Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Tin học 6 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Tin học 6 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Đề thi Tin học 6

 • Đề thi học kì 1
  Tin học 6
  Đề thi học kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/7/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Tin học 6
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/6/2018

  Xem: 0

 • Thời Khóa Biểu áp dụng ngày 23/04/2018
  Tin học 6
  Thời Khóa Biểu áp dụng ngày 23/04/2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi+đáp án học kỳ II môn Tin học 6
  Tin học 6
  Đề thi+đáp án học kỳ II môn Tin học 6

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 1
  Tin học 6
  Đề thi học kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Đề cương ôn thi
  Tin học 6
  Đề cương ôn thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Đề cương ôn thi
  Tin học 6
  Đề cương ôn thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Tin học 6
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi kì 2
  Tin học 6
  Đề thi kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Tin học 6
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Tin học 6
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

  Xem: 0

 • KIEM TRA HOC KY II
  Tin học 6
  KIEM TRA HOC KY II

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Tin học 6
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 1
  Tin học 6
  Đề thi học kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • Đề cương ôn thi
  Tin học 6
  Đề cương ôn thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Tin học 6
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Tin học 6
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2-TH
  Tin học 6
  Đề thi học kì 2-TH

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Tin học 6
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • KT THUC HANH-HKII-LOP 6
  Tin học 6
  KT THUC HANH-HKII-LOP 6

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 2

 • Đề thi học kì 2
  Tin học 6
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • Kiểm tra KII Tin 6
  Tin học 6
  Kiểm tra KII Tin 6

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • DE CUONG ON HKII-TIN6-1
  Tin học 6
  DE CUONG ON HKII-TIN6-1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • DE 3-HKII-TIN6
  Tin học 6
  DE 3-HKII-TIN6

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • DE 2-HKII-TIN6
  Tin học 6
  DE 2-HKII-TIN6

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • DE 1-HKII-TIN6
  Tin học 6
  DE 1-HKII-TIN6

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Tin học 6
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • Đề khảo sát chất lượng
  Tin học 6
  Đề khảo sát chất lượng

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Tin học 6
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Tin học 6
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2018

  Xem: 5

 • Kiểm tra 1 tiết
  Tin học 6
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

  Xem: 5

 • Kiểm tra 1 tiết
  Tin học 6
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

  Xem: 1

 • Kiểm tra 1 tiết
  Tin học 6
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

  Xem: 1

 • Kiểm tra 1 tiết
  Tin học 6
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

  Xem: 1

 • Đề thi học kì 2
  Tin học 6
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 5

 • Kiểm tra 1 tiết
  Tin học 6
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 2

 • Kiểm tra 1 tiết
  Tin học 6
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 3

 • Đề thi chọn HSG
  Tin học 6
  Đề thi chọn HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 2

 • Đề thi chọn HSG 2018
  Tin học 6
  Đề thi chọn HSG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 0

 • Đề thi giữa học kì 2
  Tin học 6
  Đề thi giữa học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2018

  Xem: 6

 • Kiểm tra 1 tiết
  Tin học 6
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2018

  Xem: 1

 • Kiểm tra 1 tiết - HKII
  Tin học 6
  Kiểm tra 1 tiết - HKII

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2018

  Xem: 1

 • Tin 6 giữa kì 2 17-18
  Tin học 6
  Tin 6 giữa kì 2 17-18

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 1

 • Đề kiểm tra tin lớp 6 tuần 27. Có ma trận
  Tin học 6
  Đề kiểm tra tin lớp 6 tuần 27. Có ma trận

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2018

  Xem: 1

 • 15P TIN 6 TUAN 24 TIET 47 NH 17-18
  Tin học 6
  15P TIN 6 TUAN 24 TIET 47 NH 17-18

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2018

  Xem: 1

 • đề kiểm tra công nghệ 7 năm 2017-2018
  Tin học 6
  đề kiểm tra công nghệ 7 năm 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/1/2018

  Xem: 0

 • De thi hk 1 tin 6-20172018
  Tin học 6
  De thi hk 1 tin 6-20172018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2018

  Xem: 2

 • ĐỀ KT THỰC HÀNH TIN 6 HKI 2017-2018
  Tin học 6
  ĐỀ KT THỰC HÀNH TIN 6 HKI 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2018

  Xem: 0

 • ÔN TÂP HKI TIN HỌC 6
  Tin học 6
  ÔN TÂP HKI TIN HỌC 6

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/1/2018

  Xem: 1

 • kiểm tra 45 phút
  Tin học 6
  kiểm tra 45 phút

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2018

  Xem: 1

 • thực hành
  Tin học 6
  thực hành

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2018

  Xem: 3

 • Thời khóa biểu áp dụng ngày 22/01/2018
  Tin học 6
  Thời khóa biểu áp dụng ngày 22/01/2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/1/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY