Đề thi Lịch sử

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Lịch sử và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Lịch sử hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Lịch sử Việt Nam 1945-1954
   Lịch sử 12
   Lịch sử Việt Nam 1945-1954

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Đề trắc nghiệm LSTG lớp 12
   Lịch sử 12
   Đề trắc nghiệm LSTG lớp 12

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1t HKII sử 8 (Ktra viết tiết 46)
   Lịch sử 8
   Kiểm tra 1t HKII sử 8 (Ktra viết tiết 46)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Lịch sử 12
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • lich su 12
   Lịch sử 12
   lich su 12

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • TUYỂN TẬP ĐỀ HSG CẤP TỈNH SỬ 9
   Lịch sử 9
   TUYỂN TẬP ĐỀ HSG CẤP TỈNH SỬ 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Lịch sử 12
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Lịch sử 12
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • BỘ ĐỀ THI HKI SỬ CÓ MA TRẬN
   Lịch sử
   BỘ ĐỀ THI HKI SỬ CÓ MA TRẬN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ THI THỬ HKI
   Lịch sử 12
   ĐỀ THI THỬ HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • lop 9
   Lịch sử
   lop 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Lịch sử 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Lịch sử 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 1

  • Đề cương ôn thi
   Lịch sử 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Lịch sử 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 1

  • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
   Lịch sử 9
   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 7
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • de thui ki 1 nam 18.19
   Lịch sử 9
   de thui ki 1 nam 18.19

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch tháng 1
   Lịch sử
   Kế hoạch tháng 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • de thi ki 2 nam 17.18
   Lịch sử 8
   de thi ki 2 nam 17.18

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • de thi ki 2 nam 17.18
   Lịch sử 7
   de thi ki 2 nam 17.18

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • de ki 2 nam 17.18
   Lịch sử 6
   de ki 2 nam 17.18

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch tháng 1
   Lịch sử
   Kế hoạch tháng 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • SÁCH BDHSG SỬ THCS RẤT HAY
   Lịch sử 9
   SÁCH BDHSG SỬ THCS RẤT HAY

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 8
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2019

   Xem: 0

  • đề kiểm tra + ma trận đề thi học kì 1 môn lịch sử 9
   Lịch sử
   đề kiểm tra + ma trận đề thi học kì 1 môn lịch sử 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án soạn 5 bước HKII
   Lịch sử 9
   Giáo án soạn 5 bước HKII

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2019

   Xem: 0

  • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm
   Lịch sử 11
   Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI THỬ THPT QG
   Lịch sử 12
   ĐỀ THI THỬ THPT QG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Lịch sử 8
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Lịch sử 10
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HSG TỈNH
   Lịch sử 9
   ĐỀ THI HSG TỈNH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử
   Lịch sử 12
   Đề kiểm tra học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Lịch sử 8
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 0

  • Ôn tập học kì 1 sử Việt Nam theo từng chủ đề
   Lịch sử 12
   Ôn tập học kì 1 sử Việt Nam theo từng chủ đề

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ TỔNG HỢP
   Lịch sử 12
   ĐỀ TỔNG HỢP

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 0

  • Lịch sử 12 TRẮC NGHIỆM
   Lịch sử 12
   Lịch sử 12 TRẮC NGHIỆM

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 0

  • Kt HKI
   Lịch sử 7
   Kt HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Lịch sử 6
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 6 - HK 1.
   Lịch sử 6
   Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 6 - HK 1.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi lịch sử
   Lịch sử 7
   Đề thi lịch sử

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Lịch sử 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn tập kiểm tra 1t Sử HK1
   Lịch sử 7
   Đề cương ôn tập kiểm tra 1t Sử HK1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 6
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 6
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 6
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 7
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ+ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I LỊCH SỬ 7 NĂM HỌC 2018-2019
   Lịch sử
   ĐỀ+ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I LỊCH SỬ 7 NĂM HỌC 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 11
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY