Đề thi Kĩ thuật 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Kĩ thuật 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Kĩ thuật 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Đề thi L5 học kì 2 năm 2016 - 2047
   Kỹ thuật 5
   Đề thi L5 học kì 2 năm 2016 - 2047

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2017

   Xem: 0

  • BẢNG THAM CHIẾU MÔN KỸ THUẬT
   Kỹ thuật 5
   BẢNG THAM CHIẾU MÔN KỸ THUẬT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2016

   Xem: 0

  • Bài soạn kỹ thuật 5
   Kỹ thuật 5
   Bài soạn kỹ thuật 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2016

   Xem: 1

  • Đề toán tiếng việt hay
   Kỹ thuật 5
   Đề toán tiếng việt hay

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2016

   Xem: 9

  • Phiếu dự giờ mới hiện hành
   Kỹ thuật 5
   Phiếu dự giờ mới hiện hành

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2015

   Xem: 7

  • ĐỀ KIỂM TRA HKIMÔN ĐỊA LÍ VÀ LỊCH SỬ L5
   Kỹ thuật 5
   ĐỀ KIỂM TRA HKIMÔN ĐỊA LÍ VÀ LỊCH SỬ L5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2015

   Xem: 0

  • ĐỀ KIỂM TRA MÔN KHOA HỌC HKI
   Kỹ thuật 5
   ĐỀ KIỂM TRA MÔN KHOA HỌC HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2015

   Xem: 9

  • Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn
   Kỹ thuật 5
   Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2015

   Xem: 11

  • Thực hiện nhiệm vụ GDTH
   Kỹ thuật 5
   Thực hiện nhiệm vụ GDTH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2015

   Xem: 8

  • GIÁO ÁN MÔN KĨ THUẬT LỚP 5 -HK2-NH 2014-2015-HKLOAN71
   Kỹ thuật 5
   GIÁO ÁN MÔN KĨ THUẬT LỚP 5 -HK2-NH 2014-2015-HKLOAN71

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2015

   Xem: 0

  • CT CTD
   Kỹ thuật 5
   CT CTD

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2014

   Xem: 6

  • GÓI CÂU HỎI THI ATGT KHỐI TIỂU HỌC
   Kỹ thuật 5
   GÓI CÂU HỎI THI ATGT KHỐI TIỂU HỌC

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2013

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN KỸ THUẬT LỚP 5
   Kỹ thuật 5
   GIÁO ÁN KỸ THUẬT LỚP 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2012

   Xem: 0

  • dua bai giang den
   Kỹ thuật 5
   dua bai giang den

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2012

   Xem: 8

  • DE KTDK MON KI THUAT LOP 5 HOC KI I
   Kỹ thuật 5
   DE KTDK MON KI THUAT LOP 5 HOC KI I

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/2/2012

   Xem: 0

  • De thi cac mon phu cuoi nam lop 1-2-3-4-5
   Kỹ thuật 5
   De thi cac mon phu cuoi nam lop 1-2-3-4-5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2011

   Xem: 11

  • Mau giay nghi phep nam
   Kỹ thuật 5
   Mau giay nghi phep nam

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2011

   Xem: 0

  • DUC HUY
   Kỹ thuật 5
   DUC HUY

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2011

   Xem: 0

  • tram tu hoc tu bd.doc
   Kỹ thuật 5
   tram tu hoc tu bd.doc

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/2/2011

   Xem: 0

  • chan nuoi
   Kỹ thuật 5
   chan nuoi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2011

   Xem: 0

  • chan nuoi
   Kỹ thuật 5
   chan nuoi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2011

   Xem: 8

  • chan nuoi
   Kỹ thuật 5
   chan nuoi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2011

   Xem: 0

  • chan nuoi
   Kỹ thuật 5
   chan nuoi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2011

   Xem: 9

  • chan nuoi
   Kỹ thuật 5
   chan nuoi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2011

   Xem: 0

  • chan nuoi
   Kỹ thuật 5
   chan nuoi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2011

   Xem: 0

  • chan nuoi
   Kỹ thuật 5
   chan nuoi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2011

   Xem: 0

  • KI THUAT5
   Kỹ thuật 5
   KI THUAT5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2011

   Xem: 8

  • kỷ thuật chăn nuôi tằm
   Kỹ thuật 5
   kỷ thuật chăn nuôi tằm

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2010

   Xem: 0

  • môn khoa học
   Kỹ thuật 5
   môn khoa học

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2010

   Xem: 64

  • De kiem tra cuoi ky 1 lop 4,5
   Kỹ thuật 5
   De kiem tra cuoi ky 1 lop 4,5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2009

   Xem: 163

  • Đề thi CKI Khoa học 5
   Kỹ thuật 5
   Đề thi CKI Khoa học 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2009

   Xem: 65

  • De CKI(09-10) TV3
   Kỹ thuật 5
   De CKI(09-10) TV3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2009

   Xem: 43

  • De CKI Toan 3
   Kỹ thuật 5
   De CKI Toan 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2009

   Xem: 43

  • De CKI TV4 (09-10)
   Kỹ thuật 5
   De CKI TV4 (09-10)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2009

   Xem: 23

  • De KTDK lan 1 - mon TVIET (L1,2,3,4,5) (09-10)
   Kỹ thuật 5
   De KTDK lan 1 - mon TVIET (L1,2,3,4,5) (09-10)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2009

   Xem: 26

  • De kiem tra cuoi ky 1 lop 3
   Kỹ thuật 5
   De kiem tra cuoi ky 1 lop 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2009

   Xem: 55

  • DE KT CUOI HOC KI I lop 5 ( Cuc hay)
   Kỹ thuật 5
   DE KT CUOI HOC KI I lop 5 ( Cuc hay)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2009

   Xem: 151

  • KTDK cuối kỳ 1(09-10)
   Kỹ thuật 5
   KTDK cuối kỳ 1(09-10)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2009

   Xem: 55

  • De kiem tra cuoi ky 1 lop 2 (09-10)
   Kỹ thuật 5
   De kiem tra cuoi ky 1 lop 2 (09-10)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2009

   Xem: 29

  • de kiem tra cuoi ki I Mon Khoa hoc
   Kỹ thuật 5
   de kiem tra cuoi ki I Mon Khoa hoc

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2009

   Xem: 74

  • Câu hỏi dự thi 80 năm Đảng CSVN
   Kỹ thuật 5
   Câu hỏi dự thi 80 năm Đảng CSVN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2009

   Xem: 20

  • Bìa bài dự thi 80 năm Đảng CSVN
   Kỹ thuật 5
   Bìa bài dự thi 80 năm Đảng CSVN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2009

   Xem: 46

  • Đáp án bài dự thi 80 năm Đảng CSVN
   Kỹ thuật 5
   Đáp án bài dự thi 80 năm Đảng CSVN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2009

   Xem: 28

  • de thi giao luu
   Kỹ thuật 5
   de thi giao luu

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2009

   Xem: 62

  • Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên
   Kỹ thuật 5
   Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2009

   Xem: 130

  • Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú
   Kỹ thuật 5
   Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2009

   Xem: 66

  • Phiếu điều tra thông tin CBGV
   Kỹ thuật 5
   Phiếu điều tra thông tin CBGV

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2009

   Xem: 32

  • Bài tập luyện HSG Toán 5
   Kỹ thuật 5
   Bài tập luyện HSG Toán 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2009

   Xem: 64

  • Chuyên đề Toán 5
   Kỹ thuật 5
   Chuyên đề Toán 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2009

   Xem: 142

  • Chuyên đề Toán 5
   Kỹ thuật 5
   Chuyên đề Toán 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2009

   Xem: 48

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY