Đề thi Lớp 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Lớp 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Lớp 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • GIAO AN ÂM NHAC LOP 1
   Âm nhạc 1
   GIAO AN ÂM NHAC LOP 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Mẫu biên bản bầu ban cán sự lớp
   Thủ công 1
   Mẫu biên bản bầu ban cán sự lớp

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi violimpic vòng 1 lớp 1 năm 2018 - 2019
   Toán học 1
   Đề thi violimpic vòng 1 lớp 1 năm 2018 - 2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 1

  • Tập tô chữ e , ê
   Tập đọc 1
   Tập tô chữ e , ê

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Toán học 1
   Toán học 1
   Toán học 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Thông tư 20-2018/TT-BGDDT
   Thủ công 1
   Thông tư 20-2018/TT-BGDDT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • HO SO UBKT CĐCS
   Thủ công 1
   HO SO UBKT CĐCS

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • Đề toán TA lop 5
   Thủ công 1
   Đề toán TA lop 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • Đề ôn thi lớp 1 HKI
   Toán học 1
   Đề ôn thi lớp 1 HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 0

  • HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 1 - CHỦ ĐỀ 1
   Toán học 1
   HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 1 - CHỦ ĐỀ 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2018

   Xem: 0

  • HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 1 CHỦ ĐỀ 1
   Toán học 1
   HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 1 CHỦ ĐỀ 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2018

   Xem: 0

  • First Friends 1. Kiểm tra 15'
   First Friend 1
   First Friends 1. Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi First Friend 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2018

   Xem: 0

  • Các chương trình khác (Lớp 1). Các đề luyện thi
   ABC English 1
   Các chương trình khác (Lớp 1). Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi ABC English 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2018

   Xem: 0

  • LOP 1 ĐE KIEM TRA CUOI NAM HKI
   Toán học 1
   LOP 1 ĐE KIEM TRA CUOI NAM HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 1). Kiểm tra 1 tiết
   ABC English 1
   Giáo án theo Tuần (Lớp 1). Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi ABC English 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Toán học 1
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2018

   Xem: 0

  • ON GIAI TOAN CO LOI VAN LỚP 1
   Toán học 1
   ON GIAI TOAN CO LOI VAN LỚP 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Toán học 1
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Tập đọc 1
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/8/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Tập đọc 1
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Toán học 1
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2018

   Xem: 0

  • Bài tập toán 1 (ôn hè)
   Toán học 1
   Bài tập toán 1 (ôn hè)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Toán học 1
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Toán học 1
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/8/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Toán học 1
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/8/2018

   Xem: 0

  • BÀI TẬP ÔN TẬP TOÁN LỚP 1
   Toán học 1
   BÀI TẬP ÔN TẬP TOÁN LỚP 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/8/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Toán học 1
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/7/2018

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 1 Vic unit 1 23
   ABC English 1
   Tiếng Anh 1 Vic unit 1 23

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi ABC English 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/7/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Toán học 1
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2018

   Xem: 0

  • Đề thi và ma trận môn Toán 1 cuối kì II
   Toán học 1
   Đề thi và ma trận môn Toán 1 cuối kì II

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/7/2018

   Xem: 0

  • Đề thi Toán học kì 2
   Toán học 1
   Đề thi Toán học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/7/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tập đọc 1
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/7/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Toán học 1
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2018

   Xem: 0

  • 61 BAI TAP DOC CHO BE LOP 1
   Tập đọc 1
   61 BAI TAP DOC CHO BE LOP 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/6/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Toán học 1
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2018

   Xem: 0

  • ÔN HÈ TOÁN-TIẾNG VIỆT 1
   Toán học 1
   ÔN HÈ TOÁN-TIẾNG VIỆT 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/6/2018

   Xem: 6

  • Đề thi học kì 1
   Toán học 1
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/6/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Toán học 1
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/6/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Toán học 1
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Toán học 1
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/6/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi HSG có đáp án
   Toán học 1
   Đề cương ôn thi HSG có đáp án

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Tập đọc 1
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Toán học 1
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Toán học 1
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2018

   Xem: 0

  • ABC English 1. Đề cương ôn thi
   ABC English 1
   ABC English 1. Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi ABC English 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 0

  • ABC English 1. Đề cương ôn thi
   ABC English 1
   ABC English 1. Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi ABC English 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 0

  • ABC English 1. Đề thi học kì 2
   ABC English 1
   ABC English 1. Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi ABC English 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Toán học 1
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Toán học 1
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 0

  • Toán học 1. Đề thi học kì 2
   Toán học 1
   Toán học 1. Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY