Đề thi Tiểu Học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Tiểu Học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Tiểu Học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Đề ôn tập nâng cao toán 5 dạng trắc nghiệm
   Toán học 5
   Đề ôn tập nâng cao toán 5 dạng trắc nghiệm

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • Các đề luyện thi
   Toán học 4
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Toán học 4
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Toán học 4
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Toán học 4
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • luyện thi học sinh giỏi
   Toán học 4
   luyện thi học sinh giỏi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi 4môn khoa-sử -địa lớp 4.
   Toán học 4
   Đề cương ôn thi 4môn khoa-sử -địa lớp 4.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 3 (Chính thức). Đề thi học kì 2
   CT Bộ GDĐT 3
   Tiếng Anh 3 (Chính thức). Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 3

  • : Ôn tập cuối kì II
   Toán học 5
   : Ôn tập cuối kì II

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 1

  • Đề thi học kì 2
   Toán học 5
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Toán học 3
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 1

  • Đề thi học kì 2
   Toán học 3
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tập đọc 3
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Let's go 2. Đề thi học kì 2
   Tập đọc 2
   Let's go 2. Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Toán học 5
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 5 (Chính thức). Đề thi học kì 2
   Địa lý 5
   Tiếng Anh 5 (Chính thức). Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Địa lý 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 1

  • Tiếng Anh 3 (Chính thức). Đề thi học kì 2
   Tập đọc 2
   Tiếng Anh 3 (Chính thức). Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Địa lý 5
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Địa lý 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tập đọc 2
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Toán học 2
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • 20 Đề thi cuối học kì 2
   Toán học 3
   20 Đề thi cuối học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Tin học 5
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Lớp 5
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lớp 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VÀ BÀI TẬP LỚP 1
   Family and Friend 1
   TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VÀ BÀI TẬP LỚP 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Family and Friend 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 1

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 5
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi cuối kì 2
   Lịch sử 4
   Đề thi cuối kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Khoa học 4
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi cuối kì 2
   Tập 2
   Đề thi cuối kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thicuoois kì 2
   Toán học 4
   Đề thicuoois kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • de thi hoc ki 2 toan 4
   Toán học 4
   de thi hoc ki 2 toan 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • đề thi học kì 2 toán lơp 4
   Toán học 4
   đề thi học kì 2 toán lơp 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • TAP DOC 4 HKII
   Tập đọc 5
   TAP DOC 4 HKII

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • cong tac xa hoi cd dh
   Toán học 3
   cong tac xa hoi cd dh

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • toan hoc 5
   Toán học 5
   toan hoc 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • đề thi sasmo
   Toán học 5
   đề thi sasmo

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn tập hk2 let's go 1b
   CT Bộ GDĐT 4
   Đề cương ôn tập hk2 let's go 1b

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 1

  • ĐỌC THẦM HKII LOP 4 2019
   Tập 2
   ĐỌC THẦM HKII LOP 4 2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • đề cương lớp 3
   CT Bộ GDĐT 3
   đề cương lớp 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tập đọc 5
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • ke hoach chi bo thang tu 2019 ( đề nghị đảng viên nghiên cứu
   Đề thi
   ke hoach chi bo thang tu 2019 ( đề nghị đảng viên nghiên cứu

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • đề kiểm tra giữa kỳ 2
   Toán học 3
   đề kiểm tra giữa kỳ 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi cuối học kì 2
   Lịch sử 4
   Đề thi cuối học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Toán học 5
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Lịch sử 5
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Toán học 5
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ KTĐK GK II TIẾNG VIỆT 2018 2019
   Tiếng Việt
   ĐỀ KTĐK GK II TIẾNG VIỆT 2018 2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ KT ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ II 2018-2019
   Toán học
   ĐỀ KT ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ II 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Toán học 4
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Toán học 5
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tập đọc 2
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY