07.Logarit Giải Chi Tiết Cực Hay TS.Hà Văn Tiến

đề thi Giải tích 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
hbax0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
11/24/2017 6:04:28 PM
Loại file
pdf
Dung lượng
1.26 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

,xem chi tiết và tải về Đề thi 07.Logarit Giải Chi Tiết Cực Hay TS.Hà Văn Tiến, Đề Thi Giải Tích 12 , Đề thi 07.Logarit Giải Chi Tiết Cực Hay TS.Hà Văn Tiến, pdf, 22 trang, 1.26 M, Giải tích 12 chia sẽ bởi Đông Đặng Việt đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

07.Logarit-Giai-Chi-Tiet-Cuc-Hay-TS.Ha-Van-Tien.pdf[1.26 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
Bán toàn bộ tài liệu Toán 12 với 3000 Trang rất  
công phu của Tiến Sĩ Hà Văn Tiến. Tài liệu có  
giải chi tiết rất hay, phân dạng đầy đủ dùng để  
luyện thi THPT Quốc Gia 2018  
Lớp 12+Luyện Thi THPT Quốc Gia 2018 trọn bộ  
giá 200 ngàn  
Tng: 50 đề thi thTHPT Quc  
Gia + n phm Casio 2018 ca  
ĐH Sƣ Phạm TPHCM  
Thanh toán bằng mã thẻ cào Vietnam mobile gửi mã  
thẻ cào+số seri+Mail qua số điện thoại  
mình sẽ gửi toàn bộ  
cho bạn. đây là một phần trích đoạn tài liệu của Tiến  
Sĩ Hà Văn Tiến  
Trang 1  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
NG DỤNG ĐẠO HÀM KHO SÁT  
TÍNH BIN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THHÀM SỐ  
Chuyên đề  
1
Chủ đề 1.1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CA HÀM SỐ  
Chủ đề 1.2. CC TRCA HÀM SỐ  
Chủ đề 1.3. GIÁ TRLN NHT, GIÁ TRNHNHT CA HÀM SỐ  
Chủ đề 1.4. ĐƢỜNG TIM CN CA ĐỒ THHÀM SỐ  
Chủ đề 1.5. ĐỒ THCA HÀM SỐ  
NG DỤNG ĐẠO HÀM KHO SÁT  
TÍNH BIN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THHÀM SỐ  
Chuyên đề  
2
CHỦ ĐỀ 2.1. SỰ TƢƠNG GIAO GIA HAI ĐỒ THHÀM SỐ  
CHỦ ĐỀ 2.2. TIP TUYN CA ĐỒ THHÀM SỐ  
Chủ đề 2.3 - ĐIỂM ĐẶC BIT CA HỌ ĐƢỜNG CONG  
Phƣơng trình, Bất PT mũ và logarit  
Chuyên đề  
3
Trang 2  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
Chủ đề 3.1 LŨY THA  
Chủ đề 3.2. LOGARIT  
Chủ đề 3.3 HÀM S LŨY THA  HÀM S MŨ  HÀM S LOGARIT  
Chủ đề 3.4. PHƢƠNG TRÌNH, BT PHƢƠNG TRÌNH MŨ  
Chủ đề 3.5. PHƢƠNG TRÌNH, BT PHƢƠNG TRÌNH LOGARIT  
Chuyên đề  
Nguyên hàm Tích phân - ng dng  
4
(
410 câu giải chi tiết )  
Chủ đề 4.1. NGUYÊN HÀM  
Chủ đề 4.2. TÍCH PHÂN  
Chủ đề 4.3. NG DNG TÍCH PHÂN  
Chuyên đề  
SPHC  
5
Chủ đề 5.1. DẠNG ĐẠI S VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TP S PHC  
Chủ đề 5.2. PHƢƠNG TRÌNH BẬC HAI VI H S THC TRÊN TP S PHC  
CHỦ ĐỀ 5.3 TẬP HỢP ĐIỂM  
Trang 3  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
Chuyên đề  
BÀI TOÁN THC TẾ  
6
6
6
.1. LÃI SUẤT NGÂN HÀNG  
.2 BÀI TOÁN TỐI ƢU  
Chuyên đề  
HÌNH HC KHÔNG GIAN  
7
CHỦ ĐỀ 7.1. QUAN HSONG SONG TRONG KHÔNG GIAN  
CHỦ ĐỀ 7.2. QUAN HỆ VUÔNG GÓC. VÉCTƠ TRONG KHÔNG GIAN  
Chủ đề 7.3. KHOẢNG CÁCH – GÓC  
CHỦ ĐỀ 7.4. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN  
Chủ đề 7.5. MẶT CẦU – MẶT NÓN – MẶT TRỤ  
Chuyên đề  
TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN  
8
8
8
8
.1 : TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN  
.2 : PHƢƠNG TRÌNH MẶT CẦU  
.3: PHƢƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG  
8
8
.4: PHƢƠNG TRÌNH ĐƢỜNG THẲNG  
.5: VỊ TRÍ TƢƠNG ĐỐI  
8
.6: GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH  
Chủ đề 3.2. LOGARIT  
A. KIN THỨC CƠ BẢN  
1
. Đꢀnh nghĩꢁ:  
Cho hai số dꢀꢁng a, b với a 1. Số  
của  
thꢂa mãn đꢃng thꢄc a  b đꢀꢅc gọi là lôgarit cꢁ số  
a
b
và ꢆí hiệu là log b . Ta viếtꢇ   log b  a  b.  
a
a
2
. Cꢂc tꢃnh chất: Cho a, b  0, a 1, ta cóꢇ  
log a 1, log 1 0  
a
a
log b  
 b, log (a )   
a
a
a
Trang 4  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
3
. Lꢄgꢁrit củꢁ mꢅt tꢃch Cho 3 số dꢀꢁng a, b , b2 với 
a
 
 
1
, ta có  
1
log (b.b )  log b log b  
a 1 2 a 1 a 2  
4
. Lꢄgꢁrit củ mꢅt thƣơng Cho 3 số dꢀꢁng a, b , b2 với a 1, ta có  
1
b1  
loga  log b log b  
a
1
a
2
b2  
1
ꢈꢉc biệt ꢇ với a, b  0, a 1 loga  log b  
a
b
5
6
. Lꢄgꢁrit củꢁ ꢆũꢇ thừ: Cho a, b  0, a 1, với mọi , ta có  
log b  log b  
a
a
1
n
ꢈꢉc biệtꢇ loga b  log b  
a
n
. Cꢄng thức đꢈi cơ ꢉố Cho 3 số dꢀꢁng a, b, c với a 1,c 1, ta có  
log b  
c
log b   
a
log a  
c
1
1
ꢈꢉc biệt : log c   
và log b  log b với   0  
.
a
a
a
log a  
c
Lꢄgꢁrit thập phꢊn Lꢄgꢁrit tꢋ nhiꢌn  
Lôgarit thꢊp phân là lôgarit cꢁ số 10. Viết : log b  logb  lgb  
10  
Lôgarit tꢋ nhiên là lôgarit cꢁ số  
e . Viết : log b  lnb  
e
B. K NĂNG CƠ BẢN  
1
2
3
4
. Tính giá tr biu thc  
. Rút gn biu thc  
. So sánh hai biu thc  
. Biu din giá tr logarit qua mt hay nhiu giá tr logarit khác  
C. K NĂNG SỬ DNG MÁY TÍNH  
1
. Tính giá tr ca mt biu thc cha logarit  
log a  
4
bng bao nhiêu ?  
Ví d : Cho a  0,a 1, giá tr ca biu thc  
a
A. 16  
B. 4  
C. 8  
D. 2  
d : Giá tr ca biu thc A  2log 123log 5 log 15 log 150 bng:  
2
2
2
2
A. 2  
B. 3  
C. 4  
D. 5  
2
3
. Tính giá tr ca biu thc Logarit theo các biu thức ꢆogꢁrit đã cho  
Ví d: Cho log2 5  a; log 5  b. Khi đó log 5 tính theo a  b là  
3
6
1
ab  
2
D. a  b  
2
A.  
B.  
C. a + b  
a b  
a b  
. Tìm các khẳng đꢀnh đúng trong các biu thức ꢆogꢁrit đã cho.  
2
2
d: Cho a  0,b  0 thꢂa điu kin a b  7ab .Khꢃng định nào sau đây đúngꢇ  
1
2
3
A. 3log  
a b  
loga logb  
B. log(a b)  (loga  logb)  
2
a b  
3
1
C. 2(loga logb)  log(7ab)  
D. log  
 (loga  logb)  
2
Trang 5  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
. So sánh lôgarit vi mt s hoc lôgarit vi nhau  
Năm học: 2017 - 2018  
4
log 5 log  
 1   
;
   
2
2
0,5  
1   
4   
log 4  
2log 2  
3
;
3
Ví d: Trong 4 số  
3
;3  
snào nhꢂ hꢁn 1  
16   
log 5  
log0,5 2  
2
1   
4   
1   
D.  
   
log 4  
2log 2  
3
3
A.  
3
B.  
3
C.  
16   
D. BÀI TP TRC NGHIM  
Câu 1. Vi giá tr nào ca  
x
thì biu thc f (x)  log (2x 1) xác định?  
2
1
1   
2   
1  
2  
A. x ;  
.
B. x ;  
.
C. x 
.
D. x(1;).  
2
2
Câu 2. Vi giá tr nào ca  
A. x(2;2)  
x
x
thì biu thc f (x)  ln(4  x ) xác định?  
.
B. x[2;2]  
.
C. x ]  
.
D. x .  
x 1  
Câu 3. Vi giá tr nào ca  
thì biu thc f (x)  log1  
xác định?  
x  
3
2
A. x[3;1]  
Câu 4. Vi giá tr nào ca  
A. 0  x  2  
Câu 5. Vi giá tr nào ca  
A. x(0;1)  
C. x(1;0)(2;)  
.
B. x D. x(3;1) .  
.
C. x 
.
2
x
x
thì biu thc: f (x)  log (2x  x ) xác định?  
6
.
B. x  2 D. x  3.  
.
C. 1 x 1  
.
3
2
thì biu thc: f (x)  log (x  x 2x) xác định?  
5
.
B
x(1;)  
.
.
D. x(0;2)(4;)  
.
log a  
4
Câu 6. Cho a  0,a 1, giá tr ca biu thc A  a  
A.8. B.16.  
bng bao nhiêu?  
C.4.  
D.2.  
Câu 7. Giá tr ca biu thc B  2log 123log 5 log 15 log 150 bng bao nhiêu?  
2
2
2
2
A.5.  
B.2.  
C.4.  
D.3.  
Câu 8. Giá tr ca biu thc P  22log 12 3log 5 log 15 log 150 bng bao nhiêu?  
2
2
2
2
A. 2 .  
B. 3.  
C. 4 .  
D. 5.  
Câu 9. Cho a  0,a 1, biu thc D  log a  giá tr bng bao nhiêu?  
3
a
1
1
3
A.3.  
B. .  
C. 3  
.
D.  
.
3
1
3
Câu 10. Giá tr ca biu thc C  log 36 log 14 3log 21 bng bao nhiêu ?  
7
7
7
2
1
2
1
A. 2  
.
B.2.  
C.  
.
D. .  
2
4
log 5  
2
a
Câu 11. Cho a  0,a 1, biu thc E  a  
A. B.625  
Câu 12. Trong các s sau, s nào ln nht?  
có giá trbng bao nhiêu?  
C. 25  
8
5
5
.
.
.
D.  
.
5
6
5
6
6
5
6
5
A. log 3  
.
B.log3  
.
C.log1  
.
D.log3  
.
3
Trang 6  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
Câu 13. Trong các s sau, s nào nh nht ?  
1
1
A. log5  
.
B.log 9  
.
C.log 17  
.
D.log5  
.
1
1
12  
15  
5
5
2
2
2
Câu 14. Cho a  0,a 1, biu thc A  (ln a log e) ln a log e  giá tr bng  
a
a
2
2
2
A. 2ln a  2  
.
B. 4lna 2  
.
C. 2ln a 2  
.
D.ln a  2.  
Hƣớng dn gii  
3
2
Câu 15. Cho a  0,a 1, biu thc B  2ln a 3log e   
có giá trbng  
a
ln a log e  
a
3
A. 4lna 6log 4  
.
B. 4lna  
.
C.3ln a   
.
D.6log e.  
a
a
log e  
a
2
3
x
y
5
3
Câu 16. Cho a  0,b  0, nếu viết log3 a b  log a  log b thì x  y bng bao nhiêu?  
3
3
5
15  
A.3.  
B.5.  
C.2.  
D.4.  
0,2  
1
0
a   
6
Câu 17. Cho a  0,b  0, nếu viết log5  
 xlog a  ylog b thì xy bng bao nhiêu ?  
5
5
5
b   
1
1
3
A.  
3
.
B. .  
C.  
.
D. 3.  
3
Câu 18. Cho log x  3log 2log 25log 3. Khi đó giá trị ca  
x là :  
3
3
9
3
2
00  
3
40  
9
20  
3
25  
A.  
.
B.  
.
C.  
.
D.  
.
9
1
Câu 19. Cho log7  2log a 6log b . Khi đó giá trị ca  
x
là :  
7
49  
x
2
3
3
2
a
b
b
a
2
3
.
A. 2a 6b  
.
B. x   
.
C. x  a b  
D. x   
.
Câu 20. Cho a,b,c  0;a 1  s   , Trong các khꢃng định sau, khꢃng định nào sai?  
c
A. log a  c  
.
B. log a 1  
.
a
a
C. log b  log b  
.
D. log (bc)  log blog c  
.
a a a  
a
a
Câu 21. Cho a,b,c  0;a 1, Trong các khꢃng định sau, khꢃng định nào sai?  
1
A. log b   
.
B. log b.log c  log c  
.
a b a  
a
log a  
b
C. log b  clog b  
.
D. log (b.c)  log blog c  
.
a a a  
c
a
a
Câu 22. Cho a,b,c  0 a,b 1, Trong các khꢃng định sau, khꢃng định nào sai?  
log b  
a
A.  
a
b  
.
B. log b  log c  b  c  
.
a
a
log c  
a
C. log c   
.
D. log b  log c  b  c  
a a  
.
b
log b  
a
Câu 23. Cho a,b,c  0  a 1. Trong các khꢃng định sau, khꢃng định nào sai?  
A. log b  log c  b  c B. log b  log c  b  c  
.
.
a
a
a
a
Trang 7  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
b
c
C. log b  c  b  c  
.
D. a  a  b  c  
.
a
Câu 24. Cho a,b,c  0  a 1.Trong các khꢃng định sau, khng định nào sai?  
2
3
.
A. log b  log c  b  c  
.
.
D. a  a  
a
a
C. log b  log c  b  c  
D. log b  0  b 1  
.
a
a
a
Câu 25. S thc  
a
thꢂa điều kin log (log a)  0 là:  
3 2  
1
1
A.  
.
B. 3.  
C.  
.
D. 2.  
3
2
Câu 26. Biết các logarit sau đều có nghĩa. Khꢃng định nào sau đây là khꢃng định đúng ?  
A. log b  log c  b  c  
.
.
B. log b  log c  b  c  
a a  
a
a
C. log b  log c  b  c  
D. log blog c  0  bc  0.  
a a  
a
a
Câu 27. Cho a,b,c  0  a 1. Khꢃng định nào sau đây là ꢆhꢃng định sai ?  
b
A. log (bc)  log blog c  
.
B. log ( )  log b log c  
.
a
a
a
a
a
a
c
c
C. log b  c  b  a  
.
D. log (bc)  log blog c.  
a a a  
a
Câu 28. S thc  
A. 64.  
x
x
thꢂa mãn điều kin log x log x log x 11  :.  
2 4 8  
1
1
6
B.  
2
.
C.8.  
D. 4.  
3
Câu 29. S thc  
thꢂa mãn điều kin log 2 2  4 là  
x
1
3
A.  
2
.
B.  
. 3  
C. 4.  
D.  
2.  
2
2
2
Câu 30. Cho a,b  0  a,b 1. Biu thc P  log b   
có giá trbng bao nhiêu?  
D.2.  
a
log a  
a
2
b
A. 6.  
B.3.  
C.4.  
3
4
Câu 31. Cho a,b  0 a,b 1, biu thc P  log b .log a  giá tr bng bao nhiêu?  
a
b
A.6.  
B.24.  
C.12.  
D. 18.  
3
4
log 32log16  
5
là:  
8
Câu 32. Giá tr ca biu thc  
A. 20.  
B.40.  
C. 45.  
C.20.  
D. 25 .  
3
5
Câu 33. Giá tr ca biu thc P  log a a a  
là  
a
53  
0
37  
10  
1
D.  
A.  
.
B.  
.
.
3
15  
Câu 34. Giá tr ca biu thc A  log 2.log 3.log 4...log 15 là:  
3
4
5
16  
1
2
3
1
A.  
.
B.  
.
C.  
1
.
D.  
.
4
4
3
3
2 5  
4
3
a
a
a
Câu 35. Giá tr ca biu thc log   
là:.  
1
a a  
a
Trang 8  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
91  
1
5
3
4
211  
60  
A.  
.
B.  
.
C.  
.
D.  
.
60  
Câu 36. Trong 2 s log 2  log 3, s nào lớn hꢁn 1?.  
3
2
A. log 3  
.
B. log 2  
.
C. Chai s.  
D. ꢈáp án ꢆhác.  
2
3
Câu 37. Cho 2 s log1999 2000  log2000 2001. Khꢃng định nào sau đây là ꢆhꢃng định đúng?  
A. log1999 2000  log2000 2001  
C. Hai strên lớn hꢁn 2.  
.
B. Hai strên nhꢂ hꢁn 1.  
D. log1999 2000  log2000 2001  
.
log 3  
Câu 38. Các s log 2 , , log 11 đꢀꢅc sp xếp theo th t tăng dần là:  
2 3  
3
A. log 2, log 11, log 3  
.
B. log 2, log 3, log 11.  
3 2 3  
3
3
2
C. log 3, log 2, log 11  
.
D. log 11, log 2, log 3.  
3 3 2  
2
3
3
Câu 39. S thc  
x
thꢂa mãn điều kin log3  
B. 25  
x 2  
 3 là:  
C. 25  
A.  
5
.
.
.
D. 3.  
3
Câu 40. S thc  
x
thꢂa mãn điều kin log x  log x   :  
3
9
2
A. 3  
.
B. 25  
.
C.  
3
.
9
D. .  
tính theo a,b là:  
Câu 41. Cho log x  4log a 7log b  
.
a,b 0  
. Giá trca  
x
3
3
3
4
4
7
7
b .  
A. ab  
.
B. a b  
C. a b  
.
D.  
2
2
Câu 42. Cho log x  y 1log xy  
xy  0  
. Chn khꢃng định đúng trong các ꢆhꢃng định sau ?  
.
2
2
2
A. x  y  
B. x  y  
.
C. x  y  
.
D. x  y  
.
1
Câu 43. Cho log1  
y x  
log4 =1  
y  0, y  x  
. Chn khꢃng định đúng trong các ꢆhꢃng định sau?  
y
4
3
3
A. 3x  4y  
.
B. x   y  
.
C. x   
y
.
D. 3x  4y  
.
4
4
Câu 44. Chn khꢃng định đúng trong các ꢆhꢃng định sau?  
2
2
A. log x  2log x x  0  
.  
B.log xy  log x log y  
.
a
a
a
a
a
C. log xy  log x log y  
xy 0  
.
D.log xy  log x log y  
xy  0  
.
a
a
a
a
a
a
2
2
Câu 45. Cho x, y  0  x  4y 12xy . Khꢃng định nào sau đây là ꢆhꢃng định đúng ?  
x 2y   
1
B. log (x  2y)  2 (log x log y)  
.
2 2 2  
2
A. log2  
 log x log y  
.
2
2
4   
C. log (x  2y)  log x log y 1  
.
D. 4log (x  2y)  log x log y  
.
2 2 2  
2
2
2
2
2
Câu 46. Cho a,b  0  a b  7ab . Khꢃng định nào sau đây là ꢆhꢃng định đúng ?  
a b   
6   
A. 2log(a b) loga logb  
.
B. 4log  
loga logb  
.
a b  1  
 (loga  logb)  
a b   
D. log  3(loga  logb)  
   
C. log  
.
.
3  2  
3   
Trang 9  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
2a 1  
Câu 47. Cho log 6  a . Khi đó giá trị của log 18 đꢀꢅc tính theo  
a
là:  
2
3
a
A.  
a
.
B.  
.
C. 2a 3  
.
D.  
.
a 1  
a 1  
Câu 48. Cho log 5  a. Khi đó giá trị của log 1250 đꢀꢅc tính theo  
a
là :  
2
4
1
4a  
2
14a  
A.  
.
B. 2(14a)  
.
C.14a  
.
D.  
D.  
.
2
Câu 49. Biết log 2  m, ꢆhi đó giá trị ca log 28 đꢀꢅc tính theo  
m
là:  
7
m 2  
4
49  
1m  
14m  
12m  
A.  
.
B.  
.
C.  
.
.
2
2
2
Câu 50. Biết a  log 5,b  log 3; ꢆhi đó giá trị ca log 15 đꢀꢅc tính theo  
a
là:  
2
5
10  
a b  
a 1  
ab 1  
a 1  
ab 1  
a 1  
a(b 1)  
.
a 1  
A.  
.
B.  
.
C.  
.
D.  
Câu 51. Cho a  log 15;b  log 10 . Khi đó giá trị của log 50 đꢀꢅc tính theo a,b  :  
3
3
3
A. 2(a b1)  
.
B. 2(a b1)  
.
C. 2(a b1)  
.
D. 2(a b1).  
Câu 52. Biết log 3  a , khi đó giá trị ca log 75 đꢀꢅc tính theo  
a
là:  
5
15  
2
1
a  
a  
12a  
a 1  
1a  
2 a  
A.  
.
B.  
.
C.  
.
2
D. .  
Câu 53. Biết log 7  a , ꢆhi đó giá tr ca log 7 đꢀꢅc tính theo  
a
là:  
4
2
1
2
1
4
A. 2a  
.
B.  
a
.
C.  
a
.
D. 4a  
.
2
7
5
Câu 54. Biết log 3  a , ꢆhi đó giá trị ca log3  
đꢀꢅc tính theo a là:  
3a 2  
5
2
3
3a  
a
A.  
.
B.  
.
C.  
.
D.  
.
2
a
2
a
3a 2  
Câu 55. Biết a  log 5,b  log 3. Khi đó giá trị ca log 15 đꢀꢅc tính theo  
a
là :  
2
5
24  
ab 1  
ab 1  
a 1  
b 1  
a(b 1)  
.
3ab  
A.  
.
B.  
.
C.  
.
a 1  
D.  
b
Câu 56. Cho log 27  a . Khi đó giá trị của log 16 đꢀꢅc tính theo  
a
là:  
12  
6
4
3a  
4
3a  
4a  
2a  
.
A.  
.
B.  
.
C.  
.
D.  
D.  
3
a  
3a  
3a  
3a  
Câu 57. Cho lg3  a, lg2  b . Khi đó giá trị ca log 30 đꢀꢅc tính theo  
a
là:  
1
25  
1
a  
4
3a  
a
a
.
A.  
.
B.  
.
C.  
.
3
1b  
3b  
3b  
3a  
3
b
Câu 58. Cho log b  3 . Giá tr ca biu thc A  log b  
đꢀꢅc tính theo  
a
là:  
a
a
a
3
3
1
3
3
A.  
.
B.  
.
C.  
D.  
.
3
4
4
Trang 10  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
Câu 59. Cho log 5  a, log 7  b, log 3  c . Giá tr ca log 35 đꢀꢅc tính theo a,b,c là:  
27  
8
2
6
ac  
ac  
3
ac b  
3ac 3b  
.
3a  
A.  
.
B. .  
1b  
C.  
.
D.  
1
c  
1c  
1
1
1
Câu 60. Cho x  2000!. Giá tr ca biu thc A   
...  
là:  
x
log x log x  
log2000  
2
3
1
5
A.  
1
.
B. 1  
.
C.  
.
D. 2000  
.
Câu 61. Biết a  log 12,b  log 24 . Khi đó giá trị ca log 168 đꢀꢅc tính theo a là:  
7
12  
54  
a(85b)  
ab 1a  
a(85b)  
a(85b)  
1ab  
ab 1  
.
a(85b)  
D.  
.
B.  
.
C.  
.
A.  
1
ab a  
2
3
a b  
Câu 62. Biết log b  2,log c  3. Khi đó giá tr ca bieeur thc loga  
bng:  
a
a
4
c
2
3
3
A. 20  
.
B.  
.
C. 1  
.
D. .  
2
2
3
2
Câu 63. Biết log b  3,log c  4 . Khi đó giá tr ca biu thc log a bc  
bng:  
a
a
a
1
6 3  
3
A.  
.
B. 5  
.
C. 16  
.
D. 48  
.
3
5
Câu 64. Rút gn biu thc A  log a a a , ta đꢀꢅc kết qu là:  
a
3
7
0
35  
10  
3
1
A.  
.
B.  
.
C.  
.
D.  
.
1
10  
10  
5
3 3  
4
2
a
a a  
Câu 65. Rút gn biu thc B  log1  
, ta đꢀꢅc kết qulà :  
a a  
a
9
1
60  
91  
16  
5
A.  
.
B.  
.
C.  
.
D.  
.
6
0
5
16  
Câu 66. Biết a  log 5,b  log 5. Khi đó giá trị ca log 5 đꢀꢅc tính theo a,b  :  
2
3
6
ab  
1
2
2
.
A.  
.
B.  
.
C. a b  
.
D. a b  
a b  
a b  
Câu 67. Cho a  log 3;b  log 5;c  log 2 . Khi đó giá trị của biểu thꢄc log 63 đꢀꢅc tính theo a,b,c  
2
3
7
140  
là:  
2
ac 1  
abc 2c 1  
2ac 1  
2ac 1  
abc 2c 1  
ac 1  
A.  
.
B.  
.
C.  
.
D.  
.
abc 2c 1  
abc 2c 1  
Câu 68. Cho a  log 2;b  log 3. Khi đó giá trị của log 72 đꢀꢅc tính theo a,b  :  
5
5
5
3
2
A.3a 2b  
.
B. a b  
.
C.3a 2b  
.
D.6ab  
.
Câu 69. Biết a  log 18,b  log 54 . Khꢃng định nào sau đây là ꢆhꢃng định đúng?  
12  
24  
A. ab5(a b)  1  
C. ab5(a b) 1  
.
B.5abab 1  
.
D.5aba b 0  
.
.
Câu 70. Biết log3  
log4 log y  
 0, ꢆhi đó giá trị ca biu thc A  2y 1 là:  
2
Trang 11  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
D. 133.  
A.33.  
B. 17.  
C. 65.  
Câu 71. Cho log x  0. Khꢃng định nào sau đây là ꢆhꢃng định đúng?  
5
A. log 5  log 4  
.
B.log 5  log 6  
.
C.log x  log 5  
.
D.log x  log x  
.
x
x
x
x
5
x
5
6
Câu 72. Cho 0  x 1. Khꢃng định nào sau đây là ꢆhꢃng định đúng?  
1
2
A. 3 log 5  log 5  0  
B. 3 log 5  log  
x x  
x
3
1
2
1
1
1
3
C. logx  log5  
.
D. logx . log 5  0  
x
2
2
2
log 5  
1   
,
   
log0,5 2  
2
log 4  
2log 2  
3