Đề thi Tiểu Học Lớp 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Tiểu Học Lớp 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Tiểu Học Lớp 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Toán học 4
   Toán học 4
   Toán học 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Toán học 4
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • REVIEW (UNITS 1-5)
   CT Bộ GDĐT 4
   REVIEW (UNITS 1-5)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 4). Kiểm tra 15'
   Toán học 4
   Giáo án theo Tuần (Lớp 4). Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • TLV TAP ĐOC GHKI lop 4 2018
   Tập 1
   TLV TAP ĐOC GHKI lop 4 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • TOAN GHKI LOP 4 2018
   Toán học 4
   TOAN GHKI LOP 4 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • GIAO AN ÂM NHAC LOP 4
   Âm nhạc 4
   GIAO AN ÂM NHAC LOP 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Khoa học 4
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Vòng 2 - Lớp 4 (2018-2019)
   Toán học 4
   Vòng 2 - Lớp 4 (2018-2019)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Toán học 4 Ôn tập Toán 4 ( Tuần 5 )
   Toán học 4
   Toán học 4 Ôn tập Toán 4 ( Tuần 5 )

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Violimpic- vòng 2
   Toán học 4
   Violimpic- vòng 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • VIOLYMPIC V1 - 2018 - 2019
   Toán học 4
   VIOLYMPIC V1 - 2018 - 2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi giữa học kì 1
   Toán học 4
   Đề thi giữa học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Let's go 1B (Unit 5, 6)
   Let's go 4
   Let's go 1B (Unit 5, 6)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Let's go 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ ĐÁP ÁN CHUYEN TOÁN QN 2018-2019
   CT Bộ GDĐT 4
   ĐỀ ĐÁP ÁN CHUYEN TOÁN QN 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • 500 BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH LỚP 4
   Toán học 4
   500 BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH LỚP 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Toán học 4
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Toán học 4
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2018

   Xem: 0

  • CÁC BÀI TẬP ÔN THI KỲ I L4.FAMILY&FRIENDP1
   Family and Friends 4
   CÁC BÀI TẬP ÔN THI KỲ I L4.FAMILY&FRIENDP1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Family and Friends 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • CÁC BÀI TẬP ÔN THI KỲ I L4.FAMILY&FRIENDP2
   Family and Friends 4
   CÁC BÀI TẬP ÔN THI KỲ I L4.FAMILY&FRIENDP2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Family and Friends 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Toán học 4
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Toán học 4
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra toán 4 cuối năm
   Toán học 4
   Đề kiểm tra toán 4 cuối năm

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • Bài tập ôn hè 3 lên 4
   Toán học 4
   Bài tập ôn hè 3 lên 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Toán học 4
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Toán học 4
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • Toán học 4 tuàn 1 năm 2018-2019
   Toán học 4
   Toán học 4 tuàn 1 năm 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • Assessment test grade 4
   CT Bộ GDĐT 4
   Assessment test grade 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 0

  • tiếng việt lớp 4
   Tập 2
   tiếng việt lớp 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch dạy tin học lớp 4
   Tin học 4
   Kế hoạch dạy tin học lớp 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Toán học 4
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Toán học 4
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Toán học 4
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Toán học 4
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2018

   Xem: 0

  • ÔN TAP HÈ LỚP 3 LÊN 4
   Toán học 4
   ÔN TAP HÈ LỚP 3 LÊN 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2018

   Xem: 0

  • 11 CHUYEN DE HSG TOAN 4
   Toán học 4
   11 CHUYEN DE HSG TOAN 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2018

   Xem: 0

  • tieng anh 4 thi diem Bài tập theo từng Unit
   CT Bộ GDĐT 4
   tieng anh 4 thi diem Bài tập theo từng Unit

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2018

   Xem: 0

  • Phiếu ôn tâp hè toán lớp 3 lên lớp 4
   Toán học 4
   Phiếu ôn tâp hè toán lớp 3 lên lớp 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2018

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 4 (Chính thức). Kiểm tra 1 tiết
   CT Bộ GDĐT 4
   Tiếng Anh 4 (Chính thức). Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/8/2018

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 4 (Chính thức). Kiểm tra 1 tiết
   CT Bộ GDĐT 4
   Tiếng Anh 4 (Chính thức). Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2018

   Xem: 0

  • Toán học 4
   Toán học 4
   Toán học 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/8/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Toán học 4
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/8/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Toán học 4
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/8/2018

   Xem: 0

  • Em hoc giai toan bang tieng anh 4-Q4(Trương Công Thành)
   CT Bộ GDĐT 4
   Em hoc giai toan bang tieng anh 4-Q4(Trương Công Thành)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/8/2018

   Xem: 0

  • test for unit 1
   CT Bộ GDĐT 4
   test for unit 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/8/2018

   Xem: 0

  • MOT SO BAI TOAN HINH HOC 4
   Toán học 4
   MOT SO BAI TOAN HINH HOC 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/8/2018

   Xem: 0

  • Sach ngu phap hay cho hoc sinh lop 4
   CT Bộ GDĐT 4
   Sach ngu phap hay cho hoc sinh lop 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2018

   Xem: 1

  • Chương trình học Toán Tiểu học
   Toán học 4
   Chương trình học Toán Tiểu học

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/7/2018

   Xem: 4

  • ON HE LOP 4
   Toán học 4
   ON HE LOP 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2018

   Xem: 3

  • Ôn dang toán Hiệu - Tỉ
   Toán học 4
   Ôn dang toán Hiệu - Tỉ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY