Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

10 DeLy_OnThi_TNTHPT2017(_CoDA_)

Đăng ngày 5/30/2017 11:34:29 AM | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 407 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 2.90 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi 10 DeLy_OnThi_TNTHPT2017(_CoDA_), Vật lý 12. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới bạn đọc đề thi 10 DeLy_OnThi_TNTHPT2017(_CoDA_) .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Thư viện 10 DeLy_OnThi_TNTHPT2017(_CoDA_) trong thể loại Vật lý 12 được giới thiệu bởi thành viên Anh Huỳnh Thị Kim tới thành viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào chuyên mục Vật lý 12 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Vật lý Vật lý 12 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Đề thi THPT Chuyên Khoa Học Tự Nhiên - lần 5 Môn: Vật lý Câu 1: Một con lắc lò xo chao đảo điều hòa với chu kỳ T và biên độ 5 cm, bên cạnh đó Biết trong một chu kỳ, khoảng thời gian để độ lớn gia tốc của vật ko vượt quá 100 cm/s2 là T/3, thêm nữa Lấy π, bên cạnh đó = 10, nói thêm là Tần số chao đảo của vật có giá trị là A, nói thêm là 1HzB, nói thêm 2HzC, nói thêm 3HzD, thêm nữa 4 Hz Câu 2: Con lắc lò xo chao đảo điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số f =

https://nslide.com/de-thi/10-delyonthitnthpt2017-coda.ezfu0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Vật lý 12


Đề thi THPT Chuyên Khoa Học Tự Nhiên - lần 5
Môn: Vật lý
Câu 1: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ 5 cm. Biết trong một chu kỳ, khoảng thời gian để độ lớn gia tốc của vật không vượt quá 100 cm/s2 là T/3. Lấy π. = 10. Tần số dao động của vật có giá trị là
A. 1Hz B. 2Hz C. 3Hz D. 4 Hz
Câu 2: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số f = 2,5Hz, biên độ A = 8 cm. Cho g = 10 m/s2 và π2 = 10. Thời gian ngắn nhất để vật di chuyển từ vị trí cân bằng đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên là
A. 1/10 s B. 1/15 s C. 1/20 s     D. 1/30 s
Câu 3: Con lắc lò xo có khối lượng m = 100g, dao động điều hòa với cơ năng E = 32mJ. Tại một thời điểm ban đầu vật có vận tốc v =  cm/s và gia tốc a = 8m/s2. Pha ban đầu của dao động là
A. – π/6 B. π/6 C. –2π/3  D. – π/3
Câu 4: Trong môt dao động điều hòa có chu kỳ T thì thời gian ngắn nhất đề vật đi từ vị trí có gia tốc cực đại đến vị trí gia tốc bằng một nửa gia tốc cực đại có giá trị là
A. T/12 B. T/8 C. T/6 D. T/4
Câu 5: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s. Biết rằng khi động năng và thế năng bằng nhau thì vận tốc của vật có độ lớn bằng 0,6 m/s. Biên độ dao động của con lắc là 
A. 6 cm B.  cm C. 12 cm D.  cm
Câu 6: Con lắc đơn có chiều dài l treo trong trần một thang máy. Khi thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc có độ lớn a ( a˂g) thì con lắc dao động với chu kỳ T1. Khi thang máy chuyển động chậm dần đều đi lên với gia tốc có độ lớn a thì con lắc dao động với chu kỳ T2 = 2T1. Độ lớn gia tốc a là
A. g/5 B. 2g/3 C. 3g/5 D. g/3
Câu 7: Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây sai? 
A. siêu âm có thể bị phản xạ khi gặp vật cản
B. siêu âm có thể truyền được trong chân không
C. siêu âm có tần số lơn hơn 20kHz 
D. siêu âm có thể truyền được trong chất rắn
Câu 8: Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f theo phương vuông góc với đáy. Biên độ dao động là a, vận tốc truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét điểm M trên dây và cách A một đoạn 14 cm, người ta thấy M luôn dao động ngược pha với A. Biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 98 Hz đến 102Hz. Bước sóng của sóng đó có giá trị là
A. 2 cm  B. 3 cm C. 4 cm D. 6 cm
Câu 9: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = 2cos40πt (mm) và u2 = 2cos(40πt + π) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là 
A. 11  B. 9  C. 10  D. 8
Câu 10: Trong thí nghiệm dao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha với tần số 20 Hz. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s, AB = 8cn. Một đường tròn có bán kính R = 3,5 cm và có tâm tại trung điểm O của AB, nằm trong mặt phẳng chứa các vân giao thoa. Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là 
A. 17 B. 18 C. 19 D. 20
Câu 11: Trên dây có sóng dừng hai đầu cố định, biên độ của sóng tới là a. Tại một điểm cách một nút một khoảng λ/8 thì biên độ dao động của phần từ trên dây là 
A. a/2  B.  C.  D

Sponsor Documents