GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Đề thi Khác (Âm nhạc)

 • Đại số 8. Kiểm tra 1 tiết
  BÀI THI TÌM HIỂU

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi BÀI THI TÌM HIỂU

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

 • bài thu hoạch chuyên đề và bài cuối khóa lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên thcs hạng 2 -năm 2018
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

 • BẢN ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC MỚI 2017
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2017

 • sang kien kinh nghiem Am nhac THCS
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2017

 • Các loại nhạc cụ dân tộc Việt Nam
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2017

 • 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20.doc
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/7/2015

 • Học Tiếng Anh qua bài hát
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/6/2015

 • ẤM nhạc
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2015

 • Chuyển PDF tới Finale
  Tư liệu cá nhân

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu cá nhân

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2015

 • THI VÀO LỚP 10 - CÀ MAU
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

 • THI VÀO LỚP 10 - ĐN
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

 • THI VÀO LỚP 10 - BP
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

 • THI VÀO LỚP 10 - AG
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

 • THI VAO LỚP 10 - BĐ
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

 • LIÊN MÔN
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

 • LỊCH THI ĐH VÀ ĐỀ THI 2015
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

 • KH LÀM THEO HCM
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

 • KH CĐ
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

 • NGHĨA TIẾNG ANH
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

 • THI VAO LỚP 10 CHUYÊN - LA
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

 • THI VÀO LỚP 10 - TN
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

 • THI VÀO LỚP 10 - BG
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

 • ĐỀ THI VÀO LỚP 10 - QN
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

 • YHI VÀO LỚP 10 - LA
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

 • THI VÀO LỚP 10 - HN
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

 • ĐỀ THI ĐH - HÓA
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

 • ĐỀ THI ĐH - LÍ
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

 • THI ĐH - SINH
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

 • THI ĐH - TOÁN
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

 • THI ĐH - SỬ
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

 • BB KIỂM PHIẾU
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

 • BC HT THEO HCM
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2015

 • Đề thi nhạc 6, 7, 8 HK II
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2015

 • Tập đệm hát giọng Am 3
  Phương pháp tự học đệm hát

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Phương pháp tự học đệm hát

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2015

 • Tập đệm hát giong Am 2
  Phương pháp tự học đệm hát

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Phương pháp tự học đệm hát

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2015

 • Tập đệm hát giọng Am
  Phương pháp tự học đệm hát

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Phương pháp tự học đệm hát

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2015

 • Tập đệm hát giọng C dur 3
  Phương pháp tự học đệm hát

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Phương pháp tự học đệm hát

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2015

 • Tập đệm hát giọng C dur 2
  Phương pháp tự học đệm hát

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Phương pháp tự học đệm hát

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2015

 • Tập đệm hát giọng C dur
  Phương pháp tự học đệm hát

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Phương pháp tự học đệm hát

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2015

 • 300 bài hát nhạc Việt có hợp âm
  Phương pháp tự học đệm hát

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Phương pháp tự học đệm hát

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2015

 • Một số kinh nghiệm dạy dân ca ở bậc tiều học
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2015

 • Cách Ghi nhạc số TQ
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2015

 • em la mam non cua dang
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/1/2015

 • Do you w­ant to build a snowman
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/1/2015

 • gửi huy 2
  BÀI THI TÌM HIỂU

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi BÀI THI TÌM HIỂU

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/1/2015

 • gửi huy
  BÀI THI TÌM HIỂU

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi BÀI THI TÌM HIỂU

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/1/2015

 • Tiết 29. Ôn TĐN: TĐN số 7. ANTT: Nhạc sĩ Sô - Panh và bản: Nhạc buồn
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2014

 • BA NGON NEN LUNG LINH
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2014

 • Vọng cổ câu 2
  Phương pháp tự học đệm hát

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Phương pháp tự học đệm hát

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/10/2014

 • Ký âm Vọng cổ câu 1
  Phương pháp tự học đệm hát

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Phương pháp tự học đệm hát

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2014

 • Ký âm Rao vọng cổ
  Phương pháp tự học đệm hát

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Phương pháp tự học đệm hát

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2014

 • da vinci
  Tư liệu tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/8/2014