Đề thi Khác (Công nghệ)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Khác (Công nghệ) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Khác (Công nghệ) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • quy chế
   Tư liệu tham khảo
   quy chế

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2014

   Xem: 0

  • Bảng chấm điểmc á nhân
   Tư liệu tham khảo
   Bảng chấm điểmc á nhân

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2014

   Xem: 8

  • BIÊN BẢN TỔNG HỢP
   Tư liệu tham khảo
   BIÊN BẢN TỔNG HỢP

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2014

   Xem: 0

  • Quản lý chuyên môn trường PT
   Tư liệu tham khảo
   Quản lý chuyên môn trường PT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2014

   Xem: 12

  • Thông tư bổ sung sửa đổi QCT 2014
   Tư liệu tham khảo
   Thông tư bổ sung sửa đổi QCT 2014

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2014

   Xem: 0

  • Quy chế thi TNTHPT 2012
   Tư liệu tham khảo
   Quy chế thi TNTHPT 2012

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2014

   Xem: 0

  • Thông tư bổ sung sửa đổi QCT 2013
   Tư liệu tham khảo
   Thông tư bổ sung sửa đổi QCT 2013

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2014

   Xem: 0

  • Đánh giá viên chức
   Tư liệu tham khảo
   Đánh giá viên chức

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/5/2013

   Xem: 40

  • THỜI KHÓA BIỂU 2012-2013
   Tư liệu tham khảo
   THỜI KHÓA BIỂU 2012-2013

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2013

   Xem: 8

  • Thời khóa biểu
   Tư liệu tham khảo
   Thời khóa biểu

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2011

   Xem: 0

  • ẨM THỰC
   Tư liệu tham khảo
   ẨM THỰC

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/4/2010

   Xem: 16

  • Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện
   Tư liệu tham khảo
   Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2010

   Xem: 17

  • Nhung ky nang can thiet doi voi giao vien
   Tư liệu tham khảo
   Nhung ky nang can thiet doi voi giao vien

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2010

   Xem: 21

  • Qui dinh ve dao duc nha giao
   Tư liệu tham khảo
   Qui dinh ve dao duc nha giao

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2010

   Xem: 16

  • Phap lenh can bo cong chuc 2003
   Tư liệu tham khảo
   Phap lenh can bo cong chuc 2003

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2010

   Xem: 3

  • Ho so cong nhan pho cap THCS
   Tư liệu tham khảo
   Ho so cong nhan pho cap THCS

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2010

   Xem: 2

  • Qui che phoi hop giua cong doan va nha truong
   Tư liệu tham khảo
   Qui che phoi hop giua cong doan va nha truong

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2010

   Xem: 4

  • toan vip
   Tư liệu tham khảo
   toan vip

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2009

   Xem: 94

  • Đề thi Tin A tham khảo 6
   Tư liệu tham khảo
   Đề thi Tin A tham khảo 6

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2009

   Xem: 66

  • Đề thi Tin A tham khảo 5
   Tư liệu tham khảo
   Đề thi Tin A tham khảo 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2009

   Xem: 38

  • Đề thi Tin A tham khảo 9
   Tư liệu tham khảo
   Đề thi Tin A tham khảo 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2009

   Xem: 37

  • Đề thi Tin A tham khảo 3
   Tư liệu tham khảo
   Đề thi Tin A tham khảo 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2009

   Xem: 24

  • Đề thi Tin A tham khảo 7
   Tư liệu tham khảo
   Đề thi Tin A tham khảo 7

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2009

   Xem: 22

  • Đề thi Tin A tham khảo
   Tư liệu tham khảo
   Đề thi Tin A tham khảo

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2009

   Xem: 23

  • Đề thi Tin A tham khảo 6
   Tư liệu tham khảo
   Đề thi Tin A tham khảo 6

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2009

   Xem: 21

  • Đề thi Tin A tham khảo 4
   Tư liệu tham khảo
   Đề thi Tin A tham khảo 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2009

   Xem: 33

  • Đề thi Tin A tham khảo 7
   Tư liệu tham khảo
   Đề thi Tin A tham khảo 7

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2009

   Xem: 45

  • Đề thi Tin A tham khảo 8
   Tư liệu tham khảo
   Đề thi Tin A tham khảo 8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2009

   Xem: 29

  • Đề thi Tin A tham khảo 1
   Tư liệu tham khảo
   Đề thi Tin A tham khảo 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2009

   Xem: 39

  • GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỘC THI "... 80.."
   Tư liệu tham khảo
   GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỘC THI "... 80.."

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2009

   Xem: 90

  • Đề thi Tin A tham khảo 2
   Tư liệu tham khảo
   Đề thi Tin A tham khảo 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2009

   Xem: 35

  • kiêm tra cách đọc linh kiện
   Tư liệu tham khảo
   kiêm tra cách đọc linh kiện

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2009

   Xem: 254

  • Đo điện trở và kiểm tra tụ điện
   Tư liệu tham khảo
   Đo điện trở và kiểm tra tụ điện

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2008

   Xem: 281

  • Dung tích động cơ
   Tư liệu tham khảo
   Dung tích động cơ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2008

   Xem: 68

  • Đo và kiểm tra Tranzito
   Tư liệu tham khảo
   Đo và kiểm tra Tranzito

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2008

   Xem: 981

  • Sự khác nhau giữa động cơ 2 kì và 4 kì
   Tư liệu tham khảo
   Sự khác nhau giữa động cơ 2 kì và 4 kì

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2008

   Xem: 121

  • Tìm hiểu động cơ phun xăng
   Tư liệu tham khảo
   Tìm hiểu động cơ phun xăng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2008

   Xem: 68

  • Sự khác nhau giữa động cơ dùng BCHK và phun xăng điện tử
   Tư liệu tham khảo
   Sự khác nhau giữa động cơ dùng BCHK và phun xăng điện tử

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2008

   Xem: 65

  • Sự khác nhau giữa động cơ SOHC và DOHC
   Tư liệu tham khảo
   Sự khác nhau giữa động cơ SOHC và DOHC

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2008

   Xem: 135

  • Sự khác nhau giữa động cơ 2 kì và 4 kì
   Tư liệu tham khảo
   Sự khác nhau giữa động cơ 2 kì và 4 kì

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/8/2008

   Xem: 81

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY