Đề thi Khác (Thể dục)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Khác (Thể dục) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Khác (Thể dục) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Kiểm điểm chất lượng Đảng viên năm 2016
   Tư liệu tham khảo
   Kiểm điểm chất lượng Đảng viên năm 2016

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2016

   Xem: 0

  • KẾ HOACH MÔN THỂ DUC 6,8
   Tư liệu tham khảo
   KẾ HOACH MÔN THỂ DUC 6,8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2016

   Xem: 0

  • Sáng kiến kinh nghiệm
   Tư liệu tham khảo
   Sáng kiến kinh nghiệm

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/2/2016

   Xem: 0

  • Nghiên cứu sư phạm ứng dụng
   Tư liệu tham khảo
   Nghiên cứu sư phạm ứng dụng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/2/2016

   Xem: 0

  • Kiểm tra học kìI
   Tư liệu tham khảo
   Kiểm tra học kìI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2015

   Xem: 0

  • BIÊN BẢN THI ĐẤU CẦU LÔNG
   Tư liệu tham khảo
   BIÊN BẢN THI ĐẤU CẦU LÔNG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2015

   Xem: 157

  • ke hoach bo mon
   Tư liệu tham khảo
   ke hoach bo mon

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2015

   Xem: 0

  • luat
   Tư liệu tham khảo
   luat

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2015

   Xem: 0

  • Đê - Đáp án thi chọn GVG thể dục 2014-2015
   Tư liệu tham khảo
   Đê - Đáp án thi chọn GVG thể dục 2014-2015

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2015

   Xem: 0

  • Lịch bóng đá Ngoại hạng Anh
   Tư liệu tham khảo
   Lịch bóng đá Ngoại hạng Anh

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2014

   Xem: 10

  • Ke hoach mon the duc nam hoc 2014 - 2015
   Tư liệu tham khảo
   Ke hoach mon the duc nam hoc 2014 - 2015

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2014

   Xem: 0

  • Ke hoach boi duong HS gioi mo The duc
   Tư liệu tham khảo
   Ke hoach boi duong HS gioi mo The duc

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2014

   Xem: 9

  • Hack 300% giá trị thẻ nạp Viettel ngày khuyến mãi
   Tư liệu tham khảo
   Hack 300% giá trị thẻ nạp Viettel ngày khuyến mãi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2014

   Xem: 0

  • Bơi ngửa
   Tư liệu tham khảo
   Bơi ngửa

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2014

   Xem: 22

  • Bơi tự do (trườn sấp)
   Tư liệu tham khảo
   Bơi tự do (trườn sấp)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2014

   Xem: 12

  • Bơi ếch
   Tư liệu tham khảo
   Bơi ếch

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2014

   Xem: 0

  • tieu luan phat giao
   Tư liệu tham khảo
   tieu luan phat giao

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2014

   Xem: 0

  • MỘT SỐ GIẢI PHÁP LUYỆN TẬP KỸ THUẬT NHẢY XA KIỂU “NGỒI ”
   Tư liệu tham khảo
   MỘT SỐ GIẢI PHÁP LUYỆN TẬP KỸ THUẬT NHẢY XA KIỂU “NGỒI ”

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2014

   Xem: 0

  • người thấp thích cao có ngay..xin mời tập
   Tư liệu tham khảo
   người thấp thích cao có ngay..xin mời tập

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2013

   Xem: 0

  • ffffff
   Tư liệu tham khảo
   ffffff

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2013

   Xem: 12

  • ma trËn dÒ
   Tư liệu tham khảo
   ma trËn dÒ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2013

   Xem: 12

  • BAO CAO TONG KET CONG DOAN NHIEM KY 2010-2012
   Tư liệu tham khảo
   BAO CAO TONG KET CONG DOAN NHIEM KY 2010-2012

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2013

   Xem: 0

  • rltt
   Tư liệu tham khảo
   rltt

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2013

   Xem: 0

  • Giảm thiểu tác hại của thiên tai(Bài:Thường thức
phòng tránh một số loại bom đạn và thiên tai)
   Tư liệu tham khảo
   Giảm thiểu tác hại của thiên tai(Bài:Thường thức phòng tránh một số loại bom đạn và thiên tai)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2013

   Xem: 0

  • Những quả bom không ngòi nổ(Bài:Phòng tránh một số
loại bom đan và thiên tai)
   Tư liệu tham khảo
   Những quả bom không ngòi nổ(Bài:Phòng tránh một số loại bom đan và thiên tai)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2013

   Xem: 0

  • Chế độ mới cho GV dạy TDTT
   Tư liệu tham khảo
   Chế độ mới cho GV dạy TDTT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2013

   Xem: 0

  • ĐỀ & ĐÁP ÁN THI GVG HUYỆN. TD THCS
   Tư liệu tham khảo
   ĐỀ & ĐÁP ÁN THI GVG HUYỆN. TD THCS

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2012

   Xem: 1

  • Đề thi GDQP lớp 12
   Tư liệu tham khảo
   Đề thi GDQP lớp 12

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2012

   Xem: 0

  • Kế hoạch cá nhân
   Tư liệu tham khảo
   Kế hoạch cá nhân

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2012

   Xem: 0

  • Kế hoạch thể dục
   Tư liệu tham khảo
   Kế hoạch thể dục

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2012

   Xem: 0

  • Làm đồ dùng dạy học
   Tư liệu tham khảo
   Làm đồ dùng dạy học

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2012

   Xem: 0

  • tập tạ
   Tư liệu tham khảo
   tập tạ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2012

   Xem: 8

  • tập thể hình cơ bản
   Tư liệu tham khảo
   tập thể hình cơ bản

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2012

   Xem: 7

  • Sea game 22
   Tư liệu tham khảo
   Sea game 22

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2012

   Xem: 0

  • Bữa ăn trước khi thi đấu thể thao
   Tư liệu tham khảo
   Bữa ăn trước khi thi đấu thể thao

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2012

   Xem: 0

  • Tập tạ cho vận động viên bơi tốc độ
   Tư liệu tham khảo
   Tập tạ cho vận động viên bơi tốc độ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2012

   Xem: 8

  • bodybuilding
   Tư liệu tham khảo
   bodybuilding

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2012

   Xem: 0

  • li luan va pp
   Tư liệu tham khảo
   li luan va pp

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2012

   Xem: 0

  • Giáo án thể dục lớp 5
   Tư liệu tham khảo
   Giáo án thể dục lớp 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2012

   Xem: 0

  • Giáo án thể dục lớp 3
   Tư liệu tham khảo
   Giáo án thể dục lớp 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2012

   Xem: 10

  • Giáo án thể dục lớp 2
   Tư liệu tham khảo
   Giáo án thể dục lớp 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2012

   Xem: 0

  • BAISOAN TD9 HKI
   Tư liệu tham khảo
   BAISOAN TD9 HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2012

   Xem: 0

  • giao an khoi 1 mon the duc
   Tư liệu tham khảo
   giao an khoi 1 mon the duc

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2011

   Xem: 0

  • Giao an TD8 chuan
   Tư liệu tham khảo
   Giao an TD8 chuan

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2011

   Xem: 0

  • lịch thi đấu seagame 26
   Tư liệu tham khảo
   lịch thi đấu seagame 26

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2011

   Xem: 0

  • Nội dung giảm tải môn TDục THPT
   Tư liệu tham khảo
   Nội dung giảm tải môn TDục THPT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2011

   Xem: 9

  • Nội dung giảm tải môn TDục THCS
   Tư liệu tham khảo
   Nội dung giảm tải môn TDục THCS

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2011

   Xem: 0

  • Sách - Tự luyện Tinh Võ Môn
   Tư liệu tham khảo
   Sách - Tự luyện Tinh Võ Môn

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2011

   Xem: 0

  • De tai SKKN
   Tư liệu tham khảo
   De tai SKKN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2011

   Xem: 27

  • bia giao an dep 2010-2011
   Tư liệu tham khảo
   bia giao an dep 2010-2011

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2011

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY