Đề thi Tin học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Tin học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Tin học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM CÓ LỜI GIẢI
   7
   NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM CÓ LỜI GIẢI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Đề cương toán ôn vào lớp 2
   7
   Đề cương toán ôn vào lớp 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/7/2019

   Xem: 0

  • Toán học 1
   Tin học 11
   Toán học 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án ôn tập
   7
   Giáo án ôn tập

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2019

   Xem: 0

  • 22 đề ôn Toán lớp 5
   Toán học
   22 đề ôn Toán lớp 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/6/2019

   Xem: 0

  • Các dạng Toán cơ bản lớp 4-Trần Đình Trọng
   Toán học
   Các dạng Toán cơ bản lớp 4-Trần Đình Trọng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/6/2019

   Xem: 0

  • Bài tập ôn hè lớp 2 Toán và Tiếng Việt
   Toán học
   Bài tập ôn hè lớp 2 Toán và Tiếng Việt

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/6/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tin học 7
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Tin học 7
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/6/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Tin học 6
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/6/2019

   Xem: 0

  • Trắc nghiệm 4 mức độ
   7
   Trắc nghiệm 4 mức độ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Tin học 9
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Tin học 6
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • đề ôn thi viên chức THCS 2019
   Tin học 6
   đề ôn thi viên chức THCS 2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Bài tập định dạng văn bản mẫu
   Tin học 6
   Bài tập định dạng văn bản mẫu

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2019

   Xem: 0

  • Bài tập định dạng văn bản mẫu
   Tin học 6
   Bài tập định dạng văn bản mẫu

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2019

   Xem: 0

  • Bài tập định dạng văn bản mẫu
   Tin học 6
   Bài tập định dạng văn bản mẫu

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2019

   Xem: 0

  • NỘI QUI CƠ QUAN NĂM HỌC 2018 - 2019
   Tin học
   NỘI QUI CƠ QUAN NĂM HỌC 2018 - 2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/6/2019

   Xem: 0

  • NỘI QUI CƠ QUAN NĂM HỌC 2018 - 2019
   Đề thi
   NỘI QUI CƠ QUAN NĂM HỌC 2018 - 2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/6/2019

   Xem: 0

  • BỘ QUI TẮC ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 -2019
   Tin học
   BỘ QUI TẮC ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 -2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/6/2019

   Xem: 0

  • BỘ QUI TẮC ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 -2019
   Đề thi
   BỘ QUI TẮC ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 -2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/6/2019

   Xem: 0

  • toán 2019 - 2020
   Thi tuyển
   toán 2019 - 2020

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Thi tuyển

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2019

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5. Đề cương ôn thi
   Tư liệu tham khảo
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5. Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2019

   Xem: 0

  • Hàm tính thâm niên công tác
   Tư liệu tham khảo
   Hàm tính thâm niên công tác

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2019

   Xem: 0

  • CHUYEN KHTN-V2-2020
   TOÁN
   CHUYEN KHTN-V2-2020

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TOÁN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • DE CHUYEN SPHN 2020-V1
   TOÁN
   DE CHUYEN SPHN 2020-V1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TOÁN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • DE THI NKQG 2020
   TOÁN
   DE THI NKQG 2020

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TOÁN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • DE V1 HA NAM 2020
   TOÁN
   DE V1 HA NAM 2020

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TOÁN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • DE THI BINH DUONG 2020
   TOÁN
   DE THI BINH DUONG 2020

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TOÁN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • DE HUNG YEN 2020
   TOÁN
   DE HUNG YEN 2020

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TOÁN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • DE CHUYEN THAI BINH 2020
   TOÁN
   DE CHUYEN THAI BINH 2020

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TOÁN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • DE THI QUANG NINH 2020
   TOÁN
   DE THI QUANG NINH 2020

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TOÁN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • DE THI BEN TRE 2020
   TOÁN
   DE THI BEN TRE 2020

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TOÁN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • DE BAC GIANG 2020
   TOÁN
   DE BAC GIANG 2020

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TOÁN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • PM KE QUY MO
   Tin tiểu học
   PM KE QUY MO

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2019

   Xem: 0

  • PM KE QUY MO CA NHAN TIEU HOC
   Excel
   PM KE QUY MO CA NHAN TIEU HOC

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2019

   Xem: 0

  • DE THI VAO 10-HN-2019-2020
   TOÁN
   DE THI VAO 10-HN-2019-2020

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TOÁN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/6/2019

   Xem: 0

  • DE THI THU VAO 10-TH-2019-HAM RONG
   TOÁN
   DE THI THU VAO 10-TH-2019-HAM RONG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TOÁN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2019

   Xem: 0

  • DE THI THU VAO 10-THANH HOA-2019
   TOÁN
   DE THI THU VAO 10-THANH HOA-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TOÁN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2019

   Xem: 0

  • DE ON 05
   TOÁN
   DE ON 05

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TOÁN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • DE ON 07
   TOÁN
   DE ON 07

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TOÁN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • DE ON 09
   TOÁN
   DE ON 09

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TOÁN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • đề thi vào lớp 10 môn toán-Thanh hóa qua các năm
   TOÁN
   đề thi vào lớp 10 môn toán-Thanh hóa qua các năm

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TOÁN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • tin hoc 7
   HSG
   tin hoc 7

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi HSG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Tin học 11
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/5/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Tin học 11
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/5/2019

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Tin học 11
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/5/2019

   Xem: 0

  • BT ÔN NGAY 23
   TOÁN
   BT ÔN NGAY 23

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TOÁN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2019

   Xem: 0

  • DE ON 08
   TOÁN
   DE ON 08

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TOÁN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2019

   Xem: 0

  • DE ON 06
   TOÁN
   DE ON 06

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi TOÁN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY