Đề thi Hóa học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Hóa học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Hóa học 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Đề cương ôn thi
   Hóa học 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2019

   Xem: 0

  • đề thi hsg hóa 9 18-19 yên mỹ hưng yên
   Hóa học 9
   đề thi hsg hóa 9 18-19 yên mỹ hưng yên

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/2/2019

   Xem: 0

  • HSG hóa 9 Hà Tĩnh 2019
   Hóa học 9
   HSG hóa 9 Hà Tĩnh 2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/1/2019

   Xem: 0

  • HỌC KỲ 1 (2018-2019)
   Hóa học 9
   HỌC KỲ 1 (2018-2019)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Hóa học 9
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HSG HÓA 9 (SƠN DƠNG 18-19)
   Hóa học 9
   ĐỀ THI HSG HÓA 9 (SƠN DƠNG 18-19)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2019

   Xem: 0

  • Bài tập tìm CTPT
   Hóa học 9
   Bài tập tìm CTPT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • Hóa học 9.Bài tập axitaxtic, rượu etilic...
   Hóa học 9
   Hóa học 9.Bài tập axitaxtic, rượu etilic...

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • devadapanHSG2016
   Hóa học 9
   devadapanHSG2016

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • Bài tập chương 4 hữu cơ
   Hóa học 9
   Bài tập chương 4 hữu cơ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • HSG Hà Nội 2015
   Hóa học 9
   HSG Hà Nội 2015

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Đáp án tham khảo HSG Hà Nội 2019
   Hóa học 9
   Đáp án tham khảo HSG Hà Nội 2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 1

  • Đề thi HSG 2018
   Hóa học 9
   Đề thi HSG 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 1

  • Đề thi hsg hóa 9 thành phố hà nội 2018 2019
   Hóa học 9
   Đề thi hsg hóa 9 thành phố hà nội 2018 2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Hóa học 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Hóa học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Hóa học 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2019

   Xem: 0

  • Đề HSG Hóa 9 18-19 Văn Lâm Hưng Yên
   Hóa học 9
   Đề HSG Hóa 9 18-19 Văn Lâm Hưng Yên

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Hóa học 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • de thi ki 1 nam 18.19
   Hóa học 9
   de thi ki 1 nam 18.19

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Hóa học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Hóa học 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Tài liệu BD.HSG Hóa 9-Hữu cơ_2
   Hóa học 9
   Tài liệu BD.HSG Hóa 9-Hữu cơ_2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • TÁI LIỆU BD.HSG HÓA 9_HỮU CƠ.P1
   Hóa học 9
   TÁI LIỆU BD.HSG HÓA 9_HỮU CƠ.P1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Hóa học 9, THI HK 1.
   Hóa học 9
   Hóa học 9, THI HK 1.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết tiết 51
   Hóa học 9
   Kiểm tra 1 tiết tiết 51

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Hóa học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG ( Vòng 3)
   Hóa học 9
   Đề thi chọn HSG ( Vòng 3)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG(Vong2)
   Hóa học 9
   Đề thi chọn HSG(Vong2)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1(hay)
   Hóa học 9
   Đề thi học kì 1(hay)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI TỈNH
   Hóa học 9
   ĐỀ THI TỈNH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • - ĐỀ THI CHỌN TỈNH
   Hóa học 9
   - ĐỀ THI CHỌN TỈNH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Hóa học 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • 40 de thi vao 10 chuyen hoa co DA
   Hóa học 9
   40 de thi vao 10 chuyen hoa co DA

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 1

  • Hóa học . Tuyen sinh vao lop 10 chuyen vinh phuc
   Hóa học 9
   Hóa học . Tuyen sinh vao lop 10 chuyen vinh phuc

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 1

  • Đề thi học kì 1
   Hóa học 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  • đề thi vào 10 môn hóa học lớp 9
   Hóa học 9
   đề thi vào 10 môn hóa học lớp 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Hóa học 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Hóa học 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Hóa học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Hóa học 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Chuyên đề bồi dưỡng hóa 9
   Hóa học 9
   Chuyên đề bồi dưỡng hóa 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • 337 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ PHI KIM
   Hóa học 9
   337 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ PHI KIM

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Hóa học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Hóa học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1 (năm học 2018-2019)
   Hóa học 9
   Đề thi học kì 1 (năm học 2018-2019)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Chuỗi biến hóa 9
   Hóa học 9
   Chuỗi biến hóa 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Trắc nghiệm
   Hóa học 9
   Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Trắc nghiệm

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Hóa học 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Hóa học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY