Đề thi Lịch sử 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Lịch sử 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Lịch sử 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • TUYỂN TẬP ĐỀ HSG CẤP TỈNH SỬ 9
   Lịch sử 9
   TUYỂN TẬP ĐỀ HSG CẤP TỈNH SỬ 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Lịch sử 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Lịch sử 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 1

  • Đề cương ôn thi
   Lịch sử 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Lịch sử 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 1

  • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
   Lịch sử 9
   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • de thui ki 1 nam 18.19
   Lịch sử 9
   de thui ki 1 nam 18.19

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • SÁCH BDHSG SỬ THCS RẤT HAY
   Lịch sử 9
   SÁCH BDHSG SỬ THCS RẤT HAY

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án soạn 5 bước HKII
   Lịch sử 9
   Giáo án soạn 5 bước HKII

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HSG TỈNH
   Lịch sử 9
   ĐỀ THI HSG TỈNH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Lịch sử 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Lịch sử 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • KIỂM TRA HK I CÓ (ma trận)
   Lịch sử 9
   KIỂM TRA HK I CÓ (ma trận)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2018

   Xem: 0

  • Lịch sử 8
   Lịch sử 9
   Lịch sử 8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I LỊCH SỬ LỚP 9
   Lịch sử 9
   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I LỊCH SỬ LỚP 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Lịch sử 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • lich su 8
   Lịch sử 9
   lich su 8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • Đề thi HSG cấp trường môn lịch sử
   Lịch sử 9
   Đề thi HSG cấp trường môn lịch sử

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Lịch sử 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Lịch sử 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • Đề thi chọn HSG
   Lịch sử 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Lịch sử 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • đề kiểm tra 1 tiết kì I
   Lịch sử 9
   đề kiểm tra 1 tiết kì I

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Lịch sử 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 9

  • Đề thi học kì 2
   Lịch sử 9
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HSG LỚP 9 CẤP TỈNH VÀ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
   Lịch sử 9
   TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HSG LỚP 9 CẤP TỈNH VÀ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 1

  • HSG SỬ 9 VĨNH TƯỜNG 2011-2012
   Lịch sử 9
   HSG SỬ 9 VĨNH TƯỜNG 2011-2012

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • lich su 9 SKKN
   Lịch sử 9
   lich su 9 SKKN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2018

   Xem: 0

  • đề thi học kì 2 môn lịch sử 9
   Lịch sử 9
   đề thi học kì 2 môn lịch sử 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/8/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2018

   Xem: 2

  • Đề HSG -Sử -Nam Định 2018
   Lịch sử 9
   Đề HSG -Sử -Nam Định 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi HK II Lịch sử 9 - 2017-2018..
   Lịch sử 9
   Đề thi HK II Lịch sử 9 - 2017-2018..

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi lịch sử 9 năm học 2017-2018
   Lịch sử 9
   Đề cương ôn thi lịch sử 9 năm học 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Lịch sử 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn tập Sử 9 HKII 2018-2019
   Lịch sử 9
   Đề cương ôn tập Sử 9 HKII 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Lịch sử 9
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2018

   Xem: 5

  • Đề cương ôn thi
   Lịch sử 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2018

   Xem: 12

  • Đề thi học kì 2
   Lịch sử 9
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn tập học kì II Lịch sử 9-NDP2003.Vn
   Lịch sử 9
   Đề cương ôn tập học kì II Lịch sử 9-NDP2003.Vn

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2018

   Xem: 0

  • Đề cương học kì 2
   Lịch sử 9
   Đề cương học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Lịch sử 9
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Lịch sử 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2018

   Xem: 0

  • DE THI HOC KI 2 SU 9
   Lịch sử 9
   DE THI HOC KI 2 SU 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2 năm 2018
   Lịch sử 9
   Đề thi học kì 2 năm 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2018

   Xem: 1

  • Đề cương ôn thi
   Lịch sử 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Lịch sử 9
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2018

   Xem: 7

  • Đề cương ôn thi
   Lịch sử 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2018

   Xem: 0

  • Lịch sử 9. Đề cương ôn thi
   Lịch sử 9
   Lịch sử 9. Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY