15.Phương Trình và Bất PT Rất Hay của TS.Hà Văn Tiến

đề thi Giải tích 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
8aax0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
11/24/2017 6:01:00 PM
Loại file
pdf
Dung lượng
1.04 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

,xem chi tiết và tải về Đề thi 15.Phương Trình và Bất PT Rất Hay của TS.Hà Văn Tiến, Đề Thi Giải Tích 12 , Đề thi 15.Phương Trình và Bất PT Rất Hay của TS.Hà Văn Tiến, pdf, 16 trang, 1.04 M, Giải tích 12 chia sẽ bởi Đông Đặng Việt đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

15.Phuong-Trinh-va-Bat-PT-Rat-Hay-cua-TS.Ha-Van-Tien.pdf[1.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
Bán toàn bộ tài liệu Toán 12 với 3000 Trang rất  
công phu của Tiến Sĩ Hà Văn Tiến. Tài liệu có  
giải chi tiết rất hay, phân dạng đầy đủ dùng để  
luyện thi THPT Quốc Gia 2018  
Lớp 12+Luyện Thi THPT Quốc Gia 2018 trọn bộ  
giá 200 ngàn  
Tng: 50 đề thi thTHPT Quc  
Gia + n phm Casio 2018 ca  
ĐH Sƣ Phạm TPHCM  
Thanh toán bằng mã thẻ cào Vietnam mobile gửi mã  
thẻ cào+số seri+Mail qua số điện thoại  
mình sẽ gửi toàn bộ  
cho bạn. đây là một phần trích đoạn tài liệu của Tiến  
Sĩ Hà Văn Tiến  
Trang 1  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
NG DỤNG ĐẠO HÀM KHO SÁT  
TÍNH BIN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THHÀM SỐ  
Chuyên đề  
1
Chủ đề 1.1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CA HÀM SỐ  
Chủ đề 1.2. CC TRCA HÀM SỐ  
Chủ đề 1.3. GIÁ TRLN NHT, GIÁ TRNHNHT CA HÀM SỐ  
Chủ đề 1.4. ĐƢỜNG TIM CN CA ĐỒ THHÀM SỐ  
Chủ đề 1.5. ĐỒ THCA HÀM SỐ  
NG DỤNG ĐẠO HÀM KHO SÁT  
TÍNH BIN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THHÀM SỐ  
Chuyên đề  
2
CHỦ ĐỀ 2.1. SỰ TƢƠNG GIAO GIA HAI ĐỒ THHÀM SỐ  
CHỦ ĐỀ 2.2. TIP TUYN CA ĐỒ THHÀM SỐ  
Chủ đề 2.3 - ĐIỂM ĐẶC BIT CA HỌ ĐƢỜNG CONG  
Phƣơng trình, Bất PT mũ và logarit  
Chuyên đề  
3
Trang 2  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
Chủ đề 3.1 LŨY THA  
Chủ đề 3.2. LOGARIT  
Chủ đề 3.3 HÀM S LŨY THA  HÀM S MŨ  HÀM S LOGARIT  
Chủ đề 3.4. PHƢƠNG TRÌNH, BT PHƢƠNG TRÌNH MŨ  
Chủ đề 3.5. PHƢƠNG TRÌNH, BT PHƢƠNG TRÌNH LOGARIT  
Chuyên đề  
Nguyên hàm Tích phân - ng dng  
4
(
410 câu giải chi tiết )  
Chủ đề 4.1. NGUYÊN HÀM  
Chủ đề 4.2. TÍCH PHÂN  
Chủ đề 4.3. NG DNG TÍCH PHÂN  
Chuyên đề  
SPHC  
5
Chủ đề 5.1. DẠNG ĐẠI S VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TP S PHC  
Chủ đề 5.2. PHƢƠNG TRÌNH BẬC HAI VI H S THC TRÊN TP S PHC  
CHỦ ĐỀ 5.3 TẬP HỢP ĐIỂM  
Trang 3  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
Chuyên đề  
BÀI TOÁN THC TẾ  
6
6
6
.1. LÃI SUẤT NGÂN HÀNG  
.2 BÀI TOÁN TỐI ƢU  
Chuyên đề  
HÌNH HC KHÔNG GIAN  
7
CHỦ ĐỀ 7.1. QUAN HSONG SONG TRONG KHÔNG GIAN  
CHỦ ĐỀ 7.2. QUAN HỆ VUÔNG GÓC. VÉCTƠ TRONG KHÔNG GIAN  
Chủ đề 7.3. KHOẢNG CÁCH – GÓC  
CHỦ ĐỀ 7.4. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN  
Chủ đề 7.5. MẶT CẦU – MẶT NÓN – MẶT TRỤ  
Chuyên đề  
TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN  
8
8
8
8
.1 : TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN  
.2 : PHƢƠNG TRÌNH MẶT CẦU  
.3: PHƢƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG  
8
8
.4: PHƢƠNG TRÌNH ĐƢỜNG THẲNG  
.5: VỊ TRÍ TƢƠNG ĐỐI  
8
.6: GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH  
Chủ đề 3.5. PHƯƠNG TRÌNH, BT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT  
A. KIN THỨC CƠ BẢN  
1
.
Đꢀnh nghĩꢁ  
Phꢀꢁng trình lôgarit là phꢀꢁng trình có chꢂa ꢃn số trong biểu thꢂc dꢀới dấu lôgarit.  
Bất phꢀꢁng trình lôgarit là bất phꢀꢁng trình có chꢂa ꢃn số trong biểu thꢂc dꢀới dấu lôgarit.  
2
.
Phƣơng trình và ꢂất phƣơng trình ꢃꢄgꢁrit cơ ꢂản: cho a, b  0, a 1  
Phꢀꢁng trình lôgarit cꢁ bản có dạngꢄ log f (x)  b  
a
Bất phꢀꢁng trình lôgarit cꢁ bản có dạngꢄ  
log f (x)  b; log f (x)  b; log f (x)  b; log f (x)  b  
a
a
a
a
Trang 4  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Phƣơng phꢅp giải phƣơng trình và ꢂất phƣơng trình ꢃꢄgꢁrit  
Năm học: 2017 - 2018  
3
.
Đƣꢁ về cꢆng cơ ꢇố  
f (x) 0  
log f (x)  log g(x)   
, với mọi 0  a 1  
f (x) g(x)  
a
a
g(x) 0  
Nếu a 1 thì log f (x)  log g(x)   
a
a
f (x) g(x)  
f (x) 0  
Nếu 0  a 1 thì log f (x)  log g(x)   
a
a
f (x) g(x)  
Đặt ẩn phụ  
Mũ hꢈꢁ  
B. K NĂNG CƠ BẢN  
1
. Điều kiện xꢅc đꢀnh củꢁ phƣơng trình  
Câu 1ꢄ Điều kiện xác định của phꢀꢁg trình log(x  x 6) x  log(x  2) 4 là  
2
A. x  3  
B. x  2  
C. ]  
D. x  2  
2
. Kim tra xem giá tr nào là nghim củꢁ phƣơng trình  
Câu 2ꢄ Phꢀꢁng trình log (3x 2)  3 nghim là:  
3
2
9
11  
3
25  
3
A. x   
B. x   
C. x   
D. x  87  
3
3
. Tìm tp nghim củꢁ phƣơng trình  
2
Câu 3ꢄ Phꢀꢁng trình log (x 1)6log x 1 2  0  tp nghim là:  
2
2
A.  
. Tìm s nghim củꢁ phƣơng trình  
Câu 4: S nghim của phꢀꢁng trình log4  
A. 1 B. 2  
3;15  
B.  
1;3  
C.  
1;2  
D.  
1;5  
4
5
log x  
log2  
C. 3  
log x  
 2 là:  
2
4
D. 0  
. Tìm nghim ln nht, hay nh nht củꢁ phƣơng trình  
3
2
Câu 5: Tìm nghim ln nht của phꢀꢁng trình log x 2log x  log x 2 là  
1
2
1
4
A. x   
B. x   
C. x  2  
D. x  4  
6
7
. Tìm mi quan h gia các nghim củꢁ phƣơng trình (tổng, hiệu, tích, thƣơng…)  
Câu 6: Gi x1, x2  nghim của phꢀꢁng trình log 2log x  0. Khi đó tích x1.x2 bng:  
x
16  
A. 1 D. 2  
B. 1  
C. 2  
. Cho một phƣơng trình, nếu đặt n ph thì thu đƣợc phƣơng trình nào (ẩn  
t
)
1
2
Câu 7: Nếu đặt t  log x thì phꢀꢁng trình  
1 tr thành phꢀꢁng trình nào  
2
5
log x 1 log x  
2
2
2
2
A. t 5t 6  0  
B. t 5t 6  0  
2
2
C. t 6t 5  0  
D. t 6t 5  0  
8
. Tìm điều kin ca tham s để phƣơng trình thỏꢁ điều kin v nghim s (có nghim, vô  
m
nghim, 2 nghim thỏꢁ điều kiện nào đꢈ…)  
2
3
Câu 8: Tìm  
m
để phꢀꢁng trình log x  2log x  m1 0  nghim  
3
A. m  2  
B. m  2  
C. m 2  
D. m  2  
Trang 5  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
2
3
2
3
Câu 9: Tìm  
m
để phꢀꢁng trình log x  log x 12m1 0  ít nht mt nghim thuộc đoạn  
3
1
;3  
A. m[0;2]  
B. m(0;2)  
C. m(0;2]  
D. m[0;2)  
9
1
. Điều kiện xꢅc đꢀnh ca bất phƣơng trình  
Câu 10 Điều kiện xác định ca bt phꢀꢁng trình log (4x  2) log (x 1)  log x là:  
1
2
1
2
1
2
1
2
A. x 1  
B. x  0  
C. x    
D. x  1  
0. Tìm tp nghim ca bất phƣơng trình  
x
x
Câu 11: Bất phꢀꢁng trình log (2 1)log (4 2)  2  tp nghim:  
2
3
A. (;0]  
B. (;0)  
   
C. [0;) D. 0;  
x 1  
1  tp nghim là:  
2
Câu 12: Bất phꢀꢁng trình log x  x 2  log  
0,5  
2
A. 1 2;  
B. 1 2;  
C. ;1 2  
D. ;12  
1
1
1. Tìm nghim nguyên (tnhiên) ln nht, nguyên (tnhiên) nhnht ca bất phƣơng trình  
Câu 13: Nghim nguyên nh nht ca bất phꢀꢁng trình log2  
A. 17 B. 16 C. 15  
2. Tìm điều kin ca tham s để bất phƣơng trình thỏꢁ điều kin v nghim s (có nghim,  
     
log x  log4 log x  
là:  
4 2  
D. 18  
m
vô nghim, nghim thỏꢁ điều kiện nào đꢈ…)  
x
x
Câu 14: Tìm  
m
để bất phꢀꢁng trình log (5 1).log (2.5 2)  m  nghim x 1  
2
2
A. m  3  
B. m  3  
C. m  3  
D. m  3  
C. BÀI TP TRC NGHIM  
NHN BIT THÔNG HIU  
Câu 1. Điều kiện xác định của phꢀꢁg trình log2x3 16  2 là:  
3   
2   
3
3
A. x 
.
B. x  2  
.
C.  x  2  
.
D. x   
.
2
2
2
Câu 2. Điều kiện xác định của phꢀꢁg trình log (2x 7x 12)  2 là:  
x
A. x  
0;1  
1;  
. B. x  
;0  
.
C. x  
0;1  
.
D. x  
D. x  
D. x  
0;  
.
x
Câu 3. Điều kiện xác định của phꢀꢁng trình log (x 1)  log  
là:  
5
5
x 1  
A. x  
1;   
.
B. x  
1;0  
.
C. x 
.
;1  
.
2
x
1
Câu 4. Điều kiện xác định của phꢀꢁg trìnhlog9  
là:  
x 1 2  
B. x 
A. x  
1;   
.
.
C. x  
1;0  
.
;1  
.
Câu 5. Phꢀꢁng trình log (3x 2)  2 nghim là:  
2
4
3
2
3
A. x   
.
B. x   
.
C. x 1  
.
D. x  2  
.
Câu 6. Phꢀꢁng trìnhlog (x 3)log (x 1)  log 5  nghim là:  
2
2
2
A. x  2  
.
B. x 1  
.
C. x  3.  
D. x  0  
.
Trang 6  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
2
Câu 7. Phꢀꢁng trình log (x 6)  log (x 2)1  tp nghim là:  
3
3
A. T {0;3}  
.
B. T    
.
C. T {3}  
.
D. T {1;3}.  
Câu 8. Phꢀꢁng trình log x log (x 1) 1  tp nghim là:  
2
2
A.  
1;3  
.
B.  
1;3  
.
C.  
2
.
D.  
D.  
   
1
.
2
2
Câu 9. Phꢀꢁng trình log (x 1)6log x 1 2  0  tp nghim là:  
2
A.  
3;15  
.
B.  
1;3  
.
C.  
1;2  
.
   
1;5 .  
Câu 10. S nghim của phꢀꢁng trìnhlog4  
A. 0. B. 2.  
Câu 11. S nghim của phꢀꢁng trìnhlog x.log (2x 1)  2log x là:  
log x  
log2  
log x  
 2 là:  
2
4
C. 3.  
D. 1.  
2
3
2
A. 2.  
B. 0.  
C. 1.  
D. 3.  
3
2
Câu 12. S nghim của phꢀꢁng trìnhlog (x 1)log (x  x 1)2log x  0 là:  
2
2
2
A. 0.  
Câu 13. S nghim của phꢀꢁng trình log5  
A. 3. B. 4.  
B. 2.  
C. 3.  
D. 1.  
5x  
log25  
5x  
3 0 là :  
C. 1.  
D. 2.  
2
Câu 14. Phꢀꢁng trìnhlog (5x 3) log (x 1)  0  2 nghim x1, x2 trong đó x1  x2 .Giá tr ca  
3
1
3
P  2x 3x2  
là  
1
A. 5.  
B. 14.  
C. 3.  
D. 13.  
2
Câu 15. Hai phꢀꢁng trình 2log (3x 1)1 log (2x 1)  log (x 2x 8) 1log (x  2) lần lꢀợt  
5
3 5  
2
1
2
có 2 nghim duy nht là x1, x2 . Tng x1  x2 là?  
A. 8. B. 6.  
C. 4.  
D. 10.  
Câu 16. Gi x1, x2  nghim của phꢀꢁng trình log 2log x  0. Khi đó tích x1.x bng:  
x
16  
2
A. 1  
.
B. 1.  
C. 2.  
D. 2.  
1
2
Câu 17. Nếu đặt t  log x thì phꢀꢁng trình  
1 tr thành phꢀꢁng trình nào?  
2
5
log x 1 log x  
2
2
2
2
2
2
A. t 5t 6  0  
.
B. t 5t 6  0  
.
C. t 6t 5  0  
.
D. t 6t 5  0  
.
.
1
2
Câu 18. Nếu đặt t  lg x thì phꢀꢁng trình  
1 tr thành phꢀꢁng trình nào?  
4
lg x 2 lg x  
2
2
2
2
A. t  2t 3  0  
.
B. t 3t  2  0  
.
C. t 2t 3  0  
.
D. t 3t  2  0  
3
2
Câu 19. Nghim bé nht của phꢀꢁng trình log x 2log x  log x 2 là:  
2
2
2
1
4
1
A. x  4  
.
B. x   
.
C. x  2  
.
D. x   
.
2
Câu 20. Điều kiện xác định ca bất phꢀꢁng trình log (4x  2) log (x 1)  log x là:  
1
2
1
2
1
2
1
2
A. x    
.
B. x  0  
.
C. x 1  
.
D. x  1.  
Trang 7  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
Câu 21. Điều kiện xác định ca bất phꢀꢁng trình log (x 1)2log (5 x) 1log (x2) là:  
2
4
2
A. 2  x  5  
.
B.1x 2  
.
C. 2 x 3  
.
D. 4 x 3.  
2
Câu 22. Điều kiện xác định ca bất phꢀꢁng trình log log (2 x )  0là:  
1
2
2
A. x[1;1]  
C. x 1;1  
.
B. x  
1;0  
0;1  
.
2;  
.
D. x  
1;1  
.
x
x
Câu 23. Bất phꢀꢁng trìnhlog (2 1)log (4 2)  2  tp nghim là:  
2
3
A. [0;)  
.
B. (;0)  
.
C. (;0]  
   
x 1  
1  tp nghim là:  
0,5  
.
   
D. 0; .  
2
Câu 24. Bất phꢀꢁng trình log x  x 2  log  
2
A. 1 2;  
.  
B. 1 2;  
.  
C. ;1 2  
.
D. ;1 2  
.
     
Câu 25. Nghim nguyên nh nht ca bất phꢀꢁng trình log2 log x  log4 log x  
là:  
4 2  
A. 6. B. 10. C. 8.  
D. 9.  
2
Câu 26. Nghim nguyên nh nht ca bất phꢀꢁng trìnhlog 1 x  log  
1x  
là:  
3
1
3
1
5  
2
15  
A. x  0  
.
B. x 1  
.
C. x   
.
D. x   
.
2
2
Câu 27. Tp nghim ca bất phꢀꢁng trình log (x 3x 1)  0 là:  
2
   
   
3
5  
2
35  
35  
35  
A. S  0;  
;3  
.
B. S  0;  
;3  
.
   
   
   
2
2
2
   
   
3
 5 3 5  
C. S   
;
.
D. S   .  
2
2
Câu 28. Điều kiện xác định của phꢀꢁng trình log (x 5)log (x  2)  3là:  
2
3
A. x  5  
.
B. x  2  
.
C. 2  x  5  
.
D. x  5  
.
2
Câu 29. Điều kiện xác định của phꢀꢁng trình log(x 6x 7) x 5  log(x3)là:  
x  3 2  
x  3 2  
A. x  3 2  
.
B. x  3  
.
C.  
.
D. x  3 2 .  
Câu 30. Phꢀꢁng trình log x log x log x  6 nghim là:  
3
3
1
3
1
2
A. x  27  
Câu 31. Phꢀꢁng trình ln  
A. x  2  
.
B. x  9  
.
C. x  3  
C. x  4  
.
D. . x  log 6..  
3
x 1  
x 8  
ln x có nghim là:  
x 4  
.
B.  
.
.
D. x 1  
.
x  2  
2
Câu 32. Phꢀꢁng trình log x 4log x 3  0  tp nghim là:  
2
2
A.  
8;2  
.
B.  
1;3  
.
C.  
   
6;2  
.
   
D. .  
6;8  
Trang 8  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
1
2
10là:  
C.  
4  
Câu 33. Tp nghim của phꢀꢁng trình log2  
x 2  
2
A.  
0
.
B.  
0;4  
.
.
D.  
1;0  
   
.
1
2
Câu 34. Tp nghim của phꢀꢁng trình log2  log x  x 1  
là:  
1
x
2
1 5 1 5   
A. 1 2  
.
B. 1 2;1 2  
.  
C.  
;
. D. 1 2  
.
2
2
x
Câu 35. Phꢀꢁng trình log 3.2 1  2x 1 bao nhiêu nghim?  
2
A. 1.  
B. 2.  
C. 3.  
D. 0.  
2
Câu 36. S nghim của phꢀꢁng trình ln x 6x 7  ln  
x 3  
là:  
A. 0.  
B. 2.  
C. 3.  
D. 1.  
Câu 37. Nghim nh nht của phꢀꢁng trình log 3  
x 2  
.log x  2log3  
x 2  
là:  
5
1
A.  
.
B. 3.  
C. 2.  
D. 1.  
5
3
2
Câu 38. Nghim ln nht của phꢀꢁng trình log x  2log x  2log x  :  
A. 100.  
B. 2.  
C. 10.  
D. 1000.  
D. 7.  
2
Câu 39. Gi x1, x2  2 nghim của phꢀꢁng trìnhlog x  x 5  log  
2x 5  
3
.
3
Khi đó x1  x2 bng:  
A. 5.  
B. 3.  
C. 2  
.
1
2
Câu 40. Gi x1, x2  2 nghim của phꢀꢁng trình  
1. Khi đó x1.x2 bng:  
4
 log x 2log x  
2
2
1
2
1
8
1
4
3
A.  
.
B.  
.
C.  
.
D.  
.
4
Câu 41. Gi x1, x2  2 nghim của phꢀꢁng trìnhlog x  
x 3  
 1. Khi đó x1  x2 bng:  
2
317  
A. 3  
.
B. 2  
.
C. 17  
.
D.  
.
.
2
Câu 42. Nếu đặt t  log x thì phꢀꢁng trình log2  
4x  
log 2  3tr thành phꢀꢁng trình nào?  
2
x
1
1
2
2
A. t t 1 0  
.
B. 4t 3t 1 0  
.
C. t  1  
.
D. 2t   3  
t
t
2
3
Câu 43. Nếu đặt t  log x thì phꢀꢁng trình log x 20log x 1 0tr thành phꢀꢁng trình nào?  
2
2
A. 9t 20 t 1 0  
.
B.3t 20t 1 0  
.
2
2
C.9t 10t 1 0  
.
D.3t 10t 1 0  
.
1
1
log x  
1
2
9
Câu 44. Cho bất phꢀꢁng trình  
Nếu đặt t  log x thì bất phꢀꢁng trình trở thành:  
3
.
 log x  
3
1
2t  
t  
1
2
1
1
2
2t 1  
1t  
A.  
2
12t  
1t  
.
B.  
.
C. 1 t   
1t  
.
D.  
0  
.
1
2
Trang 9  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
Câu 45. Điều kiện xác định ca bất phꢀꢁng trình log (x 2) log (x  2)  log x 3 là:  
5
1
5
5
A. x  3  
.
B. x  2  
.
C. x  2  
.
D. x 0 .  
2
Câu 46. Điều kiện xác định ca bất phꢀꢁng trình log (5x 15)  log x 6x 8  
là:  
0
,5  
0,5  
x  4  
x  2  
A. x  2  
.
B.  
.
C. x  3  
.
D. 4  x  2  
.
2
x 1  
x
Câu 47. Điều kiện xác định ca bất phꢀꢁng trình ln  
 0 là:  
1x 0  
x 1  
x  1  
A.  
.
B. x  1  
.
C. x  0  
.
D.  
.
x 1  
2
Câu 48. Bất phꢀꢁng trình log x 5log x  6 tp nghim là:  
0
,2  
0,2  
1
1   
1   
 25   
A. S   
;
.
B. S   
2;3  
.
C. S  0;  
.
D. S   
D. S   
   
0;3  
.
125 25   
2
Câu 49. Tp nghim ca bất phꢀꢁng trình log1  
x 6x 5  
log3  
5;  
x 1  
0là:  
3
A. S   
1;6  
.
B. S   
5;6  
.
C. S   
.
   
1;   
.
2
Câu 50. Bất phꢀꢁng trình log2  
2x  x 1  
0có tp nghim là:  
3
3   
2   
3   
2   
A. S  0;  
.
B. S  1;  
.
1
2
3  
2  
C. S   
;0  
;  
.
D. S   
;1  
;  
.
4
.
x 6  
x
Câu 51. Tp nghim ca bất phꢀꢁng trình log3  
0 là:  
C. S   
3   
 3   
D. S  .  
  
A. S  2;  
.
B. S   
2;0  
;2  
.
2   
 2   
Câu 52. Nghim nguyên nh nht ca bất phꢀꢁng trình log x log  
x 2  
 log 3 là:  
0
,2  
5
0,2  
A. x  6  
.
B. x  3  
.
C. x  5  
.
D. x 4.  
x1  
Câu 53. Nghim nguyên ln nht ca bất phꢀꢁng trình log 4.3  2x 1 là:  
3
A. x  3  
.
B. x 2  
.
C. x 1  
.
D. x  1.  
Câu 54. Điều kiện xác định của phꢀꢁng trình log 3log  
3x 1  
1  x là:  
2
2
3
2
1  
1
3
A. x   
C. x  0  
.
B. x   
.
3
.
D. x(0;) \{1}.  
2
2
2
Câu 55. Điều kiện xác định của phꢀꢁng trình log x  x 1 .log x  x 1  log x  x 1 là:  
2
3
6
A. x  1  
.
B. x 1  
.
C. x  0, x 1  
.
D. x  1 hoc x 1  
.
Trang 10  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
2
2
2
Câu 56. Nghim nguyên của phꢀꢁng trình log x  x 1 .log x  x 1  log x  x 1 là:  
2
3
6
A. x 1  
.
B. x  1  
.
C. x 2  
.
D. x 3.  
3
x   
32   
9log2  
2
   
4
2
2
1
2
21  
Câu 57. Nếu đặt t  log x thì bất phꢀꢁng trình log x log  
4log  
x
trthành  
2
8
 x   
2
bất phꢀꢁng trình nào?  
4
2
4 2  
B.t 5t 9  0.  
4 2  
D.t 13t 36  0  
A. t 13t 36  0  
.
4
2
C. t 13t 36  0  
.
.
3
x   
32   
 x   
D. x 1  
4
2
2
1
2
21  
Câu 58. Nghim nguyên ln nht ca bất phꢀꢁng trình log x log  
9log2  
4log  
   
x
là:  
2
8
2
A. x  7  
.
B. x  8  
.
C. x  4  
.
.
x
Câu 59. Bất phꢀꢁng trình log log 9 72 1  tp nghim là:  
x
3
A. S  log 73;2  
.
B. S  log 72;2 . C. S  log 73;2 . D. S   
;2  
.
3
3
3
Câu 60. Gi x1, x2  nghim của phꢀꢁng trìnhlog x  1. Khi đó tích x1.x2 bng:  
x 1  
   
2
A. 2  
.
B. 1.  
C. 1  
.
D. 2.  
x
x
x
Câu 61. Nếu đặt t  log 5 1  
 
thì phꢀꢁng trình  
log 5 1 .log 2.5 2 1 tr thành phꢀꢁng trình  
4
2
2
nào?  
2
2
2
2
A. t t 2  0  
.
B. 2t 1  
.
C.t t 2  0  
.
D.t 1  
.
Câu 62. S nghim của phꢀꢁng trình log4  
A. 0. B. 2.  
x 12  
.log 2 1 là:  
x
C. 3.  
D. 1.  
2
Câu 63. Phꢀꢁng trình log (2x 1)8log 2x 13  0  tp nghim là:  
5
5
A.  
1;3  
.
B.  
1;3  
.
C.  
3;63  
.
D.  
x 1  
   
1;2  
.
x 1  
x 1  
x 1  
x 1  
Câu 64. Nếu đặt t  log3  
thì bất phꢀꢁng trình log log3  
 log log  
trthành bất phꢀꢁng  
4
1
1
x 1  
3
4
trình nào?  
2
2
2
t 1  
t
t 1  
t
t 1  
t
2
A.  
0  
.
B.t 1 0  
.
C.  
0  
.
D.  
0  
.
2
Câu 65. Phꢀꢁng trình log2x3 3x 7x 3 2  0  nghim là:  
A. x  2;x  3  
.
B. x 2  
.
C. x 3  
.
D. x 1;x 5 .  
log x  
là:  
D.17  
Câu 66. Nghim nguyên nh nht ca bất phꢀꢁng trình log2  
log x  
log4  
2
4
A. 18  
.
B.16  
.
C.15  
.
.
1
2
Câu 67. Phꢀꢁng trình  
1  tích các nghim là:  
4
ln x 2 ln x  
1
3
A.  
e
.
B. .  
C.  
e
.
2
D. .  
e
log x  
2
9
Câu 68. Phꢀꢁng trình 9x  
 x  bao nhiêu nghim?  
Trang 11  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
A. 1. B.0. C.2.  
Năm học: 2017 - 2018  
D.3.  
Câu 69. Nghim nguyên nh nht ca bất phꢀꢁng trình log 3log 3  0 là:  
x
x
3
A. x  3  
.
B. x 1  
.
C. x 2  
.
D. x 4.  
ln7  
ln x  
Câu 70. Phꢀꢁng trình x 7  98  nghim là:  
2
A. x  e  
.
B. x 2  
.
C. x e  
   
x 1  
1  tp nghim là:  
0,5  
.
D. x  e .  
2
Câu 71. Bất phꢀꢁng trình log x  x 2  log  
2
A. S  1 2;  
.
.
B. S  1 2;  
.  
C. S  ;1 2  
D. S  ;1 2  
.
1
1
7
Câu 72. Biết phꢀꢁng trình  
 log x   0  hai nghim x1,x2 . Khng định nào sau đây là  
2
log x 2  
6
2
đúng?  
2
049  
2047  
4
3
1
3
2
3
1
3
2
A. x  x   
.
B. x  x    
.
4
2
049  
2047  
3
3
2
3
1
3
2
C. x1  x    
.
D. x  x  .  
4
4
x
x1  
Câu 73. S nghiệm nguyên dꢀꢁng của phꢀꢁng trình log2  
4  4  
x log1  
2 3  
là:  
2
A. 2.  
B.1.  
C.3.  
D.0.  
Câu 74. Tp nghim ca bất phꢀꢁng trình log1  
log2  
2x 1  
 0 là:  
0;1  
2
3   
 3   
B. S  0;  
 3   
D. S  ;2 .  
 2   
A. S  1;  
.
.
C. S   
.
2   
 2   
2
Câu 75. Tp nghim ca bất phꢀꢁng trình log 2x 3x 1  log  
2x 1  
là:  
4
2
1   
 1   
B. S  0;  
 1   
 1   
D. S   ;0 .  
 2   
A. S  ;1  
.
.
C. S   ;1  
.
2   
 2   
2   
3
2
5
Câu 76. Tp nghim ca bất phꢀꢁng trình logx  
125x  
.log x   log x là:  
25  
2
A. S  1; 5  
.  
B. S  1; 5  
.  
C. S   5;1  
.  
D. S   5;1  
.  
8
1
Câu 77. Tích các nghim của phꢀꢁng trình log x.log x.log x.log x   
là :  
2
4
8
16  
24  
1
2
A.  
.
B.  
2
.
C.  
1
.
D.  
D.  
3
3
.
.
Câu 78. Phꢀꢁng trình log x 1  2  bao nhiêu nghim ?  
3
A.  
2
.
B.  
0
.
C.1.  
log x  
log x  
log 27  
3
2  
2
2
2
9
9
Câu 79. Biết phꢀꢁng trình  
4
6.2  
 0  hai nghim x1,x2 . Khi đó x  x bng :  
1
8
2
A. 6642  
.
B.  
.
C. 20  
.
D.90.  
6
561  
Trang 12  
Tiến Sĩ Hà Văn Tiến  
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN 12LÝ THUYT + BÀI TP  
Năm học: 2017 - 2018  
1
2
log2  
log x  
2
x
3  0 là:  
B. S   
2;0  
Câu 80. Tp nghim ca bất phꢀꢁng trình  
2
10x  
1   
1  
2  
A. S  0;  
2;  
.
;  
.