 11A16
  GD hướng nghiệp 11
  11A16

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2013

  Xem: 0

 • 11A3
  GD hướng nghiệp 11
  11A3

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2013

  Xem: 0

 • 11A4_03
  GD hướng nghiệp 11
  11A4_03

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/1/2013

  Xem: 0

 • 11A8_03
  GD hướng nghiệp 11
  11A8_03

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/1/2013

  Xem: 0

 • 11A13_03
  GD hướng nghiệp 11
  11A13_03

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/1/2013

  Xem: 0

 • 11A14_03
  GD hướng nghiệp 11
  11A14_03

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/1/2013

  Xem: 0

 • 11A17_03
  GD hướng nghiệp 11
  11A17_03

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2012

  Xem: 0

 • 11A6_03
  GD hướng nghiệp 11
  11A6_03

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2012

  Xem: 0

 • 11A7_03
  GD hướng nghiệp 11
  11A7_03

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2012

  Xem: 0

 • kiemtra10-hk1
  GD hướng nghiệp 11
  kiemtra10-hk1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2012

  Xem: 0

 • kiemtrahoc11-hk1
  GD hướng nghiệp 11
  kiemtrahoc11-hk1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2012

  Xem: 0

 • THOI KHOA BIEU THPT LAN 14
  GD hướng nghiệp 11
  THOI KHOA BIEU THPT LAN 14

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/2/2012

  Xem: 0

 • Kết quả HKI Lớp 11A
  GD hướng nghiệp 11
  Kết quả HKI Lớp 11A

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2012

  Xem: 0

 • Lop_11A16_2011
  GD hướng nghiệp 11
  Lop_11A16_2011

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2012

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY