Đề thi Hóa học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Hóa học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Hóa học 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Đề cương ôn thi
   Hóa học 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Hóa học 9
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hóa học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 2

  • Đề thi học kì 2
   Hóa học 9
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Hóa học 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Hóa học 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Hóa học 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Hóa học 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Hóa học 9
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Hóa học 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 1

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hóa học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hóa học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hóa học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Hóa học 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Tuyển tập đè thi HSG hóa 9
   Hóa học 9
   Tuyển tập đè thi HSG hóa 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Hóa học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • đề ôn tập kiểm tra 1 tiết hóa 9
   Hóa học 9
   đề ôn tập kiểm tra 1 tiết hóa 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • sáng kiến kinh nghiệm hóa 9
   Hóa học 9
   sáng kiến kinh nghiệm hóa 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hóa học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hóa học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hóa học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hóa học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Hóa học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết lần 1 CHUAN
   Hóa học 9
   Kiểm tra 1 tiết lần 1 CHUAN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Hóa học 9
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hóa học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 ĐỀ SỐ 4 Đáp ÁN
   Hóa học 9
   ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 ĐỀ SỐ 4 Đáp ÁN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 ĐỀ SỐ 3 Đáp ÁN
   Hóa học 9
   ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 ĐỀ SỐ 3 Đáp ÁN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 ĐỀ SỐ 2 Đáp ÁN
   Hóa học 9
   ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 ĐỀ SỐ 2 Đáp ÁN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 ĐỀ SỐ 1
   Hóa học 9
   ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 ĐỀ SỐ 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • 4 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4 TÀI LIỆU THÔ
   Hóa học 9
   4 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4 TÀI LIỆU THÔ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1
   Hóa học 9
   ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • DE KIEM TRA HOA 9 45 SO 1 CO MA TRAN
   Hóa học 9
   DE KIEM TRA HOA 9 45 SO 1 CO MA TRAN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Hóa học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hóa học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 1

  • Muối nâng cao Amsterdam 25-09-2018
   Hóa học 9
   Muối nâng cao Amsterdam 25-09-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • HSG HÓA 9 AN GIANG 2017-2018
   Hóa học 9
   HSG HÓA 9 AN GIANG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • HSG HÓA 9 VĨNH TƯỜNG 2011-2012
   Hóa học 9
   HSG HÓA 9 VĨNH TƯỜNG 2011-2012

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • TNST tiết 32 Hóa 9
   Hóa học 9
   TNST tiết 32 Hóa 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Hóa học 9.TNST tiết 34 Hóa 9
   Hóa học 9
   Hóa học 9.TNST tiết 34 Hóa 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • trãi nghiệm sáng tạo Hóa 9
   Hóa học 9
   trãi nghiệm sáng tạo Hóa 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra khóa 3 - Hóa 9 online
   Hóa học 9
   Đề kiểm tra khóa 3 - Hóa 9 online

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • ôn tập chương 1 trắc nghiệm hóa 9 có đáp án
   Hóa học 9
   ôn tập chương 1 trắc nghiệm hóa 9 có đáp án

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2018

   Xem: 0

  • kim loại với muối
   Hóa học 9
   kim loại với muối

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hóa học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2018

   Xem: 0

  • Kim loại Archimedes 7-9-2018
   Hóa học 9
   Kim loại Archimedes 7-9-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2018

   Xem: 0

  • chuyên đề nhận biết
   Hóa học 9
   chuyên đề nhận biết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2018

   Xem: 0

  • Giải thi 10 Amsterdam 2018
   Hóa học 9
   Giải thi 10 Amsterdam 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2018

   Xem: 0

  • Hóa học Đề Archimedes 8/2018
   Hóa học 9
   Hóa học Đề Archimedes 8/2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2018

   Xem: 0

  • tự chọn
   Hóa học 9
   tự chọn

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY