Đề thi Tiểu Học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Tiểu Học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Tiểu Học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Đề thi học kì 2
   Toán học 5
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Truyện đọc
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Truyện đọc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 1

  • Đề thi học kì 2
   Địa lý
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Địa lý 4
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Địa lý
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Địa lý
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Lịch sử 4
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Lịch sử
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Lịch sử
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Lịch sử
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Khoa học 4
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Khoa học
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Khoa học
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Khoa học
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tập 2
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tiếng Việt
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tiếng Việt
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tiếng Việt
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 THEO TT 22
   Toán học
   ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 THEO TT 22

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 THEO TT 22
   Toán học
   ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 THEO TT 22

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 THEO TT 22
   Toán học 4
   ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 THEO TT 22

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 THEO TT 22
   Toán học
   ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 THEO TT 22

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Family and Friends 5
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Family and Friends 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Family and Friends 5
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Family and Friends 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Family and Friends 5
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Family and Friends 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2019

   Xem: 0

  • đề thi học kì 2 LSĐL 4
   Lịch sử 4
   đề thi học kì 2 LSĐL 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2019

   Xem: 0

  • De kiem tra HK2 toan 5
   Toán học 5
   De kiem tra HK2 toan 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Toán học 5
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Toán học 5
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Toán học 5
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2019

   Xem: 0

  • TĐề giữa kì 2 môn Tiếng việt lớp 4 4.
   Toán học 4
   TĐề giữa kì 2 môn Tiếng việt lớp 4 4.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2019

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán học 4.
   Toán học 4
   Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán học 4.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2019

   Xem: 0

  • CÁC BÀI VĂN HỌC KÌ 2
   Tập đọc 3
   CÁC BÀI VĂN HỌC KÌ 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Toán học 4
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Toán học 4
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2019

   Xem: 0

  • PHIẾU CUỐI TUẦN LỚP 3 MÔN TOÁN+TIẾNG VIỆT
   Toán học 3
   PHIẾU CUỐI TUẦN LỚP 3 MÔN TOÁN+TIẾNG VIỆT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2019

   Xem: 0

  • đề cương cuối kì
   Tập 1
   đề cương cuối kì

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 3
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Đề KTCHK II Tin học 5
   Tin học 5
   Đề KTCHK II Tin học 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Đề KTCHK II Tin học 4
   Tin học 4
   Đề KTCHK II Tin học 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Đề TKCHK II Tin học 4
   Tin học 4
   Đề TKCHK II Tin học 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Đề KTCHK II Tin học 4
   Tin học 4
   Đề KTCHK II Tin học 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Đề KTCHK II LS-ĐL 5
   Lịch sử 5
   Đề KTCHK II LS-ĐL 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 1

  • Đề KTCHK II Khoa học 5
   Khoa học 4
   Đề KTCHK II Khoa học 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Đề KTCHK II Tiếng Việt 5
   Tập đọc 5
   Đề KTCHK II Tiếng Việt 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Đề KTCHK II Toán 5
   Toán học 5
   Đề KTCHK II Toán 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Toán học 3
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra CHK II LS-ĐL lớp 4
   Lịch sử 4
   Đề kiểm tra CHK II LS-ĐL lớp 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Tập đọc 2
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2019

   Xem: 2

  • Đề kiểm tra CHK II Khoa học lớp 4
   Khoa học 4
   Đề kiểm tra CHK II Khoa học lớp 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY