Đề thi Sinh học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Sinh học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Sinh học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tuyển chọn 20 câu phần cơ sở vật chất, cơ chế di truyền và biến dị từ đề thi THPT Quốc Gia 2018
   Sinh học 12
   Tuyển chọn 20 câu phần cơ sở vật chất, cơ chế di truyền và biến dị từ đề thi THPT Quốc Gia 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Sinh học 11
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • giáo án 2-2018-2019
   Sinh học 7
   giáo án 2-2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Sinh học 6
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • THI CHUYÊN ĐỀ
   Sinh học 11
   THI CHUYÊN ĐỀ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • HDC đề HSG
   Sinh học 9
   HDC đề HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Sinh học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Sinh học 12
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Sinh học 11
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Sinh học 11
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Sinh học 11
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Sinh học 11
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Sinh học 11
   Sinh học 11
   Sinh học 11

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Sinh học 7
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Sinh học 7
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Sinh học 12
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Sinh học 11
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Sinh học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • bài 4
   Sinh học 9
   bài 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • DI TRUYEN PHẢ HỆ MÃNH
   Sinh học 12
   DI TRUYEN PHẢ HỆ MÃNH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI MANH
   Sinh học 12
   DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI MANH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • VẬN DỤNG CAO QUI LUẬT DT MANH2
   Sinh học 12
   VẬN DỤNG CAO QUI LUẬT DT MANH2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • VẬN DỤNG CAO QUI LUẬT DI TRUYỀN _ VNMANH1
   Sinh học 12
   VẬN DỤNG CAO QUI LUẬT DI TRUYỀN _ VNMANH1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Sinh học 7
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • SINH HỌC 9 - ĐỀ THI THỬ HSG
   Sinh học 9
   SINH HỌC 9 - ĐỀ THI THỬ HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Sinh học 7
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Sinh học 7
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Sinh học 10
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Sinh học 11
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Sinh học 12
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Sinh học 7
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • De chuyen tinh Ha Tĩnh 2011-2012
   Sinh học
   De chuyen tinh Ha Tĩnh 2011-2012

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • De chuyen tinh Ha Tĩnh 2009 - 2010
   Sinh học
   De chuyen tinh Ha Tĩnh 2009 - 2010

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Sinh học 11
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Sinh học 12
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HSG CẦN THƠ - 17 18
   Sinh học 11 Nâng cao
   ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HSG CẦN THƠ - 17 18

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Sinh học 8
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • De chuyen tinh Ha Tĩnh 2016-2017
   Sinh học 9
   De chuyen tinh Ha Tĩnh 2016-2017

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • HSG SINH 8 PHỦ LÝ 2017-2018
   Sinh học 8
   HSG SINH 8 PHỦ LÝ 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • HSG SINH 8 KIM BẢNG 2017-2018
   Sinh học 8
   HSG SINH 8 KIM BẢNG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • HSG Sinh 8 Yên Lạc 2016-2017
   Sinh học 8
   HSG Sinh 8 Yên Lạc 2016-2017

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • Thi tổ hợp 7 môn Ninh Bình
   Tư liệu tham khảo
   Thi tổ hợp 7 môn Ninh Bình

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • HSG SINH 9 THANH HÓA 2017-2018
   Sinh học 9
   HSG SINH 9 THANH HÓA 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 1

  • KS HSG SINH 9 VĨNH TƯỜNG 2015-2016
   Sinh học 9
   KS HSG SINH 9 VĨNH TƯỜNG 2015-2016

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • HSG SINH 9 VĨNH TƯỜNG 2011-2012
   Sinh học 9
   HSG SINH 9 VĨNH TƯỜNG 2011-2012

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • kiểm tra 1 tiết học kì I (T20 Đề 2)
   Sinh học 6
   kiểm tra 1 tiết học kì I (T20 Đề 2)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Sinh học 6
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2018

   Xem: 0

  • Quần thể (Quá hay)
   Sinh học 12 Nâng cao
   Quần thể (Quá hay)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • Sinh học 12 nâng cao. Các đề luyện thi
   Sinh học
   Sinh học 12 nâng cao. Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Sinh học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY