Đề thi Hình học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Hình học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Hình học 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Hướng dẫn giải 2 bài hình học khó lớp 9
   Hình học 9
   Hướng dẫn giải 2 bài hình học khó lớp 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Hình học 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • ĐÁP ÁN - 35 Bộ HSG Toán 9 (Phần 3)
   Hình học 9
   ĐÁP ÁN - 35 Bộ HSG Toán 9 (Phần 3)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • Thầy(Cô) xin Đề vào - WebSite Nguyễn Văn Đại
   Hình học 9
   Thầy(Cô) xin Đề vào - WebSite Nguyễn Văn Đại

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2018

   Xem: 0

  • Thử sức với 2 bài hình học khó lớp 9
   Hình học 9
   Thử sức với 2 bài hình học khó lớp 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • Gửi Lê Hồng Quân
   Hình học 9
   Gửi Lê Hồng Quân

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • Nhờ thầy cô giải hộ
   Hình học 9
   Nhờ thầy cô giải hộ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Hình học 9
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • Gửi Nguyễn Khánh Ninh
   Hình học 9
   Gửi Nguyễn Khánh Ninh

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • Nhờ mọi người xem giúp
   Hình học 9
   Nhờ mọi người xem giúp

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2018

   Xem: 0

  • KT CI HH9-18-19
   Hình học 9
   KT CI HH9-18-19

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2018

   Xem: 0

  • ĐÁP ÁN - 40 Bộ HSG Toán 9 (Phần 1)
   Hình học 9
   ĐÁP ÁN - 40 Bộ HSG Toán 9 (Phần 1)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hình học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hình học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2018

   Xem: 0

  • CHUYÊN ĐỀ ĐƯỜNG THẲNG-ĐƯỜNG TRÒN-TIẾP TUYẾN
   Hình học 9
   CHUYÊN ĐỀ ĐƯỜNG THẲNG-ĐƯỜNG TRÒN-TIẾP TUYẾN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2018

   Xem: 0

  • Gửi VHT bài hình
   Hình học 9
   Gửi VHT bài hình

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2018

   Xem: 0

  • Gửi thầy Sang
   Hình học 9
   Gửi thầy Sang

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2018

   Xem: 0

  • Nhờ các thầy cô bài hình trong đề chọn HSG Giảng Võ
   Hình học 9
   Nhờ các thầy cô bài hình trong đề chọn HSG Giảng Võ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Hình học 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • Gửi em Nguyễn Thị Linh
   Hình học 9
   Gửi em Nguyễn Thị Linh

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hình học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • NHỜ THẦY CÔ GIÚP E CÂU HÌNH Ạ
   Hình học 9
   NHỜ THẦY CÔ GIÚP E CÂU HÌNH Ạ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hình học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2018

   Xem: 0

  • kiểm tra 45' chương 1
   Hình học 9
   kiểm tra 45' chương 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hình học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • Bài hình khó của thầy Giang Tiền Hải
   Hình học 9
   Bài hình khó của thầy Giang Tiền Hải

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2018

   Xem: 0

  • KT 15 PHUT CHUONG I-HINH9
   Hình học 9
   KT 15 PHUT CHUONG I-HINH9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra Chương I ( Có đáp án )
   Hình học 9
   Kiểm tra Chương I ( Có đáp án )

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2018

   Xem: 0

  • Hình học 9.Đề giữa kì 1đủ ma trân và bảng mô tả
   Hình học 9
   Hình học 9.Đề giữa kì 1đủ ma trân và bảng mô tả

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15' hay
   Hình học 9
   Kiểm tra 15' hay

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • BÀI TẬP HÌNH T11-2018
   Hình học 9
   BÀI TẬP HÌNH T11-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hình học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Hình học 9
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Hình học 9
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hình học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết Toán 9 (chương 1)
   Hình học 9
   Kiểm tra 1 tiết Toán 9 (chương 1)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2018

   Xem: 0

  • bai tap CBH
   Hình học 9
   bai tap CBH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2018

   Xem: 0

  • dê rgu
   Hình học 9
   dê rgu

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2018

   Xem: 0

  • Nhờ mọi người hỗ trợ
   Hình học 9
   Nhờ mọi người hỗ trợ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2018

   Xem: 0

  • toan hoc 9
   Hình học 9
   toan hoc 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Hình học 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • dai so 9. Kiểm tra 1 tiết
   Hình học 9
   dai so 9. Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hình học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • 2 bài hinh cho Nguyễn gia Bảo
   Hình học 9
   2 bài hinh cho Nguyễn gia Bảo

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hình học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • CHUYÊN ĐỀ CẢ NĂM HAY
   Hình học 9
   CHUYÊN ĐỀ CẢ NĂM HAY

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 5

  • BT ÔN NGYAF 20/9/2018
   Hình học 9
   BT ÔN NGYAF 20/9/2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • BT ỨNG DỤNG CỦA ĐL CEVE VÀ MENELAUS
   Hình học 9
   BT ỨNG DỤNG CỦA ĐL CEVE VÀ MENELAUS

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • nhờ giúp
   Hình học 9
   nhờ giúp

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hình học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY