Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Khác (Tin học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Khác (Tin học) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Đề thi Khác (Tin học)

 • Trắc nghiệm Excel 2013 (có đáp án)
  Tư liệu tham khảo
  Trắc nghiệm Excel 2013 (có đáp án)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • Trắc nghiệm Excel 2013
  Tư liệu tham khảo
  Trắc nghiệm Excel 2013

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • trắc nghiệm Word 2013
  Tư liệu tham khảo
  trắc nghiệm Word 2013

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • tin học 6. kiểm tra 1 t
  Tư liệu tham khảo
  tin học 6. kiểm tra 1 t

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • bai thu hoach bdnh 3 th
  Tư liệu tham khảo
  bai thu hoach bdnh 3 th

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/8/2018

  Xem: 0

 • Đề thi THT bảng B Vĩnh Phúc 2018
  Tư liệu tham khảo
  Đề thi THT bảng B Vĩnh Phúc 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/7/2018

  Xem: 0

 • BÀI THU HOẠCH 10 CHUYÊN ĐỀ THI THĂNG HẠNG III TIỂU HỌC
  Tư liệu tham khảo
  BÀI THU HOẠCH 10 CHUYÊN ĐỀ THI THĂNG HẠNG III TIỂU HỌC

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/5/2018

  Xem: 0

 • TÀI LIỆU THI THĂNG HẠNG
  Tư liệu tham khảo
  TÀI LIỆU THI THĂNG HẠNG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/5/2018

  Xem: 5

 • ĐỀ THI HSG HUYỆN KB MÔN TIN HỌC 9 (2017-2018)
  Tư liệu tham khảo
  ĐỀ THI HSG HUYỆN KB MÔN TIN HỌC 9 (2017-2018)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

  Xem: 0

 • power point
  Tư liệu tham khảo
  power point

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2017

  Xem: 0

 • A programming contest about the Candy Crush Saga game
  Tư liệu tham khảo
  A programming contest about the Candy Crush Saga game

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2017

  Xem: 0

 • NHẬN XET THÔNG TƯ 22/BGD
  Tư liệu tham khảo
  NHẬN XET THÔNG TƯ 22/BGD

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/12/2017

  Xem: 69

 • LUONG GIAO VIEN XEP CAO NHAT
  Tư liệu tham khảo
  LUONG GIAO VIEN XEP CAO NHAT

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2017

  Xem: 0

 • ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HOC 8 KÌ I
  Tư liệu tham khảo
  ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HOC 8 KÌ I

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2017

  Xem: 0

 • kiểm tra 1 tiết
  Tư liệu tham khảo
  kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2017

  Xem: 0

 • Hợp Đồng Nhận Khoán Hoàn Thiện
  Tư liệu tham khảo
  Hợp Đồng Nhận Khoán Hoàn Thiện

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2017

  Xem: 0

 • BẢN CAM KẾT
  Tư liệu tham khảo
  BẢN CAM KẾT

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2017

  Xem: 0

 • SƠ ĐỒ LỚP
  Tư liệu tham khảo
  SƠ ĐỒ LỚP

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2017

  Xem: 0

 • SỔ THU TIỀN QUỸ LỚP
  Tư liệu tham khảo
  SỔ THU TIỀN QUỸ LỚP

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2017

  Xem: 0

 • SỔ GHI BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP
  Tư liệu tham khảo
  SỔ GHI BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2017

  Xem: 0

 • SỔ THU NỘP TIỀN CỦA GVCN
  Tư liệu tham khảo
  SỔ THU NỘP TIỀN CỦA GVCN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2017

  Xem: 0

 • SỔ CỦA BAN CÁN SỰ LỚP
  Tư liệu tham khảo
  SỔ CỦA BAN CÁN SỰ LỚP

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2017

  Xem: 12

 • SỔ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM
  Tư liệu tham khảo
  SỔ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2017

  Xem: 0

 • Đề cương nghề TIN HỌC VĂN PHÒNG 11 - 105 tiết
  Tư liệu tham khảo
  Đề cương nghề TIN HỌC VĂN PHÒNG 11 - 105 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2017

  Xem: 0

 • Giáo án nghề TIN HỌC VĂN PHÒNG 105 tiết - Ofice 2010
  Tư liệu tham khảo
  Giáo án nghề TIN HỌC VĂN PHÒNG 105 tiết - Ofice 2010

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2017

  Xem: 0

 • Đăt tên con theo ý nghia
  Tư liệu tham khảo
  Đăt tên con theo ý nghia

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2017

  Xem: 0

 • Cach tao trang riêng VIOLET
  Tư liệu tham khảo
  Cach tao trang riêng VIOLET

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2017

  Xem: 0

 • Theo doi HS chuyên cần
  Tư liệu tham khảo
  Theo doi HS chuyên cần

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2017

  Xem: 0

 • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết ứng dụng Chứng chỉ CNTT cơ bản (có đáp án)
  Tư liệu tham khảo
  Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết ứng dụng Chứng chỉ CNTT cơ bản (có đáp án)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/7/2017

  Xem: 59

 • MRTEST 6.7.3S full crack – PHẦN MỀM CHẤM THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGHIỆP, DỄ SỬ DỤNG
  Tư liệu tham khảo
  MRTEST 6.7.3S full crack – PHẦN MỀM CHẤM THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGHIỆP, DỄ SỬ DỤNG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/6/2017

  Xem: 0

 • Báo cao công đoàn tại ĐH lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017-2022
  Tư liệu tham khảo
  Báo cao công đoàn tại ĐH lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017-2022

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2017

  Xem: 0

 • kế hoạch bộ môn
  Tư liệu tham khảo
  kế hoạch bộ môn

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2017

  Xem: 0

 • ĐỀ INTERNET THAM KHẢO
  Tư liệu tham khảo
  ĐỀ INTERNET THAM KHẢO

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2017

  Xem: 0

 • Bài tập
  Tư liệu tham khảo
  Bài tập

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2017

  Xem: 0

 • cau hoi trac nghiem
  Tư liệu tham khảo
  cau hoi trac nghiem

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2017

  Xem: 0

 • Trac nghiem co dap an
  Tư liệu tham khảo
  Trac nghiem co dap an

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2017

  Xem: 0

 • 1804-THVP-TRUONGHOAIPHONG
  Tư liệu tham khảo
  1804-THVP-TRUONGHOAIPHONG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2017

  Xem: 0

 • Bài tập Internet
  Tư liệu tham khảo
  Bài tập Internet

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2017

  Xem: 0

 • ĐỀ TIN HỌC THAM KHẢO
  Tư liệu tham khảo
  ĐỀ TIN HỌC THAM KHẢO

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2017

  Xem: 0

 • BÀI TRẮC NGHIỆM
  Tư liệu tham khảo
  BÀI TRẮC NGHIỆM

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2017

  Xem: 0

 • đề tham khảo tin học
  Tư liệu tham khảo
  đề tham khảo tin học

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2017

  Xem: 0

 • BAITAP1304
  Tư liệu tham khảo
  BAITAP1304

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2017

  Xem: 0

 • Bài làm
  Tư liệu tham khảo
  Bài làm

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2017

  Xem: 0

 • tin học
  Tư liệu tham khảo
  tin học

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2017

  Xem: 0

 • Bài trắc nghiệm internet
  Tư liệu tham khảo
  Bài trắc nghiệm internet

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2017

  Xem: 0

 • Bài tập Internet
  Tư liệu tham khảo
  Bài tập Internet

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2017

  Xem: 0

 • KẾ HOẠCH NGHỊ QUYẾT TW4- KHÓA XII
  Tư liệu tham khảo
  KẾ HOẠCH NGHỊ QUYẾT TW4- KHÓA XII

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2017

  Xem: 11

 • KẾ HOẠCH 05
  Tư liệu tham khảo
  KẾ HOẠCH 05

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2017

  Xem: 0

 • CHƯƠNG TRÌNH CHI BỘ TH VẠN BÌNH
  Tư liệu tham khảo
  CHƯƠNG TRÌNH CHI BỘ TH VẠN BÌNH

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2017

  Xem: 9

 • Đơn xin thuyên chuyển công tác
  Tư liệu tham khảo
  Đơn xin thuyên chuyển công tác

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 17

 • Biên bản thi Toán - Vật lý Violympic trên mạng
  Tư liệu tham khảo
  Biên bản thi Toán - Vật lý Violympic trên mạng

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2017

  Xem: 0

 • Bản tự kiểm điểm quá trình công tác
  Tư liệu tham khảo
  Bản tự kiểm điểm quá trình công tác

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY