Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Tin học 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Tin học 8 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Đề thi Tin học 8

 • Kiểm tra 1 tiết
  Tin học 8
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • kiểm tra trặc nghiệm tiết 46
  Tin học 8
  kiểm tra trặc nghiệm tiết 46

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2018

  Xem: 0

 • Đề kiểm tra học kỳ 2 tin học lớp 8
  Tin học 8
  Đề kiểm tra học kỳ 2 tin học lớp 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/7/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Tin học 8
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/6/2018

  Xem: 0

 • kiẻm tra học kì 2
  Tin học 8
  kiẻm tra học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Tin học 8
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2 co ma trận
  Tin học 8
  Đề thi học kì 2 co ma trận

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Tin học 8
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • thi học kì 2 chuẩn
  Tin học 8
  thi học kì 2 chuẩn

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

  Xem: 2

 • Đề thi học kì 2
  Tin học 8
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tin học 8.
  Tin học 8
  Giáo án Tin học 8.

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử (tiết 1)
  Tin học 8
  Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử (tiết 1)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Tin học 8
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 2

 • Đề thi học kì 2
  Tin học 8
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 2

 • Kiểm tra 1 tiết-HKII
  Tin học 8
  Kiểm tra 1 tiết-HKII

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 3

 • Các đề luyện thi
  Tin học 8
  Các đề luyện thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Đề cương ôn thi
  Tin học 8
  Đề cương ôn thi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Tin học 8
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • DE HKII-TIN8-3
  Tin học 8
  DE HKII-TIN8-3

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 3

 • Kiểm tra 1 tiết HKII
  Tin học 8
  Kiểm tra 1 tiết HKII

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 13

 • kiểm tra 1 tiết học kì 2
  Tin học 8
  kiểm tra 1 tiết học kì 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 5

 • Đề kiểm tra thực hành tin 8 tuần 32 có ma trận
  Tin học 8
  Đề kiểm tra thực hành tin 8 tuần 32 có ma trận

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2018

  Xem: 6

 • Kiểm tra 1 tiết - Học kỳ 2
  Tin học 8
  Kiểm tra 1 tiết - Học kỳ 2

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2018

  Xem: 1

 • Kiểm tra 1 tiết
  Tin học 8
  Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2018

  Xem: 1

 • Kiểm tra 15p Tin học 8 HK2 (viết)
  Tin học 8
  Kiểm tra 15p Tin học 8 HK2 (viết)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 1

 • Kiểm tra 1 tiết HK 2 có ma trận và đáp án
  Tin học 8
  Kiểm tra 1 tiết HK 2 có ma trận và đáp án

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2018

  Xem: 1

 • Thực hành kiểm tra 1 tiết
  Tin học 8
  Thực hành kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 1

 • Kiểm tra 15'
  Tin học 8
  Kiểm tra 15'

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 1

 • de thi hsg tin hoc 8 cap huyen
  Tin học 8
  de thi hsg tin hoc 8 cap huyen

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 1
  Tin học 8
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/2/2018

  Xem: 1

 • Học kì 1
  Tin học 8
  Học kì 1

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

  Xem: 4

 • Chương II
  Tin học 8
  Chương II

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

  Xem: 3

 • Chương I Tin học 8
  Tin học 8
  Chương I Tin học 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

  Xem: 4

 • Đề thi học kỳ I môn tin học 8
  Tin học 8
  Đề thi học kỳ I môn tin học 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/1/2018

  Xem: 3

 • De thi hk 1 tin 8-20172018
  Tin học 8
  De thi hk 1 tin 8-20172018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2018

  Xem: 0

 • Đề thi Tin học 8 (2017-2018 Đề 1)
  Tin học 8
  Đề thi Tin học 8 (2017-2018 Đề 1)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ THI HKI MÔN TIN HỌC 8 (2017-2018) Trường PT DTNT THCS Huyện Duyên Hải
  Tin học 8
  ĐỀ THI HKI MÔN TIN HỌC 8 (2017-2018) Trường PT DTNT THCS Huyện Duyên Hải

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2017

  Xem: 0

 • Đề thi HKI chuẩn
  Tin học 8
  Đề thi HKI chuẩn

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2017

  Xem: 0

 • 50 đề thi Học sinh giỏi Anh 9
  Tin học 8
  50 đề thi Học sinh giỏi Anh 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2017

  Xem: 0

 • Đề thi KSCL HKI Tin 8 2017 - 2018
  Tin học 8
  Đề thi KSCL HKI Tin 8 2017 - 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2017

  Xem: 0

 • Đề thi tin có MT+DA moi
  Tin học 8
  Đề thi tin có MT+DA moi

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2017

  Xem: 0

 • Đội TNTP Hồ Chí Minh
  Tin học 8
  Đội TNTP Hồ Chí Minh

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2017

  Xem: 0

 • Đề Tin 8 Học Kỳ 1 có ma trận
  Tin học 8
  Đề Tin 8 Học Kỳ 1 có ma trận

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2017

  Xem: 8

 • Đề KTHKI Tin 8
  Tin học 8
  Đề KTHKI Tin 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2017

  Xem: 10

 • Giáo án tổng hợp
  Tin học 8
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2017

  Xem: 21

 • ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TIN HOC 8, CÓ MA TRẬN
  Tin học 8
  ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TIN HOC 8, CÓ MA TRẬN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2017

  Xem: 6

 • Đề thi tin hoc 9 HKII
  Tin học 8
  Đề thi tin hoc 9 HKII

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2017

  Xem: 7

 • de thi hoc ki I tin 8 2017-2018
  Tin học 8
  de thi hoc ki I tin 8 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2017

  Xem: 10

 • Đề KT HK1 môn Tin học 8 (2016-2017)
  Tin học 8
  Đề KT HK1 môn Tin học 8 (2016-2017)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 9

 • Đề thi học kỳ I môn tin học 8
  Tin học 8
  Đề thi học kỳ I môn tin học 8

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2017

  Xem: 10

 • giao an
  Tin học 8
  giao an

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2017

  Xem: 9

 • de thi tin 6
  Tin học 8
  de thi tin 6

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2017

  Xem: 6

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY