GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Đề thi Tin học 9

 • Đề thi học kì 2
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2018

 • Đề thi học kì 2
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2018

 • Đề thi học kì 2 2018
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

 • Đề cương ôn thi HKII (SGK MỚI)
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/4/2018

 • Đề thi học kì 2 - SKG mới.
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/4/2018

 • Đề thi học kì 2
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

 • Đề thi học kì 2
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2018

 • ĐỀ KT HKII TIN 9 PHẦN LT
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

 • 44_BO DE ON THI HKI LI 9
  Vật lý 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

 • Đề thi học kì 2
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

 • ĐỀ THI THỰC HÀNH TIN 9 HKII
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

 • Đề thi chọn HSG
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

 • De thi HSG Tin hoc THCS huyen LH
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

 • KIEM TRA HKII TIN9 (THUC HANH)
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2018

 • Đề thi học kì 2
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

 • Đề cương ôn thi
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

 • DE HKII-TIN 9-1
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

 • ON TAP HKII-TIN9
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

 • DE HKII-TIN 9-1
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

 • ON TAP HKII-TIN9
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

 • Đề thi chọn HSG
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

 • Đề thi học kì 2
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

 • Đề thực hành HKII
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

 • DeCuong6789HK2N20172018
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

 • DeCuong6789HK2N20172018
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

 • DeCuong6789HK2N20172018
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

 • DeCuong6789HK2N20172018
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

 • Đề thi chọn HSG 9 tỉnh Trà Vinh NH 2017-2018
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

 • Đề thi chọn HSG 9 tỉnh Trà Vinh NH 2017-2018
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

 • Đề thi chọn HSG 9 tỉnh Trà Vinh NH 2017-2018
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

 • Đề thi chọn HSG 9 tỉnh Trà Vinh NH 2017-2018
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

 • Kiểm tra 1 tiết
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

 • Kiểm tra 1 tiết
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

 • Kiểm tra 15'-3
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

 • Kiểm tra 15'-2
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

 • Kiểm tra 15'
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

 • Đề thi học kì 2
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

 • Đề thi Hsg Bình Định 2017-2018
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2018

 • Kiểm tra 1 tiết hoc ky 2
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2018

 • Đề thi HSG tỉnh Bình Định 2016
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2018

 • Chương II
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

 • Chương II
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

 • Chương II
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

 • Chương II
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

 • Chương I
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

 • Chương I
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

 • Chương I
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

 • Chương I
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

 • Đề tin 9 Chương 1
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

 • Đề tin 9 Chương 1
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

 • Đề tin 9 Chương 1
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

 • Đề tin 9 Chương 1
  Tin học 9

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018