Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Lịch sử và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Lịch sử hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Đề thi Lịch sử

 • Đề thi chọn HSG
  Lịch sử 9
  Đề thi chọn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2018

  Xem: 0

 • THI CHUYÊN ĐỀ
  Lịch sử 11
  THI CHUYÊN ĐỀ

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Đề thi chọn HSG
  Lịch sử 9
  Đề thi chọn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Đề thi chọn HSG
  Lịch sử 9
  Đề thi chọn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 1 tiết Sử 8- kì 1( ma trận)
  Lịch sử
  Kiểm tra 1 tiết Sử 8- kì 1( ma trận)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 1 tiết Lịch sử 7- Kì 1(ma trận)
  Lịch sử
  Kiểm tra 1 tiết Lịch sử 7- Kì 1(ma trận)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 1 tiét sủ 6- kì 1( có ma trận)
  Lịch sử
  Kiểm tra 1 tiét sủ 6- kì 1( có ma trận)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • đề kiểm tra 1 tiết kì I
  Lịch sử 9
  đề kiểm tra 1 tiết kì I

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Đề khảo sát chất lượng
  Lịch sử 11
  Đề khảo sát chất lượng

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 1 tiết
  Lịch sử 9
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SỬ 7
  Lịch sử 7
  NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SỬ 7

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Lịch sử 9
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2018

  Xem: 0

 • TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HSG LỚP 9 CẤP TỈNH VÀ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
  Lịch sử 9
  TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HSG LỚP 9 CẤP TỈNH VÀ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2018

  Xem: 0

 • Những bài thi đạt giải trong kì thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch Sử
  Lịch sử 12
  Những bài thi đạt giải trong kì thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch Sử

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 1 tiết
  Lịch sử 6
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Lịch sư lớp 11 ôn thi THPT 2019
  Lịch sử 11
  Lịch sư lớp 11 ôn thi THPT 2019

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2018

  Xem: 0

 • HSG Sử 8 Yên Lạc 2016-2017
  Lịch sử 8
  HSG Sử 8 Yên Lạc 2016-2017

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2018

  Xem: 0

 • HSG SỬ 9 VĨNH TƯỜNG 2011-2012
  Lịch sử 9
  HSG SỬ 9 VĨNH TƯỜNG 2011-2012

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2018

  Xem: 0

 • dề thi TTHPT TỪ 2016->2018
  Lịch sử 12
  dề thi TTHPT TỪ 2016->2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 15'
  Lịch sử 7
  Kiểm tra 15'

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • lich su 9 SKKN
  Lịch sử 9
  lich su 9 SKKN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ SỬ 324 THPT 2018
  Lịch sử 12
  ĐỀ SỬ 324 THPT 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ SỬ 323 THPT 2018
  Lịch sử 12
  ĐỀ SỬ 323 THPT 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2018

  Xem: 0

 • đề kì II khối 9 - trắc nghiệm khách quan
  Lịch sử
  đề kì II khối 9 - trắc nghiệm khách quan

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ 315 SỬ THPT 2018
  Lịch sử 12
  ĐỀ 315 SỬ THPT 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ SỬ 314 THPT 2018
  Lịch sử 12
  ĐỀ SỬ 314 THPT 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ 313 SỬ THPT 2018
  Lịch sử 12
  ĐỀ 313 SỬ THPT 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ 312 SỬ THPT 2018
  Lịch sử 12
  ĐỀ 312 SỬ THPT 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ 311 SỬ THPT 2018
  Lịch sử 12
  ĐỀ 311 SỬ THPT 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ SỬ 310 THPT 2018
  Lịch sử 12
  ĐỀ SỬ 310 THPT 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ 309 SỬ THPT 2018
  Lịch sử 12
  ĐỀ 309 SỬ THPT 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ 308 SỬ THPT 2018
  Lịch sử 12
  ĐỀ 308 SỬ THPT 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ 307 SỬ THPT 2018
  Lịch sử 12
  ĐỀ 307 SỬ THPT 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Lịch sử 11
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Lịch sử 11
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Lịch sử 11
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Lịch sử 11
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Lịch sử 11
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ SỬ 306 THPT 2018
  Lịch sử 12
  ĐỀ SỬ 306 THPT 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/8/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ 305 SỬ THPT 2018
  Lịch sử 12
  ĐỀ 305 SỬ THPT 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/8/2018

  Xem: 0

 • Đề thi 304 Sử THPT QG 2018
  Lịch sử 12
  Đề thi 304 Sử THPT QG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/8/2018

  Xem: 0

 • Đề Sử 303 THPT 2018
  Lịch sử 12
  Đề Sử 303 THPT 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2018

  Xem: 0

 • Đề SỬ 302 THPT 2018
  Lịch sử 12
  Đề SỬ 302 THPT 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2018

  Xem: 0

 • Đề 301 sử THPT 2018
  Lịch sử 12
  Đề 301 sử THPT 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2018

  Xem: 0

 • đề thi học kì 2 môn lịch sử 9
  Lịch sử 9
  đề thi học kì 2 môn lịch sử 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 1
  Lịch sử 6
  Đề thi học kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/8/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ KTHK1 MÔN LỊCH SỬ 8
  Lịch sử 6
  ĐỀ KTHK1 MÔN LỊCH SỬ 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/8/2018

  Xem: 0

 • Lịch sử 12 Tổng hợp đề thi HSG
  Lịch sử 12
  Lịch sử 12 Tổng hợp đề thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/8/2018

  Xem: 0

 • Đề Thi HSG cấp trường Lịch Sử 12
  Lịch sử 12
  Đề Thi HSG cấp trường Lịch Sử 12

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/7/2018

  Xem: 0

 • De & Dap an thi THPT QG 2018 mon GDCD
  Lịch sử 12
  De & Dap an thi THPT QG 2018 mon GDCD

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/7/2018

  Xem: 0

 • Đề cương ôn thi
  Lịch sử 7
  Đề cương ôn thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/7/2018

  Xem: 0

 • SÁCH BDHSG LỊCH SỬ 11
  Lịch sử 11
  SÁCH BDHSG LỊCH SỬ 11

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY