Đề thi Khác (Hóa học)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Khác (Hóa học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Khác (Hóa học) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Ly thuyet Polime
   Tư liệu tham khảo
   Ly thuyet Polime

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2012

   Xem: 0

  • kiem diem dang vien theo NQ TW4
   Tư liệu tham khảo
   kiem diem dang vien theo NQ TW4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2012

   Xem: 14

  • BAN KIEM DIEM ĐV THEO NQTW 4 - KHOA XI
   Tư liệu tham khảo
   BAN KIEM DIEM ĐV THEO NQTW 4 - KHOA XI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2012

   Xem: 7

  • ôn tập
   Tư liệu tham khảo
   ôn tập

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2012

   Xem: 0

  • on chuyen de
   Tư liệu tham khảo
   on chuyen de

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2012

   Xem: 0

  • giai toan
   Tư liệu tham khảo
   giai toan

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2012

   Xem: 0

  • Tài liệu tập huấn n/c KHSPUD
   Tư liệu tham khảo
   Tài liệu tập huấn n/c KHSPUD

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2012

   Xem: 6

  • 800 cau hoi trac nghiem hoa hóc2
   Tư liệu tham khảo
   800 cau hoi trac nghiem hoa hóc2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2012

   Xem: 0

  • DANH SACH + THE DU THI HSG van hoa 8,9 ( 2012-2013 )
   Tư liệu tham khảo
   DANH SACH + THE DU THI HSG van hoa 8,9 ( 2012-2013 )

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2012

   Xem: 0

  • DANH SÁCH CB, GV, NV ( 12_13)
   Tư liệu tham khảo
   DANH SÁCH CB, GV, NV ( 12_13)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2012

   Xem: 0

  • MẪU ĐƠN XIN DẠY THÊM
   Tư liệu tham khảo
   MẪU ĐƠN XIN DẠY THÊM

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2012

   Xem: 10

  • BẢN CAM KẾT KHÔNG HỌC, DẠY THÊM
   Tư liệu tham khảo
   BẢN CAM KẾT KHÔNG HỌC, DẠY THÊM

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2012

   Xem: 0

  • bài tập chương 1 hóa 10
   Tư liệu tham khảo
   bài tập chương 1 hóa 10

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2012

   Xem: 0

  • Đề thi + đáp án khối A 2011
   Tư liệu tham khảo
   Đề thi + đáp án khối A 2011

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2012

   Xem: 0

  • ĐỀ & ĐÁP ÁN THI GVG HUYỆN. HÓA THCS
   Tư liệu tham khảo
   ĐỀ & ĐÁP ÁN THI GVG HUYỆN. HÓA THCS

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2012

   Xem: 0

  • Đề Thi Thử Đại Học Lần 3 Năm 2012-2013
   Tư liệu tham khảo
   Đề Thi Thử Đại Học Lần 3 Năm 2012-2013

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2012

   Xem: 0

  • Sách về Stever Jobs
   Tư liệu tham khảo
   Sách về Stever Jobs

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2012

   Xem: 0

  • Sách về Stever Jobs
   Tư liệu tham khảo
   Sách về Stever Jobs

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2012

   Xem: 0

  • Tìm hiểu Actini
   Các nguyên tố hóa học
   Tìm hiểu Actini

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Các nguyên tố hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2012

   Xem: 0

  • Tìm hiểu Bitmut
   Các nguyên tố hóa học
   Tìm hiểu Bitmut

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Các nguyên tố hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2012

   Xem: 0

  • Tại sao ăn mầm khoai tây lại bị ngộ độc
   Hóa học trong cuộc sống
   Tại sao ăn mầm khoai tây lại bị ngộ độc

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học trong cuộc sống

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2012

   Xem: 0

  • bien ban thi nghe 2012-2013
   Tư liệu tham khảo
   bien ban thi nghe 2012-2013

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2012

   Xem: 0

  • bai tap ve nhom
   Hoá học
   bai tap ve nhom

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hoá học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2012

   Xem: 6

  • Khám phá ô xy - KH vĩ đâị
   Tư liệu tham khảo
   Khám phá ô xy - KH vĩ đâị

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2012

   Xem: 0

  • CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC
   Tư liệu tham khảo
   CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2012

   Xem: 0

  • gdg
   Tư liệu tham khảo
   gdg

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2012

   Xem: 8

  • KH thi dua- khen thuong (20 12-2013).rar
   Tư liệu tham khảo
   KH thi dua- khen thuong (20 12-2013).rar

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2012

   Xem: 4

  • ke hoach tu danh gia truong hoc.rar
   Tư liệu tham khảo
   ke hoach tu danh gia truong hoc.rar

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2012

   Xem: 0

  • KH thuc hanh tiet kiem, lang phi( 2012-2013) .rar
   Tư liệu tham khảo
   KH thuc hanh tiet kiem, lang phi( 2012-2013) .rar

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2012

   Xem: 0

  • Ke hoach thanh kiem tra noi bo cua truong( 2012-2013) .rar
   Tư liệu tham khảo
   Ke hoach thanh kiem tra noi bo cua truong( 2012-2013) .rar

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2012

   Xem: 0