Đề thi Tin học 11

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Tin học 11 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Tin học 11 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Đề cương ôn thi
   Tin học 11
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/5/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Tin học 11
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/5/2019

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Tin học 11
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/5/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tin học 11
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tin học 11
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2019

   Xem: 0

  • KIỂU DỮ LIỆU TỆP
   Tin học 11
   KIỂU DỮ LIỆU TỆP

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2019

   Xem: 1

  • Kiểm tra 1 tiết số 1 kỳ 2 (4 đề - có đáp án)
   Tin học 11
   Kiểm tra 1 tiết số 1 kỳ 2 (4 đề - có đáp án)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Tin học 11
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 1

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 11
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết hkii
   Tin học 11
   Kiểm tra 1 tiết hkii

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • trắc nghiêm chuơng V
   Tin học 11
   trắc nghiêm chuơng V

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 11
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 1

  • ĐỀ LUYỆN HSG
   Tin học 11
   ĐỀ LUYỆN HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2019

   Xem: 0

  • thi lý thuyết nghề
   Tin học 11
   thi lý thuyết nghề

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2019

   Xem: 0

  • Tin học 11 Thi nghề
   Tin học 11
   Tin học 11 Thi nghề

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 11
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 11
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 11
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 11
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 11
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • đê kiểm tra 1 tiết
   Tin học 11
   đê kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • ON THI KI 1 LOP 11_2018_2019 SUOI NHO
   Tin học 11
   ON THI KI 1 LOP 11_2018_2019 SUOI NHO

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • TIN 11
   Tin học 11
   TIN 11

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • TIN 11
   Tin học 11
   TIN 11

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 11
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • de thi hk1
   Tin học 11
   de thi hk1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • BÀI TẬP TIN HỌC 11
   Tin học 11
   BÀI TẬP TIN HỌC 11

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 11
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2018

   Xem: 0

  • Trắc nghiệm tin 11 trọn năm
   Tin học 11
   Trắc nghiệm tin 11 trọn năm

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Tin học 11
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • đề thi hsg nghệ an 2016-2017
   Tin học 11
   đề thi hsg nghệ an 2016-2017

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2018

   Xem: 0

  • KIỂM TRA 1 TIẾT HKI
   Tin học 11
   KIỂM TRA 1 TIẾT HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2018

   Xem: 1

  • Trắc nghiệm cấu trúc rẽ nhánh
   Tin học 11
   Trắc nghiệm cấu trúc rẽ nhánh

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Tin học 11
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • đề hsg
   Tin học 11
   đề hsg

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 1

  • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CLĐN_TIN 11
   Tin học 11
   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CLĐN_TIN 11

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Tin học 10 chuong 3
   Tin học 11
   Tin học 10 chuong 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tin học 11
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2018

   Xem: 1

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 11
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tin học 11
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tin học 11
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2018

   Xem: 0

  • Đáp án GVGT môn tin 2008-2011
   Tin học 11
   Đáp án GVGT môn tin 2008-2011

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi GVGT môn Tin chu kỳ 2008-2011
   Tin học 11
   Đề thi GVGT môn Tin chu kỳ 2008-2011

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Tin học 11
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Tin học 11
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2018

   Xem: 1

  • ĐỀ THI THỬ HSG
   Tin học 11
   ĐỀ THI THỬ HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 21

  • CAU HOI ON TAP KIEM TRA
   Tin học 11
   CAU HOI ON TAP KIEM TRA

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2018

   Xem: 1

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 11
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2018

   Xem: 2

  • Kiểm tra 15'
   Tin học 11
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2018

   Xem: 2

  • de thi tin học kì 1
   Tin học 11
   de thi tin học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2018

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY