Đề thi Toán học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Đề thi Toán học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Đề thi Toán học 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Đề thi chọn HSG
   Đại số 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Đại số 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2018

   Xem: 0

  • toan hoc 9 . BỒI DƯỠNG HSG
   Đại số 9
   toan hoc 9 . BỒI DƯỠNG HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Hình học 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • DE KIEM TRA CHUONG 1 ĐẠI 9 CÓ MA TRẬN VÀ ĐÁP AN
   Đại số 9
   DE KIEM TRA CHUONG 1 ĐẠI 9 CÓ MA TRẬN VÀ ĐÁP AN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • on thi HKI
   Đại số 9
   on thi HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • giúp Thầy Sang 15-10-2018
   Đại số 9
   giúp Thầy Sang 15-10-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Đại số 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Đại số 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Đại số 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Đại số 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • dai so 9. Kiểm tra 1 tiết
   Hình học 9
   dai so 9. Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Đại số 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra chương 2 Đại số 9(Trắc nghiệm)
   Đại số 9
   Đề kiểm tra chương 2 Đại số 9(Trắc nghiệm)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hình học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • 2 bài hinh cho Nguyễn gia Bảo
   Hình học 9
   2 bài hinh cho Nguyễn gia Bảo

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Đại số 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Đại số 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hình học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • CHUYÊN ĐỀ CẢ NĂM HAY
   Hình học 9
   CHUYÊN ĐỀ CẢ NĂM HAY

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 5

  • 5 CHUYÊN ĐỀ RẤT HAY ÔN THI VÀO 10
   Đại số 9
   5 CHUYÊN ĐỀ RẤT HAY ÔN THI VÀO 10

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 4

  • CHUYÊN ĐỀ RÚT GỌN CĂN
   Đại số 9
   CHUYÊN ĐỀ RÚT GỌN CĂN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Đại số 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 2

  • BT ÔN NGYAF 20/9/2018
   Hình học 9
   BT ÔN NGYAF 20/9/2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • BT ỨNG DỤNG CỦA ĐL CEVE VÀ MENELAUS
   Hình học 9
   BT ỨNG DỤNG CỦA ĐL CEVE VÀ MENELAUS

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • nhờ giúp
   Hình học 9
   nhờ giúp

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Gửi em An Minh Doan ( Bài 3)
   Đại số 9
   Gửi em An Minh Doan ( Bài 3)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Gửi em An Minh Doan ( bài 2)
   Đại số 9
   Gửi em An Minh Doan ( bài 2)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG. Nhờ thày Nguyễn Minh Sang
   Đại số 9
   Đề thi chọn HSG. Nhờ thày Nguyễn Minh Sang

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • ÔN TẬP DS9 CHƯƠNG I
   Đại số 9
   ÔN TẬP DS9 CHƯƠNG I

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • kỷ cương, nề nếp
   Đại số 9
   kỷ cương, nề nếp

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 1

  • Toán học 9
   Đại số 9
   Toán học 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 4

  • ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 Có Đáp Án
   Đại số 9
   ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 Có Đáp Án

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1
   Đại số 9
   ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Đại số 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hình học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Đại số 9
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết VNEN
   Hình học 9
   Kiểm tra 1 tiết VNEN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Đại số 9
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 2

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hình học 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Hình học 9. Kiểm tra 1 tiết
   Hình học 9
   Hình học 9. Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 5

  • ÔN TẬP CHƯƠNG I HÌNH HỌC LỚP 9 (CÓ BÀI TOÁN TT THAM KHẢO)
   Hình học 9
   ÔN TẬP CHƯƠNG I HÌNH HỌC LỚP 9 (CÓ BÀI TOÁN TT THAM KHẢO)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 1

  • ÔN TẬP KIỂM TRA HSG TOAN 9
   Đại số 9
   ÔN TẬP KIỂM TRA HSG TOAN 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Đại số 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • 5 ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9
   Đại số 9
   5 ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết chương 1 (hình 9) 2 đề có đáp án
   Hình học 9
   Kiểm tra 1 tiết chương 1 (hình 9) 2 đề có đáp án

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Đại số 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Đại số 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số
   Đại số 9
   Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • ôn thi hsg cấp huyện
   Đại số 9
   ôn thi hsg cấp huyện

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY