Đề thi Tin học 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Tin học 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Tin học 8 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Đề thi học kì 1
   Tin học 8
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • 3. Đề thi học kì 1
   Tin học 8
   3. Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Luyện thi HSG
   Tin học 8
   Luyện thi HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 1

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 8
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 8
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 8
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  • Đề cương Ôn HKI
   Tin học 8
   Đề cương Ôn HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Tin học 8
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Tin học 8.
   Tin học 8
   Tin học 8.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK1 TIN 8 VNEN CÓ MA TRẬN ĐÁP ÁN
   Tin học 8
   ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK1 TIN 8 VNEN CÓ MA TRẬN ĐÁP ÁN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 1

  • KIỂM TRA GIỮA HK1 TIN 8 CÓ MA TRẬN ĐÁP ÁN
   Tin học 8
   KIỂM TRA GIỮA HK1 TIN 8 CÓ MA TRẬN ĐÁP ÁN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Tin học 8
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2018

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra 1 tiết khối 8. Tuần 13. Có ma trận
   Tin học 8
   Đề kiểm tra 1 tiết khối 8. Tuần 13. Có ma trận

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • Đề Kiểm tra tin 8 HK1 - tiết 26
   Tin học 8
   Đề Kiểm tra tin 8 HK1 - tiết 26

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Tin học 8
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2018

   Xem: 0

  • đề hocg tin 8
   Tin học 8
   đề hocg tin 8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2018

   Xem: 0

  • Dề thi HSG Huyện
   Tin học 8
   Dề thi HSG Huyện

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2018

   Xem: 1

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết HK1
   Tin học 8
   Kiểm tra 1 tiết HK1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2018

   Xem: 0

  • Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến
   Tin học 8
   Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • kiểm tra trặc nghiệm tiết 46
   Tin học 8
   kiểm tra trặc nghiệm tiết 46

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2018

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra học kỳ 2 tin học lớp 8
   Tin học 8
   Đề kiểm tra học kỳ 2 tin học lớp 8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/7/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tin học 8
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2018

   Xem: 2

  • kiẻm tra học kì 2
   Tin học 8
   kiẻm tra học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tin học 8
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2018

   Xem: 2

  • Đề thi học kì 2 co ma trận
   Tin học 8
   Đề thi học kì 2 co ma trận

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tin học 8
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2018

   Xem: 0

  • thi học kì 2 chuẩn
   Tin học 8
   thi học kì 2 chuẩn

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2018

   Xem: 2

  • Đề thi học kì 2
   Tin học 8
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tin học 8.
   Tin học 8
   Giáo án Tin học 8.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2018

   Xem: 1

  • Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử (tiết 1)
   Tin học 8
   Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử (tiết 1)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tin học 8
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 2

  • Đề thi học kì 2
   Tin học 8
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 2

  • Kiểm tra 1 tiết-HKII
   Tin học 8
   Kiểm tra 1 tiết-HKII

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 1

  • Các đề luyện thi
   Tin học 8
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Tin học 8
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tin học 8
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2018

   Xem: 3

  • DE HKII-TIN8-3
   Tin học 8
   DE HKII-TIN8-3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2018

   Xem: 3

  • Kiểm tra 1 tiết HKII
   Tin học 8
   Kiểm tra 1 tiết HKII

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2018

   Xem: 13

  • kiểm tra 1 tiết học kì 2
   Tin học 8
   kiểm tra 1 tiết học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2018

   Xem: 33

  • Đề kiểm tra thực hành tin 8 tuần 32 có ma trận
   Tin học 8
   Đề kiểm tra thực hành tin 8 tuần 32 có ma trận

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 6

  • Kiểm tra 1 tiết - Học kỳ 2
   Tin học 8
   Kiểm tra 1 tiết - Học kỳ 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2018

   Xem: 6

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2018

   Xem: 7

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY