Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 9 Tiếng Anh 9 (Sách mới)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 9 Tiếng Anh 9 (Sách mới) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 9 Tiếng Anh 9 (Sách mới) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • BT CUỐI TUẦN-ĐẠI LỢI(CÓ FILE NGHE)
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   BT CUỐI TUẦN-ĐẠI LỢI(CÓ FILE NGHE)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2019

   Xem: 0

  • BTTA 9- Mai Lan Hương
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   BTTA 9- Mai Lan Hương

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Công Phá 8+ Với 50 Bộ Đề Ôn-Bùi Văn Vinh
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Công Phá 8+ Với 50 Bộ Đề Ôn-Bùi Văn Vinh

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 0

  • Chinh Phục Đề Thi Vào 10-Dương Hương
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Chinh Phục Đề Thi Vào 10-Dương Hương

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Luyện chuyên sâu Ngữ Pháp và bT-Tống Ngọc Huyền
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Luyện chuyên sâu Ngữ Pháp và bT-Tống Ngọc Huyền

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Bai tap on giua HK 2 + Bai viet so 3 (2018-2019)
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Bai tap on giua HK 2 + Bai viet so 3 (2018-2019)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • De thi HK2 - Tieng Anh Lop 2
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   De thi HK2 - Tieng Anh Lop 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2019

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2019

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi UNIT 10 MỚI
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Các đề luyện thi UNIT 10 MỚI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 9 (Sách mới). Kiểm tra 1 tiết Unit 7 Unit 8
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Tiếng Anh 9 (Sách mới). Kiểm tra 1 tiết Unit 7 Unit 8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 5

  • 25 đề ôn thi iêngs Anh vào 10 theo cấu trúc của Sở GD HN-FILE WORD
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   25 đề ôn thi iêngs Anh vào 10 theo cấu trúc của Sở GD HN-FILE WORD

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 2

  • tuyen tap 60 đề thi vào 10-theo cấu trúc của SGD HN
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   tuyen tap 60 đề thi vào 10-theo cấu trúc của SGD HN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 3

  • unit 9 exercises
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   unit 9 exercises

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2019

   Xem: 1

  • BTTA 9- Mai Lan Hương
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   BTTA 9- Mai Lan Hương

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2019

   Xem: 2

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2019

   Xem: 2

  • Đề thi chọn HSG
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • Bài tập tiếng anh 9 thí điểm trọn bộ 12 units
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Bài tập tiếng anh 9 thí điểm trọn bộ 12 units

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 1

  • KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 9 LẦN 3
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 9 LẦN 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/2/2019

   Xem: 7

  • KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 KỲ 2 HOT ENGLISH 9
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 KỲ 2 HOT ENGLISH 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/2/2019

   Xem: 1

  • KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/2/2019

   Xem: 3

  • 100 câu MCQ (Phần 1)
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   100 câu MCQ (Phần 1)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2019

   Xem: 0

  • Bài tập unit 8
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Bài tập unit 8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2019

   Xem: 0

  • Trắc nghiệm U7
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Trắc nghiệm U7

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2019

   Xem: 0

  • BTTA 9- Mai Lan Hương
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   BTTA 9- Mai Lan Hương

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 7 sách mới
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Unit 7 sách mới

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2019

   Xem: 2

  • EXERCISES FOR UNIT 7 LỚP 9
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   EXERCISES FOR UNIT 7 LỚP 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2019

   Xem: 0

  • bài tập unit 8
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   bài tập unit 8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2019

   Xem: 1

  • E9 UNIT 1 VOCABULARY
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   E9 UNIT 1 VOCABULARY

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • bài tập unit 7
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   bài tập unit 7

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • BT dùng cho sgk mới cả năm
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   BT dùng cho sgk mới cả năm

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 2

  • Trắc nghiệm U7
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Trắc nghiệm U7

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • bài tập unit 7
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   bài tập unit 7

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • Test 2
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Test 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 0

  • BT dùng cho sgk mới cả năm
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   BT dùng cho sgk mới cả năm

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 0

  • đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 hot
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 hot

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 1

  • Đề - đáp ánthi học kì 1 (CÓ FILE NGHE)
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Đề - đáp ánthi học kì 1 (CÓ FILE NGHE)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1 (CÓ FILE NGHE)
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Đề thi học kì 1 (CÓ FILE NGHE)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1(MP3)
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Đề thi học kì 1(MP3)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY