Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Đề thi Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH)

 • Đề thi học kì 2
  Giáo dục Tiểu học
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 1
  Giáo dục Tiểu học
  Đề thi học kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

  Xem: 0

 • G Tiểu học Đề thi học kì 2
  Giáo dục Tiểu học
  G Tiểu học Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Giáo dục Tiểu học
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo dục Tiểu học
  "Con chúng ta sẽ không sao đâu"

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2016

  Xem: 0

 • tieng anh
  Giáo dục Tiểu học
  tieng anh

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/7/2014

  Xem: 0

 • thơ ngẫu hứng
  Giáo dục Tiểu học
  thơ ngẫu hứng

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/6/2014

  Xem: 10

 • đề tài hừng thú toán học 4 chưa sửa
  Giáo dục Tiểu học
  đề tài hừng thú toán học 4 chưa sửa

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2014

  Xem: 7

 • đề tài rèn kĩ năng nghe nói cho hs tiểu học
  Giáo dục Tiểu học
  đề tài rèn kĩ năng nghe nói cho hs tiểu học

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2014

  Xem: 0

 • đề tài nghiên cứu kh luật chính tả
  Giáo dục Tiểu học
  đề tài nghiên cứu kh luật chính tả

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2014

  Xem: 0

 • bai tap tam ly thuc tap toan 3:hung thu toan hoc
  Giáo dục Tiểu học
  bai tap tam ly thuc tap toan 3:hung thu toan hoc

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2013

  Xem: 0

 • chương trình ngoại khóa
  Giáo dục Tiểu học
  chương trình ngoại khóa

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2013

  Xem: 26

 • Hoàn thiện chính sách bảo hiểm tiền gửi
  Giáo dục Tiểu học
  Hoàn thiện chính sách bảo hiểm tiền gửi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2013

  Xem: 8

 • ĐỀ CƯƠNG PPDH ĐẠO ĐỨC Ở TIỂU HỌC
  Giáo dục Tiểu học
  ĐỀ CƯƠNG PPDH ĐẠO ĐỨC Ở TIỂU HỌC

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2012

  Xem: 65

 • ĐỀ CƯƠNG QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
  Giáo dục Tiểu học
  ĐỀ CƯƠNG QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2012

  Xem: 0

 • sinh hoat ngoai khoa (NGLL)
  Giáo dục Tiểu học
  sinh hoat ngoai khoa (NGLL)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2012

  Xem: 0

 • tư duy trẻ ở lứa tuổi tiểu học
  Giáo dục Tiểu học
  tư duy trẻ ở lứa tuổi tiểu học

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2012

  Xem: 0

 • tâm lý trẻ em
  Giáo dục Tiểu học
  tâm lý trẻ em

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2012

  Xem: 9

 • Các dạng BT ôn thi tốt nghiệp THSP
  Giáo dục Tiểu học
  Các dạng BT ôn thi tốt nghiệp THSP

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2012

  Xem: 23

 • THAY CO NEN THAM KHAO TAI LIEU NAY!
  Giáo dục Tiểu học
  THAY CO NEN THAM KHAO TAI LIEU NAY!

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2011

  Xem: 9

 • Câu hỏi IQ và đáp án
  Giáo dục Tiểu học
  Câu hỏi IQ và đáp án

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2011

  Xem: 8

 • Đề thi Nguyên Lý CN Mac-Lenin
  Giáo dục Tiểu học
  Đề thi Nguyên Lý CN Mac-Lenin

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/5/2011

  Xem: 0

 • Thi het ky I lop 1
  Giáo dục Tiểu học
  Thi het ky I lop 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2011

  Xem: 0

 • ĐỀ THI CAO HỌC 17- GDH.ĐH VINH
  Giáo dục Tiểu học
  ĐỀ THI CAO HỌC 17- GDH.ĐH VINH

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2010

  Xem: 0

 • truyen hay
  Giáo dục Tiểu học
  truyen hay

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2010

  Xem: 53

 • Giáo trình TNXH
  Giáo dục Tiểu học
  Giáo trình TNXH

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/6/2010

  Xem: 64

 • Giáo trình TNXH2-P2
  Giáo dục Tiểu học
  Giáo trình TNXH2-P2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/6/2010

  Xem: 46

 • Giáo trình TNXH2-P1
  Giáo dục Tiểu học
  Giáo trình TNXH2-P1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/6/2010

  Xem: 48

 • true false test
  Giáo dục Tiểu học
  true false test

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2010

  Xem: 73

 • kiem tra hk ii anh van
  Giáo dục Tiểu học
  kiem tra hk ii anh van

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2010

  Xem: 273

 • thi giáo viên giỏi
  Giáo dục Tiểu học
  thi giáo viên giỏi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/4/2010

  Xem: 51

 • Các điều kiện, tiêu chuẩn hướng tới THTT
  Giáo dục Tiểu học
  Các điều kiện, tiêu chuẩn hướng tới THTT

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2010

  Xem: 31

 • Tài liệu tăng cường giáo dục Tiếng việt 2
  Giáo dục Tiểu học
  Tài liệu tăng cường giáo dục Tiếng việt 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2010

  Xem: 60

 • Tổ chức chò trơi để dạy tiếng việt
  Giáo dục Tiểu học
  Tổ chức chò trơi để dạy tiếng việt

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2010

  Xem: 56

 • Chương trình tập huấn tăng cường tiếng việt
  Giáo dục Tiểu học
  Chương trình tập huấn tăng cường tiếng việt

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2010

  Xem: 35

 • bia giao an
  Giáo dục Tiểu học
  bia giao an

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2010

  Xem: 153

 • giao an the duc 5
  Giáo dục Tiểu học
  giao an the duc 5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2010

  Xem: 104

 • giao an the duc 1
  Giáo dục Tiểu học
  giao an the duc 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2010

  Xem: 90

 • PPCT MÔN NGHỆ THUẬT LỚP 1,2,3
  Giáo dục Tiểu học
  PPCT MÔN NGHỆ THUẬT LỚP 1,2,3

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2009

  Xem: 153

 • PPCT THỂ DỤC LỚP 1,2.3,4,5
  Giáo dục Tiểu học
  PPCT THỂ DỤC LỚP 1,2.3,4,5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2009

  Xem: 131

 • PPCT TIẾNG VIỆT LỚP 1,2,3,4,5
  Giáo dục Tiểu học
  PPCT TIẾNG VIỆT LỚP 1,2,3,4,5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2009

  Xem: 174

 • PPCT MÔN TN & XH LỚP 4,5
  Giáo dục Tiểu học
  PPCT MÔN TN & XH LỚP 4,5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2009

  Xem: 72

 • PPCT MÔN TOÁN LỚP 1,2,3,4,5
  Giáo dục Tiểu học
  PPCT MÔN TOÁN LỚP 1,2,3,4,5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2009

  Xem: 127

 • PPCT MĨ THUẬT LỚP 4,5
  Giáo dục Tiểu học
  PPCT MĨ THUẬT LỚP 4,5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2009

  Xem: 75

 • PPCT LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 4,5
  Giáo dục Tiểu học
  PPCT LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 4,5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2009

  Xem: 35

 • PPCT KĨ THUẬT LỚP 4,5
  Giáo dục Tiểu học
  PPCT KĨ THUẬT LỚP 4,5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2009

  Xem: 106

 • PPCT KHOA HỌC LỚP 4, 5
  Giáo dục Tiểu học
  PPCT KHOA HỌC LỚP 4, 5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2009

  Xem: 18

 • PPCT ĐẠO ĐỨC LỚP 1,2,3,4,5
  Giáo dục Tiểu học
  PPCT ĐẠO ĐỨC LỚP 1,2,3,4,5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2009

  Xem: 28

 • PPCT môn âm nhạc lớp 4, 5
  Giáo dục Tiểu học
  PPCT môn âm nhạc lớp 4, 5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2009

  Xem: 94

 • Phong tục tập quán Việt Nam
  Giáo dục Tiểu học
  Phong tục tập quán Việt Nam

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/11/2009

  Xem: 89

 • PPDH BTNB
  Giáo dục Tiểu học
  PPDH BTNB

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/11/2009

  Xem: 66

 • TỔ CHỨC DẠY HỌC LỚP GHÉP
  Giáo dục Tiểu học
  TỔ CHỨC DẠY HỌC LỚP GHÉP

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/11/2009

  Xem: 165

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY