Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Giáo dục Hướng nghiệp 7 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Giáo dục Hướng nghiệp 7 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Đề thi Giáo dục Hướng nghiệp 7

 • Giáo án Hóa 8 cụm 17-18
  GD hướng nghiệp 7
  Giáo án Hóa 8 cụm 17-18

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/6/2018

  Xem: 0

 • Biên bản SHCM Tin 7 2017-2018
  GD hướng nghiệp 7
  Biên bản SHCM Tin 7 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Biên bản SHCM KHTN 7.2017-2018
  GD hướng nghiệp 7
  Biên bản SHCM KHTN 7.2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Chuyên đề Toán 8. 2017-2018
  GD hướng nghiệp 7
  Chuyên đề Toán 8. 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Chuyên Đề Hóa 8. 2017-2018
  GD hướng nghiệp 7
  Chuyên Đề Hóa 8. 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Chuyên Đề, Tin học
  GD hướng nghiệp 7
  Chuyên Đề, Tin học

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Chuyên Đề Sinh 9. Bài Tập Trắc Nghiệm
  GD hướng nghiệp 7
  Chuyên Đề Sinh 9. Bài Tập Trắc Nghiệm

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Biên bản SHCM cụm môn Hóa 2017-2018
  GD hướng nghiệp 7
  Biên bản SHCM cụm môn Hóa 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Biên bản CĐ Tin học 2017-2018
  GD hướng nghiệp 7
  Biên bản CĐ Tin học 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Biên bản CĐ sinh 9 2017-2018
  GD hướng nghiệp 7
  Biên bản CĐ sinh 9 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Thao giảng 4. 2017-2018
  GD hướng nghiệp 7
  Thao giảng 4. 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2018

  Xem: 0

 • Thao giảng 3: 2017-2018
  GD hướng nghiệp 7
  Thao giảng 3: 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 0

 • CĐ Toán 8. 2017-2018
  GD hướng nghiệp 7
  CĐ Toán 8. 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2017

  Xem: 6

 • Biên bản SHCM Hóa 7. 2017-2018
  GD hướng nghiệp 7
  Biên bản SHCM Hóa 7. 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2017

  Xem: 6

 • Thao giảng 2. 2017-2018
  GD hướng nghiệp 7
  Thao giảng 2. 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2017

  Xem: 6

 • Biên bản CĐ Toán 2017-2018
  GD hướng nghiệp 7
  Biên bản CĐ Toán 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2017

  Xem: 7

 • Thao giảng 1: 2017-2018
  GD hướng nghiệp 7
  Thao giảng 1: 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 0

 • Biên bản CĐ Lý 16-17
  GD hướng nghiệp 7
  Biên bản CĐ Lý 16-17

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2017

  Xem: 0

 • Biên bản CĐ Toán 2016-2017
  GD hướng nghiệp 7
  Biên bản CĐ Toán 2016-2017

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2017

  Xem: 0

 • Thao giảng 4. 2016-2017
  GD hướng nghiệp 7
  Thao giảng 4. 2016-2017

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2017

  Xem: 0

 • Biên bản Chuyên Đề sinh 2016-2017
  GD hướng nghiệp 7
  Biên bản Chuyên Đề sinh 2016-2017

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2017

  Xem: 0

 • Chuyên đề sinh 9 2016-2017
  GD hướng nghiệp 7
  Chuyên đề sinh 9 2016-2017

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2017

  Xem: 0

 • Thao giảng 3. 2016-2017
  GD hướng nghiệp 7
  Thao giảng 3. 2016-2017

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2017

  Xem: 0

 • Tài liệu học tập Nghị quyết TW4 khóa 12 năm 2016
  GD hướng nghiệp 7
  Tài liệu học tập Nghị quyết TW4 khóa 12 năm 2016

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/2/2017

  Xem: 0

 • Đề thi hs giỏi toán 7
  GD hướng nghiệp 7
  Đề thi hs giỏi toán 7

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/2/2017

  Xem: 0

 • Biên bản SHCM Công nghệ 16-17
  GD hướng nghiệp 7
  Biên bản SHCM Công nghệ 16-17

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/1/2017

  Xem: 1

 • Thao giảng 2: 2016-2017
  GD hướng nghiệp 7
  Thao giảng 2: 2016-2017

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2016

  Xem: 0

 • Biên bản SHCM Toán 16-17
  GD hướng nghiệp 7
  Biên bản SHCM Toán 16-17

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2016

  Xem: 1

 • Chuyên đề Hóa 16-17
  GD hướng nghiệp 7
  Chuyên đề Hóa 16-17

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2016

  Xem: 0

 • Biên bàn CĐ Hóa 16-17
  GD hướng nghiệp 7
  Biên bàn CĐ Hóa 16-17

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2016

  Xem: 0

 • Chuyên đề hóa 9. 16-17
  GD hướng nghiệp 7
  Chuyên đề hóa 9. 16-17

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2016

  Xem: 0

 • Thao giảng 1. 2016-2017
  GD hướng nghiệp 7
  Thao giảng 1. 2016-2017

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2016

  Xem: 0

 • Kế hoạch năm học 2016 - 2017 ( Đã bổ sung chỉnh sửa )
  GD hướng nghiệp 7
  Kế hoạch năm học 2016 - 2017 ( Đã bổ sung chỉnh sửa )

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2016

  Xem: 1

 • Kế hoạch năm học 2016 - 2017
  GD hướng nghiệp 7
  Kế hoạch năm học 2016 - 2017

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2016

  Xem: 0

 • Kế hoạch năm học 2016 - 2017
  GD hướng nghiệp 7
  Kế hoạch năm học 2016 - 2017

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2016

  Xem: 0

 • Kế Hoạch Năm Học 2016 - 2017
  GD hướng nghiệp 7
  Kế Hoạch Năm Học 2016 - 2017

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2016

  Xem: 0

 • Biên bản NCBH - Lí 2015-2016
  GD hướng nghiệp 7
  Biên bản NCBH - Lí 2015-2016

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/5/2016

  Xem: 0

 • Biên bản SHCM NCBH- 15-16
  GD hướng nghiệp 7
  Biên bản SHCM NCBH- 15-16

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/5/2016

  Xem: 0

 • Biên bản CĐ sinh - 15-16
  GD hướng nghiệp 7
  Biên bản CĐ sinh - 15-16

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/5/2016

  Xem: 0

 • Thao Giảng 3 Năm: 2015-2016
  GD hướng nghiệp 7
  Thao Giảng 3 Năm: 2015-2016

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2016

  Xem: 0

 • Chuyên Đề Sinh 9 Năm: 2015-2016
  GD hướng nghiệp 7
  Chuyên Đề Sinh 9 Năm: 2015-2016

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2016

  Xem: 0

 • Biên bản CĐ Hóa 15-16
  GD hướng nghiệp 7
  Biên bản CĐ Hóa 15-16

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2015

  Xem: 0

 • Thao giảng 2 15-16
  GD hướng nghiệp 7
  Thao giảng 2 15-16

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2015

  Xem: 0

 • Thao giảng 1. 15-16
  GD hướng nghiệp 7
  Thao giảng 1. 15-16

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2015

  Xem: 0

 • Chuyên đề hóa 9 15-16
  GD hướng nghiệp 7
  Chuyên đề hóa 9 15-16

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2015

  Xem: 0

 • Dự thảo quy chế chuyên môn
  GD hướng nghiệp 7
  Dự thảo quy chế chuyên môn

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2015

  Xem: 0

 • Kế hoạch năm học 2015 - 2016
  GD hướng nghiệp 7
  Kế hoạch năm học 2015 - 2016

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/9/2015

  Xem: 0

 • Kế hoạch năm học 2015 - 2016
  GD hướng nghiệp 7
  Kế hoạch năm học 2015 - 2016

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2015

  Xem: 0

 • Thao giảng 4 14-15
  GD hướng nghiệp 7
  Thao giảng 4 14-15

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2015

  Xem: 0

 • Giáo án HĐNGLL 7
  GD hướng nghiệp 7
  Giáo án HĐNGLL 7

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2015

  Xem: 7

 • SKKN - Thượng
  GD hướng nghiệp 7
  SKKN - Thượng

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2015

  Xem: 9

 • Thao giảng 2 14-15
  GD hướng nghiệp 7
  Thao giảng 2 14-15

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2015

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY