Đề thi Tin học 7

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Tin học 7 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Tin học 7 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 7
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 7
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết (HKII)
   Tin học 7
   Kiểm tra 1 tiết (HKII)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 7
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Tin học 7
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/2/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Tin học 7
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/2/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Tin học 7
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/2/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15' HKII
   Tin học 7
   Kiểm tra 15' HKII

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 7
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 7
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 1

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 7
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 7
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  • de thi hoc ki 1 thực hành
   Tin học 7
   de thi hoc ki 1 thực hành

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • đèkiểm trahinh 6 hay
   Tin học 7
   đèkiểm trahinh 6 hay

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2018

   Xem: 0

  • kiểm tra 1 tiết tin 7 ma trận mã hóa
   Tin học 7
   kiểm tra 1 tiết tin 7 ma trận mã hóa

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2018

   Xem: 0

  • kiểm tra giữa HK1 tin 7-ma tran- đáp án
   Tin học 7
   kiểm tra giữa HK1 tin 7-ma tran- đáp án

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 1

  • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỲ 1
   Tin học 7
   ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỲ 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỲ 1
   Tin học 7
   ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỲ 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỲ 1
   Tin học 7
   ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỲ 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra thực hành 15 phút
   Tin học 7
   Kiểm tra thực hành 15 phút

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 7
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 7
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 7
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 7
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết kì 1 đề 1
   Tin học 7
   Kiểm tra 1 tiết kì 1 đề 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2018

   Xem: 0

  • KH BDTX Giáo viên tổ KHTN
   Tin học 7
   KH BDTX Giáo viên tổ KHTN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2018

   Xem: 0

  • KH BDTX Giáo viên tổ KHTN
   Các Kế Hoạch- Thượng
   KH BDTX Giáo viên tổ KHTN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Các Kế Hoạch- Thượng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2018

   Xem: 0

  • KH BDTX Giáo viên tổ KHTN
   Tin học 7
   KH BDTX Giáo viên tổ KHTN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2018

   Xem: 0

  • KH BDTX Giáo viên tổ KHTN
   Tin học 7
   KH BDTX Giáo viên tổ KHTN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 7
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • kiểm tra 1 tiết kì 1
   Tin học 7
   kiểm tra 1 tiết kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH CÁ NHÂN 2018 - 2019
   Tin học 7
   KẾ HOẠCH CÁ NHÂN 2018 - 2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết học kì 1
   Tin học 7
   Kiểm tra 1 tiết học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 7
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH TỔ KHTN 2018-2019
   Các Kế Hoạch- Thượng
   KẾ HOẠCH TỔ KHTN 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Các Kế Hoạch- Thượng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH TỔ KHTN 2018-2019
   Tin học 7
   KẾ HOẠCH TỔ KHTN 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH TỔ KHTN 2018-2019
   Tin học 7
   KẾ HOẠCH TỔ KHTN 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH TỔ KHTN 2018-2019
   Tin học 7
   KẾ HOẠCH TỔ KHTN 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch Hóa 9. 2018-2019
   Tin học 7
   Kế hoạch Hóa 9. 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch Hóa 9. 2018-2019
   Tin học 7
   Kế hoạch Hóa 9. 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch Hóa 9. 2018-2019
   Tin học 7
   Kế hoạch Hóa 9. 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch Hóa 9. 2018-2019
   Các Kế Hoạch- Thượng
   Kế hoạch Hóa 9. 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Các Kế Hoạch- Thượng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch cá nhân 2018-2019
   Tin học 7
   Kế hoạch cá nhân 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch cá nhân 2018-2019
   Các Kế Hoạch- Thượng
   Kế hoạch cá nhân 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Các Kế Hoạch- Thượng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch cá nhân 2018-2019
   Tin học 7
   Kế hoạch cá nhân 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch cá nhân 2018-2019
   Tin học 7
   Kế hoạch cá nhân 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch môn KHTN 8. 2018-2019
   Tin học 7
   Kế hoạch môn KHTN 8. 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch môn KHTN 8. 2018-2019
   Tin học 7
   Kế hoạch môn KHTN 8. 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch môn KHTN 8. 2018-2019
   Tin học 7
   Kế hoạch môn KHTN 8. 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch môn KHTN 8. 2018-2019
   Các Kế Hoạch- Thượng
   Kế hoạch môn KHTN 8. 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Các Kế Hoạch- Thượng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY