Đề thi Khác (Hóa học)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Khác (Hóa học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Khác (Hóa học) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • chuong 1 lop 12 co ban
   Tư liệu tham khảo
   chuong 1 lop 12 co ban

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2011

   Xem: 6

  • dê cuong day 11
   Tư liệu tham khảo
   dê cuong day 11

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2011

   Xem: 0

  • kiểm tra 15
   Tư liệu tham khảo
   kiểm tra 15

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2011

   Xem: 0

  • dgg
   Tư liệu tham khảo
   dgg

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2011

   Xem: 0

  • tuần 4
   Thi đua hàng tuần
   tuần 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Thi đua hàng tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2011

   Xem: 0

  • tuần 3
   Thi đua hàng tuần
   tuần 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Thi đua hàng tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2011

   Xem: 0

  • kế hoạch chuyên môn (hóa)
   Tư liệu tham khảo
   kế hoạch chuyên môn (hóa)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2011

   Xem: 6

  • BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
   Tư liệu tham khảo
   BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2011

   Xem: 37

  • kiem tra tin 8 hk2
   Tư liệu tham khảo
   kiem tra tin 8 hk2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2011

   Xem: 11

  • Đề thi chọn HSG Hóa 9 năm 2010-2011
   Tư liệu tham khảo
   Đề thi chọn HSG Hóa 9 năm 2010-2011

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2011

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG Hóa 9 năm 2010-2011
   Tư liệu tham khảo
   Đề thi chọn HSG Hóa 9 năm 2010-2011

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2011

   Xem: 0

  • Tuần 2
   Thi đua hàng tuần
   Tuần 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Thi đua hàng tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2011

   Xem: 0

  • Tuần 1
   Thi đua hàng tuần
   Tuần 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Thi đua hàng tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2011

   Xem: 6

  • Ôn tập Hoa lớp 8, 9
   Tư liệu tham khảo
   Ôn tập Hoa lớp 8, 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2011

   Xem: 0

  • đề thi thử đào duy từ đợt 7 năm 2009
   Tư liệu tham khảo
   đề thi thử đào duy từ đợt 7 năm 2009

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2011

   Xem: 0

  • on thi dai hoc hay lam
   Tư liệu tham khảo
   on thi dai hoc hay lam

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2011

   Xem: 11

  • mẫu bìa giao án
   Tư liệu tham khảo
   mẫu bìa giao án

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2011

   Xem: 0

  • bo de kiem tra hoa pt
   Tư liệu tham khảo
   bo de kiem tra hoa pt

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2011

   Xem: 6

  • Các CT giải nhanh BTHH (LTĐH 2011)
   Tư liệu tham khảo
   Các CT giải nhanh BTHH (LTĐH 2011)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2011

   Xem: 0

  • Tải phần mềm cân bằng các phản ứng hóa học (vô cùng
hữu ích)
   Tư liệu tham khảo
   Tải phần mềm cân bằng các phản ứng hóa học (vô cùng hữu ích)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/8/2011

   Xem: 0

  • chuyên đề bôi dưỡng HSG hóa hữu cơ
   Tư liệu tham khảo
   chuyên đề bôi dưỡng HSG hóa hữu cơ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2011

   Xem: 0

  • Chien thuat suy luan nhanh
   Tư liệu tham khảo
   Chien thuat suy luan nhanh

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/7/2011

   Xem: 0

  • hóa học
   Tư liệu tham khảo
   hóa học

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/7/2011

   Xem: 6

  • BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
   Tư liệu tham khảo
   BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/7/2011

   Xem: 0

  • hóa 12
   Tư liệu tham khảo
   hóa 12

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/7/2011

   Xem: 0

  • TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN
   Tư liệu tham khảo
   TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2011

   Xem: 0

  • dao dong co rat hay
   Tư liệu tham khảo
   dao dong co rat hay

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/7/2011

   Xem: 0

  • bộ de tuyen sinh DH-CD mon Hoa 2007-2011
   Tư liệu tham khảo
   bộ de tuyen sinh DH-CD mon Hoa 2007-2011

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/7/2011

   Xem: 0

  • phuong phap giai nhanh bai tap hoa hoc
   Tư liệu tham khảo
   phuong phap giai nhanh bai tap hoa hoc

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/7/2011

   Xem: 0

  • Đáp án Hóa -A - CD-2011
   Tư liệu tham khảo
   Đáp án Hóa -A - CD-2011

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/7/2011

   Xem: 0

  • Đề Hóa-A-C Đ-2011 - M259
   Tư liệu tham khảo
   Đề Hóa-A-C Đ-2011 - M259

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/7/2011

   Xem: 0

  • giai de hoa 2011
   Tư liệu tham khảo
   giai de hoa 2011

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2011

   Xem: 0

  • DaHoaAC 2011
   Tư liệu tham khảo
   DaHoaAC 2011

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2011

   Xem: 0

  • ĐỀ CHÍNH THỨC KHỐI B
   Tư liệu tham khảo
   ĐỀ CHÍNH THỨC KHỐI B

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2011

   Xem: 0

  • ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC KHỐI B
   Tư liệu tham khảo
   ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC KHỐI B

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2011

   Xem: 0

  • Bộ đề thi + đáp án + Bài giải chi tiết Hoá khối B 2011
   Tài liệu ôn thi đại học
   Bộ đề thi + đáp án + Bài giải chi tiết Hoá khối B 2011

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tài liệu ôn thi đại học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2011

   Xem: 0

  • Bộ đề thi + đáp án + Bài giải chi tiết Hoá khối A 2011
   Tài liệu ôn thi đại học
   Bộ đề thi + đáp án + Bài giải chi tiết Hoá khối A 2011

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tài liệu ôn thi đại học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2011

   Xem: 4

  • Giải chi tiết đề hóa khối B năm 2011
   Tài liệu ôn thi đại học
   Giải chi tiết đề hóa khối B năm 2011

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tài liệu ôn thi đại học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2011

   Xem: 0

  • giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2011
   Tài liệu ôn thi đại học
   giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2011

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tài liệu ôn thi đại học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2011

   Xem: 0

  • De va Dap an dai hoc khoi A mon Hoa
   Tư liệu tham khảo
   De va Dap an dai hoc khoi A mon Hoa

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/7/2011

   Xem: 0

  • ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC ĐH KHỐI A MÔN HÓA NĂM 2011
   Tư liệu tham khảo
   ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC ĐH KHỐI A MÔN HÓA NĂM 2011

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/7/2011

   Xem: 0

  • 1000 cau trac nghiem hoa huu co
   Tư liệu tham khảo
   1000 cau trac nghiem hoa huu co

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/7/2011

   Xem: 0

  • 1000 cau trac nghiem hoa vo co
   Tư liệu tham khảo
   1000 cau trac nghiem hoa vo co

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/7/2011

   Xem: 4

  • nhôm
   Tư liệu tham khảo
   nhôm

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2011

   Xem: 0

  • nito-photpho
   Tư liệu tham khảo
   nito-photpho

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/7/2011

   Xem: 0

  • chuyen de este
   Tư liệu tham khảo
   chuyen de este

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/7/2011

   Xem: 0

  • CAC CHUYEN DE HUU CO 11 RAT HAY
   Tư liệu tham khảo
   CAC CHUYEN DE HUU CO 11 RAT HAY

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/7/2011

   Xem: 0

  • chuyen de este
   Tư liệu tham khảo
   chuyen de este

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/7/2011

   Xem: 0

  • chuyen de chi so xa phong
   Tư liệu tham khảo
   chuyen de chi so xa phong

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/7/2011

   Xem: 0

  • hóa đại cương
   Tư liệu tham khảo
   hóa đại cương

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/7/2011

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY