Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Kĩ thuật 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Kĩ thuật 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Đề thi Kĩ thuật 5

 • Đề thi L5 học kì 2 năm 2016 - 2047
  Kỹ thuật 5
  Đề thi L5 học kì 2 năm 2016 - 2047

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2017

  Xem: 0

 • BẢNG THAM CHIẾU MÔN KỸ THUẬT
  Kỹ thuật 5
  BẢNG THAM CHIẾU MÔN KỸ THUẬT

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/12/2016

  Xem: 0

 • Bài soạn kỹ thuật 5
  Kỹ thuật 5
  Bài soạn kỹ thuật 5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2016

  Xem: 1

 • Đề toán tiếng việt hay
  Kỹ thuật 5
  Đề toán tiếng việt hay

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2016

  Xem: 9

 • Phiếu dự giờ mới hiện hành
  Kỹ thuật 5
  Phiếu dự giờ mới hiện hành

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2015

  Xem: 7

 • ĐỀ KIỂM TRA HKIMÔN ĐỊA LÍ VÀ LỊCH SỬ L5
  Kỹ thuật 5
  ĐỀ KIỂM TRA HKIMÔN ĐỊA LÍ VÀ LỊCH SỬ L5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2015

  Xem: 0

 • ĐỀ KIỂM TRA MÔN KHOA HỌC HKI
  Kỹ thuật 5
  ĐỀ KIỂM TRA MÔN KHOA HỌC HKI

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2015

  Xem: 0

 • Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn
  Kỹ thuật 5
  Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2015

  Xem: 11

 • Thực hiện nhiệm vụ GDTH
  Kỹ thuật 5
  Thực hiện nhiệm vụ GDTH

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2015

  Xem: 8

 • GIÁO ÁN MÔN KĨ THUẬT LỚP 5 -HK2-NH 2014-2015-HKLOAN71
  Kỹ thuật 5
  GIÁO ÁN MÔN KĨ THUẬT LỚP 5 -HK2-NH 2014-2015-HKLOAN71

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2015

  Xem: 0

 • CT CTD
  Kỹ thuật 5
  CT CTD

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2014

  Xem: 0

 • GÓI CÂU HỎI THI ATGT KHỐI TIỂU HỌC
  Kỹ thuật 5
  GÓI CÂU HỎI THI ATGT KHỐI TIỂU HỌC

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2013

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN KỸ THUẬT LỚP 5
  Kỹ thuật 5
  GIÁO ÁN KỸ THUẬT LỚP 5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2012

  Xem: 0

 • dua bai giang den
  Kỹ thuật 5
  dua bai giang den

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2012

  Xem: 0

 • DE KTDK MON KI THUAT LOP 5 HOC KI I
  Kỹ thuật 5
  DE KTDK MON KI THUAT LOP 5 HOC KI I

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/2/2012

  Xem: 0

 • De thi cac mon phu cuoi nam lop 1-2-3-4-5
  Kỹ thuật 5
  De thi cac mon phu cuoi nam lop 1-2-3-4-5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2011

  Xem: 11

 • Mau giay nghi phep nam
  Kỹ thuật 5
  Mau giay nghi phep nam

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/6/2011

  Xem: 0

 • DUC HUY
  Kỹ thuật 5
  DUC HUY

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2011

  Xem: 0

 • tram tu hoc tu bd.doc
  Kỹ thuật 5
  tram tu hoc tu bd.doc

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/2/2011

  Xem: 0

 • chan nuoi
  Kỹ thuật 5
  chan nuoi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2011

  Xem: 0

 • chan nuoi
  Kỹ thuật 5
  chan nuoi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2011

  Xem: 0

 • chan nuoi
  Kỹ thuật 5
  chan nuoi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2011

  Xem: 0

 • chan nuoi
  Kỹ thuật 5
  chan nuoi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2011

  Xem: 0

 • chan nuoi
  Kỹ thuật 5
  chan nuoi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2011

  Xem: 0

 • chan nuoi
  Kỹ thuật 5
  chan nuoi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2011

  Xem: 0

 • chan nuoi
  Kỹ thuật 5
  chan nuoi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2011

  Xem: 0

 • KI THUAT5
  Kỹ thuật 5
  KI THUAT5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2011

  Xem: 8

 • kỷ thuật chăn nuôi tằm
  Kỹ thuật 5
  kỷ thuật chăn nuôi tằm

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2010

  Xem: 0

 • môn khoa học
  Kỹ thuật 5
  môn khoa học

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2010

  Xem: 54

 • De kiem tra cuoi ky 1 lop 4,5
  Kỹ thuật 5
  De kiem tra cuoi ky 1 lop 4,5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2009

  Xem: 163

 • Đề thi CKI Khoa học 5
  Kỹ thuật 5
  Đề thi CKI Khoa học 5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2009

  Xem: 65

 • De CKI(09-10) TV3
  Kỹ thuật 5
  De CKI(09-10) TV3

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2009

  Xem: 43

 • De CKI Toan 3
  Kỹ thuật 5
  De CKI Toan 3

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2009

  Xem: 35

 • De CKI TV4 (09-10)
  Kỹ thuật 5
  De CKI TV4 (09-10)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2009

  Xem: 23

 • De KTDK lan 1 - mon TVIET (L1,2,3,4,5) (09-10)
  Kỹ thuật 5
  De KTDK lan 1 - mon TVIET (L1,2,3,4,5) (09-10)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2009

  Xem: 19

 • De kiem tra cuoi ky 1 lop 3
  Kỹ thuật 5
  De kiem tra cuoi ky 1 lop 3

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2009

  Xem: 55

 • DE KT CUOI HOC KI I lop 5 ( Cuc hay)
  Kỹ thuật 5
  DE KT CUOI HOC KI I lop 5 ( Cuc hay)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2009

  Xem: 151

 • KTDK cuối kỳ 1(09-10)
  Kỹ thuật 5
  KTDK cuối kỳ 1(09-10)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2009

  Xem: 55

 • De kiem tra cuoi ky 1 lop 2 (09-10)
  Kỹ thuật 5
  De kiem tra cuoi ky 1 lop 2 (09-10)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2009

  Xem: 29

 • de kiem tra cuoi ki I Mon Khoa hoc
  Kỹ thuật 5
  de kiem tra cuoi ki I Mon Khoa hoc

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2009

  Xem: 74

 • Câu hỏi dự thi 80 năm Đảng CSVN
  Kỹ thuật 5
  Câu hỏi dự thi 80 năm Đảng CSVN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2009

  Xem: 20

 • Bìa bài dự thi 80 năm Đảng CSVN
  Kỹ thuật 5
  Bìa bài dự thi 80 năm Đảng CSVN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2009

  Xem: 8

 • Đáp án bài dự thi 80 năm Đảng CSVN
  Kỹ thuật 5
  Đáp án bài dự thi 80 năm Đảng CSVN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2009

  Xem: 20

 • de thi giao luu
  Kỹ thuật 5
  de thi giao luu

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2009

  Xem: 62

 • Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên
  Kỹ thuật 5
  Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2009

  Xem: 114

 • Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú
  Kỹ thuật 5
  Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2009

  Xem: 66

 • Phiếu điều tra thông tin CBGV
  Kỹ thuật 5
  Phiếu điều tra thông tin CBGV

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2009

  Xem: 32

 • Bài tập luyện HSG Toán 5
  Kỹ thuật 5
  Bài tập luyện HSG Toán 5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2009

  Xem: 64

 • Chuyên đề Toán 5
  Kỹ thuật 5
  Chuyên đề Toán 5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2009

  Xem: 142

 • Chuyên đề Toán 5
  Kỹ thuật 5
  Chuyên đề Toán 5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2009

  Xem: 48

 • Chuyên đề Toán 5
  Kỹ thuật 5
  Chuyên đề Toán 5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2009

  Xem: 53

 • Chuyên đề Toán 5
  Kỹ thuật 5
  Chuyên đề Toán 5

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Kỹ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2009

  Xem: 24

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY