Đề thi Sinh học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Sinh học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Sinh học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Đề thi học kì 1
   Sinh học 8
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Sinh học 7
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Sinh học 7
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Sinh học 7
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ KIỂM TRA HK1 NĂM HỌC 2018 - 2019
   Sinh học 9
   ĐỀ KIỂM TRA HK1 NĂM HỌC 2018 - 2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Tích hợp lien môn
   Sinh học 6
   Tích hợp lien môn

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Sinh học 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • DI TRUYỀN-BIẾN DỊ PHÂN TỬ
   Sinh học 12
   DI TRUYỀN-BIẾN DỊ PHÂN TỬ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • BÀI TẬP DI TRUYỀN LIÊN KẾT
   Sinh học 12
   BÀI TẬP DI TRUYỀN LIÊN KẾT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 1

  • BÀI TẬP TÍCH HỢP QUY LUẬT DI TRUYỀN
   Sinh học 12
   BÀI TẬP TÍCH HỢP QUY LUẬT DI TRUYỀN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • de tki 2 năm 17.18
   Sinh học 7
   de tki 2 năm 17.18

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • đề kt hk 1 môn sinh 9
   Sinh học 9
   đề kt hk 1 môn sinh 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ GVG NGHỆ AN 16-17
   Sinh học 12
   ĐỀ GVG NGHỆ AN 16-17

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Sinh học 10
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • ĐÈTHI HỌC KÌ 1 LỚP 12
   Sinh học 12
   ĐÈTHI HỌC KÌ 1 LỚP 12

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Sinh học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi HSG Tỉnh mới nhất
   Sinh học 9
   Đề thi HSG Tỉnh mới nhất

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • HSG Quốc gia sinh học 2011-2016
   Sinh học 12
   HSG Quốc gia sinh học 2011-2016

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ THI THỬ THPT QG
   Sinh học 12
   ĐỀ THI THỬ THPT QG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Sinh học 6
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ HSG SINH 9 NAM ĐỊNH
   Sinh học 9
   ĐỀ HSG SINH 9 NAM ĐỊNH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Sinh học 8
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Sinh học 7
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ GIÁO VIÊN GIỎI SINH HỌC THANH HÓA 13
   Sinh học 12
   ĐỀ GIÁO VIÊN GIỎI SINH HỌC THANH HÓA 13

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ GIÁO VIÊN GIỎI SINH HỌC NGHỆ AN 11
   Sinh học 12
   ĐỀ GIÁO VIÊN GIỎI SINH HỌC NGHỆ AN 11

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ GIÁO VIÊN GIỎI SINH HỌC NAM ĐÀN 1
   Sinh học 12
   ĐỀ GIÁO VIÊN GIỎI SINH HỌC NAM ĐÀN 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ GIÁO VIÊN GIỎI SINH HỌC NGHỆ AN
   Sinh học 12
   ĐỀ GIÁO VIÊN GIỎI SINH HỌC NGHỆ AN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN GIÁO DỤC
   Sinh học 12
   ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN GIÁO DỤC

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi HSG Sinh 9 TP Hà Nội 2014-2015
   Sinh học 9
   Đề thi HSG Sinh 9 TP Hà Nội 2014-2015

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Sinh học 8
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2018

   Xem: 0

  • Sinh học 9. Đề cương ôn thi
   Sinh học 9
   Sinh học 9. Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Sinh học 10
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi học kì 1
   Sinh học 10
   Đề cương ôn thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1 ma trận và đề thi
   Sinh học 10
   Đề thi học kì 1 ma trận và đề thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Sinh học 7
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Sinh học 6
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi HK1_Trắc nghiệm
   Sinh học 6
   Đề cương ôn thi HK1_Trắc nghiệm

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi học kì 1
   Sinh học 6
   Đề cương ôn thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Sinh học 6
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH
   Sinh học 9
   ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Sinh học 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Sinh học 7
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HKI MÔN SINH 12 SỞ GD-ĐT THỪA THIÊN HUẾ VÀ ĐÁP ÁN
   Sinh học 12
   ĐỀ THI HKI MÔN SINH 12 SỞ GD-ĐT THỪA THIÊN HUẾ VÀ ĐÁP ÁN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 0

  • đề cương ôn tập sinh học 6
   Sinh học 6
   đề cương ôn tập sinh học 6

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Sinh học 8
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Sinh học 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Sinh học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Sinh học 6
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Sinh học 6
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Sinh học 6
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY