Đề Thi Giải Tích 12:06.Đồ Thị Hàm Số Cực Hay Ts. Hà Văn Tiến

đề thi Toán học Toán học 12 Giải tích 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
ibax0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-11-24 18:04:54
Loại file
pdf
Dung lượng
1.24 M
Trang
22
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

<!DOCTYPE html<br>!--[if IE]> <![endif]--> CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP Năm học: 2017 - 2018 Bán toàn bộ tài liệu Toán 12 với 3000 Trang rất công phu của Tiến Sĩ Hà Văn Tiến. Tài liệu có

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

!--[if IE]>
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
Bán toàn bộ tài liệu Toán 12 với 3000 Trang rất  
công phu của Tiến Sĩ Hà Văn Tiến. Tài liệu có  
giải chi tiết rất hay, phân dạng đầy đủ dùng để  
luyện thi THPT Quốc Gia 2018  
Lớp 12+Luyện Thi THPT Quốc Gia 2018 trọn bộ  
giá 200 ngàn  
Tặng: 50 đề thi thử THPT Quốc  
Gia + Ấn phẩm Casio 2018 của  
ĐH Sƣ Phạm TPHCM  
Thanh toán bằng mã thẻ cào Vietnam mobile gửi mã  
thẻ cào+số seri+Mail qua số điện thoại  
mình sẽ gửi toàn bộ  
cho bạn. đây là một phần trích đoạn tài liệu của Tiến  
Sĩ Hà Văn Tiến  
Trang 1  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT  
TÍNH BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ  
Chuyên đề  
1
Chủ đề 1.1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ  
Chủ đề 1.2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ  
Chủ đề 1.3. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ  
Chủ đề 1.4. ĐƢỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ  
Chủ đề 1.5. ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ  
ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT  
TÍNH BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ  
Chuyên đề  
2
CHỦ ĐỀ 2.1. SỰ TƢƠNG GIAO GIỮA HAI ĐỒ THỊ HÀM SỐ  
CHỦ ĐỀ 2.2. TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ  
Chủ đề 2.3 - ĐIỂM ĐẶC BIỆT CỦA HỌ ĐƢỜNG CONG  
Phƣơng trình, Bất PT mũ và logarit  
Chuyên đề  
3
Trang 2  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
Chủ đề 3.1 LŨY THỪA  
Chủ đề 3.2. LOGARIT  
Chủ đề 3.3 HÀM SỐ LŨY THỪA – HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT  
Chủ đề 3.4. PHƢƠNG TRÌNH, BẤT PHƢƠNG TRÌNH MŨ  
Chủ đề 3.5. PHƢƠNG TRÌNH, BẤT PHƢƠNG TRÌNH LOGARIT  
Chuyên đề  
Nguyên hàm Tích phân - Ứng dụng  
4
(
410 câu giải chi tiết )  
Chủ đề 4.1. NGUYÊN HÀM  
Chủ đề 4.2. TÍCH PHÂN  
Chủ đề 4.3. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN  
Chuyên đề  
SỐ PHỨC  
5
Chủ đề 5.1. DẠNG ĐẠI SỐ VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP SỐ PHỨC  
Chủ đề 5.2. PHƢƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC TRÊN TẬP SỐ PHỨC  
CHỦ ĐỀ 5.3 TẬP HỢP ĐIỂM  
Trang 3  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
Chuyên đề  
BÀI TOÁN THỰC TẾ  
6
6
6
.1. LÃI SUẤT NGÂN HÀNG  
.2 BÀI TOÁN TỐI ƢU  
Chuyên đề  
HÌNH HỌC KHÔNG GIAN  
7
CHỦ ĐỀ 7.1. QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN  
CHỦ ĐỀ 7.2. QUAN HỆ VUÔNG GÓC. VÉCTƠ TRONG KHÔNG GIAN  
Chủ đề 7.3. KHOẢNG CÁCH – GÓC  
CHỦ ĐỀ 7.4. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN  
Chủ đề 7.5. MẶT CẦU – MẶT NÓN – MẶT TRỤ  
Chuyên đề  
TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN  
8
8
8
8
.1 : TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN  
.2 : PHƢƠNG TRÌNH MẶT CẦU  
.3: PHƢƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG  
8
8
.4: PHƢƠNG TRÌNH ĐƢỜNG THẲNG  
.5: VỊ TRÍ TƢƠNG ĐỐI  
8
.6: GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH  
Chủ đề 1.5. ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ  
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN  
1
. Sơ đồ bài toán khảo sát và vẽ đồ thị hàm số  


Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số;  
Bước 2. Tính đạo hàm y  f (x)  
Bước 3. Tìm nghiệm của phương trình f (x)  0  
;


;
Bước 4. Tính giới hạn xlim y; lim y và tìm tiệm cận đứng, ngang (nếu có);  
x  


Bước 5. Lập bảng biến thiên;  
Bước 6. Kết luận tính biến thiên và cực trị (nếu có);  
Trang 4  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  


Bước 7. Tìm các điểm đặc biệt của đồ thị (giao với trục Ox  
Bước 8. Vẽ đồ thị.  
,
Oy , các điểm đối xứng, …);  
3
2
2
. Các dạng đồ thị của hàm số bậc 3 y  ax  bx  cx  d  
   
a  0  
Đồ thị có 2 điểm cực trị  
Đồ thị không có điểm cực trị  
a  0  
a  0  
a  0  
a  0  

Lưu ý: Đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị nằm 2 phía so với trục Oy khi ac  0  
4
2
3
. Các dạng đồ thị của hàm số bậc 4 trùng phương y  ax  bx  c  
   
a  0  
Đồ thị có 3 điểm cực trị Đồ thị có 1 điểm cực trị  
Trang 5  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
a  0  
a  0  
a  0  
a  0  
Trang 6  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
ax  b  
Năm học: 2017 - 2018  
4
. Các dạng đồ thị của hàm số nhất biến y   
Khi ad bc  0  
,

ab  bc  0  

cx  d  
Khi ad bc  0  
5
. Biến đổi đồ thị  
Cho hàm số y  f x có đồ thị  


   
C
. Khi đó, với số a  0 ta có:  


     Hàm số y  f x  acó đồ thị là tịnh tiến  
C
C
theo phương của Oy lên trên  
a
đơn vị.  

   
C
Hàm số y  f x a có đồ thị  
vị.  
C
là tịnh tiến  
theo phương của Oy xuống dưới đơn  
a   
theo phương của Ox qua trái  
là tịnh tiến C  
là tịnh tiến  
theo phương của Ox qua phải  
Hàm số y  f x  a có đồ thị  
C
C
a
đơn vị.     
C
Hàm số y  f x a có đồ thị  
a đơn vị.     
qua trục Ox  
là đối xứng của  
C
là đối xứng của qua trục Oy  
Hàm số y   f x có đồ thị  
C
.
.   
C
Hàm số y  f x có đồ thị  
C

f x  
khi x  0  
có đồ thị  

C


bằng cách:  
   

Hàm số y  f  

x
f x khi x  0  
Giữ nguyên phần đồ thị  
Lấy đối xứng phần đồ thị  
C
nằm bên phải trục Oy và bỏ phần  
C
nằm bên trái Oy  
.


nằm bên phải trục Oy qua Oy  
C
.
y
(C)  
(C)  
(C2 )  
y
(C)  
(C3)  
y
(C1)  
(
C2 )  
(C1)  
x
x
x
O
O
O
(C)  
(C)  
(C)  
(C3)  
(
C ): y  f (x)  
(C ): y  f x  
(C ): y  f (x)  


1
1
2
2
3
3
   
f x  
   
khi f x  0  

có đồ thị bằng cách:  
C

   

Hàm số y  f x   


   

f x khi f x  0  


nằm trên .  
Ox  


Giữ nguyên phần đồ thị  
C


Ox  
Ox  
   
C
nằm dưới .  
Ox  
Lấy đối xứng phần đồ thị  
C
nằm dưới  
qua  
và bỏ phần đồ thị  
Trang 7  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
B. KỸ NĂNG CƠ BẢN  
3
2
3
2     
y  x 3x  2 từ đồ thị C : y  x 3x  2 C :  
1
. Ví dụ 1. Vẽ đồ thị hàm số  
C
:


Giả sử  
C
là đường đứt khúc trong hình vẽ.  
Bước 1: Giữ nguyên đường đứt khúc phía bên phải trục Oy bằng cách tô đậm phần đường đứt  
khúc bên phải Oy, và bỏ phần đường đứt khúc bên trái Oy  
Bước 2: lấy đối xứng qua Oy phần đường mới tô đậm, ta được đồ thị  

.

C .  3 2  
3 2  
. Ví dụ 2. Vẽ đồ thị hàm số .  
C  
   
: y  x 3x  2 từ đồ thị C : y  x 3x  2  
   
2


Giả sử  
C
là đường đứt khúc trong hình vẽ.  
Bước 1: Giữ nguyên đường đứt khúc phía trên trục Ox bằng cách tô đậm phần đường đứt khúc  
phía trên Ox  
Bước 2: lấy đối xứng qua Ox phần đường đứt khúc nằm dưới Ox qua Ox rồi xóa phần đường  

.

đứt khúc nằm dưới Ox , ta được đồ thị  
C

   
.
Trang 8  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM  
x  2  
x 1  
Câu 1. Hàm số y   
có đồ thị là hình vẽ nào sau đây? Hãy chọn câu trả lời đúng.  
y
y
2
A.  
B.  
1
1
-2  
-1 0  
1
x
-2  
-1  
0
1
x
y
y
3
2
1
C.  
D.  
1
-2  
-1 0  
1
x
-2  
-1 0  
1
x
2
 2x  
có đồ thị là hình vẽ nào sau đây? Hãy chọn câu trả lời đúng.  
Câu 2. Hàm số y   
2
 x  
y
y
4
2
2
A.  
B.  
1
1
x
-3  
-2  
-1 0  
1
x
-2  
-1  
0
1
y
y
3
2
1
C.  
D.  
2
1
-2  
-1 0  
1
x
-3  
-2  
-1 0  
1
x
Câu 3. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  
Trang 9  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
y
2
x
-2 -1  
0
1
2
x 5  
2x 1  
D. y  .  
3
2
4
2
A. y  x 3x 1  
.
B. y   
.
C. y  x  x 1  
.
x 1  
x 1  
Câu 4. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  
y
2
x
-2  
-1  
0
1
1
-
2
x 1  
2x 1  
x 1  
2x 1  
x 1  
1 2x  
x 1  
A. y   
.
B. y   
.
C. y   
.
D. y   
.
x 1  
Câu 5. Bảng biến thiên trong hình dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  
x
y  
  
1
  


1  
  
y
  
1  
x 3  
x 1  
x  2  
x 1  
x 3  
x 1  
x 3  
x 1  
A. y   
.
B. y   
.
C. y   
.
D. y   
.
3
x  2  
Câu 6. Hàm số y   
có bảng biến thiên nào dưới đây. Chọn đáp án đúng?  
x 1  
  
x
y  
1
  


A.  
  
3
y
  
3
Trang 10  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
x
  
5  
  
y  
B.  
C.  
D.  


  
  
y  
  
x
y  
  
  
1
y

  
  
x
y  
  
5  


3
  
y
  
3
Câu 7. Cho đồ thị hàm số y  f  

x

như hình bên. Khẳng định nào sau đây là sai?  
y
2
x
-2  
-1  
0
1
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  1, tiệm cận ngang y  2  
.
;1 1;   
B. Hàm số đồng biến trong khoảng và .  
C. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận.  
D. Hàm số có hai cực trị.  
Câu 8. Cho đồ thị hàm số y  f  

x

như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?  
y
2
x
-2  
-1  
0
1
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  1, tiệm cận ngang y  2  
B. Hàm số nghịch biến trong khoảng ;1 và 1;   
..  
Trang 11  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
C. Hàm số có hai cực trị.  
Năm học: 2017 - 2018  
;  
D. Hàm số đồng biến trong khoảng .  
Câu 9. Cho đồ thị hàm số y  f  

x

như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?  
y
1
x
-2  
-1  
0
1
A. Đồ thị hàm số chỉ có một tiệm cận.  
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  0 , tiệm cận ngang y 1  
C. Hàm số có hai cực trị.  
.
D. Hàm số đồng biến trong khoảng  

;0  
   
Câu 10. Cho hàm số y  f có bảng biến thiên sau. Khẳng định nào sau đây là đúng?  
x
 0;  
và .  
x
y  
  
1
  


1  
  
y
  
1  
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x 1, tiệm cận ngang y  1  
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  1, tiệm cận ngang y 1  
.
.
C. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận đứng.  
D. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang.  
Câu 11. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?  
y
1
-1  
1
0
x
-1  
4
2
4
2
4
2
4
2
A. y  x 3x 1  
.
B. y  x  2x  
.
C. y  x 2x  
.
D. y  x 2x  
.
Câu 12. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?  
Trang 12  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
y
1
1
0
x
4
2
4 2 4 2 4 2  
B. y  x 2x 1. C. y  x 3x 1. D. y  x 2x 1.  
A. y  x 2x 1  
.
Câu 13. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?  
y
1
-1  
1
0
x
-1  
4
2
4 2  
B. y  x 2x 1.  
4 2  
D. y  x 2x 1.  
A. y  x 3x 1  
.
4
2
C. y  x  2x 1  
.
Câu 14. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?  
y
1
-1  
1
0
x
4
2
4
2
4
2
4
2
A. y  x 3x 1  
.
B. y  x 2x 1 . C. y  x 3x 1. D. y  x  2x 1  
.C

   
như hình vẽ. Chọn khẳng định đúng về hàm số f x  
Câu 15. Cho hàm số y  f x có đồ thị  
Trang 13  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
y
1
-1  
1
0
x
-1  
A. Hàm số  
B. Hàm số  
C. Hàm số  
D. Hàm số  
f
f
f
f
x
x
x
x
có điểm cực đại là  
có điểm cực tiểu là  
có ba điểm cực trị.  


0; 1  

.
.
0; 1  

có ba giá trị cực trị.  
Câu 16. Cho hàm số y  f  

x

có đồ thị  

C

như hình vẽ. Chọn khẳng định sai về hàm số f x  
   
:
y
1
-1  
1
0
x
-1  
A. Hàm số  
B. Hàm số  
C. Hàm số  
f
f
fx
x
xtiếp xúc với Ox  
.
đồng biến trên  

1; 0  

.
nghịch biến trên  

;1  
.
D. Đồ thị hàm số  
   
có tiệm cận ngang là y  0.  
f x  C

   
như hình vẽ. Chọn khẳng định sai về hàm số f x  
Câu 17. Cho hàm số y  f x có đồ thị  
:
y
2
1
-1  
1
0
x
-1  


A. Hàm số f x có ba cực trị.  
B. Hàm số f x có giá trị lớn nhất là 2 khi .  
x 1  


C. Hàm số f x có giá trị nhỏ nhất là 1 khi x  0 .  


Trang 14  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  


D. lim f x    
.
x  
4
2
Câu 18. Đồ thị của hàm số y  x 2x 1 là đồ thị nào trong các đồ thị sau đây?  
A.  
B.  
C.  
D.  
4
2


   
C
Câu 19. Cho hàm số C : y  x  2x 1. Đồ thị hàm số là đồ thị nào trong các đồ thị sau?  
Trang 15  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
A.  
B.  
C.  
D.  
4
2
Câu 20. Đồ thị của hàm số y  3x 6x 1 là đồ thị nào trong các đồ thị sau đây?  
A.  
B.  
Trang 16  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
C.  
D.  
Câu 21. Bảng biến thiên sau đây là của một trong 4 hàm số được liệt kê dưới đây. Hỏi đó là hàm số  
nào?  
x
y  
  
0
0
2
0
  
  CĐ  
y
  
CT  
3
2
3 2  
A. y  x 3x  2  
.
B. y  x 3x  2.  
3
2
3 2  
D. y  x 3x  2 .  
C. y  x 3x 2  
.
Câu 22. Bảng biến thiên sau đây là của một trong 4 hàm số được liệt kê dưới đây. Hỏi đó là hàm số  
nào?  
x
  
1
  
y  

0

  
y
1


3
2
3
2
A. y  x 3x 3x  
.
B. y  x 3x 3x  
.
3
2
3 2  
D. y  x 3x 3x  
C. y  x 3x 3x  
Câu 23. Bảng biến thiên sau đây là của một trong 4 hàm số được liệt kê dưới đây. Hỏi đó là hàm số  
nào?  
x
y  
  
0
0
2
0
    
3
y
1  
  
3
2
3 2  
B. y  x 3x 1.  
3 2  
D. y  x 3x 1.  
A. y  x 3x 1  
.
3
2
C. y  x 3x 1  
.
3
Câu 24. Đồ thị hàm số y  x 3x  2 là hình nào trong 4 hình dưới đây?  
Trang 17  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
y
y
4
4
3
2
1
-
2
O
x
O
1
x
-
1
1
2
-1  
-
1
A. Hình 1.  
B. Hình 2.  
y
y
3
-
1
O
1
x
1
-
1
O
x
1
-
2
-1  
-
4
C. Hình 3.  
D. Hình 4.  
3
2
Câu 25. Đồ thị hàm số y  4x 6x 1 có dạng:  
y
y
3
1
1
x
1
x
O
O
1
-
1
A. Hình 1.  
B. Hình 2.  
Trang 18  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
y
y
1
2
x
O
1
x
O
1
C. Hình 3.  
D. Hình 4.  
Câu 26. Đường cong trong hình bên d ư ớ i là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê  
ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  
y
2
-
1
O
x
1
-
2
3
3
B. y  x 3x 1.  
4 2  
D. y  x  x 1  
.
A. y  x 3x  
.
3
C. y  x 3x  
.
Câu 27. Đường cong trong hình bên d ư ớ i là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê  
ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  
y
3
1
x
1
O
-
1
3
3
A. y  x 3x 1  
.
B. y  x 3x 1  
.
2
4 2  
D. y  x  x 1.  
C. y  x  x 1  
.
Câu 28. Đường cong trong hình bên d ư ớ i là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê  
ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  
Trang 19  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
y
2
-
1
O
x
1
-
2
3
3
A. y  x 3x 1  
.
B. y  x 3x .  
4
2
3
C. y  x  x 1  
.
D. y  x 3x  
.
Câu 29. Đường cong trong hình bên d ư ớ i là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê  
ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  
y
2
1
x
O
1
3
3
2
A. y  x 3x 1  
.
B. y  x 3x 1  
.
.
3
2
3 2  
D. y  x 3x 1  
C. y  x 3x 3x 1  
.
x x  
Câu 30. Cho hàm số y  f có bảng biến thiên sau. Đồ thị nào thể hiện hàm số y  f ?  
     
x
y  
  
1  
0
1
0
  2
  
y
  
2  
y
y
4
2
2
1
x
O
A.  
B.  
-
1
-
2
O
x
-
1
1
2
-
2
Trang 20  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
y
y
2
-
1
O
1
x
-1  
x
O
C.  
D.  
1
-
2
-
2
-
4
ax 1  
x b  
Câu 31. Xác định a,b để hàm số y   
có đồ thị như hình vẽ bên. Chọn đáp án đúng?  
y
1
-2  
-1  
1
x
A. a 1, b  1  
.
B. a 1, b 1  
ax 1  
.
C. a  1, b 1  
.
D. a  1, b  1.  
Câu 32. Xác định a,b,c để hàm số y   
có đồ thị như hình vẽ bên. Chọn đáp án đúng?  
bx  c  
y
2
-2  
0
1
x
A. a  2, b  1,c 1.  
C. a  2, b  2,c  1.  
B. a  2, b 1,c 1.  
D. a  2, b 1,c  1.  
ax 1  
cx  d  
Câu 33. Cho hàm số y   
có tiệm cận đứng x 1, tiệm cận ngang y  2 và đi qua điểm  
ax 1  
A

2;3  

. Lúc đó hàm số y   
là hàm số nào trong bốn hàm số sau:  
cx  d  
Trang 21  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
2x 1  

3 2x 1  
2x 1  
1 x  
2x 1  
x 1  
A. y   
.
.
B. y   
.
C. y   
.
D. y   
.
x 1  
5
x 1  
Bán toàn bộ tài liệu Toán 12 với 3000 Trang rất  
công phu của Tiến Sĩ Hà Văn Tiến. Tài liệu có  
giải chi tiết rất hay, phân dạng đầy đủ dùng để  
luyện thi THPT Quốc Gia 2018  
Lớp 12+Luyện Thi THPT Quốc Gia 2018 trọn bộ  
giá 200 ngàn  
Tặng: 50 đề thi thử THPT Quốc  
Gia + Ấn phẩm Casio 2018 của  
ĐH Sƣ Phạm TPHCM  
Thanh toán bằng mã thẻ cào Vietnam mobile gửi mã  
thẻ cào+số seri+Mail qua số điện thoại  
mình sẽ gửi toàn bộ  
cho bạn. đây là một phần trích đoạn tài liệu của Tiến  
Sĩ Hà Văn Tiến  
Trang 22  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi 06.Đồ Thị Hàm Số Cực Hay TS. Hà Văn Tiến
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

pdf.png06Do_Thi_Ham_So_Cuc_Hay_TS_Ha_Van_Tien.pdf[1.24 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

đề thi TIẾP THEO

đề thi MỚI ĐĂNG

đề thi XEM NHIỀU