06.Đồ Thị Hàm Số Cực Hay TS. Hà Văn Tiến

đề thi Giải tích 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
ibax0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
11/24/2017 6:04:54 PM
Loại file
pdf
Dung lượng
1.24 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

,xem chi tiết và tải về Đề thi 06.Đồ Thị Hàm Số Cực Hay TS. Hà Văn Tiến, Đề Thi Giải Tích 12 , Đề thi 06.Đồ Thị Hàm Số Cực Hay TS. Hà Văn Tiến, pdf, 22 trang, 1.24 M, Giải tích 12 chia sẽ bởi Đông Đặng Việt đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

06.Do-Thi-Ham-So-Cuc-Hay-TS.-Ha-Van-Tien.pdf[1.24 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
Bán toàn bộ tài liệu Toán 12 với 3000 Trang rất  
công phu của Tiến Sĩ Hà Văn Tiến. Tài liệu có  
giải chi tiết rất hay, phân dạng đầy đủ dùng để  
luyện thi THPT Quốc Gia 2018  
Lớp 12+Luyện Thi THPT Quốc Gia 2018 trọn bộ  
giá 200 ngàn  
Tng: 50 đề thi thTHPT Quc  
Gia + n phm Casio 2018 ca  
ĐH Sƣ Phạm TPHCM  
Thanh toán bằng mã thẻ cào Vietnam mobile gửi mã  
thẻ cào+số seri+Mail qua số điện thoại  
mình sẽ gửi toàn bộ  
cho bạn. đây là một phần trích đoạn tài liệu của Tiến  
Sĩ Hà Văn Tiến  
Trang 1  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
NG DỤNG ĐẠO HÀM KHO SÁT  
TÍNH BIN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THHÀM SỐ  
Chuyên đề  
1
Chủ đề 1.1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CA HÀM SỐ  
Chủ đề 1.2. CC TRCA HÀM SỐ  
Chủ đề 1.3. GIÁ TRLN NHT, GIÁ TRNHNHT CA HÀM SỐ  
Chủ đề 1.4. ĐƢỜNG TIM CN CA ĐỒ THHÀM SỐ  
Chủ đề 1.5. ĐỒ THCA HÀM SỐ  
NG DỤNG ĐẠO HÀM KHO SÁT  
TÍNH BIN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THHÀM SỐ  
Chuyên đề  
2
CHỦ ĐỀ 2.1. SỰ TƢƠNG GIAO GIA HAI ĐỒ THHÀM SỐ  
CHỦ ĐỀ 2.2. TIP TUYN CA ĐỒ THHÀM SỐ  
Chủ đề 2.3 - ĐIỂM ĐẶC BIT CA HỌ ĐƢỜNG CONG  
Phƣơng trình, Bất PT mũ và logarit  
Chuyên đề  
3
Trang 2  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
Chủ đề 3.1 LŨY THA  
Chủ đề 3.2. LOGARIT  
Chủ đề 3.3 HÀM S LŨY THA  HÀM S MŨ  HÀM S LOGARIT  
Chủ đề 3.4. PHƢƠNG TRÌNH, BT PHƢƠNG TRÌNH MŨ  
Chủ đề 3.5. PHƢƠNG TRÌNH, BT PHƢƠNG TRÌNH LOGARIT  
Chuyên đề  
Nguyên hàm Tích phân - ng dng  
4
(
410 câu giải chi tiết )  
Chủ đề 4.1. NGUYÊN HÀM  
Chủ đề 4.2. TÍCH PHÂN  
Chủ đề 4.3. NG DNG TÍCH PHÂN  
Chuyên đề  
SPHC  
5
Chủ đề 5.1. DẠNG ĐẠI S VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TP S PHC  
Chủ đề 5.2. PHƢƠNG TRÌNH BẬC HAI VI H S THC TRÊN TP S PHC  
CHỦ ĐỀ 5.3 TẬP HỢP ĐIỂM  
Trang 3  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
Chuyên đề  
BÀI TOÁN THC TẾ  
6
6
6
.1. LÃI SUẤT NGÂN HÀNG  
.2 BÀI TOÁN TỐI ƢU  
Chuyên đề  
HÌNH HC KHÔNG GIAN  
7
CHỦ ĐỀ 7.1. QUAN HSONG SONG TRONG KHÔNG GIAN  
CHỦ ĐỀ 7.2. QUAN HỆ VUÔNG GÓC. VÉCTƠ TRONG KHÔNG GIAN  
Chủ đề 7.3. KHOẢNG CÁCH – GÓC  
CHỦ ĐỀ 7.4. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN  
Chủ đề 7.5. MẶT CẦU – MẶT NÓN – MẶT TRỤ  
Chuyên đề  
TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN  
8
8
8
8
.1 : TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN  
.2 : PHƢƠNG TRÌNH MẶT CẦU  
.3: PHƢƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG  
8
8
.4: PHƢƠNG TRÌNH ĐƢỜNG THẲNG  
.5: VỊ TRÍ TƢƠNG ĐỐI  
8
.6: GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH  
Chủ đề 1.5. ĐỒ TH CA HÀM SỐ  
A. KIN THỨC CƠ BẢN  
1
.  đồ bài toán kho sát và v đồ th hàm số  
Bước 1. Tìm tập xác định ca hàm s;  
Bước 2. Tính đạo hàm y  f (x)  
Bước 3. Tìm nghim của phương trình f (x)  0  
;
;
Bước 4. Tính gii hn xlim y; lim y  tìm tim cận đứng, ngang (nếu có);  
x  
Bước 5. Lp bng biến thiên;  
Bước 6. Kết lun tính biến thiên và cc tr(nếu có);  
Trang 4  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
Bước 7. Tìm các điểm đặc bit của đồ th (giao vi trc Ox  
Bước 8. Vẽ đồ th.  
,
Oy , các điểm đối xứng, …);  
3
2
2
. Các dạng đồ th ca hàm s bc 3 y  ax  bx  cx  d  
   
a 0  
Đồ thị có 2 điểm cc trị  
Đồ thị không có điểm cc trị  
a 0  
a 0  
a 0  
a 0  
Lưu ý: Đồ th hàm s có 2 điểm cc tr nm 2 phía so vi trc Oy khi ac  0  
4
2
3
. Các dạng đồ th ca hàm s bậc 4 trùng phương y  ax  bx  c  
   
a 0  
Đồ th có 3 điểm cc tr Đồ thị có 1 điểm cc trị  
Trang 5  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
a 0  
a 0  
a 0  
a 0  
Trang 6  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
ax b  
Năm học: 2017 - 2018  
4
. Các dạng đồ th ca hàm s nht biến y   
Khi ad bc  0  
,
ab bc 0  
cx d  
Khi ad bc  0  
5
. Biến đổi đồ thị  
Cho hàm s y  f x  đồ thị  
   
C
. Khi đó, với s a  0 ta có:  
     
Hàm s y  f x  a đồ th  tnh tiến  
C
C
theo phương ca Oy lên trên  
a
đơn vị.  
   
C
Hàm s y  f x a  đồ thị  
v.  
C
là tnh tiến  
theo phương của Oy xuống dưới đơn  
a
   
theo phương của Ox qua trái  
là tnh tiến C  
là tnh tiến  
theo phương của Ox qua phi  
Hàm s y  f x  a  đồ thị  
C
C
a
đơn vị.  
   
C
Hàm s y  f x a  đồ thị  
a đơn vị.  
   
qua trc Ox  
là đối xng ca  
C
là đối xng ca qua trc Oy  
Hàm s y   f x  đồ thị  
C
.
.
   
C
Hàm s y  f x  đồ thị  
C
f x  
khi x  0  
có đồ thị  
C
bng cách:  
   
Hàm s y  f  
x
f x khi x  0  
Ginguyên phần đồ thị  
Lấy đối xng phần đồ thị  
C
nm bên phi trc Oy  b phn  
C
nm bên trái Oy  
.
nm bên phi trc Oy qua Oy  
C
.
y
(C)  
(C)  
(C2 )  
y
(C)  
(C3)  
y
(C1)  
(
C2 )  
(C1)  
x
x
x
O
O
O
(C)  
(C)  
(C)  
(C3)  
(
C ): y  f (x)  
(C ): y  f x  
(C ): y  f (x)  
1
1
2
2
3
3
   
f x  
   
khi f x  0  
có đồ th bng cách:  
C
   
Hàm s y  f x   
   
f x khi f x  0  
nm trên .  
Ox  
Ginguyên phần đồ thị  
C
Ox  
Ox  
   
C
nằm dưới .  
Ox  
Lấy đối xng phần đồ thị  
C
nằm dưới  
qua  
và bphần đồ thị  
Trang 7  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
B. K NĂNG CƠ BẢN  
3
2
3
2
     
y  x 3x  2 từ đồ th C : y  x 3x  2 C :  
1
. Ví d 1. V đồ th hàm số  
C
:
Gisử  
C
là đường đt khúc trong hình v.  
Bước 1: Gi nguyên đường đứt khúc phía bên phi trc Oy bằng cách tô đậm phần đường đứt  
khúc bên phi Oy, và b phần đường đứt khúc bên trái Oy  
Bước 2: lấy đối xng qua Oy phần đưng mới tô đậm, ta được đồ thị  
.
C .  
3 2  
3 2  
. Ví d 2. V đồ th hàm s .  
C  
   
: y  x 3x  2 t đồ th C : y  x 3x  2  
   
2
Gisử  
C
là đường đt khúc trong hình v.  
Bước 1: Gi nguyên đường đứt khúc phía trên trc Ox bằng cách tô đậm phần đường đứt khúc  
phía trên Ox  
Bước 2: lấy đối xng qua Ox phần đường đứt khúc nằm dưới Ox qua Ox ri xóa phần đường  
.
đứt khúc nằm dưới Ox , ta được đồ thị  
C
   
.
Trang 8  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
C. BÀI TP TRC NGHIM  
x 2  
x 1  
Câu 1. Hàm s y   
có đồ thlà hình vẽ nào sau đây? Hãy chọn câu trlời đúng.  
y
y
2
A.  
B.  
1
1
-2  
-1 0  
1
x
-2  
-1  
0
1
x
y
y
3
2
1
C.  
D.  
1
-2  
-1 0  
1
x
-2  
-1 0  
1
x
2
2x  
có đồ thlà hình vẽ nào sau đây? Hãy chọn câu trlời đúng.  
Câu 2. Hàm s y   
2
x  
y
y
4
2
2
A.  
B.  
1
1
x
-3  
-2  
-1 0  
1
x
-2  
-1  
0
1
y
y
3
2
1
C.  
D.  
2
1
-2  
-1 0  
1
x
-3  
-2  
-1 0  
1
x
Câu 3. Đường cong trong hình bên là đồ th ca mt hàm s trong bn hàm s được lit kê  bn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  
Trang 9  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
y
2
x
-2 -1  
0
1
2
x 5  
2x 1  
D. y  .  
3
2
4
2
A. y  x 3x 1  
.
B. y   
.
C. y  x  x 1  
.
x 1  
x 1  
Câu 4. Đường cong trong hình bên là đồ th ca mt hàm s trong bn hàm s được lit kê  bn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  
y
2
x
-2  
-1  
0
1
1
-
2
x 1  
2x 1  
x 1  
2x 1  
x 1  
12x  
x 1  
A. y   
.
B. y   
.
C. y   
.
D. y   
.
x 1  
Câu 5. Bng biến thiên trong hình dưới là đồ th ca mt hàm s trong bn hàm s được lit kê  bn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  
x
y  
  
1
  
1  
  
y
  
1  
x 3  
x 1  
x 2  
x 1  
x 3  
x 1  
x 3  
x 1  
A. y   
.
B. y   
.
C. y   
.
D. y   
.
3
x 2  
Câu 6. Hàm s y   
có bng biến thiên nào dưới đây. Chọn đáp án đúng?  
x 1  
  
x
y  
1
  
A.  
  
3
y
  
3
Trang 10  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
x
  
5  
  
y  
B.  
C.  
D.  
  
  
y
  
  
x
y  
  
  
1
y
  
  
x
y  
  
5  
3
  
y
  
3
Câu 7. Cho đồ th hàm s y  f  
x
như hình bên. Khẳng định nào sau đây sai?  
y
2
x
-2  
-1  
0
1
A. Đồ th hàm s  tim cận đứng x  1, tim cn ngang y  2  
.
;1 1;   
B. Hàm s đồng biến trong khong và .  
C. Đồ thhàm scó hai tim cn.  
D. Hàm scó hai cc tr.  
Câu 8. Cho đồ th hàm s y  f  
x
như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?  
y
2
x
-2  
-1  
0
1
A. Đồ th hàm s  tim cận đứng x  1, tim cn ngang y  2  
B. Hàm s nghch biến trong khong ;1  1;   
.
.  
Trang 11  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
C. Hàm scó hai cc tr.  
Năm học: 2017 - 2018  
;  
D. Hàm s đồng biến trong khong .  
Câu 9. Cho đồ th hàm s y  f  
x
như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?  
y
1
x
-2  
-1  
0
1
A. Đồ thhàm schcó mt tim cn.  
B. Đồ th hàm s  tim cận đứng x  0 , tim cn ngang y 1  
C. Hàm scó hai cc tr.  
.
D. Hàm số đồng biến trong khong  
;0  
   
Câu 10. Cho hàm s y  f  bng biến thiên sau. Khẳng định nào sau đây là đúng?  
x
0;  
và .  
x
y  
  
1
  
1  
  
y
  
1  
A. Đồ th hàm s  tim cận đứng x 1, tim cn ngang y  1  
B. Đồ th hàm s  tim cận đứng x  1, tim cn ngang y 1  
.
.
C. Đồ thhàm số có hai đường tim cận đứng.  
D. Đồ thhàm số có hai đường tim cn ngang.  
Câu 11. Đường cong trong hình bên là đồ th ca mt hàm s trong bn hàm s được lit kê  bn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hi hàm số đó là hàm số nào ?  
y
1
-1  
1
0
x
-1  
4
2
4
2
4
2
4
2
A. y  x 3x 1  
.
B. y  x  2x  
.
C. y  x 2x  
.
D. y  x 2x  
.
Câu 12. Đường cong trong hình bên là đồ th ca mt hàm s trong bn hàm s được lit kê  bn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hi hàm số đó là hàm số nào ?  
Trang 12  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
y
1
1
0
x
4
2
4 2 4 2 4 2  
B. y  x 2x 1. C. y  x 3x 1. D. y  x 2x 1.  
A. y  x 2x 1  
.
Câu 13. Đường cong trong hình bên là đồ th ca mt hàm s trong bn hàm s được lit kê  bn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hi hàm số đó là hàm số nào ?  
y
1
-1  
1
0
x
-1  
4
2
4 2  
B. y  x 2x 1.  
4 2  
D. y  x 2x 1.  
A. y  x 3x 1  
.
4
2
C. y  x  2x 1  
.
Câu 14. Đường cong trong hình bên là đồ th ca mt hàm s trong bn hàm s được lit kê  bn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?  
y
1
-1  
1
0
x
4
2
4
2
4
2
4
2
A. y  x 3x 1  
.
B. y  x 2x 1 . C. y  x 3x 1. D. y  x  2x 1  
.
C
   
như hình vẽ. Chn khẳng định đúng về hàm s f x  
Câu 15. Cho hàm s y  f x  đồ thị  
Trang 13  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
y
1
-1  
1
0
x
-1  
A. Hàm số  
B. Hàm số  
C. Hàm số  
D. Hàm số  
f
f
f
f
x
x
x
x
có điểm cực đại là  
có điểm cc tiu là  
có ba điểm cc tr.  
0; 1  
.
.
0; 1  
có ba giá trcc tr.  
Câu 16. Cho hàm s y  f  
x
có đồ thị  
C
như hình vẽ. Chn khẳng định sai v hàm s f x  
   
:
y
1
-1  
1
0
x
-1  
A. Hàm số  
B. Hàm số  
C. Hàm số  
f
f
f
x
x
x
tiếp xúc vi Ox  
.
đồng biến trên  
1; 0  
.
nghch biến trên  
;1  
.
D. Đồ thhàm số  
   
có tim cn ngang là y  0.  
f x  
C
   
như hình vẽ. Chn khẳng định sai v hàm s f x  
Câu 17. Cho hàm s y  f x  đồ thị  
:
y
2
1
-1  
1
0
x
-1  
A. Hàm s f x  ba cc tr.  
B. Hàm s f x  giá tr ln nht là 2 khi .  
x 1  
C. Hàm s f x  giá tr nh nht là 1 khi x  0 .  
Trang 14  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
D. lim f x    
.
x  
4
2
Câu 18. Đồ th ca hàm s y  x 2x 1 là đồ th nào trong các đồ th sau đây?  
A.  
B.  
C.  
D.  
4
2
   
C
Câu 19. Cho hàm s C : y  x  2x 1. Đồ th hàm s là đồ th nào trong các đồ th sau?  
Trang 15  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
A.  
B.  
C.  
D.  
4
2
Câu 20. Đồ th ca hàm s y  3x 6x 1  đồ th nào trong các đồ th sau đây?  
A.  
B.  
Trang 16  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
C.  
D.  
Câu 21. Bng biến thiên sau đây là của mt trong 4 hàm s được liệt kê dưới đây. Hỏi đó là hàm số  
nào?  
x
y  
  
0
0
2
0
  
  
CĐ  
y
  
CT  
3
2
3 2  
A. y  x 3x  2  
.
B. y  x 3x  2.  
3
2
3 2  
D. y  x 3x  2 .  
C. y  x 3x 2  
.
Câu 22. Bng biến thiên sau đây là của mt trong 4 hàm số được liệt kê dưới đây. Hỏi đó là hàm số  
nào?  
x
  
1
  
y  
0
  
y
1
3
2
3
2
A. y  x 3x 3x  
.
B. y  x 3x 3x  
.
3
2
3 2  
D. y  x 3x 3x  
C. y  x 3x 3x  
Câu 23. Bng biến thiên sau đây là của mt trong 4 hàm số được liệt kê dưới đây. Hỏi đó là hàm số  
nào?  
x
y  
  
0
0
2
0
  
  
3
y
1  
  
3
2
3 2  
B. y  x 3x 1.  
3 2  
D. y  x 3x 1.  
A. y  x 3x 1  
.
3
2
C. y  x 3x 1  
.
3
Câu 24. Đồ th hàm s y  x 3x  2  hình nào trong 4 hình dưới đây?  
Trang 17  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
y
y
4
4
3
2
1
-
2
O
x
O
1
x
-
1
1
2
-1  
-
1
A. Hình 1.  
B. Hình 2.  
y
y
3
-
1
O
1
x
1
-
1
O
x
1
-
2
-1  
-
4
C. Hình 3.  
D. Hình 4.  
3
2
Câu 25. Đồ th hàm s y  4x 6x 1  dng:  
y
y
3
1
1
x
1
x
O
O
1
-
1
A. Hình 1.  
B. Hình 2.  
Trang 18  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
y
y
1
2
x
O
1
x
O
1
C. Hình 3.  
D. Hình 4.  
Câu 26. Đường cong trong hình bên d ư ớ i là đồ th ca mt hàm s trong bn hàm s được lit kê  
 bn phương án A, B, C, D dưới đây. Hi hàm s đó là hàm s nào?  
y
2
-
1
O
x
1
-
2
3
3
B. y  x 3x 1.  
4 2  
D. y  x  x 1  
.
A. y  x 3x  
.
3
C. y  x 3x  
.
Câu 27. Đường cong trong hình bên d ư ớ i là đồ th ca mt hàm s trong bn hàm s được lit kê  
 bn phương án A, B, C, D dưới đây. Hi hàm s đó là hàm s nào?  
y
3
1
x
1
O
-
1
3
3
A. y  x 3x 1  
.
B. y  x 3x 1  
.
2
4 2  
D. y  x  x 1.  
C. y  x  x 1  
.
Câu 28. Đường cong trong hình bên d ư ớ i là đồ th ca mt hàm s trong bn hàm s được lit kê  
 bn phương án A, B, C, D dưới đây. Hi hàm s đó là hàm s nào?  
Trang 19  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
y
2
-
1
O
x
1
-
2
3
3
A. y  x 3x 1  
.
B. y  x 3x .  
4
2
3
C. y  x  x 1  
.
D. y  x 3x  
.
Câu 29. Đường cong trong hình bên d ư ớ i là đồ th ca mt hàm s trong bn hàm s được lit kê  
 bn phương án A, B, C, D dưới đây. Hi hàm s đó là hàm s nào?  
y
2
1
x
O
1
3
3
2
A. y  x 3x 1  
.
B. y  x 3x 1  
.
.
3
2
3 2  
D. y  x 3x 1  
C. y  x 3x 3x 1  
.
x x  
Câu 30. Cho hàm s y  f  bng biến thiên sau. Đồ th nào th hin hàm s y  f ?  
     
x
y  
  
1  
0
1
0
  
2
  
y
  
2  
y
y
4
2
2
1
x
O
A.  
B.  
-
1
-
2
O
x
-
1
1
2
-
2
Trang 20  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
y
y
2
-
1
O
1
x
-1  
x
O
C.  
D.  
1
-
2
-
2
-
4
ax 1  
x b  
Câu 31. Xác định a,b để hàm s y   
có đồ thị như hình vẽ bên. Chọn đáp án đúng?  
y
1
-2  
-1  
1
x
A. a 1, b  1  
.
B. a 1, b 1  
ax 1  
.
C. a  1, b 1  
.
D. a  1, b  1.  
Câu 32. Xác định a,b,c để hàm s y   
có đồ thị như hình vbên. Chọn đáp án đúng?  
bx c  
y
2
-2  
0
1
x
A. a  2, b  1,c 1.  
C. a 2, b 2,c  1.  
B. a 2, b 1,c 1.  
D. a  2, b 1,c  1.  
ax 1  
cx d  
Câu 33. Cho hàm s y   
có tim cận đứng x 1, tim cn ngang y  2  đi qua điểm  
ax 1  
A
2;3  
. Lúc đó hàm số y   
là hàm snào trong bn hàm ssau:  
cx d  
Trang 21  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
2x 1  
3 2x 1  
2x 1  
1x  
2x 1  
x 1  
A. y   
.
.
B. y   
.
C. y   
.
D. y   
.
x 1  
5
x 1  
Bán toàn bộ tài liệu Toán 12 với 3000 Trang rất  
công phu của Tiến Sĩ Hà Văn Tiến. Tài liệu có  
giải chi tiết rất hay, phân dạng đầy đủ dùng để  
luyện thi THPT Quốc Gia 2018  
Lớp 12+Luyện Thi THPT Quốc Gia 2018 trọn bộ  
giá 200 ngàn  
Tng: 50 đề thi thTHPT Quc  
Gia + n phm Casio 2018 ca  
ĐH Sƣ Phạm TPHCM  
Thanh toán bằng mã thẻ cào Vietnam mobile gửi mã  
thẻ cào+số seri+Mail qua số điện thoại  
mình sẽ gửi toàn bộ  
cho bạn. đây là một phần trích đoạn tài liệu của Tiến  
Sĩ Hà Văn Tiến  
Trang 22  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về 06.Đồ Thị Hàm Số Cực Hay TS. Hà Văn Tiến
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU