Đề thi Ngữ văn 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Ngữ văn 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Ngữ văn 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Đề thi HSG huyện Kim Bôi năm học 2018-2019
   Ngữ văn 9
   Đề thi HSG huyện Kim Bôi năm học 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Ngữ văn 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/2/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HSG VĂN 9 (SƠN DƠNG 18-19)
   Ngữ văn 9
   ĐỀ THI HSG VĂN 9 (SƠN DƠNG 18-19)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2019

   Xem: 0

  • DE+DA KSCL HKI 18-19 Ngữ văn 9.
   Ngữ văn 9
   DE+DA KSCL HKI 18-19 Ngữ văn 9.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Ngữ văn 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Ngữ văn 9
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Ngữ văn 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • Hệ thống các tác giả Ngữ văn 9
   Ngữ văn 9
   Hệ thống các tác giả Ngữ văn 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Ngữ văn 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • Hệ thống các tác giả Ngữ văn 9
   Ngữ văn 9
   Hệ thống các tác giả Ngữ văn 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Ngữ văn 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Ngữ văn 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Ngữ văn 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Ngữ văn 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Ngữ văn 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Ngữ văn 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • de ki 1 nam 18.19
   Ngữ văn 9
   de ki 1 nam 18.19

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 1

  • Ngữ văn 9Tài Liệu NGỮ VĂN ( CỰC HAY) TẬP 1 Th.S Nguyễn Trường
   Ngữ văn 9
   Ngữ văn 9Tài Liệu NGỮ VĂN ( CỰC HAY) TẬP 1 Th.S Nguyễn Trường

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2018

   Xem: 0

  • ngu van 9
   Ngữ văn 9
   ngu van 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2018

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng đầu học kỳ 2
   Ngữ văn 9
   Đề khảo sát chất lượng đầu học kỳ 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Ngữ văn 9
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Ngữ văn 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1 - Văn 9 năm học 2018-2019
   Ngữ văn 9
   Đề thi học kì 1 - Văn 9 năm học 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 1

  • Kiểm tra 1 tiết
   Ngữ văn 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1-NĂM HỌC 2018-2019-NGỮ VĂN
   Ngữ văn 9
   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1-NĂM HỌC 2018-2019-NGỮ VĂN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Ngữ văn 9
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Ngữ văn 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • TÂY HỒ HK1 2018
   Ngữ văn 9
   TÂY HỒ HK1 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 1

  • DE THI VAN 9 HKI (18-19)
   Ngữ văn 9
   DE THI VAN 9 HKI (18-19)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 1

  • Các đề luyện thi
   Ngữ văn 9
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Ngữ văn 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Ngữ văn 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2018

   Xem: 0

  • tuần 19 những đúa trẻ
   Ngữ văn 9
   tuần 19 những đúa trẻ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2018

   Xem: 0

  • BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 3
   Ngữ văn 9
   BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • LUYỆN THI VÀO 10
   Ngữ văn 9
   LUYỆN THI VÀO 10

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Ngữ văn 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Ngữ văn 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Ngữ văn 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Ngữ văn 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • dđề học sinhgi ỏi môn văn 9
   Ngữ văn 9
   dđề học sinhgi ỏi môn văn 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Đề tuyển sinh
   Ngữ văn 9
   Đề tuyển sinh

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 1

  • ngu van 9 Bài viết số 3
   Ngữ văn 9
   ngu van 9 Bài viết số 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1_ MT_ĐÊ_ĐA_Nvăn 9_HK I_NH 2018-2019
   Ngữ văn 9
   Đề thi học kì 1_ MT_ĐÊ_ĐA_Nvăn 9_HK I_NH 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2018

   Xem: 0

  • phân phối
   Ngữ văn 9
   phân phối

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Ngữ văn 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Ngữ văn 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Ngữ văn 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Ngữ văn 9
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 1

  • Kiểm tra 1 tiết văn học hiện dại lớp 9 kì I
   Ngữ văn 9
   Kiểm tra 1 tiết văn học hiện dại lớp 9 kì I

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 1

  • Kiểm tra 1 tiết văn học hiện đại học kì I lớp 9
   Ngữ văn 9
   Kiểm tra 1 tiết văn học hiện đại học kì I lớp 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY