Đề thi Tin học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Tin học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Tin học 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Luyện thi
   Tin học 9
   Luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • Bài kiểm tra học kì I
   Tin học 9
   Bài kiểm tra học kì I

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Tin học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 1

  • Đề cương ôn thi
   Tin học 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2018

   Xem: 1

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK1 TIN 9 VNEN CÓ MA TRẬN ĐÁP ÁN
   Tin học 9
   ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK1 TIN 9 VNEN CÓ MA TRẬN ĐÁP ÁN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Tin học 9
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Tin học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Tin học 9
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Tin học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Tin học 9
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2018

   Xem: 0

  • day con tang dai nhat
   Tin học 9
   day con tang dai nhat

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2018

   Xem: 1

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tin học 9
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tin học 9
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2 2018
   Tin học 9
   Đề thi học kì 2 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi HKII (SGK MỚI)
   Tin học 9
   Đề cương ôn thi HKII (SGK MỚI)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2018

   Xem: 2

  • Đề thi học kì 2 - SKG mới.
   Tin học 9
   Đề thi học kì 2 - SKG mới.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2018

   Xem: 6

  • Đề thi học kì 2
   Tin học 9
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2018

   Xem: 4

  • Đề thi học kì 2
   Tin học 9
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Tin học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 7

  • De thi HSG Tin hoc THCS huyen LH
   Tin học 9
   De thi HSG Tin hoc THCS huyen LH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 1

  • KIEM TRA HKII TIN9 (THUC HANH)
   Tin học 9
   KIEM TRA HKII TIN9 (THUC HANH)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tin học 9
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Tin học 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2018

   Xem: 2

  • DE HKII-TIN 9-1
   Tin học 9
   DE HKII-TIN 9-1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2018

   Xem: 3

  • ON TAP HKII-TIN9
   Tin học 9
   ON TAP HKII-TIN9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2018

   Xem: 4

  • Đề thi chọn HSG
   Tin học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 2

  • Đề thi học kì 2
   Tin học 9
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 3

  • Đề thực hành HKII
   Tin học 9
   Đề thực hành HKII

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 0

  • DeCuong6789HK2N20172018
   Tin học 9
   DeCuong6789HK2N20172018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG 9 tỉnh Trà Vinh NH 2017-2018
   Tin học 9
   Đề thi chọn HSG 9 tỉnh Trà Vinh NH 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Tin học 9
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • Đề thi Hsg Bình Định 2017-2018
   Tin học 9
   Đề thi Hsg Bình Định 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết hoc ky 2
   Tin học 9
   Kiểm tra 1 tiết hoc ky 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2018

   Xem: 3

  • Đề thi HSG tỉnh Bình Định 2016
   Tin học 9
   Đề thi HSG tỉnh Bình Định 2016

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2018

   Xem: 1

  • Chương II
   Tin học 9
   Chương II

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2018

   Xem: 3

  • Chương I
   Tin học 9
   Chương I

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2018

   Xem: 4

  • Đề tin 9 Chương 1
   Tin học 9
   Đề tin 9 Chương 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2018

   Xem: 8

  • Đề thi học kỳ I môn tin học 9
   Tin học 9
   Đề thi học kỳ I môn tin học 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/1/2018

   Xem: 10

  • Tách số có trong xâu
   Tin học 9
   Tách số có trong xâu

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 1

  • De thi hk 1 tin 9
   Tin học 9
   De thi hk 1 tin 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY