100 đề toán thi vào lớp 10

Đăng ngày 6/20/2009 8:25:14 AM | Thể loại: Toán học 9 | Chia sẽ bởi: Hoa Nguyễn Thị | Lần tải: 52 | Lần xem: 15 | Page: 1 | Kích thước: 2.17 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi 100 đề toán thi vào lớp 10, Toán học 9. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến đọc giả đề thi 100 đề toán thi vào lớp 10 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Thư viện 100 đề toán thi vào lớp 10 thuộc chủ đề Toán học 9 được chia sẽ bởi user Hoa Nguyễn Thị đến thành viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được đưa vào danh mục Toán học 9 , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Đề thi Toán học Toán học 9 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu MÔT Số Đề THI VàO THPT PHÂN BAN I, Phần 1 : Các đề thi vào ban căn bản Đề số 1 Câu 1 ( 3 điểm ) Cho biểu thức :  Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa , bên cạnh đó Rút gọn biểu thức A , bên cạnh đó Giải phơng trình theo x khi A = -2 , nói thêm là Câu 2 ( 1 điểm ) Giải phơng trình :  Câu 3 ( 3 điểm ) Trong mặt phẳng toạ độ cho điểm A ( -2 , 2 ) và đờng https://nslide.com/de-thi/100-de-toan-thi-vao-lop-10.3npjuq.html

Nội dung

MÔT Số Đề THI VàO THPT PHÂN BAN
I, Phần 1 : Các đề thi vào ban cơ bản

Đề số 1
Câu 1 ( 3 điểm )
Cho biểu thức :

Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa .
Rút gọn biểu thức A .
Giải phơng trình theo x khi A = -2 .
Câu 2 ( 1 điểm )
Giải phơng trình :

Câu 3 ( 3 điểm )
Trong mặt phẳng toạ độ cho điểm A ( -2 , 2 ) và đờng thẳng (D) : y = - 2(x +1) .
Điểm A có thuộc (D) hay không ?
Tìm a trong hàm số y = ax2 có đồ thị (P) đi qua A .
Viết phơng trình đờng thẳng đi qua A và vuông góc với (D) .
Câu 4 ( 3 điểm )
Cho hình vuông ABCD cố định , có độ dài cạnh là a .E là điểm đi chuyển trên đoạn CD ( E khác D ) , đờng thẳng AE cắt đờng thẳng BC tại F , đờng thẳng vuông góc với AE tại A cắt đờng thẳng CD tại K .
Chứng minh tam giác ABF = tam giác ADK từ đó suy ra tam giác AFK vuông cân .
Gọi I là trung điểm của FK , Chứng minh I là tâm đờng tròn đi qua A , C, F , K .
Tính số đo góc AIF , suy ra 4 điểm A , B , F , I cùng nằm trên một đờng tròn .


Đề số 2
Câu 1 ( 2 điểm )
Cho hàm số : y = 
Nêu tập xác định , chiều biến thiên và vẽ đồ thi của hàm số.
Lập phơng trình đờng thẳng đi qua điểm ( 2 , -6 ) có hệ số góc a và tiếp xúc với đồ thị hàm số trên .
Câu 2 ( 3 điểm )
Cho phơng trình : x2 – mx + m – 1 = 0 .
Gọi hai nghiệm của phơng trình là x1 , x2 . Tính giá trị của biểu thức .
 . Từ đó tìm m để M > 0 .
Tìm giá trị của m để biểu thức P =  đạt giá trị nhỏ nhất .
Câu 3 ( 2 điểm )
Giải phơng trình :


Câu 4 ( 3 điểm )
Cho hai đờng tròn (O1) và (O2) có bán kính bằng R cắt nhau tại A và B , qua A vẽ cát tuyến cắt hai đờng tròn (O1) và (O2) thứ tự tại E và F , đờng thẳng EC , DF cắt nhau tại P .
Chứng minh rằng : BE = BF .
Một cát tuyến qua A và vuông góc với AB cắt (O1) và (O2) lần lợt tại C,D . Chứng minh tứ giác BEPF , BCPD nội tiếp và BP vuông góc với EF .
Tính diện tích phần giao nhau của hai đờng tròn khi AB = R .Đề số 3
Câu 1 ( 3 điểm )
Giải bất phơng trình : 
Tìm giá trị nguyên lớn nhất của x thoả mãn .

Câu 2 ( 2 điểm )
Cho phơng trình : 2x2 – ( m+ 1 )x +m – 1 = 0
Giải phơng trình khi m = 1 .
Tìm các giá trị của m để hiệu hai nghiệm bằng tích của chúng .
Câu3 ( 2 điểm )
Cho hàm số : y = ( 2m + 1 )x – m + 3 (1)
Tìm