Đề thi Tin học 10

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Tin học 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Tin học 10 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • bài tập thực hành tổng hợp
   Tin học 10
   bài tập thực hành tổng hợp

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • Câu hỏi trắc nghiệm tin học cơ bản
   Tin học 10
   Câu hỏi trắc nghiệm tin học cơ bản

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 10
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 10
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 10
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 10
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 10
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 10
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Tin học 10
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 10
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 10
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 10
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 10
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 10
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 1

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 10
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 10
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 10
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Tin học 10
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Tin học 10
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 10
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2018

   Xem: 0

  • Thảo luận nhóm bài 7+8
   Tin học 10
   Thảo luận nhóm bài 7+8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2018

   Xem: 0

  • KIỂM TRA 1 TIẾT HKI
   Tin học 10
   KIỂM TRA 1 TIẾT HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra thực hành 1 tiết (1)
   Tin học 10
   Kiểm tra thực hành 1 tiết (1)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 10
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT_TIN 10
   Tin học 10
   ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT_TIN 10

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết LẦN 2 KH2
   Tin học 10
   Kiểm tra 1 tiết LẦN 2 KH2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 10
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2018

   Xem: 0

  • Tin học 10_ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK 2
   Tin học 10
   Tin học 10_ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 10
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Tin học 10
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2018

   Xem: 0

  • Tin học 10.đề kiểm tra kì 2 tin 10 (thực hành)
   Tin học 10
   Tin học 10.đề kiểm tra kì 2 tin 10 (thực hành)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 1

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 10
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tin học 10
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Tin học 10
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 4

  • Tin học 10.bài tập thực hành mới
   Tin học 10
   Tin học 10.bài tập thực hành mới

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 3

  • đề thi giáo viên giỏi cấp trường
   Tin học 10
   đề thi giáo viên giỏi cấp trường

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 1

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 10
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 10
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2018

   Xem: 2

  • Bai tap word
   Tin học 10
   Bai tap word

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/2/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2
   Tin học 10
   ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/2/2018

   Xem: 0

  • BTH3-KIEUDANHSACH,CHIACOT,DROPCAP,TAB
   Tin học 10
   BTH3-KIEUDANHSACH,CHIACOT,DROPCAP,TAB

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2018

   Xem: 0

  • BAI TẬP THỰC HÀNH TIN LỚP 10 - HỌC KÌ 2
   Tin học 10
   BAI TẬP THỰC HÀNH TIN LỚP 10 - HỌC KÌ 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2018

   Xem: 0

  • bài 3-Giới thiệu máy tính
   Tin học 10
   bài 3-Giới thiệu máy tính

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra tin học lớp 10 HK1
   Tin học 10
   Kiểm tra tin học lớp 10 HK1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2018

   Xem: 1

  • MA TRẬN + ĐỀ THI HKI TIN 10
   Tin học 10
   MA TRẬN + ĐỀ THI HKI TIN 10

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2017

   Xem: 0

  • MA TRẬN + ĐỀ KTRA 1 TIẾT_TIN 10 HKI
   Tin học 10
   MA TRẬN + ĐỀ KTRA 1 TIẾT_TIN 10 HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2017

   Xem: 3

  • thi học kì hóa hoc
   Tin học 10
   thi học kì hóa hoc

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2017

   Xem: 0

  • đề cương tin học 10 hk1 chương trình chuẩn
   Tin học 10
   đề cương tin học 10 hk1 chương trình chuẩn

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2017

   Xem: 137

  • ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1 TIN HỌC 10
   Tin học 10
   ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1 TIN HỌC 10

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2017

   Xem: 45

  • Bài thực hành tin học 10
   Tin học 10
   Bài thực hành tin học 10

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2017

   Xem: 12

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY