Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


  1. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4đ ).

I. Chọn câu đúng nhất. (1,5 điểm)   

Câu 1: Lịch sử là gì ?

       a.Là những gì xảy ra trong quá khứ.                 b.Là sự hiểu biết những gì đã xảy ra.

       c.Là ghi lại các sự kiện.                                    d.Là các hoạt động của con người.

Câu 2: Có mấy loại tư liệu lịch sử?

        a. 2 loại.                  b. 3 loai.                             c. 4 loại.                    d. 5 loại.

Câu 3: Người tối cổ được tìm thấy ở đâu?

        a.Đông Phi,đảo Gia Va,Bắc Kinh.                     b.Bắc Phi,đảo Gia Va,Bắc Kinh.

        c.Đông Nam Phi,đảo Gia Va,Bắc Kinh.            d.Tây Phi,đảo Gia Va,Bắc Kinh.

Câu 4: Xã hội nguyên thủy tan rã vì:

        a.Công cụ kim loại ra đời.                                 b.Năng suất lao động tăng,sản phẩm dư thừa.

        c.Xuất hiện giàu, nghèo.                                    d.Cả a,b,c đều đúng.

Câu 5:Người tối cổ chuyển hóa thành Người tinh khôn cách đây khoảng:

       a. 1 vạn năm             b. 2 vạn năm              c. 3 vạn năm                 d. 4 vạn năm.

Câu 6: Kĩ thuật làm gốm ra đời vào thời kì nào ?

       a. Thời kì đầu của Người tối cổ.                         b. Thời kì cuối của Người tối cổ.

       c.Thời kì phát triển của Người tinh khôn.          d. Giai đoạn đầu của Người tinh khôn.

II. Điền cụm từ vào chỗ trống cho đúng sự kiện: (1,5 điểm ).

Câu 1: Trong xã hội cổ đại phương Tây,nô lệ chỉ là “……………………………”có thể mua bán được.

Câu 2: Vượn cổ tiến hóa thành Người tinh khôn nhờ…………………………………………………..

Câu 3: Nhờ cải tiến công cụ,người nguyên thủy đã biết………………………………………………..

III. Ghép cột A với cột B ghi kết quả vào cột C.(1 điểm)

 

                                    A

                               B

           C

1. Nhà nước cổ đại phương Tây.

2. Nhà nước cổ đại phương Đông.

3. Tổ chức xã hội nguyên thủy.

4. Chữ viết của người phương Tây.

a. Quân chủ chuyên chế.

b. Chiếm hữu nô lệ.

c. Hệ chữ cái a,b,c…….

d. Thị tộc mẫu hệ.

đ. Chữ viết tượng hình.

1

2

3

4

 

B.PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm ).

  Câu1: Nêu đặc điểm chính của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây?

  Câu2: Những điểm mới của đời sống vật chất của người nguyên thủy trên nước ta?

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

45 phút sử 6

Đăng ngày 10/28/2017 6:48:29 PM | Thể loại: Lịch sử 6 | Lần tải: 4 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi 45 phút sử 6, Lịch sử 6. . Chúng tôi giới thiệu tới đọc giả thư viện 45 phút sử 6 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , đề thi 45 phút sử 6 trong chủ đề Lịch sử 6 được giới thiệu bởi bạn Kha Võ Thị Tuyết đến thành viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được giới thiệu vào chuyên mục Lịch sử 6 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Lịch sử Lịch sử 6 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4đ ), tiếp theo là I, ngoài ra Chọn câu đúng nhất, kế tiếp là (1,5 điểm) Câu 1: Lịch sử là gì ? a, tiếp theo là Là các gì xảy ra trong dĩ vãng, cho biết thêm b, thêm nữa Là sự hiểu biết các gì đã xảy ra, nói thêm c, kế tiếp là Là ghi lại những sự kiện, tiếp theo là d, nói thêm là Là những hoạt động của con người, bên cạnh đó Câu 2: Có mấy loại tư liệu lịch sử? a, cho biết thêm 2 loại, nói thêm là b, kế tiếp

https://nslide.com/de-thi/45-phut-su-6.wdhw0q.html

Sponsor Documents