Đề thi Khác

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Khác và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Khác hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Đề thi THPT quốc gia
   2018
   Đề thi THPT quốc gia

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi 2018

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • đề thi thpt quốc hà
   2018
   đề thi thpt quốc hà

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi 2018

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ 1
   Đề thi
   ĐỀ 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ TV
   Đề thi
   ĐỀ TV

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ LỚP 1
   Đề thi
   ĐỀ LỚP 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • Đề KTĐK CUỐI NĂM LỚP
   Đề thi
   Đề KTĐK CUỐI NĂM LỚP

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • Phiếu đánh giá phân loại viên chức (TT 56/2015)
   Lưu trữ
   Phiếu đánh giá phân loại viên chức (TT 56/2015)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lưu trữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • de thi thu thpt mon anh 2019
   2018
   de thi thu thpt mon anh 2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi 2018

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • giao duc tieu hoc cd dh
   Chung
   giao duc tieu hoc cd dh

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • ĐDDH_THAK6_Cửu 1
   Chung
   ĐDDH_THAK6_Cửu 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • ĐDDH_K6A_Phạm Nguyễn 1
   Chung
   ĐDDH_K6A_Phạm Nguyễn 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • ĐDDH_THAK6_Muối 2
   Chung
   ĐDDH_THAK6_Muối 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • ĐDDH_K6A_CỬU 1
   Chung
   ĐDDH_K6A_CỬU 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • giao duc tieu hoc cd dh
   Chung
   giao duc tieu hoc cd dh

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • ĐHDH_K6A_VIP1
   Chung
   ĐHDH_K6A_VIP1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • ĐHTHAK6_NGUYỄN VIỆT THÁI AN_KTGHP
   Chung
   ĐHTHAK6_NGUYỄN VIỆT THÁI AN_KTGHP

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • ĐDDH_K6A_V.I.P2
   Chung
   ĐDDH_K6A_V.I.P2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • ĐDDH_KA6_HỘI TỤ 2
   Chung
   ĐDDH_KA6_HỘI TỤ 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • 45 Đề ôn thi THPT quốc gia 2019 môn vật lý có ma trận
   2018
   45 Đề ôn thi THPT quốc gia 2019 môn vật lý có ma trận

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi 2018

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • ĐDDH_K6A_TIA CHỚP 2
   Chung
   ĐDDH_K6A_TIA CHỚP 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • ĐDDH-THBK6-H2O_1
   Chung
   ĐDDH-THBK6-H2O_1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • DDDH_K6B_10P1
   Chung
   DDDH_K6B_10P1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • ĐDDH_THAK6_Muối 1
   Chung
   ĐDDH_THAK6_Muối 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • ĐDDH_K6B_DEFECTGIRLS1
   Chung
   ĐDDH_K6B_DEFECTGIRLS1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • ĐDDH_K6B_DEFECT GIRLS1
   Chung
   ĐDDH_K6B_DEFECT GIRLS1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • de on thi thpt
   2018
   de on thi thpt

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi 2018

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • ĐDDH_HuongDuong1
   Chung
   ĐDDH_HuongDuong1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • giao duc tieu hoc cd dh
   Chung
   giao duc tieu hoc cd dh

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • ĐDDH_THBK6_INFINITE2
   Chung
   ĐDDH_THBK6_INFINITE2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • ĐDDH_THBK6_INFINITE2
   Chung
   ĐDDH_THBK6_INFINITE2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • tiểu học BK6
   Chung
   tiểu học BK6

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • ĐDDH_THBK6_INFINITE 2
   Chung
   ĐDDH_THBK6_INFINITE 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • ĐDDH_K6B_DEFECTGRILS 1
   Chung
   ĐDDH_K6B_DEFECTGRILS 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • ĐDDH_K6B_HOA HƯỚNG DƯƠNG 1
   Chung
   ĐDDH_K6B_HOA HƯỚNG DƯƠNG 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • ĐDDH_K6B_INFINITE1
   Chung
   ĐDDH_K6B_INFINITE1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • ĐDDD_THBK6_BÌNHTHƯỜNG2
   Chung
   ĐDDD_THBK6_BÌNHTHƯỜNG2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • DDDH_K6B_HOA HƯỚNG DƯƠNG 1
   Chung
   DDDH_K6B_HOA HƯỚNG DƯƠNG 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • ĐDDH_K6B_INFINITE1
   Chung
   ĐDDH_K6B_INFINITE1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • ĐDDH BK6 10P2
   Chung
   ĐDDH BK6 10P2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • DDHT - DEFECT GIRLS 2 THBK6
   Chung
   DDHT - DEFECT GIRLS 2 THBK6

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • DDHT - DEFECT GIRLS 2 THBK6
   Chung
   DDHT - DEFECT GIRLS 2 THBK6

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • ĐDDH_K6B_Bình thường 1
   Chung
   ĐDDH_K6B_Bình thường 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • ĐDDH_K6A_HỘI TỤ 1
   Chung
   ĐDDH_K6A_HỘI TỤ 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • DDDH_K6V_HOA HƯỚNG DƯƠNG 2
   Chung
   DDDH_K6V_HOA HƯỚNG DƯƠNG 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • DDDH_K6B_HOA HƯỚNG DƯƠNG 2
   Chung
   DDDH_K6B_HOA HƯỚNG DƯƠNG 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • ĐDD_K6A_CỬU 2
   Chung
   ĐDD_K6A_CỬU 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • ĐDDH_K6A_CỬU 2
   Chung
   ĐDDH_K6A_CỬU 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chung

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Đề - Đa thi thử THPTQG môn Toán tỉnh Cao Bằng 2019
   2018
   Đề - Đa thi thử THPTQG môn Toán tỉnh Cao Bằng 2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi 2018

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2019

   Xem: 0

  • VL 12 TCV - KTHK2 - 18 - 19 - KHTN
   Đề thi khác
   VL 12 TCV - KTHK2 - 18 - 19 - KHTN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2019

   Xem: 0

  • VL 12 TCV - KTHK2 - 18 - 19 - ĐỀ DỰ PHÒNG
   Đề thi khác
   VL 12 TCV - KTHK2 - 18 - 19 - ĐỀ DỰ PHÒNG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY