Đề thi Tiểu Học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Tiểu Học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Tiểu Học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Đại Nam quốc sử diễn ca
   Tài liệu học Hán-Nôm
   Đại Nam quốc sử diễn ca

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tài liệu học Hán-Nôm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2019

   Xem: 0

  • Ấu học Quỳnh Lâm (Phần 1)
   Tài liệu học Hán-Nôm
   Ấu học Quỳnh Lâm (Phần 1)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tài liệu học Hán-Nôm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2019

   Xem: 0

  • KT cuói tuần 3 toán
   Toán học 5
   KT cuói tuần 3 toán

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2019

   Xem: 0

  • ÔN TV 5 cuối tuần 3
   Toán học 5
   ÔN TV 5 cuối tuần 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2019

   Xem: 0

  • Đề ôn tập cuối tuần 3
   Toán học 5
   Đề ôn tập cuối tuần 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2019

   Xem: 0

  • Tiếng việt l4 - HKII
   Toán học 1
   Tiếng việt l4 - HKII

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2019

   Xem: 0

  • Đề thi Violympic lớp 3 - Vòng 1 (2019 - 2020)
   Toán học 3
   Đề thi Violympic lớp 3 - Vòng 1 (2019 - 2020)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2019

   Xem: 0

  • Chiêu Quân cống Hồ
   Tài liệu học Hán-Nôm
   Chiêu Quân cống Hồ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tài liệu học Hán-Nôm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2019

   Xem: 0

  • Từ thức Tân Truyện
   Tài liệu học Hán-Nôm
   Từ thức Tân Truyện

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tài liệu học Hán-Nôm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2019

   Xem: 0

  • BT cuối tuần l4
   Toán học 4
   BT cuối tuần l4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2019

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Toán học 4
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Toán học 4
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Toán học 1
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2019

   Xem: 0

  • toan hoc 4
   Toán học
   toan hoc 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2019

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 4 - Bài tập ôn luyện từng Unit.
   Tiếng Anh
   Tiếng Anh 4 - Bài tập ôn luyện từng Unit.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2019

   Xem: 0

  • tieng anh 3 - Bài tập ôn luyện từng Unit
   Tiếng Anh
   tieng anh 3 - Bài tập ôn luyện từng Unit

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2019

   Xem: 0

  • lop 5
   Tin học
   lop 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2019

   Xem: 0

  • Bộ đề KT khôi 3
   Toán học 4
   Bộ đề KT khôi 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2019

   Xem: 0

  • Cùng học Tin học 4. Đề thi học kì 1
   Tin học
   Cùng học Tin học 4. Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2019

   Xem: 0

  • đề thi tin học
   Tin học
   đề thi tin học

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2019

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 4 (Thí điểm). Các đề luyện thi
   CT Bộ GDĐT 4
   Tiếng Anh 4 (Thí điểm). Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2019

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Toán học 5
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2019

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019
   Đề thi
   KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2019

   Xem: 0

  • canon 2900
   Lớp 1
   canon 2900

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2019

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Toán học
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2019

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Toán học 5
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2019

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Toán học
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2019

   Xem: 0

  • phiếu bài tập toán cuối tuần lớp 2 học kì 1
   Toán học 2
   phiếu bài tập toán cuối tuần lớp 2 học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2019

   Xem: 0

  • PHÂN SỐ TOÁN L[PS 5
   Toán học 5
   PHÂN SỐ TOÁN L[PS 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Toán học 2
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Toán học 5
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Các đề luyện thi
   Toán học 5
   Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2019

   Xem: 0

  • VĂN VIẾT THƯ
   Kể chuyện 4
   VĂN VIẾT THƯ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2019

   Xem: 0

  • TV TỔNG HỢP KIẾN THỨC TV
   Toán học 4
   TV TỔNG HỢP KIẾN THỨC TV

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2019

   Xem: 0

  • BÀI TẬP CUỐI TUẦN 3 TOÁN, TV LƠP 4
   Toán học 4
   BÀI TẬP CUỐI TUẦN 3 TOÁN, TV LƠP 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2019

   Xem: 0

  • HD học tuần 3
   Toán học 4
   HD học tuần 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Toán học
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2019

   Xem: 0

  • lop 4 - Hệ thống kiến thức toán lớp 4 và các dạng bài tập mẫu
   Toán học 4
   lop 4 - Hệ thống kiến thức toán lớp 4 và các dạng bài tập mẫu

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2019

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Toán học 4
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2019

   Xem: 0

  • toan hoc 2 phiếu bài tập toán cuối tuần học kì 1
   Toán học 2
   toan hoc 2 phiếu bài tập toán cuối tuần học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2019

   Xem: 0

  • Bài tập về phân số
   Toán học 5
   Bài tập về phân số

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2019

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi: VIOLYMPIC LỚP 5 VÒNG 1 2019 - 2020
   Toán học 5
   Các đề luyện thi: VIOLYMPIC LỚP 5 VÒNG 1 2019 - 2020

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2019

   Xem: 0

  • tieng anh 3 chinh thuc Ôn tập Unit 1-5 (số 1)
   CT Bộ GDĐT 3
   tieng anh 3 chinh thuc Ôn tập Unit 1-5 (số 1)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Toán học 4
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Khoa học 4
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2019

   Xem: 0

  • Đề thi giữa học kì 2
   Toán học 5
   Đề thi giữa học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Lịch sử 5
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Khoa học 4
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2019

   Xem: 0

  • Đề KTGHKI năm 2019 - 2020
   Toán học 4
   Đề KTGHKI năm 2019 - 2020

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2019

   Xem: 0

  • Đề KTGHK I
   Toán học 4
   Đề KTGHK I

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY