Đề thi Lịch sử 6

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Lịch sử 6 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Lịch sử 6 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • de ki 2 nam 17.18
   Lịch sử 6
   de ki 2 nam 17.18

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Lịch sử 6
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 6 - HK 1.
   Lịch sử 6
   Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 6 - HK 1.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 6
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 6
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 6
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 6
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • lop 6
   Lịch sử 6
   lop 6

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Lịch sử 9. Đề thi học kì 1 có đáp án NH 2018-2019
   Lịch sử 6
   Lịch sử 9. Đề thi học kì 1 có đáp án NH 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Lịch sử 6
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 6
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • Lịch sử 6. Đề thi học kì 1
   Lịch sử 6
   Lịch sử 6. Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Bo de thi HKI mon Su lop 6
   Lịch sử 6
   Bo de thi HKI mon Su lop 6

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2018

   Xem: 0

  • De thi Su 6 HKI
   Lịch sử 6
   De thi Su 6 HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Lịch sử 6
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Lịch sử 6
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Lịch sử 6
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Lịch sử 6
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Lịch sử 6
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2018

   Xem: 0

  • kiểm tra 1 tiết
   Lịch sử 6
   kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Lịch sử 6
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 1

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 6
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KTHK1 MÔN LỊCH SỬ 8
   Lịch sử 6
   ĐỀ KTHK1 MÔN LỊCH SỬ 8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Lịch sử 6
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Lịch sử 6
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2018

   Xem: 6

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 6
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi HK II Lịch sử 7 - 2017-2018.
   Lịch sử 6
   Đề thi HK II Lịch sử 7 - 2017-2018.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi HK II Lịch sử 6 - 2017-2018.
   Lịch sử 6
   Đề thi HK II Lịch sử 6 - 2017-2018.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Lịch sử 6
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2018

   Xem: 0

  • BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
   Lịch sử 6
   BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra HK II
   Lịch sử 6
   Kiểm tra HK II

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Lịch sử 6
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi Lịch sử 6 kỳ II chuẩn
   Lịch sử 6
   Đề thi Lịch sử 6 kỳ II chuẩn

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2018

   Xem: 0

  • Đề cương sử 6.HK 2.NH 2017-2018
   Lịch sử 6
   Đề cương sử 6.HK 2.NH 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Lịch sử 6
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2018

   Xem: 3

  • đê kiêm tra sư 6 ky 2
   Lịch sử 6
   đê kiêm tra sư 6 ky 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 5

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 6
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học sinh giỏi môn lịch sử 6
   Lịch sử 6
   Đề thi học sinh giỏi môn lịch sử 6

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2018

   Xem: 9

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 6
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2018

   Xem: 1

  • KIỂM TRA 1 TIẾT KÌ I
   Lịch sử 6
   KIỂM TRA 1 TIẾT KÌ I

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HỌC KÌ I
   Lịch sử 6
   ĐỀ THI HỌC KÌ I

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 5

  • ĐF THI HỌC KÌ I LỊCH SỬ 8 CÓ MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN
   Lịch sử 6
   ĐF THI HỌC KÌ I LỊCH SỬ 8 CÓ MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2018

   Xem: 6

  • ĐF THI HỌC KÌ I LỊCH SỬ 7 CÓ MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN
   Lịch sử 6
   ĐF THI HỌC KÌ I LỊCH SỬ 7 CÓ MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2018

   Xem: 6

  • ĐF THI HỌC KÌ I LỊCH SỬ 6 CÓ MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN
   Lịch sử 6
   ĐF THI HỌC KÌ I LỊCH SỬ 6 CÓ MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2018

   Xem: 1

  • KSNN Sử 6 Vĩnh Tường 2017-2018
   Lịch sử 6
   KSNN Sử 6 Vĩnh Tường 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2018

   Xem: 0

  • ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I LỊCH SỬ 9
   Lịch sử 6
   ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I LỊCH SỬ 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2018

   Xem: 0

  • ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I LỊCH SỬ 8
   Lịch sử 6
   ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I LỊCH SỬ 8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2018

   Xem: 0

  • ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I LỊCH SỬ 6
   Lịch sử 6
   ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I LỊCH SỬ 6

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2018

   Xem: 0

  • dạy thêm toán 6
   Lịch sử 6
   dạy thêm toán 6

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 0

  • kiểm tra học kì 1 lịch sử 6
   Lịch sử 6
   kiểm tra học kì 1 lịch sử 6

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY