Đề thi Khác (Lịch sử)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Khác (Lịch sử) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Khác (Lịch sử) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • hoat dong voi do vat 2 tuoi
   Tư liệu tham khảo
   hoat dong voi do vat 2 tuoi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2018

   Xem: 0

  • VUA QUANG TRUNG
   Tư liệu tham khảo
   VUA QUANG TRUNG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2018

   Xem: 0

  • Câu hỏi nâng cao liên quan Chiến tranh Thế giới thứ hai
   Tư liệu tham khảo
   Câu hỏi nâng cao liên quan Chiến tranh Thế giới thứ hai

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2017

   Xem: 1

  • Nhà Tây Sơn
   Tư liệu tham khảo
   Nhà Tây Sơn

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2017

   Xem: 50

  • Trạng Nguyên
   Tư liệu tham khảo
   Trạng Nguyên

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2017

   Xem: 13

  • sao Kim
   Tư liệu tham khảo
   sao Kim

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2017

   Xem: 14

  • Hitler
   Tư liệu tham khảo
   Hitler

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2017

   Xem: 11

  • Liên Hợp Quốc
   Tư liệu tham khảo
   Liên Hợp Quốc

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2017

   Xem: 16

  • trái đất
   Tư liệu tham khảo
   trái đất

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2017

   Xem: 9

  • CHÉ GUEVARA, ANH HÙNG DÂN TỘC CU-BA
   Tư liệu tham khảo
   CHÉ GUEVARA, ANH HÙNG DÂN TỘC CU-BA

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2017

   Xem: 0

  • On thi TNTHPT Bo Tuc 2017
   Tư liệu tham khảo
   On thi TNTHPT Bo Tuc 2017

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/7/2017

   Xem: 0

  • QUANG TRUNGNGUYEN HUE TOAN TAP
   Tư liệu tham khảo
   QUANG TRUNGNGUYEN HUE TOAN TAP

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2017

   Xem: 14

  • TÀI LIỆU ÔN TẬP PHẦN ĐỌC HIỂU- ÔN THI ĐH
   Đề thi -Tư liệu tham khảo
   TÀI LIỆU ÔN TẬP PHẦN ĐỌC HIỂU- ÔN THI ĐH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi -Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2017

   Xem: 17

  • NỘI QUY HỌC SINH
   Đề thi -Tư liệu tham khảo
   NỘI QUY HỌC SINH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi -Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2017

   Xem: 2

  • BIỂU ĐIỂM THI ĐUA CÁC LỚP 2016-2017
   Đề thi -Tư liệu tham khảo
   BIỂU ĐIỂM THI ĐUA CÁC LỚP 2016-2017

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi -Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2017

   Xem: 0

  • Chân dung những vị tướng vĩ đại TG
   Tư liệu tham khảo
   Chân dung những vị tướng vĩ đại TG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2016

   Xem: 1

  • Đề thi mẫu môn Tiếng Việt lớp 3 theo Thông tư 22 (đề 03)
   Đề thi
   Đề thi mẫu môn Tiếng Việt lớp 3 theo Thông tư 22 (đề 03)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2016

   Xem: 15

  • Đề thi mẫu môn Tiếng Việt lớp 3 theo Thông tư 22 (đề 2)
   Đề thi
   Đề thi mẫu môn Tiếng Việt lớp 3 theo Thông tư 22 (đề 2)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2016

   Xem: 12

  • Đề thi mẫu môn Toán lớp 3 theo Thông tư 22 (đề 03)
   Đề thi
   Đề thi mẫu môn Toán lớp 3 theo Thông tư 22 (đề 03)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2016

   Xem: 5

  • Đề thi mẫu môn Toán lớp 3 theo Thông tư 22 (đề 2)
   Đề thi
   Đề thi mẫu môn Toán lớp 3 theo Thông tư 22 (đề 2)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2016

   Xem: 6

  • Đề thi mẫu môn Toán lớp 3 theo Thông tư 22
   Đề thi
   Đề thi mẫu môn Toán lớp 3 theo Thông tư 22

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2016

   Xem: 7

  • Đề thi mẫu môn Tiếng Việt lớp 3 theo Thông tư 22
   Đề thi
   Đề thi mẫu môn Tiếng Việt lớp 3 theo Thông tư 22

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2016

   Xem: 29

  • Hồ sơ các cuộc thi không chuyên
   Tư liệu tham khảo
   Hồ sơ các cuộc thi không chuyên

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2016

   Xem: 0

  • Welcome To Vietnam
   Tư liệu tham khảo
   Welcome To Vietnam

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/7/2016

   Xem: 0

  • BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG
   Tư liệu tham khảo
   BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/6/2016

   Xem: 0

  • Bí quyết nghiên cứu bất tử
   Tư liệu tham khảo
   Bí quyết nghiên cứu bất tử

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/5/2016

   Xem: 0

  • Kinh nghiệm thi THPT QG năm 2016
   Tư liệu tham khảo
   Kinh nghiệm thi THPT QG năm 2016

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/5/2016

   Xem: 3

  • tgg
   Chiến Tranh Bạch Đằng
   tgg

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chiến Tranh Bạch Đằng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2016

   Xem: 0

  • Lịch sử Ngày thành lập Đoàn 26.3
   Tư liệu tham khảo
   Lịch sử Ngày thành lập Đoàn 26.3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2016

   Xem: 0

  • On Tap LS 8
   Tư liệu tham khảo
   On Tap LS 8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2016

   Xem: 0

  • sử 12
   Tư liệu tham khảo
   sử 12

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2016

   Xem: 0

  • thi GVG Vĩnh Phúc có ĐA
   Tư liệu tham khảo
   thi GVG Vĩnh Phúc có ĐA

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2016

   Xem: 0

  • LS9
   Tư liệu tham khảo
   LS9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2016

   Xem: 0

  • LS8
   Tư liệu tham khảo
   LS8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2016

   Xem: 10

  • TA4
   Tư liệu tham khảo
   TA4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2016

   Xem: 10

  • ls4
   Tư liệu tham khảo
   ls4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2015

   Xem: 0

  • tap huan chu nhiem
   Tư liệu tham khảo
   tap huan chu nhiem

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2015

   Xem: 0

  • Em yêu Lịch Sử Việt Nam 2015 chuẩn của Hà Nội
   Tư liệu tham khảo
   Em yêu Lịch Sử Việt Nam 2015 chuẩn của Hà Nội

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 0

  • 5 siêu cường vĩ đại nhất thế giới qua mọi thời đại
   Chiến tranh thế giới
   5 siêu cường vĩ đại nhất thế giới qua mọi thời đại

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chiến tranh thế giới

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 8

  • 6 lực lượng lục quân hùng mạnh nhất thế giới qua mọi thời đại
   Chiến tranh thế giới
   6 lực lượng lục quân hùng mạnh nhất thế giới qua mọi thời đại

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chiến tranh thế giới

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 0

  • 5 lực lượng không quân hùng mạnh nhất thế giới mọi thời đại
   Chiến tranh thế giới
   5 lực lượng không quân hùng mạnh nhất thế giới mọi thời đại

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chiến tranh thế giới

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 0

  • 5 lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới từ cổ chí kim
   Chiến tranh thế giới
   5 lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới từ cổ chí kim

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Chiến tranh thế giới

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 0

  • ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN GIÁO VIÊN GIỎI 2015-2016
   Tư liệu tham khảo
   ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN GIÁO VIÊN GIỎI 2015-2016

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2015

   Xem: 0

  • ls6
   Tư liệu tham khảo
   ls6

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2015

   Xem: 0

  • ls7
   Tư liệu tham khảo
   ls7

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2015

   Xem: 0

  • Ls 4
   Tư liệu tham khảo
   Ls 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2015

   Xem: 10

  • TỰ HÀO TA XÂY LÊN!
   Tư liệu tham khảo
   TỰ HÀO TA XÂY LÊN!

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2015

   Xem: 0

  • LS 2
   Tư liệu tham khảo
   LS 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2015

   Xem: 0

  • LS 4
   Tư liệu tham khảo
   LS 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/7/2015

   Xem: 0

  • Hiệp ước Patenotre
   Tư liệu tham khảo
   Hiệp ước Patenotre

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/6/2015

   Xem: 13

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY