Đề thi Tin học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Tin học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Tin học 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Đề thi Lớp 9 tỉnh Lâm Đồng 2019
   Tin học 9
   Đề thi Lớp 9 tỉnh Lâm Đồng 2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Tin học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2019

   Xem: 0

  • Trắc nghiệm tin học văn phòng
   Tin học 9
   Trắc nghiệm tin học văn phòng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Trắc nghiệm tin học văn phòng
   Tin học 9
   Trắc nghiệm tin học văn phòng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Trắc nghiệm tin học văn phòng
   Tin học 9
   Trắc nghiệm tin học văn phòng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Trắc nghiệm tin học văn phòng
   Tin học 9
   Trắc nghiệm tin học văn phòng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • KIEMTRA15 LAN1 HKI TIN 9
   Tin học 9
   KIEMTRA15 LAN1 HKI TIN 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • HK1 Anh 7 Sơn Dương 2018-2019
   Tiếng Anh 7
   HK1 Anh 7 Sơn Dương 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2018

   Xem: 0

  • HK1 Anh 6 Sơn Dương 2018-2019
   Tiếng Anh 6
   HK1 Anh 6 Sơn Dương 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2018

   Xem: 0

  • Luyện thi
   Tin học 9
   Luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • Bài kiểm tra học kì I
   Tin học 9
   Bài kiểm tra học kì I

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ GIỮA KÌ I VĂN 7 LAI VUNG 2018-2019
   Ngữ văn 7
   ĐỀ GIỮA KÌ I VĂN 7 LAI VUNG 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ GIỮA KÌ I VĂN 6 LAI VUNG 2018-2019
   Ngữ văn 6
   ĐỀ GIỮA KÌ I VĂN 6 LAI VUNG 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • HK1 Sinh 8 Vĩnh Tường 2012-2013
   Sinh học 8
   HK1 Sinh 8 Vĩnh Tường 2012-2013

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • HK1 Anh 8 Vĩnh Tường 2012-2013
   Tiếng Anh 8
   HK1 Anh 8 Vĩnh Tường 2012-2013

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Tin học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 2

  • Đề cương ôn thi
   Tin học 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2018

   Xem: 1

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK1 TIN 9 VNEN CÓ MA TRẬN ĐÁP ÁN
   Tin học 9
   ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK1 TIN 9 VNEN CÓ MA TRẬN ĐÁP ÁN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 1

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • KIỂM TRA 1T TIN 9 HKI LAN1
   Tin học 9
   KIỂM TRA 1T TIN 9 HKI LAN1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Tin học 9
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Tin học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Tin học 9
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Tin học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ĐỊA LÍ 6
   Địa lý 6
   CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ĐỊA LÍ 6

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Địa lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Cau hoi va bai tap trac nghiem dia ly 7
   Địa lý 7
   Cau hoi va bai tap trac nghiem dia ly 7

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Địa lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • 150 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Địa 7
   Địa lý 7
   150 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Địa 7

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Địa lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ĐỊA LÍ 8
   Địa lý 8
   CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ĐỊA LÍ 8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Địa lý 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Tin học 9
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2018

   Xem: 1

  • 100 ĐỀ ĐÁP ÁN HSG TOÁN 5
   Toán học
   100 ĐỀ ĐÁP ÁN HSG TOÁN 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2018

   Xem: 0

  • ON GIAI TOAN CO LOI VAN LỚP 1
   Toán học
   ON GIAI TOAN CO LOI VAN LỚP 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2018

   Xem: 0

  • 100 Word Formation Questions-English 9 keys
   Tiếng Anh 9
   100 Word Formation Questions-English 9 keys

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2018

   Xem: 0

  • 100 Word Formation Questions-English 9
   Tiếng Anh 9
   100 Word Formation Questions-English 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2018

   Xem: 9

  • Bai tap on he Anh 9 keys
   Tiếng Anh 8
   Bai tap on he Anh 9 keys

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2018

   Xem: 0

  • Bai tap on he Anh 9
   Tiếng Anh 8
   Bai tap on he Anh 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2018

   Xem: 0

  • Bai tap on he Anh 8 keys
   Tiếng Anh 8
   Bai tap on he Anh 8 keys

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2018

   Xem: 0

  • Bai tap on he Anh 8
   Tiếng Anh 8
   Bai tap on he Anh 8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2018

   Xem: 10

  • Bai tap on he Anh 7 keys
   Tiếng Anh 7
   Bai tap on he Anh 7 keys

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2018

   Xem: 0

  • Bai tap on he Anh 7
   Tiếng Anh 7
   Bai tap on he Anh 7

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2018

   Xem: 0

  • Bai tap on he Anh 6 keys
   Tiếng Anh 6
   Bai tap on he Anh 6 keys

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2018

   Xem: 0

  • Bai tap on he Anh 6
   Tiếng Anh 6
   Bai tap on he Anh 6

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5
   Toán học
   ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/8/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY