Đề thi Lớp 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Lớp 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Lớp 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
Giáo án Kể chuyện 4 Giáo án Khoa học 4 Giáo án Âm nhạc 4 Giáo án Toán học 4 Giáo án An toàn giao thông 4 Giáo án Luyện từ và câu 4 Giáo án Khác (Lớp 4) Giáo án Tiếng Anh 4 Giáo án Tin học 4 Giáo án Giáo án theo Tuần (Lớp 4) Giáo án Cùng học Tin học 4 Giáo án Đạo đức 4 Giáo án Địa lí 4 Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4 Giáo án Chính tả 4 Giáo án Hướng dẫn học Tin học 4 Giáo án Kĩ thuật 4 Giáo án Mĩ thuật 4 Giáo án Lịch sử 4 Giáo án Tập đọc 4 Giáo án Thể dục 4 Giáo án Tập làm văn 4 Bài giảng Kể chuyện 4 Bài giảng Khoa học 4 Bài giảng Âm nhạc 4 Bài giảng Toán học 4 Bài giảng An toàn giao thông 4 Bài giảng Luyện từ và câu 4 Bài giảng Khác (Lớp 4) Bài giảng Tiếng Anh 4 Bài giảng Tin học 4 Bài giảng Giáo án theo Tuần (Lớp 4) Bài giảng Cùng học Tin học 4 Bài giảng Đạo đức 4 Bài giảng Địa lí 4 Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4 Bài giảng Chính tả 4 Bài giảng Hướng dẫn học Tin học 4 Bài giảng Kĩ thuật 4 Bài giảng Mĩ thuật 4 Bài giảng Lịch sử 4 Bài giảng Tập đọc 4 Bài giảng Thể dục 4 Bài giảng Tập làm văn 4 Đề thi Kể chuyện 4 Đề thi Khoa học 4 Đề thi Âm nhạc 4 Đề thi Toán học 4 Đề thi An toàn giao thông 4 Đề thi Luyện từ và câu 4 Đề thi Khác (Lớp 4) Đề thi Tiếng Anh 4 Đề thi Tin học 4 Đề thi Giáo án theo Tuần (Lớp 4) Đề thi Cùng học Tin học 4 Đề thi Đạo đức 4 Đề thi Địa lí 4 Đề thi Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4 Đề thi Chính tả 4 Đề thi Hướng dẫn học Tin học 4 Đề thi Kĩ thuật 4 Đề thi Mĩ thuật 4 Đề thi Lịch sử 4 Đề thi Tập đọc 4 Đề thi Thể dục 4 Đề thi Tập làm văn 4
  • Đề cương ôn thi
   Toán học 4
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2019

   Xem: 0

  • lop 4
   CT Bộ GDĐT 4
   lop 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Toán học 4
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2019

   Xem: 0

  • Family and Friends 4. Kiểm tra 1 tiết
   Family and Friends 4
   Family and Friends 4. Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Family and Friends 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2019

   Xem: 0

  • BÀI TẬP LOP 4 DẠY THÊM THEO TUẦN
   Toán học 4
   BÀI TẬP LOP 4 DẠY THÊM THEO TUẦN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2019

   Xem: 0

  • HS HOÀN THÀNH CTTH 14-15
   Toán học
   HS HOÀN THÀNH CTTH 14-15

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2019

   Xem: 0

  • HS HOÀN THÀNH CTTH 14-15
   Toán học 4
   HS HOÀN THÀNH CTTH 14-15

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2019

   Xem: 0

  • HS HOÀN THÀNH CTTH 14-15
   Toán học
   HS HOÀN THÀNH CTTH 14-15

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2019

   Xem: 0

  • HS HOÀN THÀNH CTTH 14-15
   Toán học
   HS HOÀN THÀNH CTTH 14-15

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2019

   Xem: 0

  • HS HOÀN THÀNH CTTH 15-16
   Toán học
   HS HOÀN THÀNH CTTH 15-16

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2019

   Xem: 0

  • HS HOÀN THÀNH CTTH 15-16
   Toán học
   HS HOÀN THÀNH CTTH 15-16

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2019

   Xem: 0

  • HS HOÀN THÀNH CTTH 15-16
   Toán học
   HS HOÀN THÀNH CTTH 15-16

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2019

   Xem: 0

  • HS HOÀN THÀNH CTTH 15-16
   Toán học 4
   HS HOÀN THÀNH CTTH 15-16

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2019

   Xem: 0

  • HS HOAN THÀNH CTTH 16-17
   Toán học
   HS HOAN THÀNH CTTH 16-17

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2019

   Xem: 0

  • HS HOAN THÀNH CTTH 16-17
   Toán học
   HS HOAN THÀNH CTTH 16-17

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2019

   Xem: 0

  • HS HOAN THÀNH CTTH 16-17
   Toán học 4
   HS HOAN THÀNH CTTH 16-17

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2019

   Xem: 0

  • HS HOAN THÀNH CTTH 16-17
   Toán học
   HS HOAN THÀNH CTTH 16-17

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2019

   Xem: 0

  • HS HOÀN THÀNH CTTH 17-18
   Toán học
   HS HOÀN THÀNH CTTH 17-18

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2019

   Xem: 0

  • HS HOÀN THÀNH CTTH 17-18
   Toán học 4
   HS HOÀN THÀNH CTTH 17-18

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2019

   Xem: 0

  • HS HOÀN THÀNH CTTH 17-18
   Toán học
   HS HOÀN THÀNH CTTH 17-18

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2019

   Xem: 0

  • HS HOÀN THÀNH CTTH 17-18
   Toán học
   HS HOÀN THÀNH CTTH 17-18

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2019

   Xem: 0

  • HOÀN THÀNH CTTH
   Toán học 4
   HOÀN THÀNH CTTH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2019

   Xem: 0

  • HOÀN THÀNH CTTH
   Toán học
   HOÀN THÀNH CTTH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2019

   Xem: 0

  • HOÀN THÀNH CTTH
   Toán học
   HOÀN THÀNH CTTH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2019

   Xem: 0

  • HOÀN THÀNH CTTH
   Toán học
   HOÀN THÀNH CTTH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Toán học 4
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Toán học 4
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Toán học 4
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2019

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Toán học 4
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 4). Đề thi học kì 1
   Toán học 4
   Giáo án theo Tuần (Lớp 4). Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2019

   Xem: 0

  • Đề Toán 4 - Cuối năm
   Toán học
   Đề Toán 4 - Cuối năm

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2019

   Xem: 0

  • TOÁN & tv GIữA KÌ I TT 22
   Toán học 4
   TOÁN & tv GIữA KÌ I TT 22

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2019

   Xem: 0

  • FF4 HKI
   Family and Friends 4
   FF4 HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Family and Friends 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2019

   Xem: 0

  • TEST 2 FF4
   Family and Friends 4
   TEST 2 FF4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Family and Friends 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2019

   Xem: 0

  • TEST HKI FF4
   Family and Friends 4
   TEST HKI FF4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Family and Friends 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2019

   Xem: 0

  • TEST 4 FF4
   Family and Friends 4
   TEST 4 FF4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Family and Friends 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2019

   Xem: 0

  • TEST 3
   Family and Friends 4
   TEST 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Family and Friends 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2019

   Xem: 0

  • Family and Friends 4 - TEST 2
   Family and Friends 4
   Family and Friends 4 - TEST 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Family and Friends 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2019

   Xem: 0

  • Family and Friends 4. Kiểm tra 1 tiết TEST 1
   Family and Friends 4
   Family and Friends 4. Kiểm tra 1 tiết TEST 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Family and Friends 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Toán học 4
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2019

   Xem: 1

  • TÔn hè 3 lên 4
   Toán học 4
   TÔn hè 3 lên 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/8/2019

   Xem: 0

  • Trọn bộ đề thi ViOlympic - Lớp 4 - Năm học 2018 - 2019
   Toán học 4
   Trọn bộ đề thi ViOlympic - Lớp 4 - Năm học 2018 - 2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/8/2019

   Xem: 0

  • Trọn bộ đề thi ViOlympic Lớp 4 - Năm học 2017 - 2018
   Toán học 4
   Trọn bộ đề thi ViOlympic Lớp 4 - Năm học 2017 - 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/7/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập 19
   CT Bộ GDĐT 4
   Ôn tập 19

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập 18
   CT Bộ GDĐT 4
   Ôn tập 18

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập 17
   CT Bộ GDĐT 4
   Ôn tập 17

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập 16
   CT Bộ GDĐT 4
   Ôn tập 16

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập 15
   CT Bộ GDĐT 4
   Ôn tập 15

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập 14
   CT Bộ GDĐT 4
   Ôn tập 14

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập 13
   CT Bộ GDĐT 4
   Ôn tập 13

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY