Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Khác (Âm nhạc) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Khác (Âm nhạc) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Đề thi Khác (Âm nhạc)

 • Bài thu hoạch thăng hạng
  Tư liệu tham khảo
  Bài thu hoạch thăng hạng

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/8/2018

  Xem: 0

 • đề thi học ki 2 lop 4
  Tư liệu tham khảo
  đề thi học ki 2 lop 4

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2018

  Xem: 0

 • bài thu hoạch chuyên đề và bài cuối khóa lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên thcs hạng 2 -năm 2018
  Tư liệu tham khảo
  bài thu hoạch chuyên đề và bài cuối khóa lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên thcs hạng 2 -năm 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • BẢN ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC MỚI 2017
  Tư liệu tham khảo
  BẢN ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC MỚI 2017

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2017

  Xem: 0

 • sang kien kinh nghiem Am nhac THCS
  Tư liệu tham khảo
  sang kien kinh nghiem Am nhac THCS

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2017

  Xem: 0

 • Các loại nhạc cụ dân tộc Việt Nam
  Tư liệu tham khảo
  Các loại nhạc cụ dân tộc Việt Nam

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2017

  Xem: 0

 • 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20.doc
  Tư liệu tham khảo
  50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20.doc

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/7/2015

  Xem: 0

 • Học Tiếng Anh qua bài hát
  Tư liệu tham khảo
  Học Tiếng Anh qua bài hát

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/6/2015

  Xem: 0

 • ẤM nhạc
  Tư liệu tham khảo
  ẤM nhạc

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2015

  Xem: 0

 • THI VÀO LỚP 10 - CÀ MAU
  Tư liệu tham khảo
  THI VÀO LỚP 10 - CÀ MAU

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

  Xem: 0

 • THI VÀO LỚP 10 - ĐN
  Tư liệu tham khảo
  THI VÀO LỚP 10 - ĐN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

  Xem: 0

 • THI VÀO LỚP 10 - BP
  Tư liệu tham khảo
  THI VÀO LỚP 10 - BP

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

  Xem: 0

 • THI VÀO LỚP 10 - AG
  Tư liệu tham khảo
  THI VÀO LỚP 10 - AG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

  Xem: 0

 • THI VAO LỚP 10 - BĐ
  Tư liệu tham khảo
  THI VAO LỚP 10 - BĐ

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

  Xem: 0

 • LIÊN MÔN
  Tư liệu tham khảo
  LIÊN MÔN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

  Xem: 0

 • LỊCH THI ĐH VÀ ĐỀ THI 2015
  Tư liệu tham khảo
  LỊCH THI ĐH VÀ ĐỀ THI 2015

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

  Xem: 0

 • KH LÀM THEO HCM
  Tư liệu tham khảo
  KH LÀM THEO HCM

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

  Xem: 0

 • KH CĐ
  Tư liệu tham khảo
  KH CĐ

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

  Xem: 0

 • NGHĨA TIẾNG ANH
  Tư liệu tham khảo
  NGHĨA TIẾNG ANH

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

  Xem: 0

 • THI VAO LỚP 10 CHUYÊN - LA
  Tư liệu tham khảo
  THI VAO LỚP 10 CHUYÊN - LA

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

  Xem: 0

 • THI VÀO LỚP 10 - TN
  Tư liệu tham khảo
  THI VÀO LỚP 10 - TN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

  Xem: 0

 • THI VÀO LỚP 10 - BG
  Tư liệu tham khảo
  THI VÀO LỚP 10 - BG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

  Xem: 0

 • ĐỀ THI VÀO LỚP 10 - QN
  Tư liệu tham khảo
  ĐỀ THI VÀO LỚP 10 - QN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

  Xem: 0

 • YHI VÀO LỚP 10 - LA
  Tư liệu tham khảo
  YHI VÀO LỚP 10 - LA

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

  Xem: 0

 • THI VÀO LỚP 10 - HN
  Tư liệu tham khảo
  THI VÀO LỚP 10 - HN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

  Xem: 0

 • ĐỀ THI ĐH - HÓA
  Tư liệu tham khảo
  ĐỀ THI ĐH - HÓA

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

  Xem: 0

 • ĐỀ THI ĐH - LÍ
  Tư liệu tham khảo
  ĐỀ THI ĐH - LÍ

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

  Xem: 15

 • THI ĐH - SINH
  Tư liệu tham khảo
  THI ĐH - SINH

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

  Xem: 0

 • THI ĐH - TOÁN
  Tư liệu tham khảo
  THI ĐH - TOÁN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

  Xem: 0

 • THI ĐH - SỬ
  Tư liệu tham khảo
  THI ĐH - SỬ

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

  Xem: 0

 • BB KIỂM PHIẾU
  Tư liệu tham khảo
  BB KIỂM PHIẾU

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

  Xem: 0

 • BC HT THEO HCM
  Tư liệu tham khảo
  BC HT THEO HCM

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

  Xem: 0

 • Đề thi nhạc 6, 7, 8 HK II
  Tư liệu tham khảo
  Đề thi nhạc 6, 7, 8 HK II

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2015

  Xem: 0

 • Một số kinh nghiệm dạy dân ca ở bậc tiều học
  Tư liệu tham khảo
  Một số kinh nghiệm dạy dân ca ở bậc tiều học

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2015

  Xem: 0

 • Cách Ghi nhạc số TQ
  Tư liệu tham khảo
  Cách Ghi nhạc số TQ

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2015

  Xem: 0

 • em la mam non cua dang
  Tư liệu tham khảo
  em la mam non cua dang

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/1/2015

  Xem: 0

 • Do you w­ant to build a snowman
  Tư liệu tham khảo
  Do you w­ant to build a snowman

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/1/2015

  Xem: 0

 • Tiết 29. Ôn TĐN: TĐN số 7. ANTT: Nhạc sĩ Sô - Panh và bản: Nhạc buồn
  Tư liệu tham khảo
  Tiết 29. Ôn TĐN: TĐN số 7. ANTT: Nhạc sĩ Sô - Panh và bản: Nhạc buồn

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2014

  Xem: 0

 • BA NGON NEN LUNG LINH
  Tư liệu tham khảo
  BA NGON NEN LUNG LINH

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2014

  Xem: 0

 • da vinci
  Tư liệu tham khảo
  da vinci

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/8/2014

  Xem: 0

 • giao an 6 chuan.hagiang
  Tư liệu tham khảo
  giao an 6 chuan.hagiang

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2014

  Xem: 0

 • DƠNDENGHI
  Tư liệu tham khảo
  DƠNDENGHI

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/1/2014

  Xem: 0

 • Việt Nam ơi
  Tư liệu tham khảo
  Việt Nam ơi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2013

  Xem: 0

 • Mái trường mến yêu
  Tư liệu tham khảo
  Mái trường mến yêu

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2013

  Xem: 0

 • Ánh trăng nói hộ lòng tôi
  Tư liệu tham khảo
  Ánh trăng nói hộ lòng tôi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2013

  Xem: 0

 • Mùa xuân đầu tiên
  Tư liệu tham khảo
  Mùa xuân đầu tiên

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2013

  Xem: 0

 • Đón ánh mặt trời
  Tư liệu tham khảo
  Đón ánh mặt trời

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2013

  Xem: 0

 • Forever Alone
  Tư liệu tham khảo
  Forever Alone

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2013

  Xem: 0

 • Giếng quê
  Tư liệu tham khảo
  Giếng quê

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2013

  Xem: 0

 • Giếng quê
  Tư liệu tham khảo
  Giếng quê

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2013

  Xem: 0

 • Giấc mơ thần tiên
  Tư liệu tham khảo
  Giấc mơ thần tiên

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2013

  Xem: 0

 • Bài Việt Nam Ơi
  Tư liệu tham khảo
  Bài Việt Nam Ơi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2013

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY