Đề thi Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH). Đề thi học kì 2
   Giáo dục Tiểu học
   Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH). Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Giáo dục Tiểu học
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Giáo dục Tiểu học
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • tiểu học Bài KT môn toán + tiếng việt cngd
   Giáo dục Tiểu học
   tiểu học Bài KT môn toán + tiếng việt cngd

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • ĐềKT cngd học kì II
   Giáo dục Tiểu học
   ĐềKT cngd học kì II

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Giáo dục Tiểu học
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Giáo dục Tiểu học
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2018

   Xem: 0

  • G Tiểu học Đề thi học kì 2
   Giáo dục Tiểu học
   G Tiểu học Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Giáo dục Tiểu học
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2018

   Xem: 1

  • "Con chúng ta sẽ không sao đâu"
   Giáo dục Tiểu học
   "Con chúng ta sẽ không sao đâu"

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2016

   Xem: 9

  • tieng anh
   Giáo dục Tiểu học
   tieng anh

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/7/2014

   Xem: 0

  • thơ ngẫu hứng
   Giáo dục Tiểu học
   thơ ngẫu hứng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/6/2014

   Xem: 10

  • đề tài hừng thú toán học 4 chưa sửa
   Giáo dục Tiểu học
   đề tài hừng thú toán học 4 chưa sửa

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2014

   Xem: 7

  • đề tài rèn kĩ năng nghe nói cho hs tiểu học
   Giáo dục Tiểu học
   đề tài rèn kĩ năng nghe nói cho hs tiểu học

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2014

   Xem: 1

  • đề tài nghiên cứu kh luật chính tả
   Giáo dục Tiểu học
   đề tài nghiên cứu kh luật chính tả

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2014

   Xem: 10

  • bai tap tam ly thuc tap toan 3:hung thu toan hoc
   Giáo dục Tiểu học
   bai tap tam ly thuc tap toan 3:hung thu toan hoc

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2013

   Xem: 0

  • chương trình ngoại khóa
   Giáo dục Tiểu học
   chương trình ngoại khóa

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2013

   Xem: 26

  • Hoàn thiện chính sách bảo hiểm tiền gửi
   Giáo dục Tiểu học
   Hoàn thiện chính sách bảo hiểm tiền gửi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2013

   Xem: 8

  • ĐỀ CƯƠNG PPDH ĐẠO ĐỨC Ở TIỂU HỌC
   Giáo dục Tiểu học
   ĐỀ CƯƠNG PPDH ĐẠO ĐỨC Ở TIỂU HỌC

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2012

   Xem: 67

  • ĐỀ CƯƠNG QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
   Giáo dục Tiểu học
   ĐỀ CƯƠNG QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2012

   Xem: 0

  • sinh hoat ngoai khoa (NGLL)
   Giáo dục Tiểu học
   sinh hoat ngoai khoa (NGLL)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2012

   Xem: 0

  • tư duy trẻ ở lứa tuổi tiểu học
   Giáo dục Tiểu học
   tư duy trẻ ở lứa tuổi tiểu học

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2012

   Xem: 0

  • tâm lý trẻ em
   Giáo dục Tiểu học
   tâm lý trẻ em

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2012

   Xem: 9

  • Các dạng BT ôn thi tốt nghiệp THSP
   Giáo dục Tiểu học
   Các dạng BT ôn thi tốt nghiệp THSP

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2012

   Xem: 23

  • THAY CO NEN THAM KHAO TAI LIEU NAY!
   Giáo dục Tiểu học
   THAY CO NEN THAM KHAO TAI LIEU NAY!

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2011

   Xem: 9

  • Câu hỏi IQ và đáp án
   Giáo dục Tiểu học
   Câu hỏi IQ và đáp án

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2011

   Xem: 8

  • Đề thi Nguyên Lý CN Mac-Lenin
   Giáo dục Tiểu học
   Đề thi Nguyên Lý CN Mac-Lenin

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2011

   Xem: 0

  • Thi het ky I lop 1
   Giáo dục Tiểu học
   Thi het ky I lop 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2011

   Xem: 0

  • ĐỀ THI CAO HỌC 17- GDH.ĐH VINH
   Giáo dục Tiểu học
   ĐỀ THI CAO HỌC 17- GDH.ĐH VINH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2010

   Xem: 0

  • truyen hay
   Giáo dục Tiểu học
   truyen hay

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/8/2010

   Xem: 53

  • Giáo trình TNXH2-P2
   Giáo dục Tiểu học
   Giáo trình TNXH2-P2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/6/2010

   Xem: 10

  • Giáo trình TNXH2-P1
   Giáo dục Tiểu học
   Giáo trình TNXH2-P1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/6/2010

   Xem: 9

  • Giáo trình TNXH
   Giáo dục Tiểu học
   Giáo trình TNXH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/6/2010

   Xem: 17

  • Giáo trình TNXH
   Giáo dục Tiểu học
   Giáo trình TNXH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/6/2010

   Xem: 64

  • Giáo trình TNXH2-P2
   Giáo dục Tiểu học
   Giáo trình TNXH2-P2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/6/2010

   Xem: 46

  • Giáo trình TNXH2-P1
   Giáo dục Tiểu học
   Giáo trình TNXH2-P1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/6/2010

   Xem: 48

  • true false test
   Giáo dục Tiểu học
   true false test

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2010

   Xem: 73

  • kiem tra hk ii anh van
   Giáo dục Tiểu học
   kiem tra hk ii anh van

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2010

   Xem: 273

  • thi giáo viên giỏi
   Giáo dục Tiểu học
   thi giáo viên giỏi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2010

   Xem: 51

  • Tài liệu tăng cường giáo dục Tiếng việt 2
   Giáo dục Tiểu học
   Tài liệu tăng cường giáo dục Tiếng việt 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2010

   Xem: 64

  • Các điều kiện, tiêu chuẩn hướng tới THTT
   Giáo dục Tiểu học
   Các điều kiện, tiêu chuẩn hướng tới THTT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2010

   Xem: 31

  • Tổ chức chò trơi để dạy tiếng việt
   Giáo dục Tiểu học
   Tổ chức chò trơi để dạy tiếng việt

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2010

   Xem: 56

  • Chương trình tập huấn tăng cường tiếng việt
   Giáo dục Tiểu học
   Chương trình tập huấn tăng cường tiếng việt

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2010

   Xem: 35

  • bia giao an
   Giáo dục Tiểu học
   bia giao an

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2010

   Xem: 153

  • giao an the duc 5
   Giáo dục Tiểu học
   giao an the duc 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2010

   Xem: 104

  • giao an the duc 1
   Giáo dục Tiểu học
   giao an the duc 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2010

   Xem: 90

  • PPCT MÔN NGHỆ THUẬT LỚP 1,2,3
   Giáo dục Tiểu học
   PPCT MÔN NGHỆ THUẬT LỚP 1,2,3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2009

   Xem: 153

  • PPCT THỂ DỤC LỚP 1,2.3,4,5
   Giáo dục Tiểu học
   PPCT THỂ DỤC LỚP 1,2.3,4,5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2009

   Xem: 131

  • PPCT TIẾNG VIỆT LỚP 1,2,3,4,5
   Giáo dục Tiểu học
   PPCT TIẾNG VIỆT LỚP 1,2,3,4,5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2009

   Xem: 174

  • PPCT MÔN TN & XH LỚP 4,5
   Giáo dục Tiểu học
   PPCT MÔN TN & XH LỚP 4,5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2009

   Xem: 82

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY