Đề thi Tin học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Tin học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Tin học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 6
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 6
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 6
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 6
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Tin học 11
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết TIN 6HKII
   Tin học 6
   Kiểm tra 1 tiết TIN 6HKII

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • tin học đại cương
   Tin học 12
   tin học đại cương

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 11
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • Đề thi Lớp 9 tỉnh Lâm Đồng 2019
   Tin học 9
   Đề thi Lớp 9 tỉnh Lâm Đồng 2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết hkii
   Tin học 11
   Kiểm tra 1 tiết hkii

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết HỌC KÌ 2
   Tin học 6
   Kiểm tra 1 tiết HỌC KÌ 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 0

  • tin lớp 3
   Tin tiểu học
   tin lớp 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 6
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 10
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết- lần 1- đề 1
   Tin học 6
   Kiểm tra 1 tiết- lần 1- đề 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tin học 6
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết HKII
   Tin học 6
   Kiểm tra 1 tiết HKII

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2019

   Xem: 0

  • DE KIEM TRA 1 TIET KỲ II
   Tin học 6
   DE KIEM TRA 1 TIET KỲ II

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 7
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2019

   Xem: 0

  • tin hoc 10 Các công cụ trở giúp soạn thảo theo hướng NL
   Tin học 10
   tin hoc 10 Các công cụ trở giúp soạn thảo theo hướng NL

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo an Tin 11 Chương 1
   Tin học 10
   Giáo an Tin 11 Chương 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 17. Một số chức năng khác theo CT mới
   Tin học 10
   Bài 17. Một số chức năng khác theo CT mới

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 17. Một số chức năng khác theo Word 2010
   Tin học 10
   Bài 17. Một số chức năng khác theo Word 2010

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 6
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • trắc nghiêm chuơng V
   Tin học 11
   trắc nghiêm chuơng V

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 7
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết (HKII)
   Tin học 7
   Kiểm tra 1 tiết (HKII)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 6
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 7
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Mô tả SKKN
   Tin học 6
   Mô tả SKKN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2019

   Xem: 0

  • Mô tả SKKN
   Tin học 6
   Mô tả SKKN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2019

   Xem: 0

  • Mô tả SKKN
   SKKN Hóa THCS
   Mô tả SKKN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi SKKN Hóa THCS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2019

   Xem: 0

  • Mô tả SKKN
   Tin học 6
   Mô tả SKKN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2019

   Xem: 0

  • Đơn đề nghị công nhận SKKN
   Tin học 6
   Đơn đề nghị công nhận SKKN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2019

   Xem: 0

  • Đơn đề nghị công nhận SKKN
   SKKN Hóa THCS
   Đơn đề nghị công nhận SKKN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi SKKN Hóa THCS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2019

   Xem: 0

  • Đơn đề nghị công nhận SKKN
   Tin học 6
   Đơn đề nghị công nhận SKKN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2019

   Xem: 0

  • Đơn đề nghị công nhận SKKN
   Tin học 6
   Đơn đề nghị công nhận SKKN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2019

   Xem: 0

  • SKKN -Thượng
   Tin học 6
   SKKN -Thượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2019

   Xem: 0

  • SKKN -Thượng
   SKKN Hóa THCS
   SKKN -Thượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi SKKN Hóa THCS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2019

   Xem: 0

  • SKKN -Thượng
   Tin học 6
   SKKN -Thượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2019

   Xem: 0

  • SKKN -Thượng
   Tin học 6
   SKKN -Thượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Tin học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2019

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra 1 tiết Tin 6 học kỳ 2
   Tin học 6
   Đề kiểm tra 1 tiết Tin 6 học kỳ 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết hk2
   Tin học 6
   Kiểm tra 1 tiết hk2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • TRỌN BỘ MA TRẬN _ ĐỀ _ ĐÁP ÁN _ TIN HỌC 10 _ HK2
   Tin học 10
   TRỌN BỘ MA TRẬN _ ĐỀ _ ĐÁP ÁN _ TIN HỌC 10 _ HK2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • Ma Trận_Đề kiểm tra_Đáp án môn tin học 10 _ học kì 2
   Tin học 10
   Ma Trận_Đề kiểm tra_Đáp án môn tin học 10 _ học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • Đề thi tin học
   Excel
   Đề thi tin học

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY