Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Khác (Công nghệ) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Khác (Công nghệ) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Đề thi Khác (Công nghệ)

 • quy chế
  Tư liệu tham khảo
  quy chế

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2014

  Xem: 0

 • Bảng chấm điểmc á nhân
  Tư liệu tham khảo
  Bảng chấm điểmc á nhân

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2014

  Xem: 0

 • BIÊN BẢN TỔNG HỢP
  Tư liệu tham khảo
  BIÊN BẢN TỔNG HỢP

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2014

  Xem: 0

 • Quản lý chuyên môn trường PT
  Tư liệu tham khảo
  Quản lý chuyên môn trường PT

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2014

  Xem: 12

 • Thông tư bổ sung sửa đổi QCT 2014
  Tư liệu tham khảo
  Thông tư bổ sung sửa đổi QCT 2014

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2014

  Xem: 0

 • Quy chế thi TNTHPT 2012
  Tư liệu tham khảo
  Quy chế thi TNTHPT 2012

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2014

  Xem: 0

 • Thông tư bổ sung sửa đổi QCT 2013
  Tư liệu tham khảo
  Thông tư bổ sung sửa đổi QCT 2013

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2014

  Xem: 0

 • Đánh giá viên chức
  Tư liệu tham khảo
  Đánh giá viên chức

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/5/2013

  Xem: 40

 • THỜI KHÓA BIỂU 2012-2013
  Tư liệu tham khảo
  THỜI KHÓA BIỂU 2012-2013

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2013

  Xem: 0

 • Thời khóa biểu
  Tư liệu tham khảo
  Thời khóa biểu

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2011

  Xem: 0

 • ẨM THỰC
  Tư liệu tham khảo
  ẨM THỰC

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2010

  Xem: 16

 • Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện
  Tư liệu tham khảo
  Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2010

  Xem: 17

 • Nhung ky nang can thiet doi voi giao vien
  Tư liệu tham khảo
  Nhung ky nang can thiet doi voi giao vien

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2010

  Xem: 21

 • Qui dinh ve dao duc nha giao
  Tư liệu tham khảo
  Qui dinh ve dao duc nha giao

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2010

  Xem: 4

 • Phap lenh can bo cong chuc 2003
  Tư liệu tham khảo
  Phap lenh can bo cong chuc 2003

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2010

  Xem: 3

 • Ho so cong nhan pho cap THCS
  Tư liệu tham khảo
  Ho so cong nhan pho cap THCS

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2010

  Xem: 2

 • Qui che phoi hop giua cong doan va nha truong
  Tư liệu tham khảo
  Qui che phoi hop giua cong doan va nha truong

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2010

  Xem: 4

 • toan vip
  Tư liệu tham khảo
  toan vip

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2009

  Xem: 94

 • Đề thi Tin A tham khảo 6
  Tư liệu tham khảo
  Đề thi Tin A tham khảo 6

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2009

  Xem: 66

 • Đề thi Tin A tham khảo 5
  Tư liệu tham khảo
  Đề thi Tin A tham khảo 5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2009

  Xem: 28

 • Đề thi Tin A tham khảo 9
  Tư liệu tham khảo
  Đề thi Tin A tham khảo 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2009

  Xem: 37

 • Đề thi Tin A tham khảo 3
  Tư liệu tham khảo
  Đề thi Tin A tham khảo 3

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2009

  Xem: 24

 • Đề thi Tin A tham khảo 7
  Tư liệu tham khảo
  Đề thi Tin A tham khảo 7

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2009

  Xem: 22

 • Đề thi Tin A tham khảo
  Tư liệu tham khảo
  Đề thi Tin A tham khảo

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2009

  Xem: 23

 • Đề thi Tin A tham khảo 4
  Tư liệu tham khảo
  Đề thi Tin A tham khảo 4

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2009

  Xem: 33

 • Đề thi Tin A tham khảo 6
  Tư liệu tham khảo
  Đề thi Tin A tham khảo 6

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2009

  Xem: 21

 • Đề thi Tin A tham khảo 7
  Tư liệu tham khảo
  Đề thi Tin A tham khảo 7

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2009

  Xem: 45

 • Đề thi Tin A tham khảo 8
  Tư liệu tham khảo
  Đề thi Tin A tham khảo 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2009

  Xem: 29

 • Đề thi Tin A tham khảo 1
  Tư liệu tham khảo
  Đề thi Tin A tham khảo 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2009

  Xem: 39

 • GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỘC THI
  Tư liệu tham khảo
  GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỘC THI "... 80.."

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2009

  Xem: 90

 • Đề thi Tin A tham khảo 2
  Tư liệu tham khảo
  Đề thi Tin A tham khảo 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2009

  Xem: 35

 • kiêm tra cách đọc linh kiện
  Tư liệu tham khảo
  kiêm tra cách đọc linh kiện

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2009

  Xem: 254

 • Đo điện trở và kiểm tra tụ điện
  Tư liệu tham khảo
  Đo điện trở và kiểm tra tụ điện

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2008

  Xem: 281

 • Dung tích động cơ
  Tư liệu tham khảo
  Dung tích động cơ

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2008

  Xem: 68

 • Đo và kiểm tra Tranzito
  Tư liệu tham khảo
  Đo và kiểm tra Tranzito

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2008

  Xem: 981

 • Sự khác nhau giữa động cơ 2 kì và 4 kì
  Tư liệu tham khảo
  Sự khác nhau giữa động cơ 2 kì và 4 kì

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2008

  Xem: 121

 • Tìm hiểu động cơ phun xăng
  Tư liệu tham khảo
  Tìm hiểu động cơ phun xăng

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2008

  Xem: 68

 • Sự khác nhau giữa động cơ dùng BCHK và phun xăng điện tử
  Tư liệu tham khảo
  Sự khác nhau giữa động cơ dùng BCHK và phun xăng điện tử

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/8/2008

  Xem: 65

 • Sự khác nhau giữa động cơ SOHC và DOHC
  Tư liệu tham khảo
  Sự khác nhau giữa động cơ SOHC và DOHC

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/8/2008

  Xem: 135

 • Sự khác nhau giữa động cơ 2 kì và 4 kì
  Tư liệu tham khảo
  Sự khác nhau giữa động cơ 2 kì và 4 kì

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/8/2008

  Xem: 78

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY