Đề thi Lịch sử 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Lịch sử 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Lịch sử 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 5
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 5
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2019

   Xem: 0

  • đề thi lịch sử-địa lý lớp 5 học kì 1
   Lịch sử 5
   đề thi lịch sử-địa lý lớp 5 học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 5
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 5
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • Đề LS và ĐL cuối kì 1 lớp 5
   Lịch sử 5
   Đề LS và ĐL cuối kì 1 lớp 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 5
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 5
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 5
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 5
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi Lịch sử & Địa lí - Lớp 5 (cuối kì I - 2018-2019)
   Lịch sử 5
   Đề thi Lịch sử & Địa lí - Lớp 5 (cuối kì I - 2018-2019)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ Lịch sử -ĐỊA LÝ 5-HK1
   Lịch sử 5
   ĐỀ Lịch sử -ĐỊA LÝ 5-HK1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1 môn LS VÀ ĐL
   Lịch sử 5
   Đề thi học kì 1 môn LS VÀ ĐL

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 5
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 5
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 5
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 5
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Đề KT-CKI + Ma Trận (theo TT22) môn LS-ĐL5
   Lịch sử 5
   Đề KT-CKI + Ma Trận (theo TT22) môn LS-ĐL5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Đề KT cuối kì 1 môn LS&ĐL lớp 5 ( 18-19) hay
   Lịch sử 5
   Đề KT cuối kì 1 môn LS&ĐL lớp 5 ( 18-19) hay

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 5
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Đề KT cuối kì 1 môn LS và Đl lớp 5 hay
   Lịch sử 5
   Đề KT cuối kì 1 môn LS và Đl lớp 5 hay

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 5
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • Đề KT cuối kì 1 môn LS và ĐL lớp 5
   Lịch sử 5
   Đề KT cuối kì 1 môn LS và ĐL lớp 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2018

   Xem: 0

  • 12 Đề KTHKI _Sử-Địa_5
   Lịch sử 5
   12 Đề KTHKI _Sử-Địa_5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • DE lich su dia li cuoi ki 1 TT22 MA TRAN
   Lịch sử 5
   DE lich su dia li cuoi ki 1 TT22 MA TRAN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 5
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Lịch sử 5 - Ma trân - Đáp án.
   Lịch sử 5
   Lịch sử 5 - Ma trân - Đáp án.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 5
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1 LS DL TT22
   Lịch sử 5
   Đề thi học kì 1 LS DL TT22

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI LỚP 5 HK2
   Lịch sử 5
   ĐỀ THI LỚP 5 HK2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI LỚP 5 HK2
   Lịch sử 5
   ĐỀ THI LỚP 5 HK2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI LỚP 5 HK1
   Lịch sử 5
   ĐỀ THI LỚP 5 HK1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI LỚP 5 HK1
   Lịch sử 5
   ĐỀ THI LỚP 5 HK1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI LỚP 5 HK1
   Lịch sử 5
   ĐỀ THI LỚP 5 HK1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Lịch sử 5
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 1

  • Kiểm tra 1 tiết
   Lịch sử 5
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Lịch sử 5
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2018

   Xem: 0

  • lop 5
   Lịch sử 5
   lop 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Lịch sử 5
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2018

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra cuối kì 2 môn lịch sử và địa lí lớp 5
   Lịch sử 5
   Đề kiểm tra cuối kì 2 môn lịch sử và địa lí lớp 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 0

  • khoa -địa lớp 5
   Lịch sử 5
   khoa -địa lớp 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Lịch sử 5
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Lịch sử 5
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2018

   Xem: 0

  • CAU HOI SU- DIA LOP 5
   Lịch sử 5
   CAU HOI SU- DIA LOP 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2018

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra cuối năm môn khoa học, LS- ĐL
   Lịch sử 5
   Đề kiểm tra cuối năm môn khoa học, LS- ĐL

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2018

   Xem: 0

  • BỘ CAU HOI ÔN TẬP KỲ 2 LS ĐL LỚP 5 (2017-2018)
   Lịch sử 5
   BỘ CAU HOI ÔN TẬP KỲ 2 LS ĐL LỚP 5 (2017-2018)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ LS ĐL LỚP 5 ĐỀ 1 KỲ 2 (2017-2018) CÓ ĐÁP ÁN.
   Lịch sử 5
   ĐỀ LS ĐL LỚP 5 ĐỀ 1 KỲ 2 (2017-2018) CÓ ĐÁP ÁN.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ LS ĐL LỚP 5 ĐỀ 1- KỲ 2 (2017-2018) CÓ ĐÁP ÁN
   Lịch sử 5
   ĐỀ LS ĐL LỚP 5 ĐỀ 1- KỲ 2 (2017-2018) CÓ ĐÁP ÁN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2018

   Xem: 4

  • Đề cương ôn thi
   Lịch sử 5
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2018

   Xem: 0

  • cuối năm
   Lịch sử 5
   cuối năm

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY