Đề thi Khác (Hóa học)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Khác (Hóa học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Khác (Hóa học) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • ôn tập chương IV và đề thi có đáp án
   Đề kiểm tra và đề thi
   ôn tập chương IV và đề thi có đáp án

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề kiểm tra và đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2008

   Xem: 68

  • ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC 12
   Tư liệu tham khảo
   ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC 12

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2008

   Xem: 220

  • Kể chuyện Bác Hồ
   Tư liệu tham khảo
   Kể chuyện Bác Hồ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2008

   Xem: 151

  • de kiem tra hk lop 10 ban A
   Tư liệu tham khảo
   de kiem tra hk lop 10 ban A

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2008

   Xem: 79

  • 500 Cau TN Hoa
   Tư liệu tham khảo
   500 Cau TN Hoa

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2008

   Xem: 391

  • kiểm tra hóa 10 học kỳ I
   Tư liệu tham khảo
   kiểm tra hóa 10 học kỳ I

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2008

   Xem: 98

  • Đề ôn thi ĐH
   Tư liệu tham khảo
   Đề ôn thi ĐH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2008

   Xem: 301

  • cac chuyen de hoc tot tieng anh
   Tư liệu tham khảo
   cac chuyen de hoc tot tieng anh

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2008

   Xem: 159

  • 15 de on thi dai hoc
   Tư liệu tham khảo
   15 de on thi dai hoc

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2008

   Xem: 481

  • Ngan hang de kiem tra
   Tư liệu tham khảo
   Ngan hang de kiem tra

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2008

   Xem: 581

  • de thi hsg 12
   Tư liệu tham khảo
   de thi hsg 12

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2008

   Xem: 433

  • Đề tài thẩm định
   Tư liệu tham khảo
   Đề tài thẩm định

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2008

   Xem: 135

  • BT để ghi nhớ CT và rèn luyện kỹ năng
   Tư liệu tham khảo
   BT để ghi nhớ CT và rèn luyện kỹ năng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2008

   Xem: 139

  • Đề kiểm tra 45
   Tư liệu tham khảo
   Đề kiểm tra 45

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/6/2008

   Xem: 69

  • 5 de thi thu dai hoc
   Tư liệu tham khảo
   5 de thi thu dai hoc

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/6/2008

   Xem: 543

  • Một số đề thi GCE
   Tư liệu tham khảo
   Một số đề thi GCE

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2008

   Xem: 248

  • Bài tập động học
   Tư liệu tham khảo
   Bài tập động học

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2008

   Xem: 212

  • phân nhóm đồng - bạc - vàng
   Tư liệu tham khảo
   phân nhóm đồng - bạc - vàng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/5/2008

   Xem: 731

  • Cách sử dụng phần mềm Emptest (trộn đề thi)
   Tư liệu tham khảo
   Cách sử dụng phần mềm Emptest (trộn đề thi)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2008

   Xem: 646

  • Đáp án đề thi HSG Quốc gia 2008
   Tư liệu tham khảo
   Đáp án đề thi HSG Quốc gia 2008

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/5/2008

   Xem: 563

  • kiem tra hóa 10
   Tư liệu tham khảo
   kiem tra hóa 10

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2008

   Xem: 121

  • kiem tra hóa 12 - kì 2
   Tư liệu tham khảo
   kiem tra hóa 12 - kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2008

   Xem: 164

  • DE KIEM TRA HOC KI II MON HOA, LOP 9 N¡M HOC 2007-2008
   Tư liệu tham khảo
   DE KIEM TRA HOC KI II MON HOA, LOP 9 N¡M HOC 2007-2008

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2008

   Xem: 149

  • Chủ đề 7:FẽOy-Phương trình ion(LTĐH)
   Tư liệu tham khảo
   Chủ đề 7:FẽOy-Phương trình ion(LTĐH)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2008

   Xem: 1509

  • Chủ đề 6:Al,Zn-Lưỡng tính-Nhiệt nhôm(LTĐH)
   Tư liệu tham khảo
   Chủ đề 6:Al,Zn-Lưỡng tính-Nhiệt nhôm(LTĐH)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2008

   Xem: 1466

  • Chủ đề 4:Phương pháp giải nhanh hóa học(LTĐH)
   Tư liệu tham khảo
   Chủ đề 4:Phương pháp giải nhanh hóa học(LTĐH)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2008

   Xem: 2192

  • Sơ đồ thiết bị sản xuất axit nitric
   Tư liệu tham khảo
   Sơ đồ thiết bị sản xuất axit nitric

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2008

   Xem: 136

  • de thi HSG tinh thanh hoa 2007 - 2008
   Tư liệu tham khảo
   de thi HSG tinh thanh hoa 2007 - 2008

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2008

   Xem: 566

  • De thi HSG hoa 8 huyen que vo 07-08
   Tư liệu tham khảo
   De thi HSG hoa 8 huyen que vo 07-08

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2008

   Xem: 85

  • De thi HSG hoa 8 huyen que vo
   Tư liệu tham khảo
   De thi HSG hoa 8 huyen que vo

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2008

   Xem: 86

  • De thi HSG hoa 8 huyen que vo
   Tư liệu tham khảo
   De thi HSG hoa 8 huyen que vo

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2008

   Xem: 114

  • Một số đề kiểm tra 12( đại cương kim loại )
   Tư liệu tham khảo
   Một số đề kiểm tra 12( đại cương kim loại )

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2008

   Xem: 329

  • Sơ đồ V
   Tư liệu tham khảo
   Sơ đồ V

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2008

   Xem: 486

  • Các đề KT tham khảo
   Tư liệu tham khảo
   Các đề KT tham khảo

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2008

   Xem: 279

  • Chuyên đề 1 bồi dưỡng HS yếu
   Tư liệu tham khảo
   Chuyên đề 1 bồi dưỡng HS yếu

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2008

   Xem: 730

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY