Đề thi Khác (Tin học)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Khác (Tin học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Khác (Tin học) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài tập công công suất
   Tư liệu tham khảo
   Bài tập công công suất

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • BIA KE HOACH TO KHOI 5
   Tư liệu tham khảo
   BIA KE HOACH TO KHOI 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Tham luận nâng cao chất lượng bồi dưỡng HSG môn tin THCS tỉnh phú yên
   Tư liệu tham khảo
   Tham luận nâng cao chất lượng bồi dưỡng HSG môn tin THCS tỉnh phú yên

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • giao an vnen tuan 7
   Tư liệu tham khảo
   giao an vnen tuan 7

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • bai tap tu luyen
   Tư liệu tham khảo
   bai tap tu luyen

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • KIEM TRA 1 TIET CHUONG 1
   Tư liệu tham khảo
   KIEM TRA 1 TIET CHUONG 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • chể tạo máy nạp từ tính cho nam châm vĩnh cữu
   Tư liệu tham khảo
   chể tạo máy nạp từ tính cho nam châm vĩnh cữu

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2018

   Xem: 1

  • Trắc nghiệm Excel 2013 (có đáp án)
   Tư liệu tham khảo
   Trắc nghiệm Excel 2013 (có đáp án)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 2

  • Trắc nghiệm Excel 2013
   Tư liệu tham khảo
   Trắc nghiệm Excel 2013

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 5

  • trắc nghiệm Word 2013
   Tư liệu tham khảo
   trắc nghiệm Word 2013

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • tin học 6. kiểm tra 1 t
   Tư liệu tham khảo
   tin học 6. kiểm tra 1 t

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • bai thu hoach bdnh 3 th
   Tư liệu tham khảo
   bai thu hoach bdnh 3 th

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/8/2018

   Xem: 0

  • Đề thi THT bảng B Vĩnh Phúc 2018
   Tư liệu tham khảo
   Đề thi THT bảng B Vĩnh Phúc 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/7/2018

   Xem: 0

  • BÀI THU HOẠCH 10 CHUYÊN ĐỀ THI THĂNG HẠNG III TIỂU HỌC
   Tư liệu tham khảo
   BÀI THU HOẠCH 10 CHUYÊN ĐỀ THI THĂNG HẠNG III TIỂU HỌC

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2018

   Xem: 6

  • TÀI LIỆU THI THĂNG HẠNG
   Tư liệu tham khảo
   TÀI LIỆU THI THĂNG HẠNG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2018

   Xem: 5

  • ĐỀ THI HSG HUYỆN KB MÔN TIN HỌC 9 (2017-2018)
   Tư liệu tham khảo
   ĐỀ THI HSG HUYỆN KB MÔN TIN HỌC 9 (2017-2018)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2018

   Xem: 6

  • power point
   Tư liệu tham khảo
   power point

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2017

   Xem: 10

  • A programming contest about the Candy Crush Saga game
   Tư liệu tham khảo
   A programming contest about the Candy Crush Saga game

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2017

   Xem: 7

  • NHẬN XET THÔNG TƯ 22/BGD
   Tư liệu tham khảo
   NHẬN XET THÔNG TƯ 22/BGD

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2017

   Xem: 69

  • LUONG GIAO VIEN XEP CAO NHAT
   Tư liệu tham khảo
   LUONG GIAO VIEN XEP CAO NHAT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2017

   Xem: 0

  • ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HOC 8 KÌ I
   Tư liệu tham khảo
   ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HOC 8 KÌ I

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2017

   Xem: 0

  • kiểm tra 1 tiết
   Tư liệu tham khảo
   kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2017

   Xem: 8

  • Hợp Đồng Nhận Khoán Hoàn Thiện
   Tư liệu tham khảo
   Hợp Đồng Nhận Khoán Hoàn Thiện

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2017

   Xem: 0

  • BẢN CAM KẾT
   Tư liệu tham khảo
   BẢN CAM KẾT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2017

   Xem: 0

  • SƠ ĐỒ LỚP
   Tư liệu tham khảo
   SƠ ĐỒ LỚP

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2017

   Xem: 0

  • SỔ THU TIỀN QUỸ LỚP
   Tư liệu tham khảo
   SỔ THU TIỀN QUỸ LỚP

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2017

   Xem: 0

  • SỔ GHI BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP
   Tư liệu tham khảo
   SỔ GHI BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2017

   Xem: 0

  • SỔ THU NỘP TIỀN CỦA GVCN
   Tư liệu tham khảo
   SỔ THU NỘP TIỀN CỦA GVCN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2017

   Xem: 0

  • SỔ CỦA BAN CÁN SỰ LỚP
   Tư liệu tham khảo
   SỔ CỦA BAN CÁN SỰ LỚP

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2017

   Xem: 12

  • SỔ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM
   Tư liệu tham khảo
   SỔ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2017

   Xem: 13

  • Đề cương nghề TIN HỌC VĂN PHÒNG 11 - 105 tiết
   Tư liệu tham khảo
   Đề cương nghề TIN HỌC VĂN PHÒNG 11 - 105 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2017

   Xem: 1

  • Giáo án nghề TIN HỌC VĂN PHÒNG 105 tiết - Ofice 2010
   Tư liệu tham khảo
   Giáo án nghề TIN HỌC VĂN PHÒNG 105 tiết - Ofice 2010

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2017

   Xem: 0

  • Đăt tên con theo ý nghia
   Tư liệu tham khảo
   Đăt tên con theo ý nghia

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2017

   Xem: 0

  • Cach tao trang riêng VIOLET
   Tư liệu tham khảo
   Cach tao trang riêng VIOLET

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2017

   Xem: 1

  • Theo doi HS chuyên cần
   Tư liệu tham khảo
   Theo doi HS chuyên cần

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2017

   Xem: 0

  • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết ứng dụng Chứng chỉ CNTT cơ bản (có đáp án)
   Tư liệu tham khảo
   Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết ứng dụng Chứng chỉ CNTT cơ bản (có đáp án)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/7/2017

   Xem: 2

  • MRTEST 6.7.3S full crack – PHẦN MỀM CHẤM THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGHIỆP, DỄ SỬ DỤNG
   Tư liệu tham khảo
   MRTEST 6.7.3S full crack – PHẦN MỀM CHẤM THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGHIỆP, DỄ SỬ DỤNG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2017

   Xem: 38

  • Báo cao công đoàn tại ĐH lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017-2022
   Tư liệu tham khảo
   Báo cao công đoàn tại ĐH lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017-2022

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2017

   Xem: 0

  • kế hoạch bộ môn
   Tư liệu tham khảo
   kế hoạch bộ môn

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2017

   Xem: 11

  • ĐỀ INTERNET THAM KHẢO
   Tư liệu tham khảo
   ĐỀ INTERNET THAM KHẢO

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2017

   Xem: 0

  • Bài tập
   Tư liệu tham khảo
   Bài tập

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2017

   Xem: 16

  • cau hoi trac nghiem
   Tư liệu tham khảo
   cau hoi trac nghiem

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2017

   Xem: 0

  • Trac nghiem co dap an
   Tư liệu tham khảo
   Trac nghiem co dap an

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2017

   Xem: 14

  • 1804-THVP-TRUONGHOAIPHONG
   Tư liệu tham khảo
   1804-THVP-TRUONGHOAIPHONG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2017

   Xem: 0

  • Bài tập Internet
   Tư liệu tham khảo
   Bài tập Internet

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2017

   Xem: 0

  • ĐỀ TIN HỌC THAM KHẢO
   Tư liệu tham khảo
   ĐỀ TIN HỌC THAM KHẢO

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2017

   Xem: 0

  • BÀI TRẮC NGHIỆM
   Tư liệu tham khảo
   BÀI TRẮC NGHIỆM

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2017

   Xem: 15

  • đề tham khảo tin học
   Tư liệu tham khảo
   đề tham khảo tin học

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2017

   Xem: 0

  • BAITAP1304
   Tư liệu tham khảo
   BAITAP1304

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2017

   Xem: 10

  • Bài làm
   Tư liệu tham khảo
   Bài làm

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY