Đề thi Khác (Âm nhạc)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Khác (Âm nhạc) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Khác (Âm nhạc) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • am nhac 8
   Tư liệu tham khảo
   am nhac 8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • Bài thu hoạch thăng hạng
   Tư liệu tham khảo
   Bài thu hoạch thăng hạng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2018

   Xem: 2

  • đề thi học ki 2 lop 4
   Tư liệu tham khảo
   đề thi học ki 2 lop 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2018

   Xem: 0

  • Đại số 8. Kiểm tra 1 tiết
   BÀI THI TÌM HIỂU
   Đại số 8. Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi BÀI THI TÌM HIỂU

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2018

   Xem: 0

  • bài thu hoạch chuyên đề và bài cuối khóa lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên thcs hạng 2 -năm 2018
   Tư liệu tham khảo
   bài thu hoạch chuyên đề và bài cuối khóa lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên thcs hạng 2 -năm 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2018

   Xem: 1

  • BẢN ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC MỚI 2017
   Tư liệu tham khảo
   BẢN ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC MỚI 2017

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/5/2017

   Xem: 6

  • sang kien kinh nghiem Am nhac THCS
   Tư liệu tham khảo
   sang kien kinh nghiem Am nhac THCS

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2017

   Xem: 0

  • Các loại nhạc cụ dân tộc Việt Nam
   Tư liệu tham khảo
   Các loại nhạc cụ dân tộc Việt Nam

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2017

   Xem: 18

  • 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20.doc
   Tư liệu tham khảo
   50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20.doc

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/7/2015

   Xem: 0

  • Học Tiếng Anh qua bài hát
   Tư liệu tham khảo
   Học Tiếng Anh qua bài hát

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/6/2015

   Xem: 0

  • ẤM nhạc
   Tư liệu tham khảo
   ẤM nhạc

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2015

   Xem: 0

  • Chuyển PDF tới Finale
   Tư liệu cá nhân
   Chuyển PDF tới Finale

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu cá nhân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2015

   Xem: 18

  • THI VÀO LỚP 10 - CÀ MAU
   Tư liệu tham khảo
   THI VÀO LỚP 10 - CÀ MAU

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2015

   Xem: 0

  • THI VÀO LỚP 10 - ĐN
   Tư liệu tham khảo
   THI VÀO LỚP 10 - ĐN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2015

   Xem: 9

  • THI VÀO LỚP 10 - BP
   Tư liệu tham khảo
   THI VÀO LỚP 10 - BP

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2015

   Xem: 0

  • THI VÀO LỚP 10 - AG
   Tư liệu tham khảo
   THI VÀO LỚP 10 - AG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2015

   Xem: 0

  • THI VAO LỚP 10 - BĐ
   Tư liệu tham khảo
   THI VAO LỚP 10 - BĐ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2015

   Xem: 9

  • LIÊN MÔN
   Tư liệu tham khảo
   LIÊN MÔN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2015

   Xem: 0

  • LỊCH THI ĐH VÀ ĐỀ THI 2015
   Tư liệu tham khảo
   LỊCH THI ĐH VÀ ĐỀ THI 2015

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2015

   Xem: 0

  • KH LÀM THEO HCM
   Tư liệu tham khảo
   KH LÀM THEO HCM

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2015

   Xem: 0

  • KH CĐ
   Tư liệu tham khảo
   KH CĐ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2015

   Xem: 0

  • NGHĨA TIẾNG ANH
   Tư liệu tham khảo
   NGHĨA TIẾNG ANH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2015

   Xem: 16

  • THI VAO LỚP 10 CHUYÊN - LA
   Tư liệu tham khảo
   THI VAO LỚP 10 CHUYÊN - LA

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2015

   Xem: 0

  • THI VÀO LỚP 10 - TN
   Tư liệu tham khảo
   THI VÀO LỚP 10 - TN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2015

   Xem: 0

  • THI VÀO LỚP 10 - BG
   Tư liệu tham khảo
   THI VÀO LỚP 10 - BG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2015

   Xem: 0

  • ĐỀ THI VÀO LỚP 10 - QN
   Tư liệu tham khảo
   ĐỀ THI VÀO LỚP 10 - QN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2015

   Xem: 0

  • YHI VÀO LỚP 10 - LA
   Tư liệu tham khảo
   YHI VÀO LỚP 10 - LA

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2015

   Xem: 9

  • THI VÀO LỚP 10 - HN
   Tư liệu tham khảo
   THI VÀO LỚP 10 - HN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2015

   Xem: 0

  • ĐỀ THI ĐH - HÓA
   Tư liệu tham khảo
   ĐỀ THI ĐH - HÓA

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2015

   Xem: 0

  • ĐỀ THI ĐH - LÍ
   Tư liệu tham khảo
   ĐỀ THI ĐH - LÍ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2015

   Xem: 15

  • THI ĐH - SINH
   Tư liệu tham khảo
   THI ĐH - SINH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2015

   Xem: 0

  • THI ĐH - TOÁN
   Tư liệu tham khảo
   THI ĐH - TOÁN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2015

   Xem: 0

  • THI ĐH - SỬ
   Tư liệu tham khảo
   THI ĐH - SỬ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2015

   Xem: 0

  • BB KIỂM PHIẾU
   Tư liệu tham khảo
   BB KIỂM PHIẾU

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2015

   Xem: 0

  • BC HT THEO HCM
   Tư liệu tham khảo
   BC HT THEO HCM

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2015

   Xem: 0

  • Đề thi nhạc 6, 7, 8 HK II
   Tư liệu tham khảo
   Đề thi nhạc 6, 7, 8 HK II

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2015

   Xem: 0

  • Tập đệm hát giọng Am 3
   Phương pháp tự học đệm hát
   Tập đệm hát giọng Am 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Phương pháp tự học đệm hát

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2015

   Xem: 0

  • Tập đệm hát giong Am 2
   Phương pháp tự học đệm hát
   Tập đệm hát giong Am 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Phương pháp tự học đệm hát

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2015

   Xem: 10

  • Tập đệm hát giọng Am
   Phương pháp tự học đệm hát
   Tập đệm hát giọng Am

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Phương pháp tự học đệm hát

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2015

   Xem: 0

  • Tập đệm hát giọng C dur 3
   Phương pháp tự học đệm hát
   Tập đệm hát giọng C dur 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Phương pháp tự học đệm hát

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2015

   Xem: 0

  • Tập đệm hát giọng C dur 2
   Phương pháp tự học đệm hát
   Tập đệm hát giọng C dur 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Phương pháp tự học đệm hát

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2015

   Xem: 0

  • Tập đệm hát giọng C dur
   Phương pháp tự học đệm hát
   Tập đệm hát giọng C dur

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Phương pháp tự học đệm hát

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2015

   Xem: 12

  • 300 bài hát nhạc Việt có hợp âm
   Phương pháp tự học đệm hát
   300 bài hát nhạc Việt có hợp âm

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Phương pháp tự học đệm hát

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2015

   Xem: 0

  • Một số kinh nghiệm dạy dân ca ở bậc tiều học
   Tư liệu tham khảo
   Một số kinh nghiệm dạy dân ca ở bậc tiều học

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2015

   Xem: 0

  • Cách Ghi nhạc số TQ
   Tư liệu tham khảo
   Cách Ghi nhạc số TQ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2015

   Xem: 2

  • em la mam non cua dang
   Tư liệu tham khảo
   em la mam non cua dang

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2015

   Xem: 0

  • Do you w­ant to build a snowman
   Tư liệu tham khảo
   Do you w­ant to build a snowman

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2015

   Xem: 0

  • gửi huy 2
   BÀI THI TÌM HIỂU
   gửi huy 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi BÀI THI TÌM HIỂU

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2015

   Xem: 0

  • gửi huy
   BÀI THI TÌM HIỂU
   gửi huy

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi BÀI THI TÌM HIỂU

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2015

   Xem: 0

  • Tiết 29. Ôn TĐN: TĐN số 7. ANTT: Nhạc sĩ Sô - Panh và bản: Nhạc buồn
   Tư liệu tham khảo
   Tiết 29. Ôn TĐN: TĐN số 7. ANTT: Nhạc sĩ Sô - Panh và bản: Nhạc buồn

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2014

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY