Đề thi Hóa học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Hóa học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Hóa học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Cực Phẩm 2019
   Hóa học 12
   Cực Phẩm 2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2019

   Xem: 1

  • Đề cương ôn thi
   Hóa học 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết, tiết 46
   Hóa học 8
   Kiểm tra 1 tiết, tiết 46

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2019

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Hóa học 12
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2019

   Xem: 0

  • đề thi hsg hóa 9 18-19 yên mỹ hưng yên
   Hóa học 9
   đề thi hsg hóa 9 18-19 yên mỹ hưng yên

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/2/2019

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Hóa học 12
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2019

   Xem: 0

  • HSG hóa 9 Hà Tĩnh 2019
   Hóa học 9
   HSG hóa 9 Hà Tĩnh 2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/1/2019

   Xem: 0

  • Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 Hóa giải chi tiết (P1)
   Hóa học 12
   Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 Hóa giải chi tiết (P1)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/1/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hóa học 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2019

   Xem: 0

  • HỌC KỲ 1 (2018-2019)
   Hóa học 9
   HỌC KỲ 1 (2018-2019)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2019

   Xem: 0

  • HỌC KỲ 1 (2018-2019)
   Hóa học 12
   HỌC KỲ 1 (2018-2019)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2019

   Xem: 0

  • HỌC KỲ 1 (2018-2019)
   Hóa học 10
   HỌC KỲ 1 (2018-2019)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2019

   Xem: 0

  • câu hỏi trắc nghiệm hóa 8 theo chương
   Hóa học
   câu hỏi trắc nghiệm hóa 8 theo chương

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Hóa học 12
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2019

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Hóa học 12
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2019

   Xem: 0

  • phan dang bai tap ankan (rat hay)
   Hóa học 11
   phan dang bai tap ankan (rat hay)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2019

   Xem: 1

  • ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT OXI KHÔNG KHÍ - CỰC HAY
   Hóa học 8
   ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT OXI KHÔNG KHÍ - CỰC HAY

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2019

   Xem: 0

  • THI THỬ THPTQG LẦN III
   Hóa học 12
   THI THỬ THPTQG LẦN III

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi thử cấp trường của Th.S Phương(2)
   Hóa học 12
   Đề thi thử cấp trường của Th.S Phương(2)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi thử cấp trường của Th.S Phương
   Hóa học 12
   Đề thi thử cấp trường của Th.S Phương

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hóa học 12
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Hóa học 8
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Hóa học 8
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • 54. Chuyên Sư Phạm HN - Lần 1
   Hóa học 12
   54. Chuyên Sư Phạm HN - Lần 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • 52. Cụm 8 trường chuyên
   Hóa học 12
   52. Cụm 8 trường chuyên

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • 51. Đề liên kết 5 trường THPT Hải Phòng
   Hóa học 12
   51. Đề liên kết 5 trường THPT Hải Phòng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • [Đề Hóa 2019] [Các trường] 50. Chuyên Quang Trung - Bình Phước Lần 2
   Hóa học 12
   [Đề Hóa 2019] [Các trường] 50. Chuyên Quang Trung - Bình Phước Lần 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Hóa học 12
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Hóa học 11
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Hóa học 11
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Hóa học 11
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Hóa học 11
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Hóa học 11
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Hóa học 11
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Hóa học 11
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Hóa học 11
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Hóa học 11
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Hóa học 11
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Hóa học 11
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Hóa học 11
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Hóa học 11
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Hóa học 11
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Hóa học 11
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • THI KSCL
   Hóa học 10
   THI KSCL

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Hóa học 9
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2019

   Xem: 0

  • kim loại trong các đề thi thử
   Hóa học 12
   kim loại trong các đề thi thử

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết. Đại cương kim loại 12
   Hóa học 12
   Kiểm tra 1 tiết. Đại cương kim loại 12

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2019

   Xem: 0

  • Trắc nghiệm Đại Cương Hóa Học Hữu Cơ 11
   Hóa học 11
   Trắc nghiệm Đại Cương Hóa Học Hữu Cơ 11

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2019

   Xem: 1

  • ĐỀ THI HSG HÓA 9 (SƠN DƠNG 18-19)
   Hóa học 9
   ĐỀ THI HSG HÓA 9 (SƠN DƠNG 18-19)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2019

   Xem: 0

  • Bài tập tìm CTPT
   Hóa học 9
   Bài tập tìm CTPT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY