Đề thi Sinh học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Sinh học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Sinh học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • ĐỀ THI SINH HỌC CẤP TP MÔN SINH 2019
   Sinh học 9
   ĐỀ THI SINH HỌC CẤP TP MÔN SINH 2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2019

   Xem: 0

  • Đề thi bồi dưỡng HSG
   Sinh học 8
   Đề thi bồi dưỡng HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2019

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Sinh học 10 SNC
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 10 SNC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Sinh học 11
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Sinh học 6
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 1

  • Kiểm tra 1 tiết
   Sinh học 11
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • . Đề thi chọn HSG 2017-2018
   Sinh học
   . Đề thi chọn HSG 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Sinh học 6
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 1

  • Đề thi HSG huyện Kim Bôi năm học 2018-2019
   Sinh học 9
   Đề thi HSG huyện Kim Bôi năm học 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • TRAC NGHIEM SINH 12 TONG HOP CÓ ĐA
   Sinh học 12
   TRAC NGHIEM SINH 12 TONG HOP CÓ ĐA

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 1

  • Kiểm tra 1 tiết
   Sinh học 6
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 1

  • Đề khảo sát chất lượng sinh 6
   Sinh học
   Đề khảo sát chất lượng sinh 6

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1 sửa rồi mời các bạn in luôn
   Sinh học 9
   Giáo án học kì 1 sửa rồi mời các bạn in luôn

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mói nhất 2018
   Sinh học 9
   Giáo án cả năm mói nhất 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Sinh học 9
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Sinh học 7
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Sinh học 7
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Sinh học 9
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Sinh học 10
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • BÁN TÀI LIỆU MÔN SINH KHỦNG
   Sinh học 12
   BÁN TÀI LIỆU MÔN SINH KHỦNG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • BÁN BỘ ĐỀ THI THỬ MÔN SINH - NĂM 2019
   Sinh học 10
   BÁN BỘ ĐỀ THI THỬ MÔN SINH - NĂM 2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ LUYỆN HSG
   Sinh học 10
   ĐỀ LUYỆN HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Sinh học 11
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2019

   Xem: 0

  • CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH 9 CÓ ĐÁP ÁN
   Sưu tầm
   CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH 9 CÓ ĐÁP ÁN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sưu tầm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Sinh học 12
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/2/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Sinh học 12
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/2/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Sinh học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/2/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Sinh học 8
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/2/2019

   Xem: 1

  • Các đề luyện thi
   Sinh học 12
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2019

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Sinh học 12
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2019

   Xem: 0

  • HỌC KỲ 1 (2018-2019)
   Sinh học 12
   HỌC KỲ 1 (2018-2019)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2019

   Xem: 0

  • HỌC KỲ 1 (2018-2019)
   Sinh học 11
   HỌC KỲ 1 (2018-2019)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2019

   Xem: 0

  • HỌC KỲ 1 (2018-2019)
   Sinh học 10
   HỌC KỲ 1 (2018-2019)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2019

   Xem: 0

  • Tập hợp các câu hỏi ôn bồi dưỡng HSG Sinh học 11 hay
   Sinh học 11
   Tập hợp các câu hỏi ôn bồi dưỡng HSG Sinh học 11 hay

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2019

   Xem: 0

  • THI THỬ THPTQG LẦN III
   Sinh học 12
   THI THỬ THPTQG LẦN III

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2019

   Xem: 1

  • Đề khảo sát chất lượng
   Sinh học 10
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • Lý thuyết Thí Nghiệm lớp 10
   Sinh học 10
   Lý thuyết Thí Nghiệm lớp 10

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Sinh học 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2019

   Xem: 0

  • THI KSCL
   Sinh học 10
   THI KSCL

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2019

   Xem: 0

  • Công thức giải nhanh QLDT
   Sinh học 12
   Công thức giải nhanh QLDT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Sinh học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2019

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Sinh học 8
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2019

   Xem: 0

  • các dạng bai tập sinh học 8 có hướng dẫn
   Tư liệu tham khảo
   các dạng bai tập sinh học 8 có hướng dẫn

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Sinh học 8
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HSG SINH 9 (SƠN DƠNG 18-19)
   Sinh học 9
   ĐỀ THI HSG SINH 9 (SƠN DƠNG 18-19)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 39. Bài tiết nước tiểu
   Sinh học
   Bài 39. Bài tiết nước tiểu

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Sinh học 8
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi và đáp án Học sinh giỏi môn sinh học 8 cấp huyện
   Tư liệu tham khảo
   Đề thi và đáp án Học sinh giỏi môn sinh học 8 cấp huyện

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • bài tập quy luật di truyền
   Sinh học 12 Nâng cao
   bài tập quy luật di truyền

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2019

   Xem: 0

  • bài tập các quy luật di truyền
   Sinh học 12 Nâng cao
   bài tập các quy luật di truyền

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY