Đề thi Sinh học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Sinh học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Sinh học 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • HDC đề HSG
   Sinh học 9
   HDC đề HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Sinh học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Sinh học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • bài 4
   Sinh học 9
   bài 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • SINH HỌC 9 - ĐỀ THI THỬ HSG
   Sinh học 9
   SINH HỌC 9 - ĐỀ THI THỬ HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • De chuyen tinh Ha Tĩnh 2016-2017
   Sinh học 9
   De chuyen tinh Ha Tĩnh 2016-2017

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • HSG SINH 9 THANH HÓA 2017-2018
   Sinh học 9
   HSG SINH 9 THANH HÓA 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 1

  • KS HSG SINH 9 VĨNH TƯỜNG 2015-2016
   Sinh học 9
   KS HSG SINH 9 VĨNH TƯỜNG 2015-2016

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • HSG SINH 9 VĨNH TƯỜNG 2011-2012
   Sinh học 9
   HSG SINH 9 VĨNH TƯỜNG 2011-2012

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Sinh học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Sinh học 9
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2018

   Xem: 0

  • Nhất Phong - Kiểm tra HSG - QLDT
   Sinh học 9
   Nhất Phong - Kiểm tra HSG - QLDT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2018

   Xem: 0

  • sinh hoc 9. Đề thi chọn HSG
   Sinh học 9
   sinh hoc 9. Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2018

   Xem: 1

  • LAI MOT CAP TINH TRANG QUY LUAT PHAN LY_DAO THI THANH HUONG
   Sinh học 9
   LAI MOT CAP TINH TRANG QUY LUAT PHAN LY_DAO THI THANH HUONG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2018

   Xem: 0

  • đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn sinh lớp 9
   Sinh học 9
   đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn sinh lớp 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2018

   Xem: 0

  • 3 đề HSG Sinh 9 cấp huyện rất hay
   Sinh học 9
   3 đề HSG Sinh 9 cấp huyện rất hay

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Sinh học 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/8/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Sinh học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Sinh học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Sinh học 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Sinh học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/7/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Sinh học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/7/2018

   Xem: 5

  • De va dap an HSG Sinh hoc 9 2017 Hai Duong
   Sinh học 9
   De va dap an HSG Sinh hoc 9 2017 Hai Duong

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/6/2018

   Xem: 1

  • HSG tỉnh NA (Sinh)
   Sinh học 9
   HSG tỉnh NA (Sinh)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/6/2018

   Xem: 0

  • 2018-2019 VÀO 10 PHÚ YÊNs
   Sinh học 9
   2018-2019 VÀO 10 PHÚ YÊNs

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2018

   Xem: 0

  • THỬ 10 TỔ HỢP YÊN LẠC 2017-2018(368
   Sinh học 9
   THỬ 10 TỔ HỢP YÊN LẠC 2017-2018(368

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Sinh học 9
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2018

   Xem: 0

  • BN CHUYÊN
   Sinh học 9
   BN CHUYÊN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 0

  • đề thi vào chuyên Lê Hồng Phong Nam Định
   Sinh học 9
   đề thi vào chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Sinh học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Sinh học 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2018

   Xem: 0

  • đề thi sinh hoc 9
   Sinh học 9
   đề thi sinh hoc 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Sinh học 9
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra học kì 2 ( 2 de có trắc nghiệm, 5-3-2)
   Sinh học 9
   Kiểm tra học kì 2 ( 2 de có trắc nghiệm, 5-3-2)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Sinh học 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2018

   Xem: 0

  • đề cương ôn thì kì II
   Sinh học 9
   đề cương ôn thì kì II

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Sinh học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/4/2018

   Xem: 0

  • de thi ki 2 nam 2017-2018
   Sinh học 9
   de thi ki 2 nam 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Sinh học 9
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2018

   Xem: 0

  • ON THI HOC KI HAI Đề cương ôn thi
   Sinh học 9
   ON THI HOC KI HAI Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2018

   Xem: 0

  • DE KT HKII - 2017-2018
   Sinh học 9
   DE KT HKII - 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Sinh học 9
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Sinh học 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Sinh học 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2018

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Sinh học 9
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Sinh học 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Sinh học 9
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 3

  • Đề thi chọn HSG
   Sinh học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Sinh học 9
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 0

  • toan hoc 9
   Sinh học 9
   toan hoc 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY