Đề Thi Giải Tích 12:10.Chuyên Đề Mũ- Lũy Thừa Và Loga Của Ts.Hà Văn Tiến

đề thi Toán học Toán học 12 Giải tích 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
dbax0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-11-24 18:03:15
Loại file
pdf
Dung lượng
0.83 M
Trang
7
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

<!DOCTYPE html<br>!--[if IE]> <![endif]--> CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP Năm học: 2017 - 2018 Bán toàn bộ tài liệu Toán 12 với 3000 Trang rất công phu của Tiến Sĩ Hà Văn Tiến. Tài liệu có

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

!--[if IE]>
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
Bán toàn bộ tài liệu Toán 12 với 3000 Trang rất  
công phu của Tiến Sĩ Hà Văn Tiến. Tài liệu có  
giải chi tiết rất hay, phân dạng đầy đủ dùng để  
luyện thi THPT Quốc Gia 2018  
Lớp 12+Luyện Thi THPT Quốc Gia 2018 trọn bộ  
giá 200 ngàn  
Tặng: 50 đề thi thử THPT Quốc  
Gia + Ấn phẩm Casio 2018 của  
ĐH Sƣ Phạm TPHCM  
Thanh toán bằng mã thẻ cào Vietnam mobile gửi mã  
thẻ cào+số seri+Mail qua số điện thoại  
mình sẽ gửi toàn bộ  
cho bạn. đây là một phần trích đoạn tài liệu của Tiến  
Sĩ Hà Văn Tiến  
Trang 1  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT  
TÍNH BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ  
Chuyên đề  
1
Chủ đề 1.1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ  
Chủ đề 1.2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ  
Chủ đề 1.3. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ  
Chủ đề 1.4. ĐƢỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ  
Chủ đề 1.5. ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ  
ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT  
TÍNH BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ  
Chuyên đề  
2
CHỦ ĐỀ 2.1. SỰ TƢƠNG GIAO GIỮA HAI ĐỒ THỊ HÀM SỐ  
CHỦ ĐỀ 2.2. TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ  
Chủ đề 2.3 - ĐIỂM ĐẶC BIỆT CỦA HỌ ĐƢỜNG CONG  
Phƣơng trình, Bất PT mũ và logarit  
Chuyên đề  
3
Trang 2  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
Chủ đề 3.1 LŨY THỪA  
Chủ đề 3.2. LOGARIT  
Chủ đề 3.3 HÀM SỐ LŨY THỪA – HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT  
Chủ đề 3.4. PHƢƠNG TRÌNH, BẤT PHƢƠNG TRÌNH MŨ  
Chủ đề 3.5. PHƢƠNG TRÌNH, BẤT PHƢƠNG TRÌNH LOGARIT  
Chuyên đề  
Nguyên hàm Tích phân - Ứng dụng  
4
(
410 câu giải chi tiết )  
Chủ đề 4.1. NGUYÊN HÀM  
Chủ đề 4.2. TÍCH PHÂN  
Chủ đề 4.3. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN  
Chuyên đề  
SỐ PHỨC  
5
Chủ đề 5.1. DẠNG ĐẠI SỐ VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP SỐ PHỨC  
Chủ đề 5.2. PHƢƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC TRÊN TẬP SỐ PHỨC  
CHỦ ĐỀ 5.3 TẬP HỢP ĐIỂM  
Trang 3  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
Chuyên đề  
BÀI TOÁN THỰC TẾ  
6
6
6
.1. LÃI SUẤT NGÂN HÀNG  
.2 BÀI TOÁN TỐI ƢU  
Chuyên đề  
HÌNH HỌC KHÔNG GIAN  
7
CHỦ ĐỀ 7.1. QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN  
CHỦ ĐỀ 7.2. QUAN HỆ VUÔNG GÓC. VÉCTƠ TRONG KHÔNG GIAN  
Chủ đề 7.3. KHOẢNG CÁCH – GÓC  
CHỦ ĐỀ 7.4. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN  
Chủ đề 7.5. MẶT CẦU – MẶT NÓN – MẶT TRỤ  
Chuyên đề  
TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN  
8
8
8
8
.1 : TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN  
.2 : PHƢƠNG TRÌNH MẶT CẦU  
.3: PHƢƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG  
8
8
.4: PHƢƠNG TRÌNH ĐƢỜNG THẲNG  
.5: VỊ TRÍ TƢƠNG ĐỐI  
8
.6: GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH  
CHỦ ĐỀ 3.3: HÀM SỐ LŨY THỪA – HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT  
1
. LÝ THUYẾT:Hàm lũy thừa:  

1
1
.1. Định nghĩa: Hàm số y  x với   được gọi là hàm số lũy thừa.  

.2. Tập xác định: Tập xác định của hàm số y  x là:  D  nếu là số nguyên dương.  
D  \  
D  (0;) với  

0

với  

nguyên âm hoặc bằng 0.  


không nguyên.  


1  
1
1
.3. Đạo hàm: Hàm số y  x , (  ) có đạo hàm với mọi x  0 và (x ) .x .  
.4. Tính chất của hàm số lũy thừa trên khoảng(0;)  
.


y  x ,   0  
y  x ,   0  
a. Tập khảo sát: (0;)  
a. Tập khảo sát: (0;)  
Trang 4  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
b. Sự biến thiên:  
Năm học: 2017 - 2018  
b. Sự biến thiên:  

1  
1  
+
y x  0, x  0.  
+
y x  0, x  0.  
+
Giới hạn đặc biệt:  
+ Giới hạn đặc biệt:  
   


lim x  0, lim x  .  
lim x  , lim x  0.  
x0  
x0  
x  
x  
+
Tiệm cận: không có  
+ Tiệm cận:  
-
Trục Ox là  
Trục Oy là  
tiệm cận ngang.  
tiệm cận đứng.  
-
c. Bảng biến thiên:  
c. Bảng biến thiên:  
x
0
  
x
0
  
y  

y  

  
  
y
y
0
0
d. Đồ thị:  
y

Đồ thị của hàm số lũy thừa y  x luôn  
đi qua điểm I(1;1).  

1  

1  
Lƣu ý: Khi khảo sát hàm số lũy thừa với  
số mũ cụ thể, ta phải xét hàm số đó trên  
toàn bộ tập xác định của nó. Chẳng hạn:  
3
2  

0
 1  
  0  
y  x , y  x , y  x .  
I
1

 0  
x
O
1
x
. Hàm số mũ: y  a , (a  0,a 1).  
2
Trang 5  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
2
2
2
+
.1.Tập xác định: D   
f (x)  
.2.Tập giá trị:T  (0,), nghĩa là khi giải phương trình mũ mà đặt t  a  
.3. Tính đơn điệu:  
thì t  0.  
x
f (x) g(x)  
Khi a 1 thì hàm số y  a đồng biến, khi đó ta luôn có:  
a
 a  f (x)  g(x).  
x
f (x)  
g(x)  
+
Khi 0  a 1 thì hàm số y  a nghịch biến, khi đó ta luôn có:  
a
 a  f (x)  g(x).  
2
.4.Đạo hàm:  
x x u u  
a )  a .ln a  (a )  u.a .ln a  
x x u u  
(
(
e )  e  (e )  e .u  
u  
n
(
u)   

n1  
n
n. u  
2
.5.Đồ thị: Nhận trục hoành làm đường tiệm cận ngang.  
y
y
x
x
y  a  
y  a  
a 1  
0
a
1
1
1
x
x
O
O
3
. Hàm số logarit: y  log x, (a  0, a 1)  
a
3
3
.1.Tập xác định: D  (0,).  
.2.Tập giá trị: T  , nghĩa là khi giải phương trình logarit mà đặt t  log x thì  
t
không có điều  
a
kiện.  
3
.3.Tính đơn điệu:  
+
Khi a 1 thì y  log x đồng biến trên D, khi đó nếu: log f (x)  log g(x)  f (x)  g(x)  
.
a a a  
+
Khi0  a 1 thì y  log x nghịch biến trên D, khi đó nếu log f (x)  log g(x)  f (x)  g(x)  
.
a
a
a
3
.4.Đạo hàm:  
1
u  
u.ln a  log x  
log u  


a
a
u

u
x.ln a  
n
n1  
u

(ln u )  n ln  
1
ln x)  , (x  0)  (ln u )   
x
u  
u
(
3
.5. Đồ thị: Nhận trục tung làm đường tiệm cận đứng.  
y
y
a
1
0
a
1
y  log x  
a
1
x
x
O
1
O
y  log x  
a
Trang 6  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:  
Phần 1: Nhận biết – Thông hiểu  
Câu 1. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:  
x
A.  
B.  
C.  
D.  
Đồ thị hàm số y  a và đồ thị hàm số y  log x đối xứng nhau qua đường thẳng y  x  
.
a
x
Hàm số y  a với 0  a 1 đồng biến trên khoảng (;)  
.
x
Hàm số y  a với a 1 nghịch biến trên khoảng (;)  
.
x
Đồ thị hàm số y  a với a  0 và a 1 luôn đi qua điểm M(a;1)  
.
x
Câu 2. Tập giá trị của hàm số y  a (a  0;a 1) là:  
A.  
(0;)  
B. [0;)  
C. \{0}  
D.  
Câu 3. Với a  0vàa 1. Phát biểu nào sau đây không đúng?  
x
A. Hai hàm số y  a và y  log x có cùng tập giá trị.  
a
x
B. Hai hàm số y  a và y  log x có cùng tính đơn điệu.  
a
x
C. Đồ thị hai hàm số y  a và y  log x đối xứng nhau qua đường thẳng y  x  
.
a
x
D. Đồ thị hai hàm số y  a và y  log x đều có đường tiệm cận.  
a
x
Câu 4. Cho hàm số y  2 1 . Phát biểu nào sau đây là đúng?  


A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (;)  
B. Hàm số đồng biến trên khoảng (0;)  
.
C. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là trục tung.  
D. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là trục hoành.  
2017  
Câu 5. Tập xác định của hàm số y  (2x 1)  
là:  


1


1  
2  

1  
\
   
2  
A.  
D   
B. D  ;  
C. D  ;  
D. D   

2
2
2  
Câu 6. Tập xác định của hàm số y  (3x 1) là:  

1   


1   
3   
A. D  \   
B. D    

3   

1   1  
3   3  


1
1   
C. D  ;  

;  
D.  

;

   


3
3   
2
e  
Câu 7. Tập xác định của hàm số y  (x 3x  2) là:  
A. D  (;1)(2;)  
B. D  \{1;2}  
D. D  (1;2)  
C. D  (0;)  
Câu 8. Tập xác định của hàm số y  log (x 1) là:  
0
,5  
A. D  (1;)  
B. D  \{1}  
C. D  (0;)  
B. x(4;3)  
D. (;1)  
2
Câu 9. Tìm x để hàm số y  log x  x 12 có nghĩa.  
A. x(;4)(3;)  
Trang 7  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  x  4  
x  3  
C.  
D. xR  
x 3  
2
Câu 10. Tập xác định của hàm số y  log2  
là:  
 x  
A.  
D  (3;2)  
B. D  \{3;2}  
C. D  (;3)(2;)  
D. D [3;2]  
1
Câu 11. Tập xác định của hàm số y   
 ln(x 1) là:  
2
 x  
A.  
D  (1;2)  
B. D  (1;)  
C. D  (0;)  
D. D [1;2]  
x
e
Câu 12. Tập xác định của hàm số y   
là:  
x
e 1  
A.  
D  \{0}  
B. (0;)  
C. \{1}  
D. D  (e;)  
1
2
Câu 13. Tập xác định y  2x 5x  2  ln  
là:  
2
x 1  
A.  
Câu 14. Tập xác định của hàm số y  ln(ln x) là :  
A.  
D  (1;) B. D  (0;)  
Câu 15. Tập xác định của hàm số y  (3 9) là  
A.  
D  \{2} B. D  \{0}  
Câu 16. Hàm số y  log x xác định khi và chỉ khi :  
D  (1;2]  
B. D [1;2]  
C. D  (1;1)  
C. D  (e;)  
C. D  (2;)  
D. D  (1;2)  
D. D [1;)  
D. D  (0;)  
x
2  
x1  x 1  
x  2  
A.  
B. x 1  
C. x  0  
D. x  2  
Câu 17. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  
y
2
1
O
x
2
x
x  
x
A. y   
2
B. y  x  
C. y  2  
D. y   
2
1
3
Câu 18. Hàm số y  (x 1) có đạo hàm là:  
3
2
3
(x 1)  
1
1
(x 1)  
A. y'   
B. y'   
3
3 (x 1)  
C. y'   
D. y'   
3
2
3
3
3
(x 1)  
Trang 8  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
2
x
Câu 19. Đạo hàm của hàm số y  4 là:  
2
x
2x  
2x  
2x  
A.  
y'  2.4 ln4  
B. y'  4 .ln2  
C. y'  4 ln4  
D. y'  2.4 ln2  
Câu 20. Đạo hàm của hàm số y  log x, x  0là:  
5
1
1
x
A. y'   
B. y'  xln5  
C. y'  5 ln5  
D. y'   
x
xln5  
5 ln5  
2
Câu 21. Hàm số y  log x (x  0)có công thức đạo hàm là:  
0
,5  
2
1
2
2
1
D.  
A. y'   
B. y'   
C. y'   
x ln0,5  
2
xln0,5  
x ln0,5  
xln 0,5  
3
Câu 22. Đạo hàm của hàm số y  sin x log x (x  0) là:  
3
3
3
xln3  
1
A. y'  cos x   
C. y'  cos x   
B. y'  cos x   
D. y'  cos x   
   
0
bằng:  
xln3  
1
3
3
x ln3  
x ln3  
4
/
Câu 23. Cho hàm số f (x)  ln x 1  

. Đạo hàm  
2
f

A.  
0
B.  
1
C.  
D.  
3
2
017x2  
/
f

Câu 24. Cho hàm số f (x)  e  
A. B.  
. Đạo hàm  
0

bằng:  
D.  
2017  
0
1
C.  
e
e
x
//  
//  
Câu 25. Cho hàm số f (x)  xe . Gọi  
f

x

là đạo hàm cấp hai của  
f

x

. Ta có  
f

1

bằng:  
2
3
2
A.3e  
B. 3e  
C.  
e
D. 5e  
Câu 26. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  
y
1
x
O
2
1
A. y  log x B. y  log x  
C. y  log x  
D. y  log2  

2x  

2
1
2
2
Câu 27. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai?  

A.  
B.  
C.  
D.  
Hàm số y  x có tập xác định là D   
.

Đồ thị hàm số y  x với   0 không có tiệm cận.  

Hàm số y  x với   0nghịch biến trên khoảng (0;)  
.

Đồ thị hàm số y  x với   0 có hai tiệm cận.  
Câu 28. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?  
A.  
B.  
Đồ thị hàm số lôgarit nằm bên phải trục tung.  
Đồ thị hàm số lôgarit nằm bên trái trục tung.  
Trang 9  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
C.  
D.  
Đồ thị hàm số mũ nằm bên phải trục tung.  
Đồ thị hàm số mũ nằm bên trái trục tung.  
Câu 29. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau?  
A.  
B.  
C.  
D.  
Đồ thị hàm số logarit nằm bên trên trục hoành.  
Đồ thị hàm số mũ không nằm bên dưới trục hoành.  
Đồ thị hàm số lôgarit nằm bên phải trục tung.  
Đồ thị hàm số mũ với số mũ âm luôn có hai tiệm cận.  
Câu 30. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn  
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?  
y
O
1
2
x
1
1
1
3
A. y  log x  
B. y  log x  
C. y   x   
D. y  3x 1  
0
,5  
2
3
Câu 31. Tìm a để hàm số y  log x  

0  a 1  

có đồ thị là hình bên dưới:  
a
y
2
O
x
1
2
1
2
1
A. a  2 B. a  2  
Phần 2: Vận dụng thấp  
C. a   
D. a   
2

1
0  x  
Câu 32. Tìm tập xác định  
A. D  (;1)(2;10)  
D
D
của hàm số y  log3  
B. D  (1;)  
.
2
x 3x  2  
C. D  (;10)  
D. D  (2;10)  
Câu 33. Tìm tập xác định  
A. D [29;)  
của hàm số y  log (x 2)3  
?
3
B. D  (29;)  
C. D  (2;29)  
D. D  (2;)  
x
D. y'  (2x 2)e  
2
x  
?
x  
Câu 34. Tính đạo hàm của hàm số y  (x  2x)e  
2
x  
2
x  
A. y'  (x  2)e  
B. y'  (x  2)e  
C. y'  xe  
2
Câu 35. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  
D   
m
để hàm số y  ln(x 2mx  4) có tập xác định  
?
Trang 10  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
D. 2  m  2  

m  2  
A. 2  m  2  
B.  
C. m  2  
017  


m  2  
2
2
x 7x12  
Câu 36. Cho tập D  (3;4) và các hàm số f (x)   
,
g(x)  log (4 x)  
,
h(x)  3  
x3  
2
x 7x 12  
D là tập xác định của hàm số nào?  
A. f (x) và f (x) g(x)  
B. f (x) vàh(x)  
C. g(x) và h(x)  
D. f (x) h(x)và h(x)  
x
Câu 37. Biết hàm số y  2 có đồ thị là hình bên.  
y
y = 2x  
1
O
x
x
Khi đó, hàm số y  2 có đồ thị là hình nào trong bốn hình được liệt kê ở bốn A, B, C, D dưới đây ?  
y
y
1
1
x
O
x
O
Hình 2  
Hình 1  
y
y
1
O
1
x
x
O
Hình 3  
Hình 4  
A. Hình 1 B. Hình 2  
Câu 38. Cho hàm số y  ex e . Nghiệm của phương trình y'  0  
A. x  1 B. x 1  
C. x  0 D. x  ln2  
C. Hình 3  
D. Hình 4  

x
?
Trang 11  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
có đồ thị là hình bên  
Câu 39. Tìm tất cả các giá trị thực của a để hàm số y  log x  

0  a 1  

a
?
1
2
1
D. a   
2
A. a  2 B. a  2  
C. a   
2
x
Câu 40. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số f (x)  x e trên đoạn  

1;1  

?
1
A.  
e
B.  
C. 2e  
D.  
0
e
Câu 41. Cho hàm số y  log2  

2x  

. Khi đó, hàm số y  log2  

2x  

có đồ thị là hình nào trong bốn hình  
được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây:  
y
y
1
x
O
O
x
Hình 2  
Hình 1  
y
y
x
O
O
x
Hình 3  
Hình 4  
A. Hình 1 B. Hình 2  
Phần 3: Vận dụng cao  
C. Hình 3  
D. Hình 4  

4
2
2
Câu 42. Tìm điều kiện xác định của phương trình log (x 1)log (x1)  25  
?
A. x 1  
B. x 1  
C. x 1  
D. x  
Trang 12  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
|
x|  
Câu 43. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  2 trên  

2;2  

?
1
1
A. max y  4;min y    
B. max y  4;miny   
4
4
1
C. max y 1;miny   
4
D. max y  4;miny 1  
ln x  
Câu 44. Chọn khẳng định đúng khi nói về hàm số y   
x
A. Hàm số có một điểm cực tiểu.  
B. Hàm số có một điểm cực đại.  
C. Hàm số không có cực trị.  
D. Hàm số có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu.  
Câu 45. Hình bên là đồ thị của ba hàm số y  log x  
,
y  log x  
,
y  log x  

0  a,b,c 1  

được vẽ  
a

c
trên cùng một hệ trục tọa độ. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?  
y
y = logax  
y = logbx  
O
1
x
y = logcx  
D. a  c  b  
A.b  a  c B. a  b  c  
C. b  c  a  
1
Câu 46. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y   
 log3 x  m xác định  
2
m1 x  
trên  
   
2;3  
.
A.1 m  2 B. 1 m  2  
C. 1 m  2  
D. 1 m  2  
2
2
Câu 47. Cho hàm số y  xln x  1 x  1 x . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?  


A.Hàm số giảm trên khoảng (0;)  
B.Hàm số tăng trên khoảng (0;)  
2
C.Tập xác định của hàm số là D   
D.Hàm số có đạo hàm y'  ln x  1 x  


Bán toàn bộ tài liệu Toán 12 với 3000 Trang rất  
công phu của Tiến Sĩ Hà Văn Tiến. Tài liệu có  
giải chi tiết rất hay, phân dạng đầy đủ dùng để  
luyện thi THPT Quốc Gia 2018  
Trang 13  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12–LÝ THUYẾT + BÀI TẬP  
Năm học: 2017 - 2018  
Lớp 12+Luyện Thi THPT Quốc Gia 2018 trọn bộ  
giá 200 ngàn  
Tặng: 50 đề thi thử THPT Quốc  
Gia + Ấn phẩm Casio 2018 của  
ĐH Sƣ Phạm TPHCM  
Thanh toán bằng mã thẻ cào Vietnam mobile gửi mã  
thẻ cào+số seri+Mail qua số điện thoại  
mình sẽ gửi toàn bộ  
cho bạn. đây là một phần trích đoạn tài liệu của Tiến  
Sĩ Hà Văn Tiến  
Trang 14  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi 10.Chuyên Đề Mũ- Lũy Thừa và Loga Của TS.Hà Văn Tiến
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

pdf.png10Chuyen_De_Mu_Luy_Thua_va_Loga_Cua_TSHa_Van_Tien.pdf[0.83 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

đề thi TIẾP THEO

đề thi MỚI ĐĂNG

đề thi XEM NHIỀU