Đề thi Hóa học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Hóa học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Hóa học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bộ đề HSG Hóa 11, 12
   Hóa học 12
   Bộ đề HSG Hóa 11, 12

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2020

   Xem: 0

  • Bộ đề HSG Hóa 11, 12
   Đề thi HSG
   Bộ đề HSG Hóa 11, 12

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi HSG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết chương 1 lý thuyết
   Hóa học 11
   Kiểm tra 1 tiết chương 1 lý thuyết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết chương 1 lý thuyết
   Hóa học 11
   Kiểm tra 1 tiết chương 1 lý thuyết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Hóa học 11
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Hóa học 11
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • KIỂM TRA HỌC KÌ 1 ( THAM KHẢO) MÃ ĐỀ 312
   Hóa học 8
   KIỂM TRA HỌC KÌ 1 ( THAM KHẢO) MÃ ĐỀ 312

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • Bài tập chương 4 : Oxi - không khí
   Hóa học 8
   Bài tập chương 4 : Oxi - không khí

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 1

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hóa học 10
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Hóa học 10
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • KIỂM TRA HỌC KÌ 1( THAM KHẢO)
   Hóa học 8
   KIỂM TRA HỌC KÌ 1( THAM KHẢO)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HKI
   Hóa học 11
   ĐỀ THI HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HKI
   Hóa học 10
   ĐỀ THI HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ
   Hóa học 11
   ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • ĐÊ THI CHUYÊN ĐỀ
   Hóa học 10
   ĐÊ THI CHUYÊN ĐỀ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Hóa học 10
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2020

   Xem: 0

  • Thực hành sô1
   Hóa học 12
   Thực hành sô1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2020

   Xem: 0

  • de thi ki 1 nam 2019.2020
   Hóa học 8
   de thi ki 1 nam 2019.2020

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2020

   Xem: 0

  • de thi ki 1 nam 2019.2020
   Hóa học 8
   de thi ki 1 nam 2019.2020

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2020

   Xem: 0

  • de thi ki 1 nam 2019.2020
   Hóa học 8
   de thi ki 1 nam 2019.2020

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2020

   Xem: 0

  • de thi ki 1 nam 2019.2020
   Hóa học 9
   de thi ki 1 nam 2019.2020

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2020

   Xem: 0

  • de thi ki 1 nam 2019.2020
   Hóa học 9
   de thi ki 1 nam 2019.2020

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2020

   Xem: 0

  • de thi ki 1 nam 2019.2020
   Hóa học 9
   de thi ki 1 nam 2019.2020

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2020

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Hóa học 11
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2020

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Hóa học 11
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2020

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Hóa học 12
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2020

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Hóa học 10
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2020

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Hóa học 11
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2020

   Xem: 0

  • ĐỀ B HKI 18-19 QUANG NAM
   Hóa học 9
   ĐỀ B HKI 18-19 QUANG NAM

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Hóa học 8
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0