Đề thi Khác (Hóa học)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Khác (Hóa học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Khác (Hóa học) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • VŨNG TÀU
   HÓA 10
   VŨNG TÀU

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi HÓA 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2013

   Xem: 0

  • BẾN TRE
   HÓA 10
   BẾN TRE

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi HÓA 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2013

   Xem: 0

  • KIÊN GIANG 2012
   ĐỀ HSG CÁC TỈNH
   KIÊN GIANG 2012

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi ĐỀ HSG CÁC TỈNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2013

   Xem: 0

  • BẮC NINH
   ĐỀ HSG CÁC TỈNH
   BẮC NINH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi ĐỀ HSG CÁC TỈNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2013

   Xem: 12

  • ĐỒNG THÁP 2013
   ĐỀ HSG CÁC TỈNH
   ĐỒNG THÁP 2013

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi ĐỀ HSG CÁC TỈNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2013

   Xem: 0

  • THANH HÓA 2012
   ĐỀ HSG CÁC TỈNH
   THANH HÓA 2012

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi ĐỀ HSG CÁC TỈNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2013

   Xem: 0

  • THANH HÓA 2011
   ĐỀ HSG CÁC TỈNH
   THANH HÓA 2011

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi ĐỀ HSG CÁC TỈNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2013

   Xem: 0

  • NINH THUẬN 2013
   ĐỀ HSG CÁC TỈNH
   NINH THUẬN 2013

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi ĐỀ HSG CÁC TỈNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2013

   Xem: 0

  • BẾN TRE 2010
   ĐỀ HSG CÁC TỈNH
   BẾN TRE 2010

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi ĐỀ HSG CÁC TỈNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2013

   Xem: 0

  • BẠC LIÊU 2012(BV2)
   ĐỀ HSG CÁC TỈNH
   BẠC LIÊU 2012(BV2)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi ĐỀ HSG CÁC TỈNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2013

   Xem: 0

  • BẠC LIÊU 2012(V2)
   ĐỀ HSG CÁC TỈNH
   BẠC LIÊU 2012(V2)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi ĐỀ HSG CÁC TỈNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2013

   Xem: 0

  • BẠC LIÊU 2012
   ĐỀ HSG CÁC TỈNH
   BẠC LIÊU 2012

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi ĐỀ HSG CÁC TỈNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2013

   Xem: 0

  • BẠC LIÊU 2011
   ĐỀ HSG CÁC TỈNH
   BẠC LIÊU 2011

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi ĐỀ HSG CÁC TỈNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2013

   Xem: 0

  • QUẢNG TRỊ 2012
   ĐỀ HSG CÁC TỈNH
   QUẢNG TRỊ 2012

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi ĐỀ HSG CÁC TỈNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2013

   Xem: 0

  • VĨNH PHÚC
   ĐỀ HSG CÁC TỈNH
   VĨNH PHÚC

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi ĐỀ HSG CÁC TỈNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2013

   Xem: 0

  • chuyen de boi duong HS gioi toan 9
   Tư liệu tham khảo
   chuyen de boi duong HS gioi toan 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2013

   Xem: 0

  • SỐ 4
   Năm 2012
   SỐ 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Năm 2012

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2013

   Xem: 3

  • SỐ 3
   Năm 2012
   SỐ 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Năm 2012

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2013

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH TỔ TN 2013-2014
   Tư liệu tham khảo
   KẾ HOẠCH TỔ TN 2013-2014

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2013

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH TỔ TN 2013-2014
   Tư liệu tham khảo
   KẾ HOẠCH TỔ TN 2013-2014

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2013

   Xem: 2

  • Mật ong và khả năng chữa bệnh.doc
   Tư liệu tham khảo
   Mật ong và khả năng chữa bệnh.doc

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2013

   Xem: 0

  • cân bằng phản ứng nâng cao cho học sinh lơp 8
   Tư liệu tham khảo
   cân bằng phản ứng nâng cao cho học sinh lơp 8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2013

   Xem: 10

  • Kiểm tra cân bằng phương trình hay - (mời bạn góp ý)ý
   Tư liệu tham khảo
   Kiểm tra cân bằng phương trình hay - (mời bạn góp ý)ý

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2013

   Xem: 0

  • tài liệu luyện thi về tổng hợp lý thuyết hóa học(từ
lớp 10 đến 12) rất hay
   Tư liệu tham khảo
   tài liệu luyện thi về tổng hợp lý thuyết hóa học(từ lớp 10 đến 12) rất hay

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2013

   Xem: 0

  • Bang tính chất hóa học các nguyên tố
   Tư liệu tham khảo
   Bang tính chất hóa học các nguyên tố

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2013

   Xem: 0

  • Kế hoạch cá nhân 2013-2014
   Kế hoạch
   Kế hoạch cá nhân 2013-2014

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kế hoạch

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2013

   Xem: 0

  • hoa hoc doi song hay
   Tư liệu tham khảo
   hoa hoc doi song hay

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2013

   Xem: 1

  • 999 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT HÓA VÔ CƠ
   Tư liệu tham khảo
   999 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT HÓA VÔ CƠ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2013

   Xem: 0

  • CÔNG THỨC TÍNH LUONG GV
   Tư liệu tham khảo
   CÔNG THỨC TÍNH LUONG GV

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2013

   Xem: 12

  • Chất xúc tác trong công nghiệp Hóa vô cơ
   Tư liệu tham khảo
   Chất xúc tác trong công nghiệp Hóa vô cơ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2013

   Xem: 0

  • Lịch sử các kí hiệu nguyên tố Hoá học.doc
   Tư liệu tham khảo
   Lịch sử các kí hiệu nguyên tố Hoá học.doc

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2013

   Xem: 0

  • Kế hoạch cá nhân 2012-2013
   Kế hoạch
   Kế hoạch cá nhân 2012-2013

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kế hoạch

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2013

   Xem: 4

  • Kế hoạch tổ hóa - sinh
   Kế hoạch
   Kế hoạch tổ hóa - sinh

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kế hoạch

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2013

   Xem: 0

  • thông baod tuyển sinh
   Tư liệu tham khảo
   thông baod tuyển sinh

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2013

   Xem: 0

  • 10 Mẹo đơn giản giúp đuổi kiến
   Tư liệu tham khảo
   10 Mẹo đơn giản giúp đuổi kiến

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2013

   Xem: 0

  • Phuong pháp khu ion Amoni NH3,NH4
   Tư liệu tham khảo
   Phuong pháp khu ion Amoni NH3,NH4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2013

   Xem: 0

  • phương trình ion thu gọn HAY
   Tư liệu tham khảo
   phương trình ion thu gọn HAY

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2013

   Xem: 0

  • Mì ăn liền, tiện nhung hại
   Tư liệu tham khảo
   Mì ăn liền, tiện nhung hại

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2013

   Xem: 0

  • Bí mật những thanh kiếm đồng đen
   Tư liệu tham khảo
   Bí mật những thanh kiếm đồng đen

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2013

   Xem: 13

  • Công nghệ HH & cuộc sống (2)
   Tư liệu tham khảo
   Công nghệ HH & cuộc sống (2)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2013

   Xem: 7

  • Chất độc hóa học & chất da cam (b2)
   Tư liệu tham khảo
   Chất độc hóa học & chất da cam (b2)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2013

   Xem: 0

  • Hóa học và sức khỏe con người (1)
   Tư liệu tham khảo
   Hóa học và sức khỏe con người (1)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2013

   Xem: 0

  • Các phương pháp lập CTPT hợp chất HC
   Tư liệu tham khảo
   Các phương pháp lập CTPT hợp chất HC

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/8/2013

   Xem: 0

  • Mở đầu về Hóa học hữu cơ
   Tư liệu tham khảo
   Mở đầu về Hóa học hữu cơ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/8/2013

   Xem: 0

  • Nguồn gốc vàng trong vũ trụ
   Tư liệu tham khảo
   Nguồn gốc vàng trong vũ trụ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/7/2013

   Xem: 0

  • hd can bang phuong trinh
   Tư liệu tham khảo
   hd can bang phuong trinh

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2013

   Xem: 0

  • Có thể biến than đá thành xăng dầu
   Tư liệu tham khảo
   Có thể biến than đá thành xăng dầu

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2013

   Xem: 0

  • Đường HH & đường sinh học
   Tư liệu tham khảo
   Đường HH & đường sinh học

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/7/2013

   Xem: 0

  • Bài Tập
   Tư liệu tham khảo
   Bài Tập

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/7/2013

   Xem: 0

  • ĐỀ THI ĐH KHỐI B 2013
   Tư liệu tham khảo
   ĐỀ THI ĐH KHỐI B 2013

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2013

   Xem: 3

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY