Đề thi Tin học 11

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Tin học 11 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Tin học 11 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 11
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 1

  • ĐỀ LUYỆN HSG
   Tin học 11
   ĐỀ LUYỆN HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2019

   Xem: 0

  • thi lý thuyết nghề
   Tin học 11
   thi lý thuyết nghề

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2019

   Xem: 0

  • Tin học 11 Thi nghề
   Tin học 11
   Tin học 11 Thi nghề

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 11
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 11
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 11
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • đê kiểm tra 1 tiết
   Tin học 11
   đê kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • TIN 11
   Tin học 11
   TIN 11

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 11
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • de thi hk1
   Tin học 11
   de thi hk1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • BÀI TẬP TIN HỌC 11
   Tin học 11
   BÀI TẬP TIN HỌC 11

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 11
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2018

   Xem: 0

  • Trắc nghiệm tin 11 trọn năm
   Tin học 11
   Trắc nghiệm tin 11 trọn năm

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Tin học 11
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • đề thi hsg nghệ an 2016-2017
   Tin học 11
   đề thi hsg nghệ an 2016-2017

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2018

   Xem: 0

  • KIỂM TRA 1 TIẾT HKI
   Tin học 11
   KIỂM TRA 1 TIẾT HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2018

   Xem: 1

  • Trắc nghiệm cấu trúc rẽ nhánh
   Tin học 11
   Trắc nghiệm cấu trúc rẽ nhánh

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Tin học 11
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • đề hsg
   Tin học 11
   đề hsg

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CLĐN_TIN 11
   Tin học 11
   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CLĐN_TIN 11

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Tin học 10 chuong 3
   Tin học 11
   Tin học 10 chuong 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tin học 11
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2018

   Xem: 1

  • Đề thi học kì 2
   Tin học 11
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Tin học 11
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Tin học 11
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2018

   Xem: 1

  • ĐỀ THI THỬ HSG
   Tin học 11
   ĐỀ THI THỬ HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 21

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 11
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2018

   Xem: 2

  • Kiểm tra 15'
   Tin học 11
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2018

   Xem: 2

  • de thi tin học kì 1
   Tin học 11
   de thi tin học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2018

   Xem: 1

  • kiểm tra hk1
   Tin học 11
   kiểm tra hk1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2018

   Xem: 2

  • MA TRẬN + ĐỀ THI HKI TIN 11
   Tin học 11
   MA TRẬN + ĐỀ THI HKI TIN 11

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2017

   Xem: 0

  • MA TRẬN + ĐỀ KTRA 1 TIẾT_TIN 11 HKI
   Tin học 11
   MA TRẬN + ĐỀ KTRA 1 TIẾT_TIN 11 HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2017

   Xem: 2

  • Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 11 lần 1 học kì 1_2017
   Tin học 11
   Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 11 lần 1 học kì 1_2017

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2017

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra Tin học 11 45p_HK1
   Tin học 11
   Đề kiểm tra Tin học 11 45p_HK1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2017

   Xem: 0

  • thi tin trac nghiệm học kì 1
   Tin học 11
   thi tin trac nghiệm học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2017

   Xem: 70

  • kiểm tra 1 tiết lần 2
   Tin học 11
   kiểm tra 1 tiết lần 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2017

   Xem: 61

  • đề thi tin 11 - 1 tiết lần 2
   Tin học 11
   đề thi tin 11 - 1 tiết lần 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2017

   Xem: 90

  • Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10
   Tin học 11
   Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2017

   Xem: 92

  • ĐỀ KIÊM TRA HỌC KÌ I TIN HỌC 11 NĂM HỌC 2017-2018
   Tin học 11
   ĐỀ KIÊM TRA HỌC KÌ I TIN HỌC 11 NĂM HỌC 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2017

   Xem: 92

  • ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 11 (LẦN 2) CÓ ĐÁP ÁN
   Tin học 11
   ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 11 (LẦN 2) CÓ ĐÁP ÁN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2017

   Xem: 13

  • đề thi thực hành 10 môn tin
   Tin học 11
   đề thi thực hành 10 môn tin

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2017

   Xem: 1

  • BÀI TẬP PASCAL HAY
   Tin học 11
   BÀI TẬP PASCAL HAY

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2017

   Xem: 43

  • Ôn tập phép Cộng trong Phạm vi 5 - Lớp 1
   Tin học 11
   Ôn tập phép Cộng trong Phạm vi 5 - Lớp 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2017

   Xem: 0

  • kiem tra 1 tiết
   Tin học 11
   kiem tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2017

   Xem: 0

  • kiem tra chuong 2
   Tin học 11
   kiem tra chuong 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2017

   Xem: 0

  • bài tập pascal 11 mới
   Tin học 11
   bài tập pascal 11 mới

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2017

   Xem: 38

  • bài tập pascal chương 2 mới nhất
   Tin học 11
   bài tập pascal chương 2 mới nhất

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2017

   Xem: 18

  • Đề Kiểm tra Thực Hành Tin học 11
   Tin học 11
   Đề Kiểm tra Thực Hành Tin học 11

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2017

   Xem: 31

  • Chương VI: Bài 17 + 18
   Tin học 11
   Chương VI: Bài 17 + 18

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/7/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY