Đề thi Lớp 3

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Lớp 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Lớp 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
Giáo án Hướng dẫn học Tin học 3 Giáo án Mĩ thuật 3 Giáo án Cùng học Tin học 3 Giáo án Tập viết 3 Giáo án Giáo án theo Tuần (Lớp 3) Giáo án An toàn giao thông 3 Giáo án Thủ công 3 Giáo án Toán học 3 Giáo án Khác (Lớp 3) Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3 Giáo án Tập làm văn 3 Giáo án Luyện từ và câu 3 Giáo án Tiếng Anh 3 Giáo án Kể chuyện 3 Giáo án Tự nhiên và Xã hội 3 Giáo án Đạo đức 3 Giáo án Tập đọc 3 Giáo án Chính tả 3 Giáo án Tin học 3 Giáo án Âm nhạc 3 Giáo án Thể dục 3 Bài giảng Hướng dẫn học Tin học 3 Bài giảng Mĩ thuật 3 Bài giảng Cùng học Tin học 3 Bài giảng Tập viết 3 Bài giảng Giáo án theo Tuần (Lớp 3) Bài giảng An toàn giao thông 3 Bài giảng Thủ công 3 Bài giảng Toán học 3 Bài giảng Khác (Lớp 3) Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3 Bài giảng Tập làm văn 3 Bài giảng Luyện từ và câu 3 Bài giảng Tiếng Anh 3 Bài giảng Kể chuyện 3 Bài giảng Tự nhiên và Xã hội 3 Bài giảng Đạo đức 3 Bài giảng Tập đọc 3 Bài giảng Chính tả 3 Bài giảng Tin học 3 Bài giảng Âm nhạc 3 Bài giảng Thể dục 3 Đề thi Hướng dẫn học Tin học 3 Đề thi Mĩ thuật 3 Đề thi Cùng học Tin học 3 Đề thi Tập viết 3 Đề thi Giáo án theo Tuần (Lớp 3) Đề thi An toàn giao thông 3 Đề thi Thủ công 3 Đề thi Toán học 3 Đề thi Khác (Lớp 3) Đề thi Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3 Đề thi Tập làm văn 3 Đề thi Luyện từ và câu 3 Đề thi Tiếng Anh 3 Đề thi Kể chuyện 3 Đề thi Tự nhiên và Xã hội 3 Đề thi Đạo đức 3 Đề thi Tập đọc 3 Đề thi Chính tả 3 Đề thi Tin học 3 Đề thi Âm nhạc 3 Đề thi Thể dục 3
  • Đề thi chọn HSG
   Toán học 3
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2018

   Xem: 0

  • Bai tap tuan 8 (toan tiêng viet)
   Toán học 3
   Bai tap tuan 8 (toan tiêng viet)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • bai tap tuan 8 lop 3
   Toán học 3
   bai tap tuan 8 lop 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Vòng 2 - Lớp 3 (2018-2019)
   Toán học 3
   Vòng 2 - Lớp 3 (2018-2019)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • bai tap tuan 7 lop 3
   Toán học 3
   bai tap tuan 7 lop 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • bài tập cuối tuần 7 lớp 3 ( toán ,tiếng việt)
   Tập đọc 3
   bài tập cuối tuần 7 lớp 3 ( toán ,tiếng việt)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Vòng 1 - Lớp 3 (2018-2019)
   Toán học 3
   Vòng 1 - Lớp 3 (2018-2019)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • GIAO AN ÂM NHẠC LỚP 3
   Âm nhạc 3
   GIAO AN ÂM NHẠC LỚP 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Toán học 3
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 1

  • Đề thi chọn HSG
   Toán học 3
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 3 (Chính thức). Đề thi học kì 1
   CT Bộ GDĐT 3
   Tiếng Anh 3 (Chính thức). Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi toán lớp 3
   Toán học 3
   Các đề luyện thi toán lớp 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 2

  • Đề thi học kì 1
   Toán học 3
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • đề thi lớp 3.
   Toán học 3
   đề thi lớp 3.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 2

  • Các đề luyện thi
   Toán học 3
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Toán học 3
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Toán học 3
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Toán học 3
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Toán học 3
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Toán học 3
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Toán học 3
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • Mĩ thuật 3: Chủ để động vật
   Mĩ thuật 3
   Mĩ thuật 3: Chủ để động vật

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Mĩ thuật 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • bài tập cuối tuần 3 lớp 3
   Toán học 3
   bài tập cuối tuần 3 lớp 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2018

   Xem: 0

  • giao an theo tuan lop 3
   Toán học 3
   giao an theo tuan lop 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2018

   Xem: 2

  • SKKN
   Toán học 3
   SKKN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Toán học 3
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2018

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Tập đọc 3
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Tập đọc 3
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Toán học 3
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • từ vựng
   CT Bộ GDĐT 3
   từ vựng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng đầu năm
   Toán học 3
   Đề khảo sát chất lượng đầu năm

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Toán học 3
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2018

   Xem: 0

  • HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 3 CHỦ ĐỀ 2
   Toán học 3
   HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 3 CHỦ ĐỀ 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 1

  • HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 3 - CHỦ ĐỀ 1
   Toán học 3
   HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 3 - CHỦ ĐỀ 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • kiểm tra toán tuần 4
   Toán học 3
   kiểm tra toán tuần 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tập đọc 3
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Toán học 3
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2018

   Xem: 0

  • Let's Learn 3. Kiểm tra 1 tiết
   Let's Learn 3
   Let's Learn 3. Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Let's Learn 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 4

  • tin hoc lớp 3
   Tin học 3
   tin hoc lớp 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2018

   Xem: 7

  • lop 3
   Toán học 3
   lop 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2018

   Xem: 0

  • Family and Friends 3. Đề thi học kì 1
   Family and Friends 3
   Family and Friends 3. Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Family and Friends 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2018

   Xem: 2

  • địa chỉ tích hợp nội dung lớp 3
   Tự nhiên và xã hội 3
   địa chỉ tích hợp nội dung lớp 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Toán học 3
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2018

   Xem: 9

  • ÔN TẬP TOÁN LỚP 3 LÊN LỚP 4
   Toán học 3
   ÔN TẬP TOÁN LỚP 3 LÊN LỚP 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Toán học 3
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Toán học 3
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2018

   Xem: 0

  • tieng anh 10 sach cu bài tập theo dạng từng unit
   CT Bộ GDĐT 3
   tieng anh 10 sach cu bài tập theo dạng từng unit

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2018

   Xem: 0

  • Tap lam van lop 3
   Tập đọc 3
   Tap lam van lop 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ ÔN TẬP HÈ LỚP 3 LÊN LỚP 4
   Toán học 3
   ĐỀ ÔN TẬP HÈ LỚP 3 LÊN LỚP 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/8/2018

   Xem: 0

  • CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC LỚP 3
   Toán học 3
   CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC LỚP 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/8/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY