Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

100 đề toán thi vào lớp 10

Đăng ngày 6/20/2009 8:25:14 AM | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 52 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 2.17 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi 100 đề toán thi vào lớp 10, Toán học 9. . nslide trân trọng giới thiệu tới cộng đồng tài liệu 100 đề toán thi vào lớp 10 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , Thư viện 100 đề toán thi vào lớp 10 trong danh mục Toán học 9 được giới thiệu bởi thành viên Hoa Nguyễn Thị tới thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã đưa vào chủ đề Toán học 9 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Đề thi Toán học Toán học 9 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo MÔT Số Đề THI VàO THPT PHÂN BAN I, Phần 1 : Các đề thi vào ban căn bản Đề số 1 Câu 1 ( 3 điểm ) Cho biểu thức :  Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa , tiếp theo là Rút gọn biểu thức A , bên cạnh đó Giải phơng trình theo x khi A = -2 , kế tiếp là Câu 2 ( 1 điểm ) Giải phơng trình :  Câu 3 ( 3 điểm ) Trong mặt phẳng toạ độ cho điểm A ( -2 , 2 ) và đờng thẳng

https://nslide.com/de-thi/100-de-toan-thi-vao-lop-10.3npjuq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 9


MÔT Số Đề THI VàO THPT PHÂN BAN
I, Phần 1 : Các đề thi vào ban cơ bản

Đề số 1
Câu 1 ( 3 điểm )
Cho biểu thức :

Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa .
Rút gọn biểu thức A .
Giải phơng trình theo x khi A = -2 .
Câu 2 ( 1 điểm )
Giải phơng trình :

Câu 3 ( 3 điểm )
Trong mặt phẳng toạ độ cho điểm A ( -2 , 2 ) và đờng thẳng (D) : y = - 2(x +1) .
Điểm A có thuộc (D) hay không ?
Tìm a trong hàm số y = ax2 có đồ thị (P) đi qua A .
Viết phơng trình đờng thẳng đi qua A và vuông góc với (D) .
Câu 4 ( 3 điểm )
Cho hình vuông ABCD cố định , có độ dài cạnh là a .E là điểm đi chuyển trên đoạn CD ( E khác D ) , đờng thẳng AE cắt đờng thẳng BC tại F , đờng thẳng vuông góc với AE tại A cắt đờng thẳng CD tại K .
Chứng minh tam giác ABF = tam giác ADK từ đó suy ra tam giác AFK vuông cân .
Gọi I là trung điểm của FK , Chứng minh I là tâm đờng tròn đi qua A , C, F , K .
Tính số đo góc AIF , suy ra 4 điểm A , B , F , I cùng nằm trên một đờng tròn .


Đề số 2
Câu 1 ( 2 điểm )
Cho hàm số : y = 
Nêu tập xác định , chiều biến thiên và vẽ đồ thi của hàm số.
Lập phơng trình đờng thẳng đi qua điểm ( 2 , -6 ) có hệ số góc a và tiếp xúc với đồ thị hàm số trên .
Câu 2 ( 3 điểm )
Cho phơng trình : x2 – mx + m – 1 = 0 .
Gọi hai nghiệm của phơng trình là x1 , x2 . Tính giá trị của biểu thức .
 . Từ đó tìm m để M > 0 .
Tìm giá trị của m để biểu thức P =  đạt giá trị nhỏ nhất .
Câu 3 ( 2 điểm )
Giải phơng trình :


Câu 4 ( 3 điểm )
Cho hai đờng tròn (O1) và (O2) có bán kính bằng R cắt nhau tại A và B , qua A vẽ cát tuyến cắt hai đờng tròn (O1) và (O2) thứ tự tại E và F , đờng thẳng EC , DF cắt nhau tại P .
Chứng minh rằng : BE = BF .
Một cát tuyến qua A và vuông góc với AB cắt (O1) và (O2) lần lợt tại C,D . Chứng minh tứ giác BEPF , BCPD nội tiếp và BP vuông góc với EF .
Tính diện tích phần giao nhau của hai đờng tròn khi AB = R .Đề số 3
Câu 1 ( 3 điểm )
Giải bất phơng trình : 
Tìm giá trị nguyên lớn nhất của x thoả mãn .

Câu 2 ( 2 điểm )
Cho phơng trình : 2x2 – ( m+ 1 )x +m – 1 = 0
Giải phơng trình khi m = 1 .
Tìm các giá trị của m để hiệu hai nghiệm bằng tích của chúng .
Câu3 ( 2 điểm )
Cho hàm số : y = ( 2m + 1 )x – m + 3 (1)
Tìm

Sponsor Documents