10 DeThiToan_TNTHPT_2017(CoDA)

Đăng ngày 5/30/2017 11:45:17 AM | Thể loại: Giải tích 12 | Chia sẽ bởi: Anh Huỳnh Thị Kim | Lần tải: 868 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 4.87 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi 10 DeThiToan_TNTHPT_2017(CoDA), Giải tích 12. . Chúng tôi giới thiệu tới mọi người tài liệu 10 DeThiToan_TNTHPT_2017(CoDA) .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Tài liệu 10 DeThiToan_TNTHPT_2017(CoDA) trong thể loại Giải tích 12 được chia sẽ bởi thành viên Anh Huỳnh Thị Kim đến mọi người nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã giới thiệu vào mục Giải tích 12 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Toán học Toán học 12 Giải tích 12 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu Đề đào tạo thi THPTQG Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp_Quảng Bình Môn: Toán Câu 1: Cho hàm số , ngoài ra Mệnh đề nào dưới đây là đúng: A, cho biết thêm Hàm số đồng biến trên khoảng , kế tiếp là B, tiếp theo là Hàm số nghịch biến trên khoảng , nói thêm C, thêm nữa Hàm số nghịch biến trên khoảng , nói thêm là D, thêm nữa Hàm số đồng biến trên khoảng , tiếp theo là Câu 2: Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị có phương trình lần lượt là A, cho biết thêm B, cho https://nslide.com/de-thi/10-dethitoantnthpt2017-coda.kzfu0q.html

Nội dung

Đề tập huấn thi THPTQG Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp_Quảng Bình
Môn: Toán
Câu 1: Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây là đúng:
A. Hàm số đồng biến trên khoảng .
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng .
D. Hàm số đồng biến trên khoảng .
Câu 2: Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị có phương trình lần lượt là
A. B. 
C. D. 
Câu 3: Cho hàm số xác định, liên tục trên đoạn và có đồ thị đường cong ở hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng trên đoạn ?
A. Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại .
B. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm .
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng .
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .
Câu 4: Hàm số xác định, liên tục trên R và đạo hàm . Khi đó hàm số 
A. Đạt cực đại tại điểm .
B. Đạt cực tiểu tạo điểm .
C. Đạt cực đại tại điểm .
D. Đạt cực tiểu tại điểm .
Câu 5: Cho hàm số xác định, liên tục trên R và có bẳng biến thiên như sau
-2

0

+
0
-
0
+0-4
Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho phương trình có ba nghiệm thực phân biệt
A. B. R C. D. 
Câu 6: Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào-1

+

+

1

1


A. B. C. D. 
Câu 7: Với giá trị nào của tham số m thì đồ thị hàm số có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích bằng 32?
A. m=2 B. m=3 C. m=4 D. m5
Câu 8: Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định
A. B. C. D. 
Câu 9: Biết rằng hàm số đạt cực tiểu tại điểm và đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ là 2. Tính giá trị của hàm số tại .
A. B. C. D. 
Câu 10: Biết rằng các đường tiệm cận của đường cong và trục tung cắt nhau tạo thành một đa giác (H). Mệnh đề nào dưới đây đung?
A. (H) là một hình vuông có chu vi bằng 16.
B. (H) là một hình chữ nhật có chu vi bằng 8.
C. (H) là một hình chữ nhật có chu vi bằng 12.
D. (H) là một hình vuông có chu vi bằng 4.
Câu 11: Ông An cần sản xuất một cái thang để trèo qua một bức tường nhà. Ông muốn có một cái thang luôn được đặt đi qua vị trí C, biết rằng điểm C cao 2m so với nền nhà và điểm C cách tường nhà 1m (như hình vẽ bên). Giả sử kinh phí để sản xuất thang là 400.000 đồng/1 mét dài. Hỏi ông An cần ít nhất bao nhiêu tiền để sản xuất 1 cái thang? (kết quả làm tròn đến hàng nghìn đồng)
A. 1.400.000 đồng B. 800.000 đồng C. 2.160.000 đồng D. 1.665.000 đồng
Câu 12: Gọi (C) là đồ thị hàm số . Mệnh đề nào dưới đây sai?
A. Trục Ox là tiệm cận ngang của (C)
B. Đồ thị (C) nằm phía trên trục hoành
C. Đồ thị (C) đi qua điểm 
D. Đồ thị (C) đi qua điểm 
Câu 13: Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn . Tính 
A. B. C. D. 
Câu 14: Tìm nghiệm S của bất phương trình 
A. B.