Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Ngữ văn và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Ngữ văn hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Đề thi Ngữ văn

 • Đề kiểm tra 45p văn 6- kì 1
  Ngữ văn 6
  Đề kiểm tra 45p văn 6- kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2018

  Xem: 0

 • Đề kiểm tra văn 6 - 45p
  Ngữ văn 6
  Đề kiểm tra văn 6 - 45p

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 1
  Ngữ văn 7
  Đề thi học kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 1 tiết
  Ngữ văn 7
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2018

  Xem: 0

 • Đề khảo sát chất lượng
  Ngữ văn 6
  Đề khảo sát chất lượng

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra tiết 46
  Ngữ văn 7
  Kiểm tra tiết 46

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • THI CHUYÊN ĐỀ
  Ngữ văn 11
  THI CHUYÊN ĐỀ

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Đề thi chọn HSG
  Ngữ văn 9
  Đề thi chọn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • Đề thi chọn HSG
  Ngữ văn 9
  Đề thi chọn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • Đề thi chọn HSG
  Ngữ văn 9
  Đề thi chọn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • Đề thi chọn HSG
  Ngữ văn 9
  Đề thi chọn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • Ngữ văn 9.Thi học sinh giỏi năm học 2018-2019
  Ngữ văn 9
  Ngữ văn 9.Thi học sinh giỏi năm học 2018-2019

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 1 tiết
  Ngữ văn 6
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 1 tiết
  Ngữ văn 9
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Đề thi chọn HSG
  Ngữ văn 9
  Đề thi chọn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Các đề luyện thi
  Ngữ văn 12
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Đề thi chọn HSG
  Ngữ văn 6
  Đề thi chọn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • Tài liệu ngữ văn 6
  Ngữ văn 6
  Tài liệu ngữ văn 6

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • Ngu van 6
  Ngữ văn 6
  Ngu van 6

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • Đề thi chọn HSG
  Ngữ văn 9
  Đề thi chọn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 0

 • Đề khảo sát chất lượng
  Ngữ văn 8
  Đề khảo sát chất lượng

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 0

 • kiểm tra 15 phút
  Ngữ văn 7
  kiểm tra 15 phút

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 0

 • Các đề luyện thi
  Ngữ văn 9
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 0

 • tư liêu về Hồ Xuân Hương
  Ngữ văn 7
  tư liêu về Hồ Xuân Hương

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 0

 • [Nghị luận] Nên hay không việc chọn áo dài làm đồng phục học sinh
  Ngữ văn 10
  [Nghị luận] Nên hay không việc chọn áo dài làm đồng phục học sinh

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • Đề thi chọn HSG 2017-2018
  Ngữ văn 8
  Đề thi chọn HSG 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • Đề thi chọn HSG
  Ngữ văn 6
  Đề thi chọn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 15'
  Ngữ văn 6
  Kiểm tra 15'

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

 • Đề khảo sát chất lượng
  Ngữ văn 6
  Đề khảo sát chất lượng

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

 • Đề thi chọn HSG
  Ngữ văn 8
  Đề thi chọn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

 • bai viet TLso1
  Ngữ văn 6
  bai viet TLso1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 1 tiết
  Ngữ văn 6
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 1 tiết
  Ngữ văn 6
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 1
  Ngữ văn 8
  Đề thi học kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 1 tiết
  Ngữ văn 8
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 1 tiết
  Ngữ văn 9
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2018

  Xem: 0

 • HSG VĂN 6 CAO BẰNG 2017-2018
  Ngữ văn 6
  HSG VĂN 6 CAO BẰNG 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2018

  Xem: 0

 • HSG Văn 6 Yên Lạc 2016-2017
  Ngữ văn 6
  HSG Văn 6 Yên Lạc 2016-2017

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2018

  Xem: 0

 • HSG Văn 6 Tam Dương 2016-2017
  Ngữ văn 6
  HSG Văn 6 Tam Dương 2016-2017

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 15'
  Ngữ văn 6
  Kiểm tra 15'

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 1 tiết
  Ngữ văn 8
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • ĐỌC HIỂU MÔN VĂN
  Ngữ văn 12
  ĐỌC HIỂU MÔN VĂN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 1 tiết
  Ngữ văn 10
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra 1 tiết
  Ngữ văn 8
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 0

 • Đề cương ôn thi chuyên đề 1
  Ngữ văn 9
  Đề cương ôn thi chuyên đề 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/9/2018

  Xem: 0

 • HSG VĂN 7 CAO BẰNG 2017-2018
  Ngữ văn 7
  HSG VĂN 7 CAO BẰNG 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2018

  Xem: 0

 • HSG Văn 7 Tam Dương 2016-2017
  Ngữ văn 7
  HSG Văn 7 Tam Dương 2016-2017

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2018

  Xem: 0

 • HSG Văn 7 Yên Lạc 2016-2017
  Ngữ văn 7
  HSG Văn 7 Yên Lạc 2016-2017

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2018

  Xem: 0

 • Đề bài TLV số 1 theo hướng phát triển năng lực
  Ngữ văn 8
  Đề bài TLV số 1 theo hướng phát triển năng lực

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2018

  Xem: 0

 • Các đề luyện thi
  Ngữ văn 9
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2018

  Xem: 0

 • CẤU TRÚC THI VÀO LỚP 10 CỦA TỈNH THANH HÓA
  Ngữ văn 9
  CẤU TRÚC THI VÀO LỚP 10 CỦA TỈNH THANH HÓA

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2018

  Xem: 0

 • CẤU TRÚC THI HSG LỚP 9 TỈNH THANH HÓA
  Ngữ văn 9
  CẤU TRÚC THI HSG LỚP 9 TỈNH THANH HÓA

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY