Đề thi Khác (Hóa học)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Khác (Hóa học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Khác (Hóa học) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Báo cáo EMIS giữa kì I (14-15)
   Tư liệu tham khảo
   Báo cáo EMIS giữa kì I (14-15)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2015

   Xem: 0

  • bài kiểm tra chất lượng hóa HKI lớp 11
   Tư liệu tham khảo
   bài kiểm tra chất lượng hóa HKI lớp 11

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2015

   Xem: 0

  • BÁO CÁO SƠ KẾT HKI + TRẺ KHUYẾT TẬT
   Tư liệu tham khảo
   BÁO CÁO SƠ KẾT HKI + TRẺ KHUYẾT TẬT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2015

   Xem: 0

  • ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG HỌC TT- HSTC 14-15
   Tư liệu tham khảo
   ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG HỌC TT- HSTC 14-15

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2015

   Xem: 0

  • DANH SACH CB-GV 14-15
   Tư liệu tham khảo
   DANH SACH CB-GV 14-15

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2015

   Xem: 0

  • SÔR THEO DÕI CV ĐẾN - ĐI
   Tư liệu tham khảo
   SÔR THEO DÕI CV ĐẾN - ĐI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2015

   Xem: 0

  • DANH SACH TT VỀ HS
   Tư liệu tham khảo
   DANH SACH TT VỀ HS

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2015

   Xem: 0

  • ôn thi kì thi quốc gia 2015 cấp tốc
   Tư liệu tham khảo
   ôn thi kì thi quốc gia 2015 cấp tốc

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2015

   Xem: 0

  • de thi thu dai hoc_quoc hoc hue
   Tư liệu tham khảo
   de thi thu dai hoc_quoc hoc hue

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2015

   Xem: 0

  • Bài tập vô cơ tổng hợp
   Tư liệu tham khảo
   Bài tập vô cơ tổng hợp

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2015

   Xem: 0

  • phương trình ion thu gọn trong đề thi đại học
   Tư liệu tham khảo
   phương trình ion thu gọn trong đề thi đại học

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2014

   Xem: 1

  • sách luôn mỉn cười với cuộc sống
   Tư liệu tham khảo
   sách luôn mỉn cười với cuộc sống

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2014

   Xem: 0

  • Bài tập tổng hợp hóa hữu cơ.
   Tư liệu tham khảo
   Bài tập tổng hợp hóa hữu cơ.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2014

   Xem: 1

  • KT HKI- H8 cuc hay
   Tư liệu tham khảo
   KT HKI- H8 cuc hay

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2014

   Xem: 0

  • KTHK I-Hoa 8
   Tư liệu tham khảo
   KTHK I-Hoa 8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2014

   Xem: 0

  • hack facobook không hề phức tạp
   Tư liệu tham khảo
   hack facobook không hề phức tạp

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2014

   Xem: 0

  • một số công thức hóa học
   Tư liệu tham khảo
   một số công thức hóa học

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2014

   Xem: 0

  • phuong phap giai hoa hay
   Tư liệu tham khảo
   phuong phap giai hoa hay

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2014

   Xem: 0

  • BÀI TẬP VỀ AXIT HNO3 VÀ MUỐI NITƠRAT TRONG DỀ THI ĐẠI HỌC
   Tư liệu tham khảo
   BÀI TẬP VỀ AXIT HNO3 VÀ MUỐI NITƠRAT TRONG DỀ THI ĐẠI HỌC

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2014

   Xem: 1

  • GA Hóa 10
   Tư liệu tham khảo
   GA Hóa 10

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2014

   Xem: 0

  • kjhgu
   Tư liệu tham khảo
   kjhgu

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2014

   Xem: 0

  • kjnnhhhhj
   Tư liệu tham khảo
   kjnnhhhhj

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2014

   Xem: 7

  • kkkkjjjjmm
   Tư liệu tham khảo
   kkkkjjjjmm

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2014

   Xem: 0

  • kjjjjj
   Tư liệu tham khảo
   kjjjjj

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2014

   Xem: 0

  • ăqqqq
   Tư liệu tham khảo
   ăqqqq

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2014

   Xem: 0

  • awessss
   Tư liệu tham khảo
   awessss

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2014

   Xem: 7

  • âsssss
   Tư liệu tham khảo
   âsssss

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2014

   Xem: 0

  • phuong an tuyen sinh nam 2015
   Tư liệu tham khảo
   phuong an tuyen sinh nam 2015

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2014

   Xem: 0

  • ĐÈ THI HK1 ANH
   Tư liệu tham khảo
   ĐÈ THI HK1 ANH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2014

   Xem: 6

  • SƯU TẦM PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÓA HỌC
   Tư liệu tham khảo
   SƯU TẦM PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÓA HỌC

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2014

   Xem: 0

  • Bài tập Hóa 12 chương 3
   Tư liệu tham khảo
   Bài tập Hóa 12 chương 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2014

   Xem: 13

  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm ccrocodile chemistry 605
   Tư liệu tham khảo
   Hướng dẫn sử dụng phần mềm ccrocodile chemistry 605

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2014

   Xem: 1

  • bai tap ve clo
   Tư liệu tham khảo
   bai tap ve clo

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2014

   Xem: 17

  • kt 15 hoa, sinh
   kt 15
   kt 15 hoa, sinh

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi kt 15

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2014

   Xem: 0

  • chất béo
   Tư liệu tham khảo
   chất béo

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2014

   Xem: 2

  • Hoá hữu cơ tập 3
   Tư liệu tham khảo
   Hoá hữu cơ tập 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2014

   Xem: 0

  • Sách KHÁM PHÁ TƯ DUY - NAP
   Tư liệu tham khảo
   Sách KHÁM PHÁ TƯ DUY - NAP

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2014

   Xem: 0

  • KT 35 phut chuyen bai so 1
   Tư liệu tham khảo
   KT 35 phut chuyen bai so 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2014

   Xem: 0

  • ke hoach giang day lop 12 co ban
   Tư liệu tham khảo
   ke hoach giang day lop 12 co ban

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2014

   Xem: 0

  • ke hoch giang day lop 11 co ban
   Tư liệu tham khảo
   ke hoch giang day lop 11 co ban

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2014

   Xem: 0

  • ke hoach giang day khoi 11
   Tư liệu tham khảo
   ke hoach giang day khoi 11

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2014

   Xem: 0

  • ke hoach giang day lop 10 co ban
   Tư liệu tham khảo
   ke hoach giang day lop 10 co ban

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2014

   Xem: 0

  • Nhung mau chuyen vui ve Hoa'
   Tư liệu tham khảo
   Nhung mau chuyen vui ve Hoa'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2014

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra 1 tiết số 2 lớp 12
   Tư liệu tham khảo
   Đề kiểm tra 1 tiết số 2 lớp 12

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2014

   Xem: 11

  • Một số dạng bài tập về polime
   Tư liệu tham khảo
   Một số dạng bài tập về polime

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2014

   Xem: 10

  • de hoa 9
   Tư liệu tham khảo
   de hoa 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2014

   Xem: 0

  • Olympic Hóa học quốc tế.doc
   Tư liệu tham khảo
   Olympic Hóa học quốc tế.doc

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/8/2014

   Xem: 1

  • Bìa giáo án hoá học
   Tư liệu tham khảo
   Bìa giáo án hoá học

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/8/2014

   Xem: 0

  • Hóa 8910
   Tư liệu tham khảo
   Hóa 8910

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/7/2014

   Xem: 0

  • TUYỂN TẬP HÓA HŨU CƠ 11 TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG
   Tư liệu tham khảo
   TUYỂN TẬP HÓA HŨU CƠ 11 TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2014

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY